Tuloskausi Q2/2018 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 61 eri yrityksestä. Ennen kuin Q2/2018 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n sekä Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Lisäksi koostin pistekuvaajan (scatter) PE-luvun suhteesta osinkotuottoon, PB-lukuun ja ROE-tuottoon.

Kaikki Talousmentor-yritysanalyysin 61 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 20 suomalaista, 9 ruotsalaista, 8 norjalaista ja 24 amerikkalaista yhtiötä.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Yritysanalyysin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja kerrattiin juuri ennen Q1/2018:n alkua:

Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 6.7.2018 päätöskursseja. Lisäksi Ocean Yield (NOR) osakkeen hinta on muutettu kruunuista (70,40 NOK) dollareiksi (1 NOK = 0,1241 USD) eli tässä analyysissä yhtiön osakkeen kurssi on 8,74 USD.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2018 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

YRITYS Osake Tulos PE
Ford Motor Company 11,06 $ 1,59 $ 7,0
Technopolis 3,83 € 0,45 € 8,5
Betsson 52,59 kr 5,89 kr 8,9
Aktia 8,21 € 0,86 € 9,5
Cramo 19,42 € 2,05 € 9,5
Cummins 131,40 $ 12,67 $ 10,4
Ocean Yield 8,74 $ 0,82 $ 10,7
DNB 157,90 kr 13,80 kr 11,4
Aflac 42,91 $ 3,76 $ 11,4
Norsk Hydro 47,14 kr 3,83 kr 12,3
Ramirent 8,84 € 0,70 € 12,6
Harley-Davidson 42,39 $ 3,36 $ 12,6
IBM 142,48 $ 10,81 $ 13,2
Stora Enso 16,55 € 1,20 € 13,8
General Mills 45,04 $ 3,20 $ 14,1
Sampo 42,10 € 2,88 € 14,6
UPM 30,10 € 2,06 € 14,6

Tulosennusteisiin kannattaa tässä vaiheessa vuotta suhtautua vielä varauksella. Siksi sopivan turvamarginaalin käyttö tässä kohtaa lienee paikallaan.

Kuten ollaan jo aikaisemmilta tuloskierroksilta nähty, niin osakkeen hinta voi laskea yli 10 prosenttia vain siksi, ettei odotuksiin oltu päästy. Näissä tilanteissa on hyvä katsoa, että oliko odotukset hilattu jo alunperinkin liiankin korkealle ja aukeaisiko kurssilaskusta ostopaikka.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Lisäksi USA:n verouudistuksen seurauksena monen yhtiön verorasitus tilikaudella 2018 on alhaisempi kuin vuonna 2017. Näin tulos voi parantua pelkästään tämän seurauksena. Siksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, millainen vaikutus tällä oli tuloskehitykseen.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 15 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

YRITYS Osake Osinko %
Ocean Yield 8,74 $ 0,772 $ 8,8%
Aktia 8,21 € 0,60 € 7,3%
H&M 139,56 kr 9,75 kr 7,0%
Sampo 42,10 € 2,80 € 6,7%
AF Gruppen 131,50 kr 8,50 kr 6,5%
Orion 23,68 € 1,50 € 6,3%
Telia Company 41,66 kr 2,45 kr 5,9%
Betsson 52,59 kr 3,00 kr 5,7%
Lassila-Tikanoja 16,46 € 0,92 € 5,6%
Gjensidige Forsikring 135,40 kr 7,40 kr 5,5%
Ford Motor Company 11,06 $ 0,600 $ 5,4%
DNB 157,90 kr 8,30 kr 5,3%
Skanska 158,30 kr 8,25 kr 5,2%
Ramirent 8,84 € 0,45 € 5,1%
Dominion Energy 70,02 $ 3,510 $ 5,0%

Nyt listalla siis 15 yritystä, kun Q1/2018:n vertailussa listalla oli 16 yritystä. Lisäksi 12 muun yrityksen ennustettu osinkotuotto ylittää 4 prosentin rajan.

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin.

pe-osinko-vertailu

Tästä linkistä näet kuvan isompana: PE/Osinkotuotto -vertailu

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt PE-luvun (5,0x-22,0x) ja osinkotuottojen (2,5-9,0%) perusteella. Kaikki yritykset eivät ole näillä kriteereillä mahtuneet kaavioon. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.

Alhaisimmat Graham:n luvut

Sijoita kuin Guru -kirjan innoittamana oheiseen listaan on listattuna alhaisimmat Graham:n luvut. Graham:n luku on tunnuslukujen PE ja PB tulo. Ideana on löytää yhtiöt, joiden hinta suhteessa tulokseen sekä tasearvoon on alhainen.

Tunnusluvun arvon tulisi olla alle 22,5, mikä vastaa PE=15x ja PB=1,5x tuloa.

