Viikon 19/2018 tulospäivitykset

Kirjoituksessa Q1/2018 tulosyhteenvedot yhtiöiltä: Aktia, Ramirent, Sampo, Skanska, AF Gruppen, Edison International ja Archer-Daniels-Midland.

Lyhyesti:

 • Aktia: Nettopalkkiotuotot nousivat hyvän talouskehityksen johdosta. Alhainen korkokanta laski korkokatteen tuottoa ja kumosi palkkiotuottojen tuoman hyödyn. Näin liikevaihto laski -4% henkivakuutustuottojen IFRS-sääntömuutoksen seurauksena. Tulos nousi (+12%) mm. henkilöstökulujen laskun seurauksena.

 • Ramirent: Ramirentin vuosi 2018 alkoi vahvasti, sillä sekä liikevaihto (+7 %) että etenkin tulos (+78 %) olivat selvässä kasvussa. Tulosta tuki kaikkien segmenttien parantunut kannattavuus.
 • Sampo: Raportoitu tulos laski -1%, mihin vaikutti sijoitustoiminnan nettotuottojen kääntyminen -95 M EUR tappiolliseksi viime vuoden +374 M EUR voitosta. Vakuutustoiminta oli erittäin vahvalla tasolla. If:n yhdistetty kulusuhde oli 86,5% ja Topdanmarkin 83,7%.
 • AF Gruppen (NOR): Vahva startti vuoteen 2018. Liikevaihto +49% ja tulos +55%, missä näkyy se, että Norjan rakentamisen aktiviteetti oli edelleen korkealla tasolla. Tilauskertymä pysyi erinomaisella 19,5 Mrd NOK:n tasolla.
 • Skanska (SWE): Liikevaihto nousi (+3%) hieman Construction-segmentin hyvän kehityksen johdosta. Tulos romahti (-84%), missä 1,27 Mrd kruunun uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskulut vetivät tulosta alaspäin. Puolan toiminnoissa oli edelleen haasteita. Tilauskertymä pysyi hyvällä 191 Mrd kruunun tasolla.
 • Edison International (USA): Tulos laski -30%, mihin vaikutti kertaluontoinen alaskirjaus sekä vakuutusmaksujen ja ylläpitokulujen nousu. Yhtiö käytti vielä vanhoja tariffeja, joka osaltaan vaikutti niin liikevaihdon kuin myös tuloksen kehitykseen. Joulukuun Kalifornian maastopalojen selvitystyö on vielä kesken ja se voi kestää vuosia.
 • Archer-Daniels-Midland (USA): Valuuttakurssien vaikutus piti liikevaihdon kasvussa (+4%). Myyntivolyymit olivat kasvussa, mutta myyntihinnat paikallisissa valuutoissa laskivat syöden myyntivolyymien kasvun edun. Tulos parani (+16%) alhaisemman veroasteen ansiosta.

Edison International (USA)

EDISON INTERNATIONAL6.5.2018 | 63,69 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja siten pääomien heikot tuottoluvut.

Edisonin Q1/2018

 • liikevaihto: 2 564 M USD (2 463 M USD / +4,1 %)
 • liiketulos (ebit): 330 M USD (471 M USD / -30 %)
 • nettotulos: 218 M USD (362 M USD / -40 %)
 • EPS: 0,67 USD (1,10 USD)

Edisonin suurin tytäryhtiö Southern California Edison (SCE) ei ole vielä saanut viranomaisilta tariffipäätöstä koskien vuosia 2018 – 2020. Näin yhtiö on käyttänyt kesän 2017 tariffitietoja tämän kvartaalin lukujen laskemisessa. Yhtiö päivittää luvut, kun varsinainen päätös aikanaan tulee.

Edisonin liikevaihto kasvoi nelisen prosenttia, mutta jos liikevaihdosta vähennetään hankitun energian osuus, niin tämä ns. nettoliikevaihto (tai bruttokate) oli 1,64 miljardia dollaria (Q1/2017: 1,68 Mrd USD). Laskua siis noin -40 miljoonaa dollaria.

Myös ylläpitokustannukset olivat nousussa ja olivat noin -70 miljoonaa dollaria vertailukautta korkeammat. Yhtiö kertoi, että vakuutusmaksut ovat vuodenvaihteen maastopalojen jälkeen nousussa ja ne sisältynevät tähän erään.

