Salkkukatsaus Q1/2018

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q1/2018 tulosraporttien jälkeen. Lisäksi pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja miten ne sopii salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne 18.5.2018 päätöskursseilla:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 28 556 € 0,7% 3,4% 1,5% 2,8%
Seligson-vertailusalkku 33 352 € 0,8% 4,6% 3,6% 8,3%

Ohessa vielä salkkujen kurssikehitys aloittamisesta eli viikosta 14/2016 alkaen:

Talousmentor-salkku-q12018

Viimeisen 12 kuukauden aikana Talousmentor-salkun arvo on noussut hiukan (+2,8 %), ja samassa ajassa Seligsonin virtuaalinen vertailusalkku on kasvanut noin +8,3 prosenttia.

Talousmentor-salkku on noin -4 796 euroa häviöllä vertailusalkkuun nähden. Ja irronneet, mutta ei vielä tilitetyt osingot (192 eur) huomioiden, eroa on -4 604 euroa. Tämä vain alleviivaa sitä, että aina osakesijoittamisen tuotot eivät ole tyydyttäviä, vaikka markkinoilla menisi muuten hyvin. Samalla tulee myös osoitettua se, että indeksin voittaminen on vaikeaa – ja myöskin se, miksi indeksisijoittaminen on monesti se paras (ja helpoin) vaihtoehto.

Perustamisesta eli reilussa kahdessa vuodessa salkku on tuottanut +14,2 prosenttia. Vuotuisena korkoa-korolle -tuottona tämä on noin 6,9 prosenttia. Samaan aikaan vertailusalkun tuotto on ollut +33,4 prosenttia (vuotuisena 15,5 %), jota voi kyllä pitää aika hurjana tuottona.

Tavoitteet

Kerrataan tähän vielä salkun tavoitteet eli

 1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
 2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
 3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
 4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa

Vuoden 2018 tavoitetasot ovat

 • osinko 1 100
 • nettotulos 1 936 euroa.

Tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla.

Salkun tapahtumat Q1:llä

Edellisen salkkuraportin eli helmikuun lopun jälkeen myytiin Metsä Board:n ja Amer Sports:n osakkeet. Tilalle ostettiin Sammon ja Kraft Heinz Company:n osakkeita.

Metsä Board:n myynti tapahtui stop-loss toimeksiannon, ehkä hieman epäonnekkaan tai turhan kireälle asetetun tason seurauksena. Metsä Board on myynnin (8,49 eur) jälkeen kiivennyt noin 9,50 euron tasolle. Eli jos myyntiä olisi viivästyttänyt reilulla kuukaudella, niin lisätuottoa olisi tullut +450 euroa.

Osingot

Alkuvuoden 2018 aikana salkkuun on tullut osinkoja yhteensä 927 euroa ja loppuvuoden osinkoennusteena on 557 euroa, joten koko vuoden osinkoennusteena on noin 1 484 euroa. Tämä on selvästi enemmän kuin tavoitetaso 1 100 euroa. Eli ihan mukavasti puskuria salkun rakenteen tai osinkojen muutoksille.

Tuotot

Vuoden 2017 verovelka (413 eur) maksettiin salkusta 29.3.2018.

Kuten edellä todettiin, niin salkusta myytiin Metsä Board:n ja Amer Sports:n osakkeet. Näistä kertyi myyntivoittoja yhteensä +1 970 euroa. Yhdessä saatujen osinkojen kanssa, vuoden 2018 kokonaistuotto on tähän mennessä vajaat +2 900 euroa.

Tästä on kertynyt verovelkaa noin -644 euroa. Tämä summa sisältyy kirjoituksen alun Talousmentor-salkun arvoon (28 556 eur), sillä salkun arvoa seurataan verokorjattuna. Näin verovelan tilitys jossain vaiheessa vuonna 2019 ei vaikuta salkun arvoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeiden hinnat (20.5.2018) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset arvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja sekä niiden kanssa. Osingoissa on huomioitu myös irronneet, mutta ei vielä tilitetyt osingot (Ford, IBM, AF Gruppen ja Kraft Heinz).

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % % (sis osingot)
Nordea 8,59 € 2 577 € 8,7% 25,5%
Telia Company 4,22 € 2 110 € 3,7% 15,3%
Ford Motor Company 11,33 $ 1 922 € -9,1% -0,3%
IBM 144,08 $ 3 055 € -4,3% -0,3%
Orion 27,63 € 2 625 € -22,9% -18,8%
Cramo 20,70 € 3 105 € 8,4% 12,8%
AF Gruppen 132,00 kr 3 586 € 5,0% 9,0%
DNB 154,50 kr 3 713 € 4,8% 9,6%
Sampo 43,40 € 3 472 € 0,0% 0,0%
Kraft Heinz Company 56,79 $ 2 890 € -3,2% -2,1%
Käteinen 143 €
Verokorjaus -644 €
YHTEENSÄ 28 554 € 14,22%

Kuten taulukosta nähdään, niin Cramon, Nordean ja Telian kehitys on ollut suotuisaa. Nordean ja Telian kohdalla osingot vastaavat suurelta osin kokonaistuotosta.

Cramon ja myöskin DNB:n ja AF Gruppenin kohdalla tuotot ovat hyviä, kun muistetaan, että nämä yritykset ostettiin salkkuun noin 6 kuukautta sitten eli viime marras-joulukuussa.

Orion on edelleen selvästi tappiolla eli -23 prosenttia (-19 % osinkojen kanssa) ja euroissakin -790 euroa (-653 eur osinkojen kanssa). Periaatepäätös Orionin myynnistä on tehty, mutta viime viikkojen selvä kurssikorjaus on pitänyt osakkeen vielä salkussa.

Yhtenä Orionin myynnin ideana on hyödyntää tappioita verotuksessa. Verohyöty olisi noin 235 euroa (790 * 30 %), mikä tekisi osaketta kohden 2,47 euroa. Tämä vastaisi nykyiselle osakkeen hinnalle 27,63 euroa noin +9 prosentin laskennallista nousua.

Myös Ford Motor Company on selvästi tappiolla eli -8,3 prosenttia, mutta tässä saadut osingot tasaavat tilanteen pikkupakkaselle (-0,3 %). Tilanne on parantunut selvästi edellisestä salkkukatsauksesta, jolloin Ford oli -18 prosenttia tappiolla (-12 % osingot huomioiden).

Vaikka Ford on punnertanut hyvin viimeisen 3 kuukauden aikana, niin tässä pitää muistaa suhteuttaa kehitys vaikkapa SP500 indeksiin. Ford:t ostettiin salkkuun 1.11.2016, jolloin SP500 indeksin arvo oli 2 110 pisteen tasolla. Nyt pisteluku on 2 720 eli nousua on tullut lähes +30 prosenttia. Tähän nähden Ford on jäänyt selvästi, joten mikään huippusijoitus tämä ei ole ollut.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2018e 2017 2016 18e vs 17
Nordea 252 € 225 € 280 € 12%
Telia Company 84 € 109 € 42 € -23%
Ford Motor Company 275 € 322 € 195 € -15%
IBM 242 € 253 € 262 € -4%
Orion 142 € 153 € 168 € -7%
Cramo 287 € 282 € 233 € 2%
AF Gruppen 194 € 172 € 200 € 13%
DNB 317 € 307 € 275 € 3%
Sampo 230 € 323 € 236 € -29%
Kraft Heinz Company 199 € 165 € 150 € 20%
YHTEENSÄ 2 223 € 2 311 € 2 040 € -3,8%

Kuten todettua, niin Talousmentor-salkun vuoden 2018 nettotulostavoite on 1 936 euroa. Tämän hetkisillä ennusteilla tuloskertymä olisi noin 2 223 euroa, joten tässäkin on mukavasti puskuria pienten yllätysten varalle.

MUTTA…

Kuten taulukosta nähdään, niin tuloskertymä on laskussa vuodesta 2017. Tässä on hyvä huomata, että luvut eroavat edellisestä salkkukatsauksesta salkun muutoksen seurauksena. Kaikki taulukon luvut on laskettu käyttäen nykyistä salkun rakennetta ja nykyisiä valuuttakursseja. Edellisen raportin tilikauden 2017 tuloksena oli 1 946 euroa, joten tähän nähden vuoden 2018 tulosennuste on selvässä kasvussa.

