Osingot järjestykseen (Q2/2018)

Talousmentor-yritysanalyysit on tällä hetkellä tehty 59 yrityksestä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan näiden yritysten osinkotuottoja ja -kehitystä sekä niiden kestävyyttä.

Sanotaan, että osinkosijoittajan ei pidä katsoa pelkästään isoa osinkotuottoa vaan myös sitä, miten hyvin osinko tulevaisuudessa mahdollisesti kehittyy. Tätä hän voi arvioida menneen kehityksen perusteella sekä siitä, mikä on osingon suhde tulokseen taikka vapaisiin rahavirtoihin.

Edellisen kerran osingot laitettiin järjestykseen viime marraskuussa (Osingot järjestykseen (Q3/2017)). Tämän jälkeen analyyseihin on tullut 10 uutta yritystä, jonka lisäksi kevään osingot on maksettu ja katsetta aletaan siirtämään ensi vuoden osinkoihin.

Taustaa

Olen tätä kirjoitusta varten koonnut kaikista 59 yrityksestä vuosien 2015 – 2018 aikana irronneet osingot sekä arviot tulevien 12 kuukauden (Q3/2018 – Q2/2019) osingoista. Ennustetut osingot vastaavat Talousmentor-yritysanalyysien arvioita, joten arviot voivat erota markkinoiden arvioista. Olen jakanut Excel-taulukon, johon voi sitten tehdä omia muutoksia ja laskelmia. Taulukon voi ladata klikkaamalla oheisesta linkkiä ja valitsemalla valikosta ”Tiedosto > Lataa tiedostona”:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GIiad4POxOd8h4iFO4NJ5Cm8W16pLDknMkfsP_ZJbjY/edit?usp=sharing

Taulukossa olevat osingot ovat ns. normaaleja osinkoa eikä niissä ole huomioitu lisäosinkoja. Tämä siksi, että lisäosingot ovat yleensä kertaluontoisia, joten näiden vaikutus on haluttu poistaa, jotta normaalien osinkojen kehitystä voi tarkastella.

Taulukkoon on laskettu osinkojen muutokset, jotka on merkitty 19vs18, 18vs17 ja 17vs16. Koska nyt ollaan puolessa välissä vuotta, niin nämä muutokset ovat vuoden puolivälistä toisen vuoden puoliväliin. Muutos ”19vs18” tarkoittaa ajanjaksoa Q3/2018-Q2/2019 vs Q3/2017-Q2/2018 eli ajanjaksoa tästä 12 kuukautta eteenpäin vs 12 kuukautta taaksepäin.

Näin voidaan tarkastella sitä, miten osinko on muutamien viime vuosien aikana kehittynyt, ja miten arvioin sen kehittyvät tulevan 12 kk:n aikana.

Muutamien yhtiöiden (Ramirent, H&M ja Telia Company) kohdalla osinkoja on alettu maksamaan puolivuosittain tarkastelujaksojen aikana. Jotta vertailukelpoisuus säilyy, niin olen näiden yhtiöiden kohdalla jakanut aiemmatkin osingot puolivuotissykleihin (merkitty punaisella taulukkoon).

Olen kerännyt ja summannut myös EPS ja osakekohtaisen vapaan rahavirran (FCF) vuosilta 2015 – 2018e. Taulukkoon on laskettu kullekin yritykselle 4 vuoden osinkojen suhde 4 vuoden EPS:iin ja FCF:n. Tämä kertoo keskimääräisen osinkosuhteen, jonka avulla voi arvioida osingonmaksun kestävyyttä.

Taulukon osakekurssit ovat keskiviikon 6.6.2018 päätöskursseja.

Korostetaan vielä, että kaikki osinkoennusteet ovat omia arvioitani.