Tulokseen sisältyi myös -66 miljoonan dollarin alaskirjaus. Näin liiketulos (ebit) jäi 330 miljoonaan dollariin vertailukauden 471 miljoonasta dollarista. Ja vaikka alaskirjauksen oikaisikin, niin tulos jäisi edelleen viimevuotisesta. Tämä liiketuloksen noin -140 miljoonan dollarin ero piti raportoituun nettotulokseen asti.

Maastopalot

Vuodenvaihteessa 2018 Kaliforniaa vaivasi laajat maastopalot sekä mutavyöryt ja näissä tuhoutui tai vahingoittui noin 1 800 rakennusta ja kuoli 22 henkilöä. Kalifornian kuvernööri on todennut, että maastopalot ovat ”uusi normaali”, mikä kertonee siitä että maastopaloista on tulossa toistuva riesa.

Edison ei tehnyt näistä tapahtumista kirjauksia vuoden 2017 tilinpäätökseensä eikä Q1/2018 tulokseen. Tämä siitä syystä, että varsinaiset summat ovat vielä täysin avoinna. Selvitystyö voi kestää useita vuosia.

Kalifornian oikeuden mukaan yksityiset sähköyhtiöt ovat täysin vastuussa kaikista niistä vahingoista, jotka sen laitteistot aiheuttavat.

Yhtiöllä on 1,3 miljardin dollarin edestä vakuutuksia maastopalojen varalta. Lisäksi sillä on noin 0,45 miljardin edestä muita vakuutuksia, mutta on epävarmaa, voiko yhtiö käyttää näitä maastopalojen ja mutavyöryjen korvauksiin.

Yhtiön viesti oli sellainen, että jos korvausvaatimukset kaatuvat yhtiön päälle, niin vakuutuskorvaukset eivät todennäköisesti riitä kattamaan korvaussummia (Should responsibility for a significant portion of the damages related to the December 2017 Wildfires be attributed to SCE, SCE’s insurance may not be sufficient to cover all such damages).

Näkymät 2018

Yhtiö ei anna tulosarviotaan vuodelle 2018, sillä se käy neuvotteluja sääntelyviranomaisten kanssa vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Yhtiö julkistaa tulosarvionsa, kun viranomaispäätös on saatu. Lisäksi tulokseen vaikuttaa maastopalojen korvaussummat, joiden arviot tarkentuvat ajan mittaan. Lopulliset summat selviävät vasta oikeuskäsittelyjen jälkeen, joihin voi mennä useita vuosia.

Yhtiö arvioi tekevänsä noin 4,2 miljardin dollarin investoinnit vuonna 2018. Vuosien 2019 ja 2020 investoinnit ovat noin 4,7 – 4,8 miljardia dollaria per vuosi.

Edisonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Edison International sijoituskohteena

Archer-Daniels-Midland (USA)

ARCHER-DANIELS-MIDLAND7.5.2018 | 43,86 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

Archer-Daniels-Midland:n Q1/2018

 • liikevaihto: 15 526 M USD (14 988 M USD / +3,6 %)
 • nettotulos: 393 M USD (339 M USD / +15,9 %)
 • EPS: 0,70 USD (0,59 USD)

Liikevaihto nousi +3,6 prosenttia, mitä oikeastaan suotuisat valuuttakurssimuutokset selittävät. Öljyjen, biodieselin, alkoholin ja mausteiden myyntivolyymit kehittyivät hyvin Q1:llä. Kokonaisuudessaan myyntihinnat (paikallisissa valuutoissa) laskivat syöden kasvaneiden myyntivolyymien hyödyn. Näin valuuttakurssimuutokset pitivät liikevaihdon kasvussa.

Maailmanmarkkinatilanne piti soijan marginaaleja edelleen korkealla ja hyvää liikevaihdon kehitystä tuki myös kasvaneet volyymit. Toisaalta, yhtiön käyttämät soija-johdannaiset vetivät kokonaistilannetta heikommaksi verrattuna vuodentakaiseen. Yhtiö odottaa johdannaisten vaikutuksen kääntyvät loppuvuotta kohden.

Bruttokate pysyi edellisvuoden tasolla, sillä myytyjen tuotteiden kulut nousivat liikevaihdon verran.

Raportoitu tulos nousi +54 miljoonaa dollaria eli +16 prosenttia, missä alhaisempi veroaste selittää eroa vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 464 miljoonaa, kun vuosi sitten se oli 458 miljoonaa dollaria.

Kokonaisuudessa siis ”nollakehitys”, sillä liikevaihto ja myytyjen tuotteiden kulut nousivat molemmat 0,5 miljardia dollaria, mikä piti bruttokatteen ennallaan. Tämän jälkeen muut liiketoiminnan kulut olivat kutakuinkin edellisvuoden tasolla ja näin tulosparannusta selittää vain alhaisempi veroaste.