Toki tulokseen vaikuttaa tuloslaskelman kertaluontoiset erät sekä USA-yhtiöillä veroasteen lasku. Tämän takia yksittäisen vuoden tulokselle ei pitäisi antaa liian suurta painoa. Tärkeämpää on pyrkiä selvittämään yrityksen todellinen tuloksentekokyky, ja tästä syystä katsonkin yleensä yrityksen toimintaa useammalta vuodelta. Lisäksi annan enemmän arvoa osingon kehittymiselle, sillä se heilahtelee vähemmän ja yleensä kehittyy tasaisemmin kuin EPS.

Vertailun vuoksi ohessa myös vertailu liiketulokseen (ebit)

YRITYS 2018e 2017 2016 18e vs 17
Nordea 327 € 297 € 344 € 10%
Telia Company 156 € 154 € 236 € 1%
Ford Motor Company 360 € 393 € 268 € -8%
IBM 274 € 271 € 286 € 1%
Orion 182 € 192 € 213 € -5%
Cramo 421 € 392 € 334 € 7%
AF Gruppen 277 € 256 € 299 € 8%
DNB 426 € 395 € 344 € 8%
Sampo 274 € 238 € 150 € 15%
Kraft Heinz Company 300 € 280 € 254 € 7%
YHTEENSÄ 2 996 € 2 869 € 2 730 € 4,4%

Liiketulosennuste olisi noin +4 prosentin nousussa. Ja muutenkin tältä kantilta kehitys näyttää vakaammalta. Monesti kertaluontoiset erät ovat kirjattu liiketuloksen jälkeen, mikä näkyy sitten nettotuloksen isoina heilahteluina.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun tunnusluvut. Se on tehty laskemalla koko salkun tuloslaskelma ja tase (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) käyttäen osakekohtaisia lukuja.

salkkuraportti-tunnuslukuja-q12018

Salkku on tunnuslukujen valossa ihan hyvissä asemissa eli PE=12,8x, ROE=13,5% ja osinkotuotto 4,9%. Harmi vain, että tämä ei näy kurssikehityksessä.

Velkaisuuden lukuja hämärtää pankit Nordea ja DNB sekä pankkimaisesti toimiva Fordin Credit-segmentti. Näiden liiketoimintaan kuuluu se, että rahaa kerätään markkinoilta ja se lainataan uudelleen paremmalla korolla yhtiöiden asiakkaille. Ja tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2018 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on perjantain 18.5.2018 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko 12 kk Osinko-tuotto PE ROE
Nordea 8,59 € 0,69 € 8,0%
Telia Company 4,22 € 0,24 € 5,6% 25,2 6,9%
Ford Motor Company 11,33 $ 0,60 $ 5,3% 6,9 18,2%
IBM 144,08 $ 6,36 $ 4,4% 12,6 51,8%
Orion 27,63 € 1,50 € 5,4% 16,9 31,1%
Cramo 20,70 € 0,95 € 4,6% 10,7 14,8%
AF Gruppen 132,00 kr 8,50 kr 6,4% 17,9 35,5%
DNB 154,50 kr 8,30 kr 5,4%
Sampo 43,40 € 2,80 € 6,5% 15,3 11,9%
Kraft Heinz Company 56,79 $ 2,58 $ 4,5% 15,2 7,2%

Nordean ja DNB:n tulosennusteet on poimittu 4-traders.com sekä Yahoo! Finance -sivustoilta.

Nordea (SWE)

Nordean tuotto on ollut viime aikojen kurssilaskusta huolimatta hyvää eli noin +25 prosenttia (sis. osingot). Osaketta painaa viimeaikaiset uutiset Ruotsin asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta.

Tällä hetkellä Nordean paino salkussa on ok-tasolla ja yhtiön osinkotuotto on noussut peräti 8,0 prosenttiin. Siinä mielessä yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 12,50 – 13,00 eurossa.

Telia Company (SWE)

Yhtiön tuloksentekokykyä on varsin haastavaa arvioida, sillä tuloslaskelma vilisee monenlaisia kertaluontoisia eriä. Yksi tapa arvioida tuloskehitystä on kostaa yhtiön segmenttitiedoista Pohjoismaiden ja Baltian liikevaihto- ja liikevoitto- (ebit) luvut. Näiden perusteella liiketoiminta kehittyy positiivisesti ja ehkä Telian tilanne alkaa selkiytymään, kun irtautumiset Aasiasta alkavat olemaan takanapäin.