Suomi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 19 Suomi-yhtiöstä, ja oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan neljä yhtiötä eli Aktia, Lassila-Tikanoja, Orion ja Sampo.

osingot-suomi-1

Selvästi heikointa osinkoa näyttäisi maksavan F-Secure, jonka tulevan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,04 euroa eli sama kuin nyt keväällä. Eikä tilanne juurikaan muuttuisi vaikka osinko olisi tuplaten ennusteeseen nähden.

Osinkojen muutos

Edellisen kappaleen taulukosta nähdään vielä, että Kemiran, Lassila-Tikanojan ja Raision ennustamani osingot näyttäisivät polkevan kolmatta vuotta paikoillaan. Ja F-Securen osinko olisi kevään 2016 osinkoa alempana.

Oheiseen taulukkoon on koottuna parhaimmat osingonkasvattajat, järjestettynä edelleen osinkotuoton mukaisesti.

osingot-suomi-2

Osinkokehitys on ollut hyvää (eli noin yli 8-10 prosentin vuosittaista nousua) peräti 10 yhtiöllä. Ja erityisesti esiin nousee metsäyhtiöt Metsä Board, Stora Enso ja UPM. Tämä tukee sitä ajatusta, että metsäyhtiöiden läpikäymät muutosprosessit kantavat nyt hedelmää.

Myös Cramon, Ponssen ja Huhtamäen osinkokehitys on ollut hyvää ja tasaista.

Osingon kestävyys

Kemiran osingon suhde EPS (95 %) ja FCF (133 %) kertoo oikeastaan syyn sille, miksi osinko ei ole viime vuosien aikana noussut. Neljän vuoden ajalta osinko on keskimäärin ollut enemmän kuin tulos tai ylläpitoinvestointien jälkeinen rahavirta. Osingon nostolle ei ole ollut tilaa.

Cramon ja Ramirentin korkeissa osingon suhde FCF luvuissa (123 % ja 328 % vastaavasti) tulee ilmi se, että yhtiöiden vuokrakaluston ylläpitoinvestoinnit vaikuttavat vapaisiin kassavirtoihin, mutta näiden myynnit eivät. Tämä vääristää hieman lukuja. Osingon suhde tulokseen on vastaavasti paljon paremmalla mallilla (50 % ja 90 %).

Myös Elisan, Huhtamäen, Orionin ja Tiedon osinkojen suhde FCF on noussut korkeahkolle tasolle.

Sijoittajan kannattaa näissä tilanteissa katsoa vielä erikseen sitä, että 1) johtuuko korkea osinkosuhde kertaluontoisista eristä, jotka painavat tulosta tai vapaata rahavirtaa, 2) onko yrityksellä ylisuuri kassa, jota halutaan pienentää osinkojen muodossa ja 3) mikä on yhtiön velkaisuuden taso? Alhainen velkaisuus antaa mahdollisuuden pitää osinkoa yllä, mikäli odotuksissa on tuloksen selvä paraneminen tulevaisuudessa. Korkea velkaisuus voi johtaa osingon leikkaamiseen.

Yllä olevan taulukon yhtiöistä Amer Sportsin, Olvin, Ponssen, Stora EnsonUPM:n, ja miksei myös Metsä Boardin tilanteet näyttävät osinkojen suhteen positiivisilta. Osingot ovat nousseet vahvasti ja näiden yhtiöiden osinkosuhteet ovat hyvästä kasvusta huolimatta hyvillä tasoilla.

Norja- ja Ruotsi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 9 Ruotsi-yhtiöstä ja 7 Norja-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan 7 yhtiötä eli ruotsalaisista Betsson, H&M, Skanska ja Telia Company sekä norjalaisista AF Gruppen, Gjensidige Forsikring ja Ocean Yield.

osingot-swenor-1

Ericssonin osingon odotan pysyvän vielä ensi keväänä 1,00 kruunun tasolla, mikä pitää osinkotuoton vain 1,6 prosentissa. Lisäksi huomionarvoista on se, että ennusteiden mukaan osinko laskee tai pysyy entisellään peräti 8 yhtiöllä. Näistä H&M osinkoa voi uhata jopa osingon lasku, mikäli yhtiön tulosmatelu jatkuu vielä pitkään.

