DNB

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty DNB, joka on Norjan suurin pankki ja yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Yhtiö toimii pääasiassa Norjassa ja sillä on noin 2,1 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja noin 0,2 miljoonaa yritysasiakasta. Yhtiön markkina-arvo on noin 250 miljardia NOK ja sillä on 9 560 työntekijää.

DNB:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
DNB sijoituskohteena.

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa DNB:n osakkeita (Talousmentor-salkku)

Norjan talouteen perustuen DNB on myös yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista mm. merenkulun, kalastuksen sekä offshoren alueilla.

Oheisessa kuvassa on yhtiön markkinaosuuksia vuoden 2017 lopussa.

dnb-marketshare-Q42017
Kuva: Fact Book Q1/2018 (sivu 55): https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201804251243-3.pdf

DNB:n juuret ulottuvat vuoteen 1822, jolloin Christiania Sparebank perustettiin. Lukuisten fuusioiden jälkeen DnB syntyi vuonna 1990, jolloin Bergen Bank ja Den Norske Creditbank yhdistyivät. Vuonna 2003 DnB fuusioitui Gjensidige NOR -konsernin kanssa. Nykyinen nimi DNB otettiin käyttöön vuonna 2011. (https://en.wikipedia.org/wiki/DNB_ASA)

Norjan talous

DNB:n toimintaan vaikuttaa osaltaan Norjan talouden kehitys.

Norjan BKT on noussut vuoden 2016 pohjilta (kasvua tuolloin +1,0 %) nykyiselle noin +2,0 prosentin kasvuvauhtiin (ennuste vuodelle 2018). Talouden odotetaan kehittyvän positiivisesti öljyinvestointien piristymisen ja kulutuksen kasvun seurauksena.

Myös Norjan työllisyystilanne on kääntynyt positiivisempaan suuntaan kesän 2016 jälkeen.

Asuntomarkkinoiden hintakehitys kääntyi laskuun maaliskuun 2017 huipun jälkeen. Vuotuinen hintakehitys on nyt (03/2018) -2,2 prosenttia ja Oslossa -6,6 prosenttia. DNB toteaa kuitenkin, että aivan viime kuukausien aikana on tullut hentoja merkkejä asuntomarkkinoiden piristymisestä.

Toimintaympäristö

Nykyinen nollakorkojen aikakausi on haasteellinen DNB:lle, sillä yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta noin 70 prosenttia syntyy korkotuotoista (netto). Korkomarginaalit ovat alhaisen korkotason aikana paineessa. Mutta, jos korot lähtevät nousuun, niin tämän olettaisi tuovan oman lisän DNB:n tuottoihin.

Monilla pankeilla on menossa useita digitalisaatiohankkeita, joilla varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin. Monia manuaalisia työtehtäviä on automatisoitu ja samalla vanhoja IT-järjestelmiä on uudistettu niin, että asiakkaille voidaan tarjota uudenlaisia mobiili- yms. ratkaisuja.

DNB kertoo, että se on käyttänyt digitalisaatiohankkeisiin ennätyssummia viimeisten vuosien aikana ja suuret investoinnit jatkuvat vielä lähitulevaisuudessakin.

Talouden taantuma voi lisätä luottotappioiden määrää merkittävästi.

Myös tietovarkaudet, maksupetokset, IT-järjestelmien häirintä yms. voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja maineeseen.

Taloudellinen tilanne

Kuten edellä jo todettiin, niin Norjan talous kehittyi heikosti vuonna 2016, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Tämä näkyi myös DNB:n tuloksessa, joka laski vuonna 2016 noin 18,7 miljardiin kruunuun edellisvuoden 24 miljardista kruunusta. Luottotappioita yhtiö kirjasi vuodelle 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 luottotappioita oli vain 2,4 miljardia kruunua.

dnb-liikevaihto-q12018

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla. PE on tilikauden 2018 tulosennusteeseen laskettuna 11,3x.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin DNB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustettu osinko on 8,30 kruunua, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (155,50 NOK) noin 5,3 prosentin osinkotuoton.

DNB11.6.2018 | 155,50 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

DNB:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä nollaosinko vuodelta 2009.

DNB:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
DNB sijoituskohteena.