Myös Telian kokonaistuotto (+15 %) on perustunut hyviin osinkoihin. Ja hyvä osinkokehitys saanee jatkoa, sillä seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,45 kruunua (1,15 + 1,30 SEK) ja osinkotuotto on noin 5,6 prosentissa.

Telian tilanne näyttää lupaavalta, joten nostetaan ”pohdi irtautumista” -hintaa 5,00 – 5,25 euroon (aiemmin 4,50 euroa).

Ford Motor Company (USA)

Fordin markkinaosuus on ollut laskussa jo jonkin aikaa ja Q1/2018 se oli 6,5 prosenttia (Q1/2017: 7,1 %). Kustannustaso on nousussa, mihin etenkin metallien (teräs ja alumiini) hintakehitys vaikuttaa. Ford:n piti vuoden 2018 näkymät ennallaan eli liikevaihto on hieman edellisvuotta korkeampi (2017: 156,8 Mrd USD), mutta oikaistu EPS jäisi 1,45 – 1,70 dollariin (2017: 1,78 USD).

Vaikka yhtiön tunnusluvut ovat varsin hyvät: PE 6,9x, osinkotuotto 5,3 % ja ROE 18,2 %, niin tämä ei ole näkynyt osakkeen kurssikehityksessä. Lisäksi yhtiö on maksanut kolmena vuotena peräkkäin ylimääräistä osinkoa yhteensä 0,38 dollaria, kun normaali vuosiosinko on ollut 0,60 dollarissa.

Hyvä osinkotuotto on pitänyt yhtiön salkussa, mutta kuten edellä totesin, niin tuotot ovat jääneet selvästi SP500 indeksin kehityksestä. Osaa heikosta kehityksestä selittää valuuttakurssimuutokset, joiden vaikutus on ollut noin -7 prosenttia.

Fordin kohdalla pohdintaan nousee osakkeen myynti, sillä näyttää siltä, että osake ei tahdo reagoida yhtiön tunnuslukuihin. Eikä tilannetta helpota myöskään kustannustason nousu sekä laskeva tuloskunto.

IBM (USA)

IBM:n kohdalla käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään. Ja edelleen saadaan odottaa, sillä tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos laskivat viime vuodesta.

Q1/2018 liikevaihto kääntyi noin +5 prosentin nousuun, jota voi pitää hyvänä asiana. Toisaalta liikevaihdon nousua tuki suurelta osin edulliset valuuttakurssimuutokset. Nämä huomioiden liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Tulos jäi edelleen vaisuksi hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta. Yhtiö piti myös tulosnäkymät ennallaan, mikä oli osaltaan pettymys markkinaodotuksiin nähden.

IBM arvioi, että tilikauden 2018 EPS on vähintään 11,58 USD. Vuoden 2017 vero-oikaistu EPS oli 11,98 dollaria, joten tilikauden 2018 ennuste jää tästä. Kun huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin dollarimääräinen tulos jäänee 10,5 – 10,7 miljardiin dollariin (2017: 11,2 Mrd USD vero-oikaistu). Tämä tarkoittaisi noin 4 – 6 prosentin tuloksen laskua.

Kaiken lisäksi yhtiön kvartaaliosinko nousi 1,57 dollariin aiemmasta 1,50 dollarista. Tätä ennen kvartaaliosinko oli noussut 0,10 – 0,20 dollarin vuosivauhdilla vuosien 2009 – 2017 välillä. Eli kyseessä oli selvä kasvuvauhdin hidastuminen. Jos lisäksi huomioidaan se, että yhtiön osinko nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on ollut 40 – 50 prosentin tasolla sekä se, että yhtiö on ostanut paljon omia osakkeita, niin osingon nousuvauhdin hiipuminen mietityttää.

Kassassa oli Q1/2018 lopussa 12,3 miljardia dollaria ja vuotuiset osingot olivat noin 5,5 – 6,0 miljardia dollaria, joten kassa olisi kestänyt kahden vuoden osingot. Ja kuten edellä todettiin, niin vapaa rahavirta on ollut selvästi positiivista.

Joten mieleen jää pyörimään ajatus siitä, että oliko osingon alhainen nosto merkki jostain isommista haasteista? Toki tälläkin osingolla osinkotuotoksi tulee 4,4 prosenttia.

Asetetaan IBM:lle ”pohdi irtautumista” -hinnaksi 160 – 165 dollaria.

Orion

Orionin osakkeen hinta on laskenut roimasti vuoden takaisesta noin 58 eurosta. Alimmillaan osake kävi 23 eurossa, mutta nyt viime viikkojen aikana osake on toipunut hieman ja on noin 27,60 eurossa.

Orionin Q1/2018 liikevaihto (-7%) ja nettotulos (-19 %) jäivät selvästi edellisvuodesta. Yksi myyntiä laskeva tekijä on Suomen hintaputken kavennus. Orion arvioi, että vuonna 2017 vaikutus myyntiin oli -15 miljoonaa euroa, niin vastaavanlainen vaikutus nähdään myös vuonna 2018.

Yhtiö myi Diagnostica-yksikön ja sai siitä kauppahintana 163 miljoonaa euroa. Tämä pitää yhtiön ensi kevään osingonmaksukykyä yllä, sillä osingon kassavaikutus on noin 200 – 210 miljoona euroa.

Kuten todettua, niin olen tehnyt periaatepäätöksen Orionin osakkeen myynnin suhteen. Yhtenä Orionin myynnin ideana on hyödyntää tappioita verotuksessa. Verohyöty olisi noin 235 euroa (790 * 30 %), mikä tekisi osaketta kohden 2,47 euroa. Tämä vastaisi nykyiselle osakkeen hinnalle 27,50 euroa noin +9 prosentin laskennallista nousua.

Pitää rauhassa seurata, miten viime viikkojen kurssinousu kehittyy ja katsoa sitten sopivaa myyntiajankohtaa.

Cramo

Q1/2018 nettotulos kasvoi selvästi (+17,5 %), mihin vaikutti kasvanut liikevaihto (+7,6 %) sekä parantuneet marginaalit. Yhtiö pohtii yhdessä Ramirentin kanssa strategisia vaihtoehtoja Fortrentille. Lisäksi Cramo pohtii siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo):n tilannetta ja yksi vaihtoehto on sen pörssilistaus.

Eli mielenkiintoisia tapahtumia on odotettavissa.

Pidetään ostohetken tavoitehinta ennallaan eli 27,50 eurossa. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,95 euroa ja osinkotuotto 4,6 prosenttia, joten tämä tuo selkänojaa odotella yhtiön tiedotteita taikka tavoitehinnan saavuttamista.

AF Gruppen (NOR)

Yhtiö sai vahvan startin vuodelle 2018, sillä sekä liikevaihto että tulos kasvoivat noin +50 prosenttia. Tämä kvartaali oli sekä liikevaihdon että tuloksen osalta paras Q1:n ainakin vuodesta 2014 alkaen.

Tilauskanta laski hieman ennätystasolta (20,2 Mrd NOK), mutta oli edelleen erinomaisella tasolla ollen 19,5 Mrd NOK (Q1/2017: 16,0 ja Q4/2017: 19,8 Mrd NOK ).

Yhtiö maksaa osingon kaksi kertaa vuodessa, joista kevään osinko on hieman syksyistä isompi. Syksyn osinko julkistetaan Q3-raportin yhteydessä (ennuste 3,50 NOK) ja kevään 2019 osinkoennusteena on 5,00 NOK. Näin seuraavan 12 kk:n osinkotuotto olisi 6,4 prosenttia.

Pidetään ostohetken tavoitehinta ennallaan eli 160 kruunussa.

DNB (NOR)

DNB ei ole analysoituna Talousmentor-yritysanalyyseissä, joten ennusteissa on käytetty Yahoo! Financen tietoja.

Osake on kehittynyt salkussa mukavasti (+9,6 % sis. osingot) ja hyvän osinkokehityksen odotetaan jatkuvan. Ensi kevään osinkoennusteena on 8,30 kruunua, mikä antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton.

Yhtenä osakkeen oston ideana oli valuuttakurssimuutosten hyödyntäminen. Kirjoitin oston aikoihin, että

norjan kruunun kurssi oli laskenut noin 0,101 euroon. Viimeisen 18 vuoden aikana NOK:n kurssi oli laskenut näin alas viimeksi finanssikriisin aikoihin vuonna 2009. Ajatus oli, että jos kurssi palautuisi viime vuosien normaalille tasolle (noin 1 NOK = 0,12 EUR), niin silloin tämä toisi noin +20 prosentin hyödyn sijoitukselle.