Näkymät 2018

Yhtiö oli optimistinen vuodesta 2018, mutta ei kuitenkaan julkistanut mitään lukuja tai tarkempia arvioita.

Yhtiö uudisti myös segmenttijakonsa, mutta vertailutietoa aikaisemmilta vuosilta ei ole tarjolla – tai ainakaan en löytänyt niitä. Tämä hämärtää edelleen vertailtavuutta edellisiin vuosiin.

Aiemmin yhtiö on todennut, että

 • raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Tämän odotetaan näkyvän erityisesti laskevina capex-kustannuksina ja siten nousevana vapaana rahavirtana (free cash-flow).
 • soijan ja maissin globaalit varastotasot kääntynevät laskuun vuoden 2018 kuluessa, minkä pitäisi näkyä marginaalien parantumisena. Tämä näkyi jo Q1:n kehityksessä.

ADM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Aktia

AKTIA8.5.2018 | 8,46 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian Q1/2018

 • liikevaihto: 51,2 M EUR (53,1 M EUR / -3,6 %)
 • nettotulos: 15,1 M EUR (13,5 M EUR / +11,9 %)
 • EPS: 0,22 EUR (0,20 EUR)

Liikevaihtona tässä on tulosraportin ”Liiketoiminnan tuotot yhteensä” -erä.

Q1/2018 liikevaihto jäi lähes -4 prosenttia vertailukaudesta. Aktian tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate laski noin -2,7 miljoonaa euroa jääden 20,7 miljoonaan euroon (Q1/2017: 23,4 M EUR). Otto- ja antolainauksen korkokate pysyi edellisvuoden tasolla, mutta alhaisina pysyneiden korkojen sekä pankin likviditeettisalkun tuottojen seurauksena kokonaiskorkokate oli laskussa. Yhtiö arvioi, että korkokate laskee vuonna 2018 alhaisena pysyvän korkotason johdosta.

Palkkiotuotot (netto) kasvoivat sen sijaan reippaasti (+2,7 M EUR) ollen 23,8 miljoonaa euroa (Q1/2017: 21,1 M EUR). Talouden ja pörssin hyvä kehitys on tuonut lisää rahasto- ja varainhoitoasiakkaita Aktialle, mikä näkyy palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Lisäksi maksuliikenteen tuomat palkkiotuotot olivat kasvussa.

Korkokatteen ja palkkiotuottojen kehitys kumoavat toisensa, joten liikevaihdon lasku johtuu suurelta osin henkivakuutustuottojen (netto) muutoksesta. Tähän vaikuttaa osaltaan uuden IFRS-kirjanpitosäännöksen käyttöönotto, minkä johdosta osakkeiden arvonmuutokset kirjataan nyt tuloslaskelmaan. Näitä arvonmuutoksia oli -1,3 miljoonaa euroa Q1:llä, ja jos tämän oikaisee takaisin konsernin liikevaihtoon, niin vertailukelpoinen liikevaihto laski vain -1,1 prosenttia (-0,6 M EUR).

Raportoitu nettotulos nousi +1,6 miljoonaa euroa, mihin vaikutti alhaisemmat henkilöstö- ja IT-kulut (-3,6 M EUR). Tässä näkyy hyvin se, että vertailukaudella kuluihin sisältyi peruspankkijärjestelmän käyttöönottoon liittyviä henkilöstön koulutus yms. kuluja. Toisaalta poistot kasvoivat (+1,4 M EUR), sillä Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (eli noin 1,5 M EUR per kvartaali).

Näkymät 2018

Aktia nosti arviotaan vuodelle 2018: Uusi arvio on:

vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi (aiemmin: suunnilleen samalla tasolla) kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (59,9 M EUR)

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 ja kustannussäästöjen odotetaan tuovan aiempaa arviota suuremmat säästöt.

Luottojen arvonalentumiset pysyvät matalalla tasolla (2017: -0,6 M EUR).

Aktian Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aktia sijoituskohteena

AF Gruppen (NOR)

AF GRUPPEN9.5.2018 | 128,50 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

AF Gruppenin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin osakkeen osinkojen kehityksen pysähtyminen vuonna 2016 sekä osakkeen koholla oleva hinta.