YRITYS Osake PE PB Graham
Technopolis 3,83 € 8,5 0,83 7,0
Ford Motor Company 11,06 $ 7,0 1,13 7,9
Norsk Hydro 47,14 kr 12,3 1,03 12,7
DNB 157,90 kr 11,4 1,15 13,1
Cramo 19,42 € 9,5 1,44 13,7
Aflac 42,91 $ 11,4 1,30 14,8
Norsk Hydro 52,59 kr 8,9 1,67 14,9
Ocean Yield 8,74 kr 10,7 1,47 15,8
Kraft Heinz Company 64,43 $ 17,8 1,17 20,8
Archer-Daniels-Midland 46,71 $ 16,7 1,36 22,8

Otin listalle mukaan myös Archer-Daniels-Midland:n vaikka se jäi hieman rajasta.

Tällä listalla on vain 2 yritystä (Kraft Heinz Company ja Archer-Daniels-Midland), jotka eivät olleet aiemmalla PE-listalla.

pe-pb-vertailu

Tästä linkistä näet kuvan isompana: PE/PB-vertailu

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt PE-luvun ja PB-luvun perusteella (0,5x-3,0x). Ja kuten edellä, niin kaikki yritykset eivät ole näillä kriteereillä mahtuneet kaavioon.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2018 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 25 %) osakkeet ovat.

YRITYS Osake ROE Gearing
Home Depot 194,18 $ 272,0% 336%
Lowe’s Companies 96,14 $ 63,6% 146%
PepsiCo 109,56 $ 61,9% 157%
ITW 139,64 $ 53,5% 84%
IBM 142,48 $ 50,0% 135,6%
Texas Instruments 112,71 $ 47,4% -17%
AMD 16,36 $ 45,8% 5,4%
CH Robinson Worldwide 84,46 $ 38,3% 44%
AF Gruppen 131,50 kr 35,5% -26,2%
Fastenal Company 48,21 $ 31,8% 2,2%
Orion 23,68 € 31,1% -6,0%
Tieto 26,76 € 29,1% 29,0%
Harley-Davidson 42,39 $ 28,1% 276,2%
Elisa 41,85 € 28,1% 96,0%
General Mills 45,04 $ 27,7% 203%
Ponsse 29,75 € 26,2% -2,0%
H&M 139,56 kr 25,1% 10,5%

Sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi. Taulukossa onkin esitettynä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka kertoo nettovelan (korolliset velat – käteiset varat) suhteen omiin pääomiin. Mitä alhaisempi gearing on, sitä parempi.

Taulukosta esiin nousee erityisesti negatiivisella gearing:lla olevat yhtiöt eli AF Gruppen, Texas Instruments, Orion ja Ponsse. Myöskään seuraavia yrityksiä ei pidä unohtaa, sillä niiden gearing on reilusti alle 100 prosentin: AMD, CHRW, Fastenal, Tieto tai H&M.

pe-roe-vertailu

Tästä linkistä näet kuvan isompana: PE/ROE-vertailu

Ja myös ROE-luvusta on tehty kuva niin, että yhtiöt on aseteltu PE-luvun ja ROE:n (18-68%) perusteella. Kaikki yritykset eivät tässäkään ole mahtuneet kaavioon.

Talousmentor-arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

  • Yritysriski
  • Tuloksen kehitys
  • Taseen kunto
  • Voitonjako
  • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (24/30 pistettä tai enemmän):

YRITYS Osake Arvoluku
Cummins 131,40 $ 28
Huhtamäki 30,50 € 26
Aflac 42,91 $ 25
Fastenal Company 50,08 $ 25
Ponsse 29,75 € 25
Sampo 42,10 € 25
Trelleborg 182,30 kr 25
Loomis 300,80 kr 24
Tieto 26,76 € 24
UPM 30,10 € 24

Aiemmilla kerroilla listalle pääsi 23 pisteellä. Nyt näitä 23-pisteen yhtiöitä oli 6 eli CHRW, ITW, Lowe’s Companies, Securitas, Texas Instruments ja Union Pacific Corporation.

Yhteenveto

Tämänkertaisessa tunnuslukuvertailussa oli 5 eri listaa (Osinkotuotto%, PE, Graham, ROE ja arvoluku). Parhaimmillaan yrityksiä oli 3 eri listalla ja nämä yritykset olivat:

  • Suomi: Sampo
  • Norja: NDB ja Ocean Yield
  • USA: Aflac ja Ford Motor Company

Tätä kirjoitettaessa Talousmentor-salkussa on Sammon, DNB:n ja Fordin osakkeita. Ajantasaisen salkun tilanteen voi tarkistaa täältä: Talousmentor-salkku.

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.