Talousmentor-yritysanalyysit ja tulosennusteet

Talousmentor-yritysanalyyseissä olen arvioinut kuluvan vuoden tuloskehitystä. Mutta aina arvion tekijä ei ole selvästi tullut ilmi. Tämän johdosta lisään yritysanalyyseihin Ennusteet-kappaleen, missä tarkoituksena on antaa taustatietoa ja perusteluita siitä, miten olen itse ajatellut tilikauden liikevaihdon, liiketuloksen ja nettotuloksen kehittyvän.

Ennusteiden tarkoituksena ei ole antaa ”millimetrin tarkkaa” nettotulosarviota, jota voisi sitten käyttää arvonmäärityksen pohjalla. Sen sijaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhtiön tuloksentekokyvyn kehityksestä.

Taustaa

Q1/2018-tuloskierroksen aikaan kävin keskustelua ennusteista Sharevillessä ja mm. nimimerkki ”Kekkulikroisos” kysyi, että ”onko tulosarviot omiani vaiko konsesusennusteita?”. Tämä oli loistava kysymys – kiitoksia siitä kaikille Sharevillessä kysymyksen esittäneille! Itse olin ajatellut, että tämä kävisi kirjoituksista esiin, mutta tarkemmin katsoessa näin ei kuitenkaan aina ollut.

Lauseissa ”Vuoden 2018 tulosennusteena (Talousmentor) on 100 miljoonaa euroa” tai ”Yritys arvioi tuloksen olevan 100 miljoonaa euroa” arvioin tekijä kävi kyllä ilmi, mutta muutoin kirjoitustyylini oli passiivi:

”Tuloksen voidaan odottaa nousevan 100 miljoonaan euroon.”

Tuostahan ei käy ilmi, että kuka odottaa. Se kuulostaa siltä, että odotus on jollain tavalla laajempikin – ehkä jopa markkinaodotus. Mutta kyse on vain omasta arviostani.

nopat

Lause pitäisi tietenkin olla:

”Odotan tuloksen nousevan 100 miljoonaan euroon.”

Näin arvion antajasta ei jää epäselvyyttä. Passiivilauseessa lukija ohittaa väitteen (nousee 100 M EUR) varsin helposti, mutta jos lause on ”odotan nousevan…”, niin lukija helpommin pysähtyy kysymään, että ”millä perusteella?”.

Siksi Talousmentor-yritysanalyyseihin tuon ”Ennusteet”-kappaleen, missä on arvioitu liikevaihdon, liikevoiton ja nettotuloksen kehitystä kuluvalle tilikaudelle. Tällöin voin avata omia ajatuksia ennusteiden taustalla, jolloin lukija voi perustellusti peilata omia näkemyksiään ja tehdä omat johtopäätöksensä.

Ennusteiden tarkoitus

Ammattimaiset analysoijat pyrkivät ennustamaan yrityksen tulevia tuottoja niin, että näitä ennusteita voidaan käyttää esimerkiksi arvonmäärityksen tukena. Ja vaikka he tekevät tarkkaa työtä, niin valitettavasti ennusteiden osumatarkkuus heikkenee nopeasti, mitä kauemmaksi tulevaisuuteen ennusteita tehdään.

Omien ennusteiden tekemisen tarkoitus on hieman erilainen kuin ammattilaisten tekemät. Sen sijaan, että ennusteiden pohjalta tehtäisiin arvonmääritystä, niin tarkoitus on

  • oppia ymmärtämään yrityksen tulokseen vaikuttavia tekijöitä
  • hahmottamaan yrityksen tuloksentekokykyä
  • välttämään selvästi virheelliset tulosennusteet

Ennusteet eivät koskaan ole tarkkoja lukuja (esim. 100 M EUR), vaan ne pitää nähdä mieluummin ennustehaarukkana (esim. 95 – 105 M EUR). Tulokseen vaikuttaa usein monet kertaluontoiset erät ja muut yllätykset, joten tulosennuste voi olla pahastikin pielessä. Siksi yksittäisen vuoden tulosta (saati kvartaalitulosta) ei pitäisi korostaa liikaa, vaan katsoa yleisesti yrityksen tuloksentekokyvyn kehitystä.

Ennusteet segmenteittäin ja kvartaaleittain

Kuten edellä jo totesin, niin teen liikevaihto-, liiketulos-, ja nettotulosennusteet kuluvalle tilikaudelle kvartaalikohtaisesti. Ennusteiden lähtötaso on mahdollisuuksien mukaan segmenttijaottelu, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Silloin ennusteet tehdään konsernin lukujen perusteella.

toimisto-business

Yhtiön omia arvioita kuluvasta vuodesta käytetään ennusteiden pohjalla. Ja vaikka ennusteet tehdään kvartaalikohtaisesti, niin päähuomion tulisi olla tilikauden luvuissa. Kvartaalikohtaiset ennustelukujen tarkoituksena on varmistua siitä, että liiketulosmarginaalit ja kasvuluvut ovat järkevissä mittasuhteissa.

Esimerkki: Home Depot

Olen päivittänyt Home Depot:n analyysin (Home Depot sijoituskohteena), joka nyt sisältää ennustelaskelmat kuluvalle tilikaudelle. Oheinen kuvakaappaus on ennusteesta, joka on tehty Q1/2018 perusteella tilikaudelle 2018.

hd-ennuste1

Sinisellä taustalla ovat ennusteet ja valkoisella ovat toteutuneet luvut. Muutosprosentit on laskettu vuoden takaisiin tilanteisiin nähden eli esimerkiksi Q1/2018:n suhde Q1/2017:een.

Tässä liikevaihto- ja liiketulosennusteet on tehty konsernilukuihin perustuen, sillä Home Depot:lla ei ole raportoitavia segmenttejä. Liikevaihtoennusteen perustana oli yhtiön oma arvio tilikauden 2018 liikevaihdosta eli +6,5 prosentin nousu vuoteen 2017 nähden.

Liiketuloksen tausta-ajatuksena oli se, että Home Depot:n kulutaso oli nousussa, joten arvioin liiketuloksen nousun jäävän 2 – 3 prosenttiyksikköä liikevaihdon noususta. Yhtiön hinnoitteluvoima sekä mahdolliset kustannussäästöt paljastavat lopulta sen, miten hyvin liiketulos kehittyy ja millaiseksi liiketulosmarginaali asettuu.

hd-ennuste2

Nettotulosennuste tehdään liiketuloksesta alkaen ja laskelmassa huomioidaan korkokulut (ja -tuotot) sekä muut kertaluontoiset alaskirjaukset tai muut kulut. Veroasteen arviointi on aina haastavaa, ja tässäkin yhtiön oma arvio on veroaste-ennusteen pohjalla. Jos tämä ei ole tiedossa, niin sitten veroaste on vain arvattava historiatietojen perusteella. Tässäkin varovaisuusperiaate on hyvä pitää mielessä ja käyttää mieluummin liian korkeaa kuin alhaista veroprosenttia.

Home Depot:n nettotulosennusteen perustana oli yhtiön oma EPS-arvio eli 9,31 dollaria. Tästä sain yhtiön osakemäärän perusteella noin 10,5 – 11,0 miljardin dollarin tuloksen, johon ennustelaskelmassa tähtäsin liiketuloksen, korkojen ja verojen avulla. Home Depotin kohdalla tämä kävi helposti eikä ennusteita tarvinnut väkisin vääntää liian optimistiseksi (tai pessimistiseksi). Eikä tähän pidä ryhtyä, vaan mieluummin tekee omat arviot ja toteaa sitten, miksi omat arviot erosivat yhtiön omista arvioista.

Home Depotin korkokulut ovat olleet hieman alle 250 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten ennusteessa käytin pyöristettyä lukua.

Veroasteena käytin 24 – 26 prosentin tasoa ja lopulliseksi veroprosentiksi tulisi näillä ennusteilla 24,3 prosenttia. Tämä voi olla hieman optimistinen ja jos veroprosentti olisikin 26 %, niin silloin tulos olisi 10,5 miljardia dollaria. Tämä olisi edelleen yhtiön oman EPS-ennusteen arviohaarukan 10,5 – 11,0 miljardin sisällä.

Korostetaan vielä, että tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Ennusteissa niihin ei voi oikein varautua, ja jos yllättäviä tapahtumia tulee, niin sitten pitää vain korjata ennustetta uuden tiedon pohjalta.

Aikataulu ja muita pieniä uudistuksia

Päivitän yritysanalyysejä pikkuhiljaa niin, että viimeistään Q2/2018-tuloskierroksen jälkeen kaikista yrityksistä on laadittu ennustelaskelmat. Todennäköisesti laskelmat on suurilta osin saatu tehtyä ennen Q2/2018-tuloskierroksen alkamista, mutta tietojen kerääminen, ennusteiden tekeminen ja analyysien päivittäminen on varsin aikaa vievää puuhaa, joten katsotaan, miten ehdin analyysejä päivittää.

Aikaa myöten Ennusteet-kappaleen rakenne varmasti hieman muotoutuu ja ehkä myöhemmin ennusteisiin lisätään kuluvaa tilikautta seuraavan vuoden ennuste.

Samalla lisään osinko-kappaleeseen osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennusteen tulevalta 12 kuukaudelta. Esimerkiksi Home Depot:n taulukko:

hd-ennuste3

Lisäksi tuon yhteenvetotaulukon analyysin alkuun, päivitän hieman tuloslaskelma- ja rahavirta-graafeja sekä siirrän PE- ja ROE-tiedot tuloslaskelma-kappaleeseen.

Tätä kirjoitettaessa olen ehtinyt päivittää seuraavat yritysanalyysit:

Päivitystahtia voi seurata sivuston oikeassa reunassa olevaa ”Päivitetyt yritysanalyysit” listaa.

Paivitetyt-yritysanalyysit

Yhteenveto

Talousmentor-yritysanalyysien ennusteiden tarkoituksena on siis antaa taustatietoa ja perusteluja siitä, miten olen itse ajatellut tilikauden liikevaihdon, liiketuloksen ja nettotuloksen kehittyvän.

Ennusteiden tarkoituksena ei ole antaa ”millimetrin tarkkaa” nettotulosarviota, jota voisi sitten käyttää arvonmäärityksen pohjalla. Sen sijaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhtiön tuloksentekokyvyn kehityksestä.

Vaikka ennustelaskemissa on käytetty ”tarkkoja lukuja”, niin lopulta ennuste on aina jokin arvoväli. Home Depotin kohdalla se voisi olla, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 105 – 110 miljardia ja nettotulos 10,5 – 11,0 miljardia dollaria.

2 vastausta artikkeliin “Talousmentor-yritysanalyysit ja tulosennusteet”

Kommentit on suljettu.