Viikkokatsaus 28/2018

Viikkokatsauksessa mm.
– Q2/2018 tuloskierros alkaa ja tulosennakot seuraavilta yhtiöiltä:
    – Elisa, Ocean Yield, PepsiCo, Fastenal Company, DNB, Gjensidige Forsikring ja Orkla
– Skanskalta jälleen uusia urakkasopimuksia
– Orion tiedotti aloittavansa ALS-lääkkeen Faasi III-tutkimukset
– Gjensidige myy pankkitoimintansa Nordealle ja saa myynnistä noin 1,9 Mrd NOK:n tuotot
– Archer-Daniels-Midland kertoi tehneensä 1,8 Mrd USD ostotarjouksen ranskalaisesta Neovia-yhtiöstä
– Ford tiedotti USA:n ja Kiinan kesäkuun myyntilukujaan

Talousmentor-salkku

Viikon 27/2018 lopussa:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 28 415 € 0,9% 4,2% 1,0% 4,3%
Seligson-vertailusalkku 32 276 € -0,5% 2,1% 0,3% 5,5%

Salkut kehittyivät varsin eri suuntiin kuluneella viikolla: Talousmentor-salkku +0,9% ja vertailusalkku -0,5%. Ja tästä syystä salkkujen ero kaventui noin -3 860 euroon. Toki tuossa kirittävää riittää pitkäksi aikaa, mutta ero oli viimeksi tällä tasolla puoli vuotta sitten viikon 2/2018 lopussa. Tässä välissä ero ehti pahimmillaan revetä -5 190 euroon, joten toivottavasti nykyinen suunta pitää ja vihdoin päästäisiin kelvolliselle etäisyydelle.

salkku-272018

Oheisessa kuvassa on salkkujen kehitys perustamisesta asti eli reilun 2 vuoden ajalta. Oranssilla olevan Talousmentor-salkun kehitys on polkenut paikallaan noin 27 500 euron tuntumassa oikeastaan vuoden 2017 alusta alkaen. Sen sijaan vertailusalkun kehitys on ollut nousevassa trendissä, vaikka vauhti on hieman taittunut vuoteen 2018 tullessa.

Kuvaajasta nähdään myös se, että salkkujen välinen ero ei johdu siitä, että Talousmentor-salkun arvo olisi kasvanut, vaan siitä, että vertailusalkun arvo on laskenut. Suhteellisesti ottaen tilanne on parempi, mutta euromääräisesti ottaen ”mitään” ei ole tapahtunut viimeiseen 1,5 vuoteen. Ja euromääräinen kehitys on se, joka antaa mahdollisuuden tavoitella ”parempia eläkepäiviä”.

Eli, kun tehdään indeksi-vertailuja, niin sen lyömisen lisäksi pitää vertailussa huomioida, että salkku on kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Talousmentor-salkun tilannetta voi tarkemmin seurata Salkku-sivulta.

Huomiohinnat

Tällä hetkellä peräti 11 lähinnä huomiohintaa olevat yhtiöt ovat (katso koko lista Yrityslista: Tavoitehinnat):

YRITYS Osake Huomio-hinta %
Trelleborg 182,30 kr 182,97 kr 0,4% HUOM!
Huhtamäki 30,50 € 30,54 € 0,1% HUOM!
ITW 139,64 $ 138,40 $ -0,9%
Deere 139,98 $ 137,54 $ -1,7%
Cummins 131,40 $ 128,84 $ -1,9%
Orkla 72,04 kr 70,30 kr -2,4%
Fastenal 48,21 $ 47,03 $ -2,4%
CHRW 84,46 $ 81,90 $ -3,0%
Norsk Hydro 47,14 kr 45,71 kr -3,0%
Skanska 158,30 kr 153,48 kr -3,0%
Sampo 42,10 € 40,76 € -3,2%

Listalla on aika herkullinen kattaus hyvätasoisia yrityksiä – ainakin Talousmentor-arvoluvun perusteella. Moni listan yritys on kokenut kovia kauppasotapelkojen kasvaessa. Osalla kurssilaskun taustalla tuntuu olevan valmistautuminen Q2-tuloskierrokseen, varsinkin niillä, joilla osake on noussut vauhdikkaasti viime kuukausien aikana.

