Metsäyhtiövertailu

UPM, Stora Enso ja Metsä Board raportoivat Q2/2018 tuloksensa parisen viikkoa sitten, joten tässä kirjoituksessa vertaillaan yhtiöiden tilannetta ns. isossa kuvassa. Miten yhtiöiden tuloskunto, velkaisuus ja osinko ovat kehittyneet vuosien varrella.

Oheinen kuva on UPM:n Tervasaaren tehtaalta (Kuva: UPM:n kuvapankki, https://upm.emmi.fi/l/imagebank/f/QfVh)

Yhtiöiden taustaa

Kaikki kolme metsäyhtiötä ovat läpikäyneet ison muutoksen paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi

  • bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi (UPM),
  • uusiutuvien materiaalien yhtiöksi (Stora Enso) tai
  • kartonki- ja pakkausvalmistajaksi (Metsä Board).

Kaikilla taustalla oli internet-aikakauden kehitys vuosituhannen vaihteen jälkeen ja uutisvirran siirtyminen paperisista lehdistä internettiin. Älypuhelinten ja tablettien sekä sosiaalisen median yleistyminen vauhditti tätä kehitystä. Paperin kysyntä väheni nopeasti ja ylikapasiteettia on purettu viimeisen reilun 10 vuoden ajan.

Aivan viime vuosien aikana Storan ja UPM:n perinteinen paperiliiketoiminta on kääntynyt hienoisesti voitolliseksi. Tähän on vaikuttanut paperin kysynnän lisääntyminen paperimuotoisen mainonnan kasvun (hyvä maailmantalouden suhdanne) sekä pakkausmateriaalin kasvaneen tarpeen johdosta. Lisäksi kierrätyspaperia on aiempaa vähemmän tarjolla ja myöskin paperin maailmanmarkkinoiden tuotannon lasku on antanut mahdollisuuden nostaa hintoja. Mutta onko tämä ”uusi normaali” vaiko vain hyvästä suhdanteesta johtuva väliaikainen tilanne?

Metsä Boardin viimeinen paperitehdas, Husumin tehdas Ruotsissa, muutettiin kartonkituotantoon vuonna 2017 eli Metsä Board:lla ei enää ole paperituotantoa.

Tuloskunnon kehitys

metsayhtiovertailu-nettotulosYhtiöiden pahin tuloslama osui vuosille 2005 – 2009, jolloin paperisten lehtien kulutus alkoi laskemaan. Samaan ajankohtaan osui myös finanssikriisi, joka varmasti heikensi osaltaan yhtiöiden tuloksentekokykyä.

UPM:n pohjakosketus näyttää varsin pieneltä, mutta kerätyistä luvuista on hyvä todeta se, että ne saattavat olla osittain ”jatkuvien toimintojen” tuloksia. Keräsin tuloksia joka kolmannen vuoden vuosiraporteista. Tällöin pahimmat tappiovuodet on voitu siivota ”piiloon” ja esillä on voinut olla vain vertailukelpoiset luvut.

Stora Enson historiaan kuuluu Amerikan valloitus, joka ei ihan onnistunutkaan. Yhtiö oli vuonna 2000 ostanut USA:n Consolidated Papers:n 4,9 miljardin euron summalla, mutta joutui myymään ne 7 vuotta myöhemmin noin 1,8 miljardilla eurolla.

Eli ”ostetaan halvalla ja myydään kalliilla” -periaate ei ihan toiminut ja myyntihintojen erotuksena oli -3 miljardia euroa. Sitä en osaa sanoa, että paljonko Consolidated Papers teki tulosta tuona aikana.

Metsä Boardin (M Realin) vaikeat vuodet kestivät varsin pitkään eli 2003 – 2011.

Tuloskunto on kaikilla lähtenyt nousuun vuoden 2013 aikoihin, joten tästä vuodesta 2018 olisi tulossa jo 6. peräkkäinen hyvä vuosi. Tai oikeastaan parasta tuloskuntoa sitten vuosituhannen alun.

Velkaisuuden kehitys

Oheisessa kuvaajassa on esitettynä yhtiöiden korollisten velkojen määrä vuodesta 2005 alkaen. Kuten nähdään, niin velkojen määrä on kaikilla kolmella yhtiöillä lähtenyt viime vuosien hyvän tuloskunnon johdosta selvään laskuun.

metsayhtiovertailu-korolliset-velat.png

Pahin velkatilanne vuonna 2006 oli Metsä Boardilla, jolla nettovelkaantumisaste eli gearing oli tuolloin 138 prosentissa ja omavaraisuusaste 30 prosentissa. UPM:llä ja Storalla gearing oli noin 60 – 70 prosentin tietämissä ja omavaraisuusaste 40 prosentissa. Näiden osalta velkaantuminen oli tuolloin tunnuslukujen valossa ihan ok-tasolla.

Tällä hetkellä UPM alkaa olemaan nettovelaton eli gearing 0 prosentin tuntumassa – ja muillakin se on 30 prosentissa. Eli tilanne on hyvän suhdanteen aikana kohentunut kohisten – ja niin pitääkin olla.

Osinkokehitys

Oheisessa kuvaajassa on esitettynä osingot tilikaudesta 2000 alkaen. Osingot on siis maksettu tilikautta seuraavan vuoden keväällä eli esimerkiksi vuoden 2017 osinko on maksettu keväällä 2018.

metsayhtiovertailu-osingot
UPM:n ja Storan osingot pysyivät vuosituhannen alussa paikallaan, kunnes finanssikriisin aikoihin osinkoja leikattiin. Mutta tämän jälkeen osinkoa on nostettu useampana vuotena.

Metsä Board:n osingoissa näkyy yhtiön vuosituhannen alun vaikeudet, kun osinko laski vuodesta toiseen, kunnes vuonna 2008 osingon maksu lopetettiin kokonaan. Osinkoa alettiin taas maksamaan 4 vuotta myöhemmin vuonna 2012 ja se on siitä asti noussut joka vuosi.

Osakkeen kehitys

Oheisessa kuvassa on osakkeiden suhteellinen kehitys 1.1.2017 alkaen. Stora Ensolla ja Metsä Boardilla kurssihuippu osui kesäkuun 10 – 15 päivän paikkeille, josta molemmat ovat tulleet alaspäin aika lailla. UPM:n kurssikehitys on ollut näihin verrattuna maltillisempaa.

metsayhtiovertailu-osake

Nordea kirjoittaakin viikkoraportissaan 20.8.2018 (https://www.nordea.fi/Images/58-276962/), että viime kuukausien kurssilaskun taustalla on ollut osakkeiden hyvän nousun johdosta tehdyt voittojen kotiutukset sekä hermoilu hyvän sellusyklin kestävyydestä.

Nordea kirjoittaa myös, että sellusykli olisi edelleen voimissaan ja uusimmat hintojen korotukset olisivat menneet nopeasti läpi. Lisäksi pakkