Viikon 18/2018 tulospäivitykset (osa 1)

Kirjoituksessa Q1/2018 tulosyhteenvedot yhtiöiltä: AMD, PepsiCo, Ford Motor Company, Texas Instruments, Bemis Company, Orkla, Norsk Hydro ja Gjensidige Forsikring.

Lyhyesti:

 • Orkla (NOR): Orgaaninen liikevaihto jäi vertailukauden tasolle ja tulos laski -11%. Wrigley:n irtisanoma jakelusopimus ja hankintahintojen nousu näkyi tuloksessa.

 • Norsk Hydro (NOR): Liikevaihto (pro-forma +11%) ja tulos (+13%) kasvoivat selvästi metallien hintojen nousun seurauksena. Alunorten tehtaan puolitehoisuus vaikutti lukuihin negatiivisesti. Alumiinin tuotanto alittaa markkinakysynnän, mikä pitää hintoja koholla. Myös Trump:n alumiinitullit sekä Rusal:n kohdistuneet pakotteet pitävät hintatasoa korkealla.
 • Gjensidige Forsikring (NOR): Tulos romahti -52% ja yhdistynyt kulusuhde nousi 92 prosenttiin (Q1/2017: 86,8%). Vaikea talvikausi Norjassa nosti vakuutuskorvauksia sekä sijoitustoiminnan tuottojen lasku näkyivät tuloskunnon putoamisena.
 • Texas Instruments (USA): TI:n vahva vuosi 2017 sai yhtä vahvaa jatkoa Q1:llä: liikevaihto (+11 %) ja nettotulos (+37 %). Yhtiö arvioi hyvän kehityksen jatkuvan koko vuoden ja tuloksen paranevan 15-35%.
 • Bemis Company (USA): Myyntikatteiden oheneminen sekä kustannussäästöohjelmasta aiheutuneet kulut vetivät tuloksen -7% laskuun. 
 • AMD (USA): Vuosi alkoi vahvasti: liikevaihto kasvoi (+40%) ja tulos moninkertaistui. PC-käyttäjien, pelaajien sekä datacentereiden kiinnostus yhtiön tuotteisiin jatkuu vahvana. Yhtiö julkaisi 2. sukupolven version Ryzen-prosessoreistaan. 
 • PepsiCo (USA): Valuuttakurssimuutoksista oikaistu liikevaihto kasvoi +2%, mutta ebit laski -3%. Raaka-aineiden ja toimintojen kustannusten sekä USA:n työntekijöille maksetut bonukset vetivät ebit:iä pakkaselle. Alhaisemmat verot käänsivät tuloksen +2% kasvuun.
 • Ford Motor Company (USA): Autotoimitukset laskivat -41 000 ja markkinaosuus laski 6,5% (Q1/2017: 7,1%). Metallien hintojen nousu ja valuuttakurssimuutosten vaikutus kuluihin näkyi ebitin -23% laskuna. Alhaisemmat verot käänsivät tuloksen +9% kasvuun.

Orkla (NOR)

ORKLA28.4.2018 | 73,76 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Orklan Q1/2018

 • liikevaihto: 9 711 M NOK (9 081 M NOK / +6,9 %)
 • nettotulos (jatkuvat toiminnot): 710 M NOK (798 M NOK / -11,0 %)
 • EPS (jatkuvat): 0,68 NOK (0,77 NOK)

Orklan Q1/2018 liikevaihto kasvoi mukavat +7 prosenttia, mutta orgaanisesti kasvu jäi +0,1 prosenttiin. Liikevaihtoa kasvatti yrityshankinnat sekä valuuttakurssien positiivinen kehitys.

Jatkuvien toimintojen nettotulos laski selvästi (-11 %). Tähän vaikutti mm. Wrigley-yhtiön irtisanoma jakelusopimus, hankintahintojen nousu valuuttakurssien vetämänä sekä kasvaneet markkinointikulut. Jotunin heikko tuloskunto jatkui edelleen.

Orkla mainitsi vielä, että odotuksiin nähden heikkoon kehitykseen vaikutti pääsiäisen ajoittuminen Q1:lle. Tämä on huono selitys, sillä pääsiäisen ajoittuminen ei voi tulla yllätyksenä, joten se pitäisi ottaa odotuksissa huomioon.

Hydro Power:n liiketulos (ebit) oli +9 prosenttia vertailukautta parempi eli 59 miljoonaa NOK (Q1/2017: 54 M NOK).

Yrityshankinnat

Orkla hankki ruotsalaisen Health and Sports Nutrition Group:n (HSNG). Yhtiön liikevaihto on noin 757 miljoonaa ja EBITDA noin 38 miljoonaa NOK.

Lisäksi Orkla hankki tanskalaisen Struer Bröd:n, jonka suurin asiakas Orkla oli. Struerin tuoma lisä (poislukien siis Orklan omat ostot) liikevaihtoon on arviolta 60 – 70 miljoonaa NOK sekä liiketulokseen noin 5 – 7 miljoonaa NOK.

HSNG ja Struer liittyvät Orklan lukuihin 1.2.2018 alkaen.

Näkymät vuodelle 2018

Hidas markkinakasvu jatkuu Q2:lla – joskin pääsiäisen Q1:lle aiheuttama negatiivinen vaikutus palautuu Q2:lla, kun vuosi sitten pääsiäinen oli Q2:n puolella.

Raaka-aineiden hinnannousu jatkunee myös Q2:lla, mihin valuuttakurssien liikkeet vaikuttavat osaltaan.

Orkla ei antanut numeroarvioita Q2:lle eikä vuodelle 2018

Orkla Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orkla sijoituskohteena

Norsk Hydro (NOR)

NORSK HYDRO28.4.2018 | 50,50 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydron Q1/2018 ja raportoidut luvut

 • liikevaihto: 39 971 M NOK (23 026 M NOK)
 • liiketulos (ebit): 3 301 M NOK (2 401 M NOK)
 • nettotulos: 2 076 M NOK (1 838 M NOK / +12,9 %)
 • EPS: 1,02 NOK (0,86 NOK)

Pro-forma luvut (”jos Sapa olisi omistettu vuoden 2017 alusta”)

 • liikevaihto: 39 971 M NOK (36 129 M NOK / +10,6 %)
 • liiketulos (ebit): 3 301 M NOK (3 048 M NOK / +8,3 %)

Norsk Hydron vuosi 2018 alkoi vahvasti pro-forma liikevaihdon kasvaessa noin +11 prosenttia ja raportoidun tuloksen noin +13 prosenttia .

Liikevaihtoa kasvatti mm. metallien ja alumiinien kohonneet hinnat. Tähän vaikutti oikeastaan kaksi tekijää:

1) Brasilian Alunorten tehtaan käyttöaste on ollut 50 prosenttia maaliskuun alusta alkaen. Alueella oli rankkasateita, joiden pelättiin aiheuttaneen tehtaalta saastevuotoja ja paikalliset viranomaiset määräsivät käyttörajoituksia tutkinnan ajaksi. Päästöjä ei kuitenkaan ole löytynyt, mutta vielä yhtiö ei ole saanut lupaa palauttaa tuotantoaan normaalille tasolle. Alunorten tehdas on maailman suurimpia, joten puolitehoinen tehdas aiheutti tuotantovajetta markkinoilla, minkä johdosta alumiinin hinta lähti nousuun.

2) Trumpin 10 prosentin alumiinitullit nostivat ennakoivasti kysyntää ja siten myös hintoja. Tullit astuivat voimaan 23.3. Monilla mailla (mukaan lukien EU) tullit astuvat voimaan 1.5.2018, ellei sopuun päästä ennen sitä. Hydro arvioi tullien vaikutuksen yhtiölle jäävän vähäisiksi.

USA:n Venäjälle asettamat sanktiot kohdistuivat myös venäläiseen alumiinivalmistaja Rusal:iin, jonka johdosta alumiinien hinnat nousivat rajusti huhtikuun alussa. Tämä ei siten vaikuttanut Q1:n lukuihin.

Alumiinin tuotanto on tällä hetkellä alle markkinakysynnän, mikä pitää myöskin hintoja koholla.

Tulosta kasvatti em. hintojen nousu. Toisaalta tulokseen negatiivisesti vaikutti Alunorten 50 prosentin käyttöaste, mikä aiheutti myös sen, että Paragominas-tehtaan käyttöaste jäi vajaaksi. Yhtiö arvioi vaikutuksen olleen liiketulokseen (ebit) noin -450 miljoonaa NOK eli varsin merkittävä. Myös raaka-aineiden hintojen nousu jarrutti tuloksen kehitystä.

Yhtiön kustannussäästöohjelma ei pääse tavoitteisiinsa johtuen Alunorten tilanteesta.

Hydro aikoo tehdä 500 miljoonan NOK:n investoinnin Alunorten tehtaalle kasvattaakseen vedenkäsittelyn kapasiteettia. Lisäksi yhtiö tekee 250 miljoonan NOK:n lahjoituksen alueen yhteisölle.

Osinko (1,75 NOK) irtoaa yhtiökokouksen (7.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Norsk Hydron Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Norsk Hydro sijoituskohteena

Texas Instruments (USA)

TEXAS INSTRUMENTS INC29.4.2018 | 102,51 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

TI:n Q1/2018

 • liikevaihto: 3 789 M USD (3 402 M USD / +11,4 %)
 • nettotulos: 1 366 M USD (997 M USD / +37 %)
 • EPS: 1,35 USD (0,97 USD)

TI:n vahva vuosi 2017 sai yhtä vahvaa jatkoa vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla. Liikevaihto (+11 %) ja nettotulos (+37 %) olivat hyvässä kasvussa.

Edelliseen kvartaaliin nähden tilanne on ennallaan eli autoteollisuuden sekä perusteollisuuden kasvanut kysyntä jatkui vahvana. Toiminnan tehostuminen ja katteiden parantuminen näkyy tuloksen voimakkaana kasvuna. Yhtiö kertoi, että USA:n verouudistus toi EPS:iin noin 0,14 dollarin lisän.

Yhtiön johto kertoi, että autoteollisuuden kysyntä on vahvinta yli 4 vuoteen. Eikä kyse ole vain sähkö- taikka itseohjautuvista autoista. Myös erilaiset mittaristot, turvaratkaisut, valaistus sekä auton peruselektroniikka luovat kysyntää laajalla rintamalla. Vahvistunut kysyntä on globaalia, sillä kaikki autovalmistajat toimivat aktiivisesti ”älyautojen” parissa. TI aikookin jatkaa panostuksiaan auto- ja perusteollisuuden komponentteihin jatkossa.

Digitalisaation ja IoT:n trendit yleisesti teollisuudessa ja miksei muuallakin tuntuvat satavan TI:n pussiin.

TI osti Q1:llä omia osakkeitaan noin 873 miljoonalla dollarilla ja maksoi osinkoina 611 miljoonaa dollaria.

Näkymät

TI arvioi, että Q2/2018:

 • liikevaihto: 3,78 – 4,10 Mrd USD (3 693 M USD / +2,4…+11,0 %)
 • EPS: 1,19 – 1,39 USD (1,03 USD / +15,5…+35,0 %)

Eli hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2018 veroaste on noin 20 prosenttia (aiempi arvio 23 %) ja vuodesta 2019 alkaen noin 16 prosenttia (aiempi arvio 18 %). Tilikaudella 2017 veroaste oli noin 31 prosenttia eli yhtiön verotus kevenee selvästi.

Hyvän Q1:n perusteella nostin hieman koko tilikauden 2018 (karkeita) ennusteita (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 15,7 – 15,9 Mrd USD (2017: 15,0 Mrd USD)
 • nettotulos: 5,0 – 5,2 Mrd USD (3,7 Mrd USD ja vero-oikastu: 4,5 Mrd USD)
 • EPS: 4,98 – 5,17 USD (3,52 USD ja vero-oikaistu: 4,43 USD)
 • PE: 19,8x – 20,6x (osakkeen hinta 102,50 USD)
 • 12 kuukauden osinkoennuste: 2,68 USD (edelliset 12 kk: 2,24 USD)
 • osinkotuotto: 2,6 %

Texas Instruments:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Texas Instruments sijoituskohteena

Gjensidige Forsikring (NOR)

GJENSIDIGE FORSIKRING29.4.2018 | 128,20 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Gjensidigen Q1/2018:

 • liikevaihto: 7 151 M NOK (7 055 M NOK / +1,4 %)
 • nettotulos: 534,4 M NOK (1 110,1 M NOK / -52 %)
 • EPS: 1,07 NOK (2,22 NOK)
 • yhdistetty kulusuhde: 93,0 % (86,8 %)

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Liikevaihtoa kasvatti mm. edelleen ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu. Näiden summa kasvoi +6,5 prosenttia. Yhtiön mukaan se onnistui hyvin asiakashankinnassaan ja riskilaskennassa. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. sijoitusten käyvän arvon muutokset, ja kaiken kaikkiaan sijoitusten nettotuottojen vaikutus oli -56 prosenttia (262,4 vs 585,6 M NOK). Koko konsernin liikevaihto kasvoi noin +100 miljoonaa NOK.

Sen sijaan nettotulos laski noin puoleen vertailukaudesta. Perus- ja eläkevakuutuskorvaukset nousivat ja aiheuttivat yhteensä noin -710 miljoonan NOK:n tuottojen laskun.

Ankara, liukas ja runsasluminen talvikausi Norjassa aiheutti sen, että autovakuutusten korvaukset nousivat selvästi normaaliin talveen verrattuna. Yhtiö tekee tarkennuksia liikennevakuutusten hintatasoon vuoden 2018 aikana, jotta ne vastaisivat kohonneita korvaussummia.

Yhdistetty kulusuhde nousi selvästi 93 prosenttiin edellisvuoden 86,8 prosentista. Eihän se huono ole vieläkään, mutta trendi on väärään suuntaan. Q4:lla kulusuhde oli 90,7 % eli kustannustasot olivat jo nousussa ennen ankaraa talvea.

Sijoitusten kokonaistuotto Q1/2018 oli +0,5 prosenttia (+1,0 %), missä

 • Match-portfolio: +0,7 % (+0,7 %)
 • Free-portfolio: +0,1 % (+1,5 %)

Free-portfolion tuotot jäivät noin +25 miljoonaan NOK, kun vuosi sitten tuottoja tuli noin +307 miljoonaa NOK. Osakemarkkinoiden tammikuun jälkeiset heilahtelut vetivät sijoitusten tuottoja alaspäin.

Yhteenvetona vaikea talvikausi Norjassa sekä sijoitustoiminnan tuottojen lasku näkyi tuloskunnon putoamisena puoleen vertailukaudesta.

Näkymät

Gjensidige ei julkaissut numeroarvioita tilikauden 2018 luvuista.

Aiemmin arvioin, että EPS olisi noin 9,10 NOK:n tasolla, mutta heikon Q1:n jälkeen on helppo todeta, että arvio on liian optimistinen. Avainkysymys onkin, että kuinka pitkälle Q2:sta nihkeä talvikausi jatkui (tai jatkuiko ollenkaan) ja miten tämä vaikuttaa Q2:n lukuihin.

Jos loppuvuosi menee kuten aikaisempina vuosina, niin silloin koko vuoden EPS olisi karkeasti arvioiden 7,90 – 8,00 NOK:n tasolla.

Gjensidigen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Bemis Company (USA)

BEMIS COMPANY30.4.2018 | 43,67 USD
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Bemis Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi taseen pisteitä rasittaa korkea liikearvo sekä velkaisuus.

Bemis Company:n Q1/2018

 • liikevaihto: 1 027 M USD (995 M USD / +3,2 %)
 • nettotulos: 47,6 M USD (51,1 M USD / -6,8 %)
 • EPS: 0,52 USD (0,55 USD)

Bemis Company:n liikevaihto nousi 3 %, missä parasta kasvua saatiin ”Rest of World Packaging” -segmentissä (+14 %). Segmentin orgaaninen kasvu oli +4 prosenttia, jonka lisäksi valuuttakurssimuutokset (+8,8 %) ja hankitut liiketoiminnot (+1,1 %) toivat oman lisänsä. Orgaanista kasvua tuki myyntimäärien reipas kasvu, mitä taasen laskeva hintataso vähän nakersi.

Myös ”US Packaging”-segmentin liikevaihto nousi (+2,6 %), ja siellä taasen hintataso nousi, mutta määrät laskivat. Segmentti on yhtiön suurin vastaten noin 65 – 70 prosenttisesti koko konsernin myynnistä, joten tämän segmentin kehitys määrittää pitkälti yrityksen kehitystä.

Latin America Packaging” -segmentin liikevaihto laski -4,8 prosenttia, missä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus näkyy. Myyntiä laski alhaisemmat toimitusmäärät, kun taas korkeammat hinnat pitivät orgaanisen kasvun suurin piirtein vertailukauden tasolla. Q2/2017 alkanut Brasilian heikko taloustilanne näkyy koko segmentin kehityksessä.

Yhtiön haasteena on saada liikevaihtoa ja samalla tuloskuntoa kasvuun. Yhtiö käynnistikin ”Agility”-kustannussäästöohjelman, missä se pyrkii saamaan 65 miljoonan dollarin vuosittaiset säästöt.

Raportoitu tulos jäi -6 prosenttia vertailukaudesta. Tulokseen sisältyi kustannussäästöohjelman kuluja -13 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten niitä oli -4 miljoonaa dollaria. Jos nämä oikaistaan pois, niin tulos olisi parantunut noin +5 miljoonaa dollaria eli +10 prosenttia.

Vaikka liikevaihto kasvoi, niin bruttokate pysyi edelleen vertailuvuoden tasolla (198 M USD). Tämä vaikutti myös siihen, että tuloskehitys jäi vaatimattomaksi. USA:n verouudistuksen johdosta yhtiön veroaste laski noin 24 prosenttiin (Q1/2018: 31 %), joten tämä tuki tuloskasvua arviolta +4…5 miljoonaa dollaria.

Näkymät 2018

Yhtiö piti näkymänsä ennallaan eli, että tilikauden 2018

 • EPS on 2,75 – 2,90 USD (2017: 1,02 USD, 2016: 2,48 USD)
 • veroaste on noin 24 prosenttia

Tulosparannusta selittää mm. Agility-ohjelman odotetut 35 miljoonan dollarin säästöt. Q2/2017 alkaneen Brasilian heikon taloustilanteen vaikutukset näkyvät vertailukauden luvuissa. Näin suhteellinen muutos positiivisempaan suuntaan alkaa näkymään loppuvuoden aikana.

Yhtiö on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen. Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 1,25 dollaria (ed. 12 kk: 1,21 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (43,67 USD) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Bemis Companyn Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Bemis Company sijoituskohteena

AMD (USD)

AMD30.4.2018 | 11,11 USD
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 11/30 eli heikko kaikilla tasoilla, mutta tilikauden 2017 ja 2018 alun kehitys on ollut rohkaisevaa.

AMD:n Q1/2018

 • liikevaihto: 1 647 M USD (1 178 M USD / +40 %)
 • liiketulos (ebit): 120 M USD (11 M USD / moninkertaistui)
 • nettotulos: 81 M USD (-33 M USD / -)

AMD:n liikevaihto jatkoi jo vuonna 2017 alkanutta kasvuaan ja oli 1,6 miljardia dollaria eli kasvua 40 prosenttia (Q1/2017: 1,2 Mrd USD). Toimitusjohtaja totesikin, että PC-käyttäjien, pelaajien sekä datacentereiden kiinnostus yhtiön tuotteisiin jatkuu vahvana.

Ryzen ja Radeon tuotteiden hyvä myynti jatkuu, mikä vetää ”Computing and Graphics” -segmentin lukuja reilusti ylöspäin. AMD:n toisen segmentin ”Enterprise, Embeded & Semi-Custom” liikevaihto laski -12 prosenttia alhaisempien semi-custom prosessoreiden toimitusten johdosta verrattuna vuoden takaiseen. Sen sijaan palvelin- ja upotettujen prosessoreiden myynti oli hyvää.

Vahvan liikevaihdon kehityksen seurauksena tulos kääntyi 81 miljoonaa dollaria voitolliseksi.

Yhtiö julkaisi toisen sukupolven version Ryzen-prosessoreistaan. Tämä pitänee AMD:n prosessorivalikoiman kilpailukykyisenä taas vuoden, kaksi eteenpäin.

Vuonna 2018 voimaan tuli uusia kirjanpitosäännöksiä. Tästä johtuen AMD julkaisi vertailutietoja vuosilta 2017 ja 2016. Näiden mukaan vuoden 2017 voitollinen tulos (+43 M USD) on näillä vertailutiedoilla muuttunut -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

Näkymät 2018

AMD arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto jatkaa hyvää kehitystään ja nousua arvellaan tulevan noin 25 prosenttia (”mid-20s percent”). Lisäksi bruttokatteet jatkavat nousuaan ja yhtiö arvioi bruttokatteen olevan yli 37 prosenttia (2017: 34 %). Yhtiö arvioi veroasteen olevan noin 10 prosentissa vuonna 2018.

Liikevaihtoennusteena (Talousmentor) on noin 6,4 miljardia dollaria.

Yhtiö arvioi myös, että liiketoiminnan kulut ovat noin 28 prosenttia liikevaihdosta eli noin 1,8 miljardia dollaria.

Näin bruttokate olisi (Talousmentor) noin 2,4 miljardia dollaria, josta 1,8 miljardin dollarin kulut vähennettynä saadaan liiketulosarvioksi 550 – 600 miljoonaa dollaria. Jos korkokuluja menee viime vuosien tapaan noin 100 – 150 miljoonaa dollaria, ja tämän jälkeen 10 prosentin verot, niin nettotulosarvioksi saadaan 350 – 450 miljoonaa dollaria.

Q2/2018 liikevaihdoksi AMD arvioi 1 675 – 1 775 miljoonaa dollaria (+50 %).

AMD:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
AMD sijoituskohteena

PepsiCo (USA)

PEPSICO30.4.2018 | 101,71 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

PepsiCo:n Q1/2018

 • liikevaihto: 12 562 M USD (12 049 M USD / +4,3 %)
 • liiketulos (ebit): 1 807 M USD (1 863 M USD / -3,0 %)
 • nettotulos: 1 343 M USD (1 318 M USD / +1,9 %)
 • EPS: 0,94 USD (0,91 USD)

Q1/2018 liikevaihto kasvoi +4,3 prosenttia, missä valuuttakurssimuutosten oikaisujen jälkeen orgaaninen kasvu oli +2,3 prosenttia. Myynti kasvoi kaikissa segmenteissä, paitsi North America Beverages -segmentissä. Segmentin haasteena on laskeva hiilihapotettujen juomien myynti (-4 %).

Liiketulos laski -3 prosenttia, mihin vaikutti

 • raaka-aineiden kustannusten nousu (bruttokate laski -1 prosenttiyksikköä)
 • liiketoiminnan kustannusten nousu
 • USA:n työntekijöille maksettu bonus, joka liittyi USA:n verouudistukseen

Tuloskehitys oli vahvaa USA:n ulkopuolella, missä positiiviset valuuttakurssivaikutukset tukivat kehitystä.

Nettotulos kääntyi noin parin prosentin nousuun noin -90 miljoonaa dollaria alhaisempien verojen ansiosta. USA:n verouudistuksen vaikutus näkyi PepsiCo:n kohdalla hyvin.

Q1/2018 aikana yhtiö pääsi sopimukseen Tsekeissä, Unkarissa ja Slovakiassa olevien pullotustoimintojen sekä snack-tuotteiden jakelun uudelleenjärjestelyistä (”refranchise”). Järjestelyn on tarkoitus tapahtua vuoden 2018 aikana.

Yhtiö järjesteli myös Thaimaan pullotustoimintojaan ja myi omistamansa osuuden toiminnoista. Myynnistä tulee noin +125 miljoonan dollarin tuotto Q2:n tulokseen.

Kvartaalin aikana yhtiö maksoi osinkoina 1 160 miljoonaa dollaria ja osti omia osakkeitaan 493 miljoonalla dollarilla. Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 osinkoja maksetaan noin 5 miljardia ja omia osakkeita ostetaan noin 2 miljardilla dollarilla.

Näkymät 2018

Yhtiö piti näkymänsä ennallaan.

Liikevaihdon orgaaninen kasvu on samaa luokkaa kuin vuonna 2017, jolloin se siis oli +2,3 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi, että valuuttakurssien vaikutus jäänee edellisvuosia pienemmäksi.

Vuoden 2018 veroaste on noin 20 – 23 prosenttia (”low 20s”), kun parina edellisenä vuotena se on ollut noin 24 – 25 prosenttia. Eli verouudistus tuo pientä etua PepsiCo:lle.

Oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa 9 prosenttia 5,70 USD (2017: 5,23 USD).

Lisäksi yhtiö ilmoitti nostavansa kesäkuussa kvartaaliosinkoaan 0,805 dollarista 0,9275 dollariin. Näin seuraavan 12 kk:n osinko olisi noin 3,71 USD (ed 12 kk 3,22 USD) mikä antaisi noin 3,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 102 USD).

PepsiCo:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
PepsiCo sijoituskohteena

Ford Motor Company (USD)

FORD MOTOR COMPANY30.4.2018 | 11,60 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Ford Credit -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n Q1/2018

 • liikevaihto: 41 959 M USD (39 146 M USD / +7,2 %)
 • liiketulos (ebit): 1 121 M USD (1 464 M USD / -23 %)
 • nettotulos: 1 736 M USD (1 592 M USD / +9,0 %)
 • EPS: 0,43 USD (0,40 USD)

Automotive-segmentin liikevaihto kasvoi +7 prosenttia, mihin vaikutti korkeammat myyntihinnat sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset. Autotoimitukset laskivat noin -2,4 prosenttia (-41 000 autoa). Toimitusmäärät laskivat etenkin Kiinassa, mikä näkyi Asia-Pacific alueen luvuissa (-20 % eli -77 000 autoa).

Fordin markkinaosuus jatkoi laskuaan ja on nyt 6,5 prosenttia (Q1/2017: 7,1 %).

Automotive-segmentin liiketulos laski noin -0,4 miljardilla dollarilla (noin -20 %), missä näkyi metallien (teräs ja alumiini) hintojen nousu sekä valuuttakurssimuutoksien vaikutus kuluihin. Metallien hintoja nosti markkinoiden reagointi Trumpin asettamiin tulleihin.

Koko konsernin liikevaihto kasvoi noin +2,8 miljardia dollaria, mutta liiketulos laski -0,3 miljardia dollaria. Myytyjen tuotteiden (”cost of sales”) kustannusten nousu +3,1 miljardilla dollarilla selittää tätä liiketuloksen laskua.

Nettotulos kuitenkin nousi +9 prosenttia. USA:n verouudistuksen vaikutus näkyy tässä, sillä verot olivat nyt noin +480 miljoonaa dollaria alhaisemmat kuin vuosi sitten. Veroprosentti oli 9 prosentin kohdalla, joten yhtiö sai joitain etuja vielä Q1:lle.

Näkymät vuodelle 2018

Ford:n piti vuoden 2018 näkymät ennallaan:

 • Liikevaihto: hieman edellisvuotta korkeampi (2017: 156,8 Mrd USD)
 • Oikaistu EPS: 1,45 – 1,70 USD (2017: 1,78 USD)
 • Veroaste: 15 prosenttia

Kustannustason nousu näkyy myös tuossa ennustetussa oikaistussa EPS:ssä.

Yhtiöllä on käynnissä ”Global Fitness Redesign” -ohjelma, jonka tavoitteena on nopeuttaa äly- ja sähköautojen kehitystä, ketteröittää ja tehostaa toimintaa sekä vapauttaa ja kohdistaa pääomia entistä tehokkaammin. Tämän pitäisi kohentaa tuloskuntoa ja -marginaaleja kasvattaa pääoman tuottolukuja sekä kasvattaa osakkeenomistajien tuottoa.

Fordin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ford Motor Company sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 18/2018 tulospäivitykset (osa 1)”

Kommentit on suljettu.