Cummins

Cummins on ollut listalla jo jonkin aikaa ja oikeastaan tässä voidaan toistaa se, mitä kirjoitin reilu kuukausi sitten. Mitään merkittävää uutta uutista ei ole tänä aikana tullut julki.

Cummins:n Talousmentor-arvopisteet ovat lähes täydelliset eli 28/30 pistettä ja muutenkin kaikki tunnusluvut ovat vihreällä. Raskaan teollisuuden moottorikysyntä on vahvaa ja yhtiö arvioi, että liikevaihto kasvaa noin +10…+14 prosenttia tänä vuonna.

Murheita aiheuttaa yhtiön moottoreiden päästörajoitusten ylitykset. Ja näihin liittyen yhtiö teki -187 miljoonan dollarin kirjauksen Q1/2018 tulokseensa. Varsinaisia korvausvaatimuksia ei ole vielä esitetty, joten tilanne voi muuttua suuntaan, jos toiseenkin. Yhtiö arvioi, että pahimmillaan kuluja tulee vielä -400 miljoonaa dollaria lisää. Tämä varmasti hermostuttaa sijoittajia. Lisäksi mahdollinen kauppasodan eskaloituminen näkyisi todennäköisesti suhdanteissa ja siten myös moottorikysynnässä.

cmi-osinko-q12018

Oheisesta kuvaajasta nähdään, miten yhtiön kannattavuus on lähtenyt vahvaan nousuun vuoden 2015 pohjilta. Lisäksi osinkokehitys on ollut positiivista ja osingon suhde sekä tulokseen että vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40-45 prosentin tasolla. Cummins raportoi Q2-tuloksensa 31.7.2018.

Deere

Deeren alkuvuosi on sujunut vahvan kysynnän vetämän erinomaisesti: Liikevaihto (+27%) ja vero-oikaistu nettotulos (+47 %). Jos yhtiöllä oli talvella haasteita toimitusten kanssa, niin keväällä tuotantokapasiteettia oli saatu nostettua kysyntää vastaavalle tasolle.

Kulutaso oli nousussa, mikä näkyi bruttokateprosentin laskuna noin 32 prosenttiin (vertailukausi 34 %). Yhtiö aikookin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota kulutasoon sekä tehdä toimenpiteitä, joilla nousevat kustannukset saadaan siirrettyä myyntihintoihin.

de-tuloslaskelma-q22018

Yhtiön pitkän aikavälin liiketoiminnan sekä tuloksentekokyvyn kehitystä kuvaa hyvin oheinen kaavio. Siniset palkit ovat omia ennusteitani vuodelle 2018.

Tulosennusteessa on huomioitu noin -0,8 miljardin dollarin verouudistuksen vaikutus vuoden 2018 ennusteissa. Ilman sitä tulos olisi noin 3,1 miljardin tasolla. Jos tämä piirtää mielessään kaavioon, niin kannattavuuskehitys on ollut parin viime vuoden aikana nopeaa. Mutta… Kysymys onkin, että miten mahdollinen eskaloituva kauppasota näkyisi Deeren luvuissa? Deere raportoi Q3-tuloksensa (tilikausi alkanut 1.11.2017) vasta 17.8.2018.