AF Gruppenin Q1/2018

 • liikevaihto: 3 883 M NOK (2 662 M NOK / +49 %)
 • nettotulos (omistajille): 130 M NOK (84 M NOK / +55 %)
 • EPS: 1,33 NOK (0,89 NOK)
 • tilauskertymä: 19 451 M NOK (15 984 M NOK / +22 %)

Vahva startti vuodelle 2018. Tämä kvartaali oli sekä liikevaihdon että tuloksen osalta paras Q1:n ainakin vuodesta 2014 alkaen.

Civil Engineering ja Building -segmenttien aktiviteetit olivat korkealla tasolla (”very high/good level of activity”), mikä näkyi näiden segmenttien liikevaihtojen (+88 % ja +21 %) sekä liiketuloksen (+14 % ja +16 %) vahvana kehityksenä. Nämä kaksi segmenttiä vastasivat vajaat 80 prosenttia koko konsernin Q1:n liikevaihdosta ja liiketuloksesta.

Yhtiön uuden segmentin (Sweden) kasvu oli myös vahvaa, sillä sekä liikevaihto (+55 %) että liiketulos olivat kasvussa (+29 %).

Tuloksessa on tärkeää huomata, että yhtiön marginaalit ovat varsin ohuita ja esimerkiksi Q1:n omistajille kuuluvan nettotuloksen marginaali on 3,3 prosenttia.

Yhtiö tiedotti Q1:n aikana 7 uutta kohdetta, joiden yhteisarvo oli noin 1,4 miljardia NOK. Tilauskanta laski hieman ennätystasolta (20,2 Mrd NOK), mutta oli edelleen erinomaisella tasolla ollen 19,5 Mrd NOK (Q1/2017: 16,0 ja Q4/2017: 19,8 Mrd NOK ).

Norjan markkinatilanne ja aktiviteetti sekä kunnallisissa projekteissa että rakentamisessa on hyvä. Norjan toiminnot tuottivat hyviä tuloksia. Oslon asuntomarkkinat olivat positiiviset (”positive attitude”), mutta lukujen valossa nyt myytiin vain 55 asuintaloa (Q1/2017: 127).

Ruotsissa markkinat ovat edelleen odottavalla kannalla ja kilpailuasetelma on siellä kiristymässä.

Yhtiö maksaa osingon kaksi kertaa vuodessa, joista kevään osinko on ollut hieman syksyistä isompi.  Syksyn osinko julkistetaan Q3-raportin yhteydessä.

Markkinanäkymiä

AF Gruppen kertoo Q1/2018 raportissa:

Norjan valtion budjetoidut infrastruktuurihankkeet vuodelle 2018 nousevat noin +6,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Lisäksi on arvioitu, että vuosina 2018 ja 2019 hankkeisiin käytetään (sis. kunnalliset investoinnit) noin +13 ja +12 prosenttia enemmän.

Norjassa asuntojen hinnat ovat laskeneet parisen prosenttia ja hintojen odotetaan jatkavan loivaa laskuaan vuoden 2018 aikana. Hienoisia merkkejä tilanteen kääntymiseksi on ilmassa, mutta vielä on turhan aikaista vetää suoria johtopäätöksiä kehityksen suhteen. Asuntokysyntä on kuitenkin hyvällä tasolla, joten se estänee hintojen romahtamisen.

Myös Ruotsissa asuntojen hinnat laskivat vuonna 2017, ja myös siellä asuntomarkkinoilla on nähtävissä heikkoja signaaleja käänteestä parempaan. Ruotsin keskuspankki totesikin, että yleinen taloussuhdanne niin Ruotsissa kuin naapurimaissa on korkealla, joka tukee markkinakehitystä. Ruotsin keskuspankki arvioi lisäksi, että asuntokysyntä pysynee korkealla ja asuntojen hintojen lasku on rajattu ja väliaikainen.

Öljyn hinnanlaskun seurauksena öljyalan investoinnit ovat noin pari prosenttia alhaisemmat kuin vuosi sitten. Tällä on oma vaikutuksensa AF Gruppeniin, mutta toisaalta tämä näkyy positiivisena tekijänä siinä, että öljy-yhtiöt ovat sulkemassa lähteitään ja romuttamassa putkistojaan. Tämä tuonee lisää tilauksia AF Gruppenille.

AF Gruppenin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
AF Gruppen sijoituskohteena

Ramirent

RAMIRENT9.5.2018 | 8,35 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys ja korkea velkaisuus.