Osinkojen muutos

Ericssonin lisäksi, viimeisten vuosien aikana osinko on laskenut Betssonilla, Telialla ja Yaralla. Ja laskukehitys on ollut varsin voimakasta. Telian kohdalla odotus on kuitenkin, että osinko lähtisi vuodesta 2019 alkaen nousuun.

Alfa Lavalin, H&M:n, Skanskan sekä Orklan osinkojen odotan polkevan paikoillaan jo toista (tai useampaa) vuotta peräkkäin.

Oheiseen ”parhaat osingon nostajat” -taulukkoon on päätyi vain 3 yritystä, mitä voinee pitää hieman yllättävänä.

osingot-swenor-2

Parasta osinkokehitys on ollut Norsk Hydrolla, Securitaksella ja Loomiksella. Norsk Hydron kevään 2019 ennustettua osinkoa pitää entisellään yhtiön Brasilian tehtaan haasteet sekä Trumpin määräämät alumiinitullit. Näiden vaikutukset yhtiön tilanteeseen selviävät vuoden edetessä, jonka aikana myös osingon kehittymseen saadaan parempaa selvyyttä.

Osingon kestävyys

H&M:n, Skanskan, Telian ja Yaran kohdalla on helppo nähdä se, miksi osinko on viime vuosina kehittynyt vaatimattomasti. Yhtiöiden osinkosuhteet (FCF) ovat olleet keskimäärin yli 100 prosenttia.

Ocean Yield:n negatiivinen osinkosuhde (FCF) selittyy negatiivisella vapaalla rahavirralla. Tästä syystä johtuen yhtiön velkaisuus on kasvussa ja yhtiö tekee usein osakeanteja rahaa kerätäkseen. Yhtiön vahva osingon kasvuvauhti on näillä osinkoennusteilla hidastumassa vain noin parin prosentin kasvuun. Toki lähes 9 prosentin osinkotuotto on omaa luokkaansa.

Yllä olevan parhaat osingonkasvattajat -taulukon yhtiöstä Loomiksen osinkosuhde on parhaimmalla tasolla. Ehkä Loomista ja Securitasta voidaan pitää Norja- ja Ruotsi-listan parhaimpina osinkoyhtiöinä. Näiden osinkotuotot ovat hyviä, osinko näyttäisi kehittyvän mukavasti ja osinkosuhteen perusteella osinko kasvaisi myös jatkossa.

Lisäksi silmällä kannattaa pitää myös Trelleborgin osinkoa, sillä osinko on noin 6 prosentin kasvussa ja osinkosuhde on 50 prosentissa.

USA-yhtiöt

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 24 USA-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoon yltää vain kaksi yritystä eli Dominion Energy ja Ford Motor Company. Edellisellä kerralla, kun laitoin osinkoja järjestykseen, yli 5 prosentin osinkotuottoa ei antanut yksikään yhtiö.

osingot-usa-1

Heikointa osinkotuottoa tarjoavat AMD, joka ei maksa osinkoa lainkaan sekä CSX, Deere ja Lowe’s, joiden osinkotuotot jäävät alle 2 prosentin.

Osinkojen muutos

USA-yhtiöiden joukossa on paljon yhtiöitä, joiden osinko nousee vuosittain yli 9 prosenttia. Oheisessa taulukossa on listattuna nämä yhtiöt ja kasvuluvut ovat kyllä upeita. Ja vaikka suodattaisi pois ensimmäisen muutossarakkeen (19vs18), missä vertailu tehdään ennusteisiin nähden, niin silti kasvuprosentit ovat isoja.

osingot-usa-2

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että USA:n verouudistus vauhditti osinkokehitystä vuonna 2018, mikä näkyy taulukon prosenttimuutoksissa. Eli ehkä jatkossa 10 – 20 prosentin kasvua ei enää tällaisella rintamalla enää nähdä.

