Q2/2018 tuloskierros

RAISIO

M EUR, jatkuvat Q2 Q1 – Q2
Liikevaihto 60 -2,8% 113 -3,3 %
Liiketulos (ebit) 6,5 -84 % 10,9 -76 %
Nettotulos (omist.) 5,0 -84 % 8,4 -77 %
EPS (EUR) 0,03 0,20 0,05 0,23

Benecolin myynti laski sekä Puolassa että Belgiassa. Suomessa liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti Elovena-tuotteiden myynnin lasku.

Venäjällä myynti kehittyi ruplissa hyvin, mutta euro­määräinen myynti laski valuuttakurssimuutosten seurauksena.

Vertailukauden liiketulokseen (ebit) sisältyi 28,7 mEUR:n myyntivoitto, joten tämä oikaistenkin liiketulos (6,5 vs 10,9 mEUR) olisi laskenut.

Venäjän viranomaiset ovat keskeyttäneet Raision kala­rehujen viennin, sillä ne sisälsivät raja-arvot ylittävän määrän muuntogeenistä soijaa.

Helteiden seurauksena kalojen kasvatusolosuhteet ovat heikentyneet merkittävästi, mikä voi vähentää kala­rehujen kysyntää loppuvuoden aikana.

Sammon tytäryhtiöiden If:n (85,8 %) ja Topdanmarkin (84,1 %) yhdistetyt kulusuhteet pysyivät edelleen erinomaisella tasolla. Tuloskasvua selittää mm. Mandatumin saama 197 mEUR:n korvaus, joka liittyi Danske Bankin kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. (9.8.2018)
F-Securen Q2 oli pehmeä. Yritysasiakkaiden IT-osastot olivat sidottuja GDPR:n täytäntöönpanoon, joten uusasiakasmyynti jäi tavoitteista. (8.8.2018)
Ramirentin vuosi jatkui hyvissä merkeissä, sillä kaikkien segmenttien liikevaihto ja kannattavuus paranivat Q2:lla. Ramirent piti näkymäarvionsa ennallaan eli ”vertailukelpoinen EBIT kasvaa vuoden 2017 tasosta”. (8.8.2018)

RAISIO

M EUR, jatkuvat Q2 Q1 – Q2
Liikevaihto 60 -2,8% 113 -3,3 %
Liiketulos (ebit) 6,5 -84 % 10,9 -76 %
Nettotulos (omist.) 5,0 -84 % 8,4 -77 %
EPS (EUR) 0,03 0,20 0,05 0,23

Raisio koostuu tätänykyä Terveelliset elintarvikkeet (Benecol, Elovena yms.) ja Raisioaqua segmenteistä.

Terveelliset elintarvikkeet Q2:n liikevaihto laski 47,8 miljoonaan euroon (Q2/2017: 51,6 M EUR), mitä selittää mm. Puolan liikevaihdon merkittävä lasku. Siellä Raisio aikoo keskittyä Benecol-tuotteiden myyntiin. Belgiassa Benecol-tuotteiden myynti jäi merkittävästi ja Suomessa taasen Elovena-tuotteiden myynti jäi hieman vertailukaudesta. Venäjällä myynti kehittyi ruplissa hyvin, mutta valuuttakurssimuutokset käänsivät euromääräisen liikevaihdon laskuun.

Em. haasteista johtuen Terveelliset elintarvikkeet segmentin liiketulos jäi myöskin vertailukaudesta (6,8 vs 10,7 M EUR).

Raisioaqua-segmentin liikevaihto kasvoi hieman (11,7 vs 9,4 M EUR), mutta liiketulos jäi vertailukaudesta (0,3 vs 1,1 M EUR). Yhtiö kertoo, että katsauskauden jälkeen Venäjän viranomaiset olivat keskeyttäneet kalarehujen viennin 4.8.2018 alkaen. Syynä oli, että rehu sisälsi raja-arvot ylittävän määrän muuntogeenistä soijaa.

Lisäksi kova helle on nostanut vesien lämpötiloja niin, että kalojen kasvatusolosuhteet ovat heikentyneet merkittävästi. Tämä voi vähentää kalarehujen kysyntää loppuvuoden aikana.

Vertailukauden liiketulokseen sisältyi Southallin tehdaskiinteistön 28,7 miljoonan euron myyntivoitto. Tämä oikaistenkin Q2:n liiketulos (ebit) jäi vertailukaudesta (6,5 vs 10,9 M EUR).

Näkymät 2018

Raisio muutti vuoden 2018 arvioitaan niin, että jatkuvien toimintojen

  • liikevaihto on noin 230 miljoonaa euroa
  • vertailukelpoinen liikevoitto on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Naudanrehuliiketoiminnot on siirretty Raision tuloslaskelmassa ja taseessa lopetettuihin toimintoihin. Raisio arvioi, että liiketoiminnon myynti tapahtuu loka-marraskuussa 2018.

Itse kyllä katselisin edelleenkin ainakin yhden, miksei kaksi kvartaalitulosta ensin, jotta ”uuden” Raision tuloksentekokyvystä saisi jotain tolkkua.