Ramirentin Q1/2018

 • liikevaihto: 176,2 M EUR (164,6 M EUR / +7,0 %)
 • nettotulos: 15,2 M EUR (8,5 M EUR/ +78 %)
 • EPS: 0,14 EUR (0,08 EUR)

Ramirentin vuosi 2018 alkoi vahvasti, sillä sekä liikevaihto (+7 %) että etenkin tulos (+78 %) olivat selvässä kasvussa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi +10,5 prosenttia.

Kasvua veti konevuokrauksen (+6,3 M EUR) ja palvelumyynnin (+7,0 M EUR) hyvä kehitys. Kasvu oli voimakkainta Ruotsissa ja Itä-Euroopassa ja muutoinkin kehitys oli hyvää kaikissa toimintamaissa – paitsi Tanskassa. Tanskassa toimipisteiden vähennys ja kannattavuuden parannustoimenpiteet näkyvät liikevaihdon laskuna.

Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja etenkin parantuneen kannattavuuden johdosta. Kaikkien segmenttien tulos parani jo toista kvartaalia peräkkäin.

Suomessa kysyntä jatkui vahvana, eikä Q3/2017 aikaisesta konevuokrauksen hiljenemisestä näy jälkeäkään. Ruotsissa kysyntä pysyi vahvana rakennusalan vahvan aktiviteetin vetämänä. Kannattavuus parani edelleen merkittävästi, missä volyymien kasvu sekä kustannustehokkuus näkyy.

Norjassa markkinatilanne oli ”vakaa”. Valuuttakurssimuutokset vetivät liikevaihdon noin -1,0 miljoonan euron eli -3,4 prosentin laskuun (orgaanisesti kasvua +3,5 %). Itä-Euroopassa kysyntä jatkoi kasvuaan rakentamisen aktiviteetin tukemana. Tulos parani liikevaihdon kasvun, parantuneiden katteiden sekä kustannustehokkuuden ansiosta.

Yhtiö pohtii edelleen Siirtokelpoisten tilojen strategisia vaihtoehtoja sekä selvittää Fortrent-yhteisyrityksen mahdollista myyntiä.

Näkymät

Ramirent piti näkymänsä ennallaan eli ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

 • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
 • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
 • Tanska ja Norja: Vakaat
 • Itä-Eurooppa: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle koko Ramirentin monipuolisessa asiakaskunnassa ja kaikilla markkina-alueilla”.

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ramirent sijoituskohteena

Sampo

SAMPO9.5.2018 | 43,85 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevaa arvolukua laskee heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat todella hyvät.

Sammon Q1/2018

 • Liikevaihto: 2 511 M EUR (2 154 M EUR / +16,6 %)
 • Nettotulos (raportoitu): 375 M EUR (378 M EUR / -0,8 %)
 • EPS (omistajille): 0,63 EUR (0,68 EUR)
 • If:n yhdistetty kulusuhde: 86,5 % (87,4 %)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Sampo totesi Q1/2018-tulosraportissa, että

Vakuutustekninen tulos pysyi erittäin vahvalla tasolla, mutta sijoitusmarkkinoiden ja Ruotsin kruunun heikkous painoivat selvästi markkina-arvoin laskettavaa tulosta.”

Vakuutusmaksutulo nousi lähes +830 miljoonaa euroa ja oli 2,6 miljardia (Q1/2017: 1,8 Mrd EUR). Tätä nousua selittää Topdanmarkin tuoma +837 miljoonan euron lisä. Aiemmin Topdanmarkista kirjattiin vain erä ”osuus osakkuusyrityksen voitoista”.

Jos Topdanmarkin oikaisee pois, niin liikevaihto olisi laskenut selvästi. Tätä laskua selittää sijoitustoiminnan nettotuottojen valahtaminen -95 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun vuosi sitten voittoa tuli +374 miljoonaa euroa. Tämä muutos johtui Mandatum:n -0,7 prosenttia tappiollisesta sijoitustoiminnasta (Q1/2017: +2,6 %).

Nettotulos (raportoitu) oli edellisvuoden tasolla. If:n, Topdanmarkin ja Mandatumin voitot kasvoivat, mutta omistusyhteisö-segmentin (mihin Nordea kuuluu) laskivat. Tässäkin merkittävin tekijä oli sijoitustoiminnan nettotuottojen kääntyminen -41 miljoonaa euroa tappiolliseksi (Q1/2017: +17 M EUR).

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 86,5 prosentissa (87,4 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 83,7 prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Mandatum ilmoitti, että vakuutuskannan myynti Danskelle ei toteudukaan (vielä ehdollinen), vaan yhteistyötä jatketaan. Mandatum saa Danskelta 197 miljoonan euron kauppahinnan, mikä ylläpitää Mandatumin osingonmaksukykyä Sammon suuntaan.