Fordin ja Campbellin osinkokehitys on pysähtynyt, minkä lisäksi General Mills:n, Harley Davidsonin ja CH Robison Worldwide:n osinkokehitys olisi ennusteiden mukaan hidastumassa selvästi.

Osingon kestävyys

Energiayhtiöiden (Edison International ja Dominion Energy) osinkojen summa ylittää vapaan rahavirran. Yhtiöt ovat ottaneet velkaa tai tehneet osakeanteja rahoittaakseen osinkoja. Joka tapauksessa molempien yhtiöiden velkataakka on kasvanut jo isoksi, varsinkin kun huomioi molempien yhtiöiden lähitulevaisuuden miljardiluokan investointitarpeet. Tämä voi häiritä näiden yhtiöiden osinkokehitystä lähitulevaisuudessa.

Muiden ”parhaat osingon kasvattajat” -listan yhtiöiden osinkosuhteet ovat hyvällä tasolla, joten tämä antaa odottaa, että osingot kehittyvät jatkossakin positiivisesti. Ja kuten edellä jo todettiin, niin ei ehkä kuitenkaan enää 10 – 20 prosentin kasvutahdissa.

Yhteenveto

Osinkosijoittajan työmaa ei lopu tämän harjoituksen jälkeenkään, sillä hänen pitää vielä pohtia sitä, että onko osakkeen hinta (PE) sopivalla tasolle. Lisäksi hänen tulee vielä erikseen tarkistaa yhtiöiden velkaisuuden taso sekä varmistua siitä, ettei yhtiö tee osakeanteja samalla, kun se jakaa avokätisesti osinkoa.

Yhtiöillä on myös omat julkistetut osingonjakopolitiikkansa, joten sijoittajan tulee myös tarkistaa se, miten nykyinen osinko sopii tähän ja onko se mahdollisesti rajoittamassa tulevaisuuden osinkoa.

Tämänkertaisessa katsauksessa löytyi useita mielenkiintoisia osinkoyhtiöitä, joten em. kotiläksyt kannattaa tehdä huolella, jotta jyvät saa erotettua akanoista.

Ja kuten kirjoituksen alussa jo todettiin, niin osinkoennusteet ovat tosiaan omia arvioitani, joten niihin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi pelkästään tämän listan perusteella ei tule tehdä sijoituksia vaan yhtiöiden toimintaan tulee tutustua tarkemmin ennen sijoituspäätöstä.

Talousmentor-salkussa on kirjoituksessa mainittuja yhtiöitä. Ajantasaisen listan salkun osakkeista voi tarkistaa täältä: Talousmentor-salkku.

TÄRKEÄÄVastuunrajaus

Taulukko on saatavilla oheisesta linkistä. Taulukon tietoja ei ylläpidetä, joten huomioi tämä, jos lataat tiedoston paljon 6.6.2018 jälkeen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GIiad4POxOd8h4iFO4NJ5Cm8W16pLDknMkfsP_ZJbjY/edit?usp=sharing

4 vastausta artikkeliin “Osingot järjestykseen (Q2/2018)”

 1. Joo, hyvää luettavaa. Jos olisi jotain pakko nyt ostaa, niin ostaisin Pepsiä. Tämäkin artikkeli voisi toimia tukevana tekijänä ostopäätökseen, luvut näyttää ihan hyvältä.

  Tykkää

  1. Kiitoksia 🙂

   Joo, Pepsi näyttää lukujen perusteella mielenkiintoiselta. Tosin Pepsillä on haasteita USA:n juomamyynnin kanssa, joten se voi näkyä lyhyen aikavälin kurssikehitykessä. Mutta ns. pitkään salkkuun osake on kyllä houkutteleva.

   Tykkää

Kommentit on suljettu.