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on huomiolistan osakkeiden tunnusluvut tilikauden 2018 ennusteilla. Ja muistutetaan vielä, että lista ei ole ostosuosituslista, vaan pikemminkin lista yrityksistä, joiden osakkeiden hinnat ovat laskeneet huomioita herättävälle tasolle (kurssihistoriaan nähden). Siksi tarkempi tutustuminen yritykseen on tarpeen – voihan olla, että yritys kuuluu listalle huonojen tulevaisuudennäkymien yms. ansiosta.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Trelleborg 182,30 kr 15,1x 11,3% 4,75 kr 2,6% 25
Huhtamäki 30,50 € 15,9x 16,0% 0,87 € 2,9% 26
ITW 139,64 $ 18,1x 53,5% 3,520 $ 2,5% 23
Deere 139,98 $ 20,0x 21,7% 2,800 $ 2,0% 18
Cummins 131,40 $ 10,4x 23,7% 4,480 $ 3,4% 28
Orkla 72,04 kr 20,1x 10,4% 2,60 kr 3,6% 17
Fastenal 48,21 $ 19,4x 31,8% 1,540 $ 3,2% 25
CHRW 84,46 $ 19,5x 38,3% 1,870 $ 2,2% 23
Norsk Hydro 47,14 kr 12,3x 8,4% 1,75 kr 3,7% 22
Skanska 158,30 kr 15,8x 14,7% 8,25 kr 5,2% 22
Sampo 42,10 € 14,6x 11,9% 2,80 € 6,7% 25

Viikko 27

Orion

Talousmentor-salkusta löytyvä Orion tiedotti, että se on aloittanut Faasi III-tutkimukset ALS lääkkeen kehittämiseksi. 450 potilaan tutkimuksessa tutkitaan suun kautta annosteltavaa levosimendaania ALS-oireiden hoidossa. Orion investoi tutkimukseen noin 60 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana.

Aiempi, toisen vaiheen kliininen tutkimus valmistui vuonna 2016 ja tuolloin tutkimuksen tulokset olivat lupaavia. 66 potilaan tutkimuksessa levosimendaanin todettiin parantavan hengitystoimintaa verrattuna plaseboon.

https://www.orion.fi/konserni/media/lehdistotiedotteet/2018/orion-on-kaynnistanyt-faasi-iii–tutkimuksen-als-laakkeen-kehittamiseksi—potilasrekrytointi-alkanut/

Gjensidige Forsikring (NOR)

Gjensidige Forsikring myy Norjan pankkitoimintansa (Gjensidige Bank) Nordealle. Kauppahinta on 5,5 miljardia NOK. Lisäksi osapuolet ovat tehneet sopimuksen ei-henkivakuutus- sekä rahoitustuotteiden myynnistä Norjassa. Näin Gjensidige:lle jää oma myyntikanava omille vakuutustuotteilleen, minkä lisäksi myyntikanava aukeaa muille Nordean Norjan asiakkaille.

Kaupan on tarkoitus toteutua Q1/2019 aikana ja se vaatii normaalit viranomaishyväksynnät ennen sitä.

Gjensidige arvioi kirjaavansa myynnistä noin 1,9 miljardin NOK:n tuoton

Vuonna 2017 Gjensidigen tulos ennen veroja oli 5,83 miljardia NOK (2016: 6,14 Mrd NOK), josta myytävä pankkitoiminta toi noin 0,61 miljardia NOK (2016: 0,44 Mrd NOK). Eli näihin summiin nähden hinta oli noin 9…12-kertainen

https://www.gjensidige.no/group/feed-view?releaseid=2979198

Archer-Daniels-Midland (USA)

ADM ilmoitti tehneensä noin 1,54 miljardin euron (n. 1.8 Mrd USD) ostotarjouksen ranskalaisesta Neovia-yhtiöstä. Neovia on yksi maailman johtavista eläimille tarkoitettujen ruoka-aineiden valmistajista. Neovialla on 72 tuotantolaitosta ja sillä on toimintaa 25 eri maassa.

Neovian liikevaihto oli vuonna 2017 noin 1,7 miljardia euroa (n. 2,0 Mrd USD), josta suurin osa tulee USA:n ulkopuolisilta markkinoilta. ADM:n mukaan tämä täydentääkin hyvin yhtiön strategiaa eli laajentumista kasvaville eläinten ruoka-aine markkinoille. Vertailun vuoksi koko ADM:n liikevaihto vuonna 2017 oli noin 60,8 miljardia dollaria

Kauppahinta vastaa noin 14,1x tilikauden 2018 (joka Neovialla päättyy 30.6.2018) ennustettua EBITDA. ADM arvioi saavansa noin 50 miljoonaa euroa (60 M USD) synergiaetuja. Jos kauppahinta oli noin 1,8 miljardia dollaria ja EBITDA-kerroin oli 14,1, niin silloin EBITDA olisi noin 120 – 130 miljoonan dollarin kieppeillä. Tässä ei siis ole poistoja mukana, mutta ADM:n liiketulos (EBIT) on parina viime vuotena ollut noin 1,8 – 2,0 miljardia dollaria, joten kauppa toisi karkeasti laskien noin 5-7 prosentin lisän ADM:n ebit-tulokseen.