Osinko

Sampo on vuoden 2018 aikana saanut tytäryhtiöiltään osinkoja seuraavasti

 • Mandatum: 150 M EUR
 • Nordea: 585 M EUR
 • Topdanmark: 107 M EUR
 • If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.

Yhteensä siis 842 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 If maksoi osinkoja 620 miljoonaa euroa, joten jos tämä taso pitää tai nousee hieman, niin Sammon saamat kokonaisosingot vuonna 2018 olisivat noin 1,5 miljardia euroa.

Keväällä 2018 Sampo maksoi osinkoja 1,4 miljardia euroa, joten se, mikä tuli osinkoina sisään, niin se maksettiin ulos.

Mitenkäs kevät 2019 ja sen osinko?

Nyt osinko oli 2,60 euroa ja arviona on, että ensi keväänä osinko nousisi 2,80 euroon. Tämä tarkoittaisi 1,56 miljardin euron osinkoa eli noin 110 miljoonaa euroa enemmän kuin keväällä 2018.

Tämä voitaisiin kattaa esimerkiksi

 • Nordea: +10 – 15 M EUR (0,68 -> 0,69…0,70 EUR)
 • Mandatum: +50 M EUR
 • Topdanmark: +5 – 10 M EUR (19 -> 20 DKK)
 • If: +40 M EUR

Tuosta tulisi juurikin noin +100-115 miljoonaa euroa. Sammolla itsellään on noin 0,5 miljardia euroa käteistä (kun kevään 2018 osingot on maksettu pois), joten osingon voi odottaa nousevan lähivuosinakin.

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Sampo sijoituskohteena

Skanska (SWE)

SKANSKA10.5.2018 | 166,45 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2018 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan Q1/2018

 • liikevaihto: 34 666 M SEK (33 613 M SEK / +3,1 %)
 • nettotulos: 216 M SEK (1 383 M SEK / -84 %)
 • tilauskertymä: 190,9 Mrd SEK (Q4/2017: 188,4 Mrd SEK / +1,3 %)

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Raportoitu liikevaihto oli mukavassa noin +3 prosentin nousussa. Etenkin Construction-segmentin kehitys oli vahvaa.

Tulos sen sijaan romahti selvästi vertailukaudesta. Tulokseen sisältyi erilaisia uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskuluja yhteensä noin -1,27 miljardia kruunua. Tämä oikaistuna tulos olisi ollut hieman vertailukautta parempi. Alaskirjaukset (600 M SEK) liittyivät Puolan toimintoihin, missä jotkin projektit ovat ylittäneet aikataulunsa sekä kustannuksensa.

Tulokseen positiivisesti vaikutti noin +0,5 miljardin kruunun kertaluontoiset tuotot USA:n vakuutuskorvauksista ja alennetuista Englannin eläkevastuista.

Pohjoismaiden rakennusteollisuus pysyi vahvana ja vakaana Q1:n aikana. Ruotsin ja Norjan asuntomarkkinat olivat hiljaisemmat, sillä nyt Skanska myi 615 asuntoa (Q1/2017: 1 045 asuntoa). Uusia asuntoprojekteja kuitenkin aloitettiin 888 eli hieman enemmän kuin vuosi sitten (858).

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla noin 191 miljardissa kruunussa, kun Q4/2017 se oli 188 miljardia kruunua.

Markkinanäkymät

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2018. Markkinoiden yleistilanne pysyi ennallaan:

 • Pohjoismaat: Markkinatilanne kehittyy edelleen vahvasti. Rakennusmarkkinat ovat vakaat Suomessa ja Norjassa. Asuntomarkkinoilla on epävarmuutta ilmassa Ruotsissa ja Norjassa.
 • UK: Brexit tuo epävarmuutta niin kuluttajissa kuin myös yrityksissäkin. Tämä näkyy investointien varovaisuudessa ja siten yleisesti markkinatilanteessa.
 • Eurooppa: Puolassa tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan, mutta siellä tehdään uudelleenjärjestelyjä heikosti kannattavien yksiköiden suhteen
 • USA: Rakentamisen markkinatilanne kehittyy vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä

Tehostustoimenpiteistä on odotettavissa lisää kertaluontoisia kuluja vuoden 2018 aikana.

Skanskan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Skanska sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 19/2018 tulospäivitykset”

Kommentit on suljettu.