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Raisio sijoituskohteena

SAMPO

M EUR Q2 Q1 – Q2
Liikevaihto 2 399 +59% 4 911 +34 %
Nettotulos (omist.) 586 +56 % 934 +24 %
EPS (EUR) 1,09 0,68 1,68 1,34

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Vakuutusmaksutulo nousi Q2:lla +624 miljoonaa euroa. Tätä nousua selittää Topdanmarkin tuoma +527 miljoonan euron lisä. Aiemmin Topdanmarkista kirjattiin vain erä ”osuus osakkuusyrityksen voitoista”. Alkuvuoden 2018 aikana vakuutusmaksutulo on kasvanut +1,45 miljardia euroa, josta Topdanmarkin osuus on ollut +1,36 miljardia euroa. Tästä syystä liikevaihto­muutos­prosentitkin ovat isoja.

Jos sijoitustoiminnan nettotuotot olivat Q1:llä pakkasella (-95 M EUR), niin nyt Q2:lla ne olivat +331 miljoonaa euroa positiiviset. Nämä tuotot kuitenkin heilahtelevat kvartaalista toiseen, joten turhan nopeita johtopäätöksiä näiden tuottojen (tai tappioiden) suhteen ei pidä tehdä.

Nettotulos nousi 585 miljoonaan euroon (Q2/2017: 375 M EUR), mutta se sisälsi Mandatumin saaman +197 miljoonan euron korvauksen liittyen Danske Bankin kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. Tämä korvaus ylläpitää Mandatumin osingonmaksukykyä Sammon suuntaan.

If:n yhdistetty kulusuhde oli Q1-Q2/2018 aikana edelleen erinomaisella tasolla eli 85,8 prosentissa (86,5 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 84,1 prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Osinko

Sampo on vuoden 2018 aikana saanut tytäryhtiöiltään osinkoja seuraavasti

  • Mandatum: 150 M EUR
  • Nordea: 585 M EUR
  • Topdanmark: 107 M EUR
  • If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.

Yhteensä siis 842 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 If maksoi osinkoja 620 miljoonaa euroa, joten jos tämä taso pitää tai nousee hieman, niin Sammon saamat kokonaisosingot vuonna 2018 olisivat noin 1,5 miljardia euroa. Keväällä 2018 Sampo maksoi osinkoja 1,4 miljardia euroa, joten se, mikä tuli osinkoina sisään, niin se maksettiin ulos.

Kevään 2019 osinkoennusteeni (2,80 EUR) tarkoittaisi noin 110 miljoonaa euroa korkeampia osinkoja. Jos Nordea ja Topdanmark nostavat omia osinkojaan esimerkiksi 2-3 prosenttia, niin niiden vaikutus olisi noin +20 miljoonaa euroa.

Mandatum sai 197 miljoonan euron korvauksen Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyen, joten tämä kohentaa Mandatumin osingonmaksukykyä. Eli se voisi maksaa esimerkiksi +50 miljoonaa ylimääräistä osinkoa Sammolle.

Lisäksi, jos oletetaan, että If:n osinko olisi 5 prosenttia enemmän eli +30 miljoonaa euroa.

Yhteensä nämä lisät olisivat 20+50+30=100 miljoonaa euroa.

Sammolla itsellään on kassassa 400 miljoonaa euroa, joten sieltäkin tukea tulee, jos jokin osa-alue hieman yskii.

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Sampo sijoituskohteena

F-SECURE

M EUR Q2 Q1 – Q2
Liikevaihto 43,4 +0,2% 86,5 +2,7 %
Liiketulos (ebit) 0,5 -77 % 2,7 -27 %
Nettotulos -0,2 0,4 -93 %
EPS (EUR) -0,00 0,03 0,00 0,03

Kuluttajatietoturvan myynti laski -5 %, mihin vaikutti erään operaattori­asiakkaan menetys vajaa vuosi sitten. Yritystietoturvan myynti kasvoi +8 %.

Yhtiö totesi Q2:n olleen ”pehmeä”. Yritysasiakkaiden IT-osastot olivat sidottuja GDPR:n täytäntöönpanoon, joten uusasiakasmyynti jäi tavoitteista.

F-Secure hankki MWR InfoSecurity ja se liitettiin heinäkuun alusta. Hankinnan myötä F-Secure päivitti tilikauden 2018 näkymäarviotaan niin, että yritystietoturvan liikevaihto kasvaa +35 %

F-Securen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
F-Secure sijoituskohteena

RAMIRENT

M EUR Q2 Q1 – Q2
Liikevaihto 186 +7,1% 363 +7,1 %
Liiketulos (ebit) 26,6 +34 % 48,5 +41 %
Nettotulos 19,6 +55 % 34,7 +64 %
EPS (EUR) 0,18 0,12 0,32 0,20

Ramirentin vuosi jatkui hyvissä merkeissä, sillä kaikkien segmenttien liikevaihto ja kannattavuus paranivat Q2:lla.

Suomessa kehitys oli muita maita hitaampaa ja täällä kasvua heikensi kiristynyt kilpailutilanne ja vähentynyt käytettyjen koneiden myynti. Ruotsissa kysyntä jatkui erittäin hyvällä tasolla.

Tuloskehitystä tuki volyymien kasvu, hyvä kustannusten hallinta sekä tehokkuuden parantuminen.

Ramirent piti näkymäarvionsa ennallaan eli ”vertailukelpoinen EBIT kasvaa vuoden 2017 tasosta”.

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ramirent sijoituskohteena

2 vastausta artikkeliin “Q2/2018 tuloskierros”

Kommentit on suljettu.