Kaupan odotetaan toteutuvan Q4/2018 aikana, ja kauppa vaatii vielä normaaliin tapaan erilaiset viranomaishyväksynnät.

Tiedote:
https://www.adm.com/news/news-releases/adm-announces-proposed-acquisition-of-neovia-establishing-a-premier-global-leader-in-value-added-animal-nutrition-solutions
Analyytikkoesitys:
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NDA4NDM3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636661263853977459

Skanska (SWE)

Skanska on viime viikkoina ollut aktiivinen ja on kertonut useista uusista urakoista sekä kiinteistöjen myynneistä. Kuluneella viikolla yhtiö tiedotti yhteensä 2,7 miljardin kruunun uusista tilauksista:

 • 620 miljoonan kruunun (Q2 tilauskanta) lisätilaus aiemmin sovittuun urakkaan Nashvillessä USA:ssa.
 • 460 miljoonan kruunun (Q2 tilauskanta) kunnostus- ja laajennusurakka Massachusetts:ssa USA:ssa
 • 1 600 miljoonan kruunun (Q2 tilauskanta) rakennusurakka Durhamissa USA:ssa

Viime viikkojen aikana Skanska on kertonut siis yhteensä 11,1 miljardin kruunun uusista tilauksista, jotka kasvattavat Q2:n tilauskantaa sekä 2,1 miljardin kruunun kiinteistömyynneistä, jotka kirjataan Q2:n tuloslaskelmaan.

https://group.skanska.com/media/?ActiveTab=Pressrelease#news-search

Ford Motor Company (USA)

Talousmentor-salkusta löytyvä Ford julkisti USA:n kesäkuun myyntitietoja:

Toimitettujen autojen määrä kasvoi kesäkuussa +1,2 prosenttia, mutta vuoden alun myynti on edelleen jäljessä (-1,8 %) viime vuoteen nähden. SUV:n myynti jatkoi kesäkuussa kasvuaan (+8,9 %), mikä näkyy samalla siinä, että perinteisten henkilöautojen myynti on laskussa (-14 %). Dollarimääristä tiedotteessa ei puhuttu, joten ne selviävät Q2-raportissa, jonka Ford raportoi keskiviikkona 25.7.2018.

Ford julkisti myös Kiinan myyntitietojaan:

Kappalemääräinen myynti laski -38 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun nähden. Ja alkuvuoden aikana myynti on laskenut -25 prosentilla (536 400 -> 400 400 autoa).

Isoja miinusmerkkisiä laskukuluja, mitä selittää osaltaan se, että Ford on muokkaamassa Kiinan liiketoimintojaan vastaamaan vuoden 2025 tavoitettaan eli ”yli 50 uutta mallia”. Yhtiö aikoo virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa Kiinan toimintojaan ja samalla kasvattaa mallistoaan. Tämä näkyy tänä vuonna toimitusmäärien rumina laskulukuina.

Tiedotteet osoitteesta (hieman alempana ”July 06, 2018 Ford China June Sales” ja ”July 03, 2018 Ford U.S. June Sales”): http://shareholder.ford.com/investors/news-and-events/default.aspx

Viikko 28

Q2-tuloskierros alkaa tulevalla viikolla ja alustava kalenteri näyttää seuraavanlaiselta:

 • Viikko 28: 7 yritystä
 • Viikko 29: 16 yritystä
 • Viikko 30: 15 yritystä
 • Viikko 31: 6 yritystä
 • Viikko 32: 8 yritystä
 • Viikot 33-35: 7 yritystä

Eli raportointikausi kestää hieman pidempään ja se on tasaisemmin jakautunut, kuin esimerkiksi Q2-tuloskierros oli. Jonoa todennäköisesti jälleen syntyy, joten vanhaan tapaan käsittelen ensin Suomi-yhtiöt, sitten Ruotsi ja Norja -yhtiöt ja viimeisenä USA-yhtiöt.

Q2/2018 tulosennusteet

Aloitin toukokuun lopussa urakan, missä tarkoituksena oli lisätä jokaiseen Talousmentor-yritysanalyysiin arvio kuluvan vuoden tuloskehityksestä. Nyt tämä urakka on tehty! Koska samalla tuli tehtyä Q2:n tulosennusteet, niin kokosin kaikkien Talousmentor-yritysanalyysien 61 yrityksen luvut yhteen Exceliin.

Tarkemmin tästä kirjoituksessa Tulosennusteet Q2/2018

Yleiset lukuihin vaikuttavat tekijät

USA-yhtiöiden tuloksissa kannattaa muistaa USA:n verouudistuksen vaikutus. Edellisvuonna vero oli monilla yhtiöillä korkeampi, joten tällaisilla yhtiöillä tulosparannus voi johtua pitkälti alhaisemmasta verotuksesta.

Eskaloituvan kauppasodan vaikutuksia ei ehkä vielä nähdä luvuissa, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten yritykset viestivät tulevaisuuden näkymiään.

Lisäksi on hyvä muistaa valuuttakurssien vaikutus tuloksissa. Oheisessa kuviossa on esimerkkinä euron ja ruotsin kruunun kehitys viimeiseltä reilulta 1,5 vuodelta, mistä nähdään kurssierot.

Eli jos vuosi sitten oltiin noin 9,60 – 9,75 tasolla, niin nyt ollaan oltu noin 10,20 – 10,60 tasolla eli prosenteissa eroa on noin 5 – 10 prosenttia. Lisäksi eroa on tullut myös Q1-tasoon nähden.

EURSEK-082017-072018
Kuva: Yahoo! Finance, https://finance.yahoo.com

Myös dollarin suhteen eroja on. Vuosi sitten oltiin noin 1,05 – 1,12 tasolla, kun nyt noin 1,16 – 1,24. Vaihteluväli on vain varsin suuri eli noin 3,5 – 18,0 prosenttia, jos verrataan ääripäitä (1,16/1,12 ja 1,24/1,05) toisiinsa. Keskimäärin ehkä noin 10 prosentin tienoilla.

EURUSD-102016-07-2018
Kuva: Yahoo! Finance, https://finance.yahoo.com

Merkittävää onkin lasku talven huipusta noin 1,22 – 1,25 tasolta.

Tulosennakot

Seuraavassa tulevan viikon tulosennakot, joissa oikeastaan paljon kysymyksiä, joihin sijoittajan on hyvä kiinnittää huomiota raporttia lukiessa. Oheiset liikevaihto- ja tulosennusteet ovat omiani, ellei toisin mainita.

PepsiCo (USA)

PepsiCo:n Q2/2018-tulos tiistaina 10.7.2018. Ennuste on:

 • Liikevaihto: 16 150 M USD (Q2/2017: 15 710 M USD)
 • Nettotulos: 2 185 M USD (Q2/2017: 2 105 M USD)

Q1:llä liikevaihto kasvoi +4,3 prosenttia ja valuuttakurssit oikaistuna orgaaninen kasvu oli +2,3 prosenttia. Myynti kasvoi kaikissa segmenteissä, paitsi North America Beverages -segmentissä. Segmentin haasteena on laskeva hiilihapotettujen juomien myynti (-4 %).

Miten North America Beverages -segmentin liikevaihto on kehittynyt Q2:lla ja onko hiilihapotettujen juomien myyntilaskua saatu oikaistua?

Bruttokate laski -1 prosenttiyksiköllä Q1:llä raaka-aineiden kustannusnousun seurauksena. Onko yhtiö pystynyt siirtämään nousseita kuluja myyntihintoihinsa niin, että bruttokatteen lasku ei enää jatkuisi?

USA:n verohyöty oli Q1:llä noin 90 miljoonaa dollaria, joka piti nettotuloksen kasvussa. Kasvaako Q2:n nettotulos ja jos kasvaa, niin johtuuko kasvu pelkästään alhaisemmasta veroasteesta?

Fastenal Company (USA)

Fastenalin Q2/2018-tulos keskiviikkona 11.7.2018. Ennuste on:

 • Liikevaihto: 1 375 M USD (Q2/2017: 1 213 M USD)
 • Nettotulos: 200 M USD (Q2/2017: 149 M USD)

Yhtiön julkaisemien myyntitietojen valossa Q1:n kaltainen noin +13 prosentin liikevaihdon kasvu olisi odotettavissa. Ratkaisevaa on oikeastaan kesäkuun myynnin kehitys, sillä huhti- ja toukokuun kasvuluvut olivat +19,1 ja +12,5 prosenttia vastaavasti.

Myyntikate on ollut jo Q4/2017 alkaen hienoisessa laskussa. Onko yhtiö pystynyt siirtämään nousseita hankintahintojaan myyntihintoihinsa?

Q1:n vertailukelpoinen tulos (eli verouudistuksen vaikutus oikaistuna) kasvoi noin +11 prosenttia. Jatkuuko oikaistun tuloksen noin +10 prosentin kasvuvauhti?

Ocean Yield (NOR)

Ocean Yield:n Q2/2018-tulos torstaina 12.7.2018. Ennuste on:

 • Liikevaihto: 90 M USD (Q2/2017:82 M USD)
 • Nettotulos (omistajille): 32 M USD (Q2/2017: 30 M USD)
 • Osinkoennuste: 0,1915 USD (Q2/2017: 0,1875 USD)

Edellisten tulosjulkistusten yhteydessä yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista oli FPSO Dhirubhai-1-aluksen projektijatkon turvaaminen, sillä sen sopimus on katkolla syksyllä 2018. Tämä alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta. Mikä on aluksen projektitilanne nyt?

Yhtiö julkistaa samalla kvartaaliosingon, jonka arvioin nousevan 0,1915 dollariin eli nousua tulisi 0,01 dollaria edellisen kvartaalin 0,1905 dollariin nähden.

Q1/2018 nettotulos laski lähes -10 prosenttia Q1/2017:stä. Tähän vaikutti kulutason hienoinen nousu, mutta pääasiallinen lasku johtui erilaisten rahoituserien suuremmista kuluista. Miten Q2:n tulos on kehittynyt edellisen kvartaalin (Q1/2018) 33,0 miljoonaan dollariin nähden?

DNB (NOR)

DNB:n Q2/2018-tulos torstaina 12.7.2018. Ennuste on:

 • Liikevaihto: 12 825 M NOK (Q2/2017: 13 014 M NOK)
  • korkotuotot (netto): 9 100 M NOK (Q2/2017: 9 031 M NOK)
  • muut tuotot (netto): 3 725 M NOK (Q2/2017: 3 983 M NOK)
 • Nettotulos: 5 400 M NOK (Q2/2017: 5 251 M NOK)

DNB:n liikevaihto jakautuu kahteen osa-alueeseen: korkotuotot (netto) sekä muut tuotot (netto). Raportissa fokus näiden kehitykseen.

Korkotuottojen kasvua on tukenut luottojen kasvava määrä sekä laajentunut korkospread (otto- ja antolainauksen korkoero). Koska vertailukausi oli jo varsin vahva, niin arvioin korkotuottojen olevan noin 9,1 miljardia kruunua.

Muiden tuottojen arvioin laskevan vertailukaudesta, mutta Baltian toiminnot sisältyvät vertailukauden lukuihin. Muiden tuottojen kohdalla merkittävin muutoserä voi olla sijoitusten laskennalliset muutokset, joten lukuja vertailtaessa tähän on myös syytä kiinnittää huomiota.

Luottotappioiden määrä on ollut selvässä laskussa ja Q1:llä yhtiö palautti luottotappioita niin, että ne muuttuivat +330 miljoonaa kruunua positiiviseksi. Raportissa fokus luottotappioiden määrään ja yhtiön arvioon niiden kehityksestä.

Nettotuloksen kehityksen vaikuttaa em. sijoitusten laskennalliset muutokset sekä luottotappioiden määrä. Mikäli tulos eroaa merkittävästi vertailukauden luvuista, niin tuplatarkistus näihin lukuihin.

Talousmentor-salkussa on DNB:n osakkeita.

Elisa

Elisan Q2/2018-tulos perjantaina 13.7.2018. Ennuste on:

 • Liikevaihto: 470 M EUR (Q2/2017: 445 M EUR)
 • Nettotulos: 72 M EUR (Q2/2017: 112 M EUR)

Elisan vuosi lähti mukavasti liikkeelle ja liikevaihto sekä tulos kasvoivat noin 8 prosentin verran. Yhtiö kehuikin Q1:n olleen historia paras ensimmäinen kvartaali. Onko hyvä kehitys jatkunut myös Q2:lla?

Q1:n tulosparannuksesta vastasi Henkilöasiakkaat-segmentin hyvä kehitys. Sen sijaan Yritysasiakkaiden liiketulos oli vain hieman vertailukautta parempi. Tuloksentekokyvyn kannalta olisi tärkeää, että myös Yritysasiakkaiden tuloskehitys lähtisi hyvään kasvuun, joten Q2:n raportissa fokus tähän.

Gjensidige Forsikring (NOR)

Gjensidigen Q2/2018-tulos perjantaina 13.7.2018. Ennuste on:

 • Liikevaihto: 7 150 M NOK (Q2/2017: 7 065 M NOK)
 • Nettotulos: 1 050 M NOK (Q2/2017: 1 096 M NOK)

Liikevaihdossa kannattaa huomioida sijoitusten käyvän arvon muutokset, jotka voivat vaikuttaa merkittävästikin liikevaihdon kehitykseen. Q1:llä vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuotot kasvoivat yhteensä +6,5 prosenttia, joten fokus raportissa näiden kehitykseen.

Q1:n tulos laski -50 prosenttia, mihin vaikutti liukas ja runsasluminen talvikausi Norjassa, minkä johdosta vakuutuskorvaukset nousivat selvästi normaalitalvea korkeammalle tasolle. Tämä näkyi myös yhdistetyn kulusuhteen nousuna 93 prosenttiin (Q4/2017: 90,7 %), joten fokus yhdistetyn kulusuhteen kehitykseen.

Orkla (NOR)

Orklan Q2/2018-tulos perjantaina 13.7.2018. Ennuste on:

 • Liikevaihto: 9 500 M NOK (Q1/2017: 9 081 M NOK)
 • Nettotulos: 825 M NOK (Q1/2017: 1 095 M NOK)

Q1:n liikevaihto kasvoi yrityshankintojen ja valuuttakurssien vetämänä noin +7 prosenttia (orgaaninen kasvu oli +0,1 %). Yhtiö arvioi viimeksi, että hidas markkinakasvu jatkuu Q2:lla – joskin pääsiäisen Q1:lle aiheuttama negatiivinen vaikutus palautuu Q2:lla. Raportissa huomio orgaanisen kasvun kehitykseen, koska se kertoo siitä, miten pohjalla oleva liiketoiminta kehittyy.

Q1:llä (jatkuvien toimintojen) nettotulos laski selvästi (-11 %). Tähän vaikutti mm. Wrigley-yhtiön irtisanoma jakelusopimus, hankintahintojen nousu valuuttakurssien vetämänä sekä kasvaneet markkinointikulut. Nämä tekijät vaikuttanevat Q2:n tulostasoon, joten oikeastaan raportissa fokus siihen, että millaisiin toimenpiteisiin yhtiö on ryhtynyt, joilla tilanne korjaantuisi?

4 vastausta artikkeliin “Viikkokatsaus 28/2018”

Kommentit on suljettu.