Vielä kurssi ei ole palautunut 0,12 euroon, vaan on tätä kirjoitettaessa noin 0,105 eurossa.

DNB:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten katsotaan tässä, miten liiketoiminta kehittyy.

Sampo

Sampo totesi Q1/2018-tulosraportissa, että ”Vakuutustekninen tulos pysyi erittäin vahvalla tasolla, mutta sijoitusmarkkinoiden ja Ruotsin kruunun heikkous painoivat selvästi markkina-arvoin laskettavaa tulosta.”

Mandatum ilmoitti, että vakuutuskannan myynti Danskelle ei toteudukaan (vielä ehdollinen), vaan yhteistyötä jatketaan. Mandatum saa Danskelta 197 miljoonan euron kauppahinnan, mikä ylläpitää Mandatumin osingonmaksukykyä Sammon suuntaan.

Sampoa hankittiin Talousmentor-salkkuun juurikin hyvän osingon kehityksen perusteella. Ensi kevään osinkoennusteena on 2,80 euroa, mikä antaisi noin 6,5 prosentin osinkotuoton.

Sammolle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten katsotaan tässäkin, miten liiketoiminta kehittyy.

Kraft Heinz Company (USA)

Kraft Heinz:n Q1/2018 tulos nousi (+11 %), mihin vaikutti mm. bruttokatteen nousu 35,6 prosenttiin (Q1/2017: 34,8 %). Näin siitäkin huolimatta, että raaka-aineiden hinnat olivat nousussa.

Ostoon vaikutti mm. seuraavat tekijät

 • Tuloskunto on parantunut sitä mukaa kuin yrityksen integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut ovat pienentyneet. Lisäksi aiemmin tulosta rasitti etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osingot, mutta nyt näitäkään ei enää ole.
 • Yhtiön johto antaman näkymäarvion mukaan kannattavuus paranee vuoden loppua kohden, kun aiemmin tehdyt investoinnit ja innovaatiot alkavat kantaa hedelmää. Lisäksi yhtiö odottaa kansainvälisen kasvun kiihtyvän.
 • Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noussut houkuttelevalle noin 4,4 prosentin tasolle.
 • Tilikauden 2018 tulosennusteenmukainen PE on noin 14,8x – 15,0x, joten osakkeen hinta on kohdillaan. Myös PB-luku on alhaisella tasolla eli noin 1,0x – 1,1x.

Tavoitehintana on noin 81 – 83 dollaria – jolla tasolla osake siis oli loka-marraskuussa 2017. Tämä tarkoittaisi noin +40 prosentin arvonnousua sekä tämän päälle noin 4,4 prosentin vuotuista osinkoa. Jos tavoitehintaan päästään esimerkiksi 2 (tai 3) vuodessa, niin vuotuiseksi tuotoksi tulee noin 18,3 (tai 11,9) prosenttia (+4,4 % osinko/vuosi). Eli siinä mielessä tuota voi rauhassa odotella.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 10 eri yhtiön osakkeita. Yhtiöiden tulos- ja osinkokehitys menee salkun tavoitteisiin nähden oikeaan suuntaan. Mutta tarkkana saa olla – varsinkin IBM:n ja Fordin suhteen.

Talousmentor-salkun toimepiteitä:

Pohditaan vakavasti myyntiä

 • Ford Motor Company
 • Orion

Pohditaan myyntiä, jos

 • Nordea: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 5,00 – 5,50 EUR
 • Cramo: 27,50 EUR
 • IBM: 160 – 165 USD
 • AF Gruppen: 160 NOK
 • Kraft Heinz Company: 81 – 83 USD

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

 • DNB
 • Sampo

Osakkeiden myynnissä ja uusien ostamisessa tulee katsoa se, miten ne tukevat vuoden 2018 tavoitteiden (osinko 1 100 eur ja tulos 1 936 eur) saavuttamista.

Taulukko

Talousmentor-salkun omistuksien suhteessa muodostettu tuloslaskelma ja tase.

talousmentor-tuloslaskelma-q12018

2 vastausta artikkeliin “Salkkukatsaus Q1/2018”

Kommentit on suljettu.