Viikon 18/2018 tulospäivitykset osa (3/3)

Kirjoituksessa Q1/2018 tulosyhteenvedot yhtiöiltä: Metsä Board, Raisio, F-Secure, Ocean Yield, Loomis ja Kraft Heinz Company.

Lyhyesti:

 • Metsä Board: Vuoden 2017 vahva kehitys jatkui myös Q1/2018 aikana ja liikevaihto kasvoi +11 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusmäärät sekä hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousivat kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.
 • Raisio: Tulos jäi selvästi (-18%) vertailukaudesta. Venäjän ja Puolan heikko myynti veti tulosta alaspäin. Yhtiö ilmoitti myyvänsä kalanrehuliiketoimintansa.
 • F-Secure: Liikevaihtoa kasvatti (+5%) kyberturvallisuuspalveluiden ja yritystuotteiden hyvä myynti. Kuluttajatietoturvan myynti jäi edellisvuodesta operaattoriasiakkaan menetyksen johdosta. 
 • Loomis (SWE): Liikevaihto (+5 %) ja tulos (+10 %) kasvoivat, missä etenkin hyvä kehitys USA:ssa tukivat hyvää vuoden aloitusta. Ruotsissa ja Ranskassa Loomis järjestelee toimintojaan vastaamaan nykyistä markkinatilannetta.
 • Ocean Yield (NOR): Liikevaihto kasvoi (+14%) kasvaneen aluskannan johdosta. Tulos laski kasvaneiden rahoituserien seurauksena noin -10% vuodentakaisesta. Edelliseen kvartaaliin Q4/2017 nähden tulos nousi +8%.
 • Kraft Heinz Company (USA): Liikevaihto jäi hieman (-0,3%), mutta nettotulos (+11%) nousi selvästi. Myynti USA:ssa laskee edelleen, mutta muualla maailmassa myynnin kehitys oli hyvää. Valuuttakurssimuutokset toivat ison positiivisen hyödyn lukuihin. Tulosparannus tuli pääasiassa alemman veroasteen ansiosta.

Metsä Board

METSÄ BOARD3.5.2018 | 8,85 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto, PE-luvuilla mitattu osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua.

Metsä Boardin Q1/2018

 • liikevaihto: 492,3 M EUR (444,5 M EUR / +10,8 %)
 • nettotulos: 53,9 M EUR (34,2 M EUR/ +58 %)
 • EPS: 0,15 EUR (0,10 EUR)

Metsä Board:n vuoden 2017 vahva kehitys jatkui myös Q1/2018 aikana ja näin liikevaihto kasvoi +11 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusmäärät sekä hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousivat kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.

Kustannuksia nosti puun hintojen nousu. Lisäksi valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus, jota toisaalta hintojen korotukset kompensoivat.

Tulos kasvoi noin +20 miljoonaa euroa (+58 %) vertailukauteen nähden. Materiaalikulut olivat -30 miljoonaa euroa pienemmät, mutta toisaalta varaston muutoksen tuomat lisäkulut olivat +70 miljoonaa euroa. Tässä voisi ajatella niin, että kun varastoa tyhjennettiin, niin (myytyihin tuotteisiin liittyvät) materiaalikulut jäivät vastaavasti pienemmiksi. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Osuus osakkuusyrityksen (Metsä Fibre) tuloksesta nousi 27,8 miljoonaan euroon (Q1/2017: 10,7 M EUR).

Näkymät 2018

Metsä Board ei antanut koko vuoden näkymäarviotaan, mutta Q2/2018-arvion se julkisti. Yhtiö arvioi, että Q2/2018 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee Q1/2018 (69 M EUR). Tähän vaikuttaa se, että Q2:lla on tulossa useita huoltoseisokkeja, kun Q1:llä niitä ei ollut lainkaan.

Yhtiö kertoo lisäksi, että kartonkien hinnat ovat vakaita tai nousevan hieman ja kysyntä on hyvällä tasolla. Toisaalta dollarin heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti tulokseen.

Lisäksi yhtiö arvioi, että vuoden 2018 tuotantokustannusten nousevan edellisvuodesta.

Metsä Boardin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Metsä Board sijoituskohteena

Loomis (SWE)

LOOMIS3.5.2018 | 331,00 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta ja liikearvo. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen Q1/2018

 • liikevaihto: 4 486 M SEK (4 279 M SEK / +4,8 %)
 • nettotulos: 318 M SEK (290 M SEK / +9,7 %)
 • EPS: 4,22 SEK (3,85 SEK)

Loomiksen vuosi 2018 lähti liikkeelle mukavasti, sillä liikevaihto (+5 %) ja tulos (+10 %) olivat kasvussa.

USA:ssa Loomis on pystynyt lisäämään markkinaosuuttaan, ja liikevaihto kasvoi siellä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna noin +8 prosenttia. Valuuttakurssimuutosten seurauksena kruunumääräinen liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta (-1,3 %). SafePoint-liikevaihto vastaa jo noin 18 prosenttia koko USA-segmentin liikevaihdosta.

Europe-segmentin kruunumääräinen liikevaihto kasvoi +11 prosenttia. Kehitys jatkui hyvänä Espanjassa, Portugalissa, Turkissa ja Argentiinassa. Sen sijaan Ranskassa kilpailutilanne pysyi edelleen kireänä.

Ruotsissa rahauudistus toi oman lisänsä liikevaihtoon vuoden aikana. Tässä on hyvä muistaa, että Q1-Q3/2018 aikana Ruotsin liiketoimintojen kehitys voi olla negatiivista, sillä vertailukauteen sisältyy juurikin rahauudistuksen tuomaa lisää.

International-segmentin haasteena on edelleen rajat ylittävän rahan ja arvokkaiden metallien siirtopalveluiden alhainen kysyntä. Tämä piti liikevaihdon vertailukauden tasolla.

Raportoitu tulos kasvoi +9,7 prosenttia, mihin vaikuttivat edellä mainitut liikevaihtoon vaikuttaneet syyt. Ruotsissa ja Ranskassa Loomis järjestelee toimintojaan vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Tästä aiheutuneet kulut vaikuttivat negatiivisesti tulokseen. Sen sijaan USA:ssa kannattavuus parani edelleen.

Näkymät 2018

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

 • liikevaihto on noin 24 M SEK
 • EBITA on 12 – 14 prosenttia
 • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Loomiksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Loomis sijoituskohteena

Raisio

RAISIO4.5.2018 | 3,51 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yrityksen aloittama muutos, missä mm. makeisliiketoiminnot myytiin pois. Tämä näkyy liikevaihdon ja tuloksen laskuna, mikä hieman epäreilusti vie pisteitä. Osingon kasvun pysähtyminen keväällä 2018 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla laskettuna laskee pisteitä.

Raision Q1/2018 – jatkuvat toiminnot:

 • liikevaihto: 67,8 M EUR (69,3 M EUR / -2,2 %)
 • nettotulos: 4,6 M EUR (5,6 M EUR / -18 %)
 • EPS: 0,03 EUR (0,04 EUR)

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi joulukuussa 2017 makeisliiketoimintansa. Lisäksi yhtiö ilmoitti, että se on myynyt naudanrehuliiketoimintonsa. Velaton kauppahinta on 34 miljoonaa euroa ja se toteutetaan osakevaihtona. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun 2018 aikana. 76 työntekijää siirtyy uudelle omistajalle. Vuosi sitten työntekijöitä oli 1 400 ja makeisliiketoiminnan myynnin jälkeen heitä on 400 ja naudanrehuliiketoiminnan jälkeen työntekijöitä jää jäljelle noin 325.

Näin Raisiosta on muuntautumassa ihan erilainen yhtiö.

Raisiolla on 25 henkilön hallintoneuvosto ja voisi ihan aiheellisesti kysyä, että onkohan se turhan iso verrattuna nykyiseen Raisioon. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan hallintoneuvoston palkkakulut olivat 45 000 euroa eli sinänsä merkityksettömät.

Terveelliset elintarvikkeet (ent. Brändit) liikevaihto laski 48,1 miljoonaan euroon (Q1/2017: 50,3 M EUR), mitä selittää Venäjän ja Puolan merkittävästi heikompi myynti. Puolassa Benecolin myynti oli yhtiön mukaan erityisen heikko. Myynnin laskusta johtuen myös kannattavuus laski ja segmentin liiketulos oli 8,1 miljoonaa euroa (Q1/2017: 9,8 M EUR).

Raisioagro-segmentin liikevaihto ja liiketulos olivat hieman edellisvuoden lukemia parempia eli 19,7 miljoonaa ja 0,4 miljoonaa euroa vastaavasti (Q1/2017: 19,1 M EUR ja -0,3 M EUR). Naudanrehujen myynnin kasvu selittää segmentin parantuneita lukuja.

Raportoitu nettotulos laski -18 prosenttia ja oli noin -1,0 miljoonaa euroa heikompi. Terveelliset elintarvikkeet -segmentin heikko kehitys selittää koko konsernin tuloksen laskua.

Näkymät 2018

Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myyntien seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Avainkysymys on se, mikä on Raision tuloksentekokyky jatkossa?

Raisio laski vuoden 2018 arvioitaan niin, että jatkuvien toimintojen

 • liikevaihto on vuoden 2017 tasolla (2017: 306,8 M EUR)
 • vertailukelpoinen liikevoitto on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Mikäli naudanrehuliiketoiminnot saadaan myydyksi syyskuussa, niin se tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa noin 75 prosentin painolla koko vuoden myyntiin. Vuonna 2017 naudanrehun liikevaihto oli noin 74 miljoonaa euroa, joten se tuottaisi noin 55 – 60 miljoonaa euroa liikevaihtoa Raisiolle vuonna 2018.

Lisäksi, koska Q1:n oli varsin nihkeä, niin Raision liikevaihtoennusteeseen pääseminen tuntuu haastavalta. Jos huomioidaan em. naudanrehuliiketoiminnan myynnin aiheuttama lasku, niin olisikohan Raision tilikauden liikevaihto jossain 280 – 290 miljoonan euron haarukassa?

Jos liikevoitto on se ”yli 10 % liikevaihdosta”, niin silloin se voisi olla noin 30 miljoonaa euroa.

Em. ennusteet eivät sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita yllätyksiä.

Itse kyllä katselisin edelleenkin ainakin yhden, miksei kaksi kvartaalitulosta ensin, jotta ”uuden” Raision tuloksentekokyvystä saisi jotain tolkkua.

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Raisio sijoituskohteena

F-Secure

F-SECURE4.5.2018 | 3,75 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Securen Q1/2018

 • liikevaihto: 43,1 M EUR (40,9 M EUR / +5,4 %)
 • bruttokate: 35,8 M EUR (35,4 M EUR)
 • nettotulos: 0,6 M EUR (0,9 M EUR)

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä yritystietoturvan myynti, joka kasvoi noin +16 prosenttia edellisvuodesta. Tässä kyberturvallisuuspalveluiden ja uusien yritystuotteiden myynnin kasvu näkyy.

Kuluttajatietoturvan myynti sen sijaan laski -2 prosenttia. Tähän vaikutti negatiivisesti erään operaattoriasiakkaan menetys E-Amerikassa eikä muiden alueiden hienoinen myynnin kasvu pystynyt tätä menetystä vielä paikkaamaan.

Myytyjen suoritteiden kulut nousivat niin, että bruttokate oli vain hieman parempi (+0,4 M EUR) kuin vuosi sitten. Yhtiö kertoo tämän johtuvan kyberturvallisuuspalveluiden myynnin kasvusta ja toisaalta hyväkatteisen kuluttajaliikevaihdon laskusta.

Tulos laski, ja voidaan sanoa, että yhtiö teki nollatuloksen, kun kyse on kuitenkin vain sadoista tuhansista euroista. T&K-kulut (+1,0 M EUR) ja rahoituskulut (+1,1 M EUR) olivat suuremmat kuin vuosi sitten.

Näkymät 2018

F-Secure piti arvion vuodelle 2018 ennallaan:

 • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa +15 prosenttia (2017: 72,6 M EUR)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyy samalla tasolla (2017: 97,1 M EUR)
 • liikevoitto (ebit) on noin 8 – 12 miljoonaa euroa (2017: 11,1 M EUR)

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 180 M EUR (2017: 170 M EUR)
 • nettotulos: 6 – 9 M EUR (2017: 11 M EUR)

F-Securen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
F-Secure sijoituskohteena

Ocean Yield (NOR)

OCEAN YIELD4.5.2018 | 68,70 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield:n Q1/2018

 • liikevaihto: 89,2 M USD (78,6 M USD / +13,5 %)
 • nettotulos: 33,3 M USD (36,8 M USD / -9,5 %)
 • EPS: 0,22 USD (0,25 USD)
 • kvartaaliosinko: 0,1905 USD

Q1/2018 liikevaihtoa (verrattuna Q1/2017) kasvatti pääasiassa vuoden aikana saadut uudet alukset. Edelliseen kvartaaliin Q4/2017 nähden liikevaihto laski hieman (-0,3 M USD)

Sen sijaan nettotulos laski lähes -10 prosenttia Q1/2017:stä. Tähän vaikutti kulutason hienoinen nousu, mutta pääasiallinen lasku johtui erilaisten rahoituserien suuremmista kuluista. Edelliseen kvartaaliin Q4/2017 nähden tulos kasvoi +7,8 prosenttia eli +2,4 miljoonaa euroa.

Connector-alus oli telakalla osan Q1/2018, mikä vaikutti osaltaan negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen.

Yhtiö keräsi Q1:n osakeannilla noin 96 miljoonaa dollaria, minkä lisäksi se teki Q1:llä 11 uuden aluksen tilaukset.

Kvartaaliosinko nousi 0,1905 dollariin edellisen kvartaalin 0,1895 dollarista. Vuosi sitten osinko oli 0,1850 dollaria. Osinko irtoaa varsin nopeasti eli maanantaina 7.5.2018 osakkeessa on vielä oikeus osinkoon, mutta seuraavana päivänä se on irronnut.

Näkymät 2018

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on FPSO Dhirubhai-1-aluksen projektijatkon turvaaminen, sillä sen sopimus on katkolla syksyllä 2018. On hyvä huomata, että tämän alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta.

Yhtiö kuvaa markkinatilannetta hyväksi ja se aikoo jatkaa edelleen laivastonsa kasvattamista.

Ocean Yield:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ocean Yield sijoituskohteena

Kraft Heinz Company (USA)

KRAFT HEINZ COMPANY5.5.2018 | 58,01 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvo sekä pääomien heikot tuotot. Lisäksi pisteitä lähtee yhtiön lyhyestä osinkohistoriasta.

Kraft Heinz Company:n Q1/2018

 • liikevaihto: 6 304 M USD (6 324 M USD / -0,3 %)
 • nettotulos: 993 M USD (893 M USD / +11,2 %)
 • EPS: 0,81 USD (0,73 USD)

Q1/2018 liikevaihto oli hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Valuuttakurssimuutokset oikaistuna (orgaaninen) myynti laski -1,5 prosenttia. Myyntihintojen nosto tuki, mutta myyntivolyymien lasku painoi liikevaihtoa.

Voimakkainta myynnin lasku oli edelleen USA:ssa (-3,3 %). Ja koska USA:n myynti vastaa noin 70 prosenttisesti koko konsernin myynnistä, niin USA:n kehitys pitkälti sanelee, miten yrityksellä menee.

Sen sijaan muualla liikevaihto kehittyi positiivisesti, missä valuuttakurssimuutoksilla oli iso vaikutus lukuihin.

 • Kanada: +9,8 % (orgaaninen +5,0 %)
 • EMEA: +14,7 % (+2,3 %)
 • Muu maailma: -0,2 % (+3,0 %)

EMEA = Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka.

Tulos nousi (+11 %), mihin vaikutti em. myynnin tekijät. Bruttokate nousi 35,6 prosenttiin (Q1/2017: 34,8 %), mikä käänsi tilanteen positiivisen puolelle. Näin siitäkin huolimatta, että raaka-aineiden hinnat olivat nousussa.

Tulosparannuksesta vastasi alhaisempi veroaste, joka oli nyt 20,8 prosenttia (Q1/2017: 28,7 %). USA:n verouudistus toi noin +100 miljoonan dollarin hyödyn Kraft Heinz:n tulokseen. Ja juuri sen verran tulos kasvoikin.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että integraatio- ja uudelleenjärjestelyt alkavat pääosin olla tehtynä, vaikkakin joitain kuluja tulee vielä tilikaudelle 2018. Q1:lle niitä tuli noin 90 miljoonaa dollaria (Q1/2017: 148 M USD).

Yhtiö arvioi, että Q2/2018 on vielä Q1:n tapaan haastava, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanteen odotetaan kohentuvan. Yhtiö perustelee näitä sillä, että kannattavuus paranee, aiemmin tehdyt innovaatiot ja investoinnit alkavat tuottaa tulosta sekä kansainvälinen kasvu kiihtyy.

Yhtiö odottaa myös rahavirtojen paranevan alhaisempien capex-investointien ja verojen sekä alentuvan käyttöpääoman johdosta.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste (Talousmentor) on 2,575 dollaria (ed 12 kk: 2,475 USD), mikä tällä osakkeen kurssilla (58 USD) antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton.

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Kraft Heinz Company

 

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 18/2018 tulospäivitykset osa (3/3)”

Kommentit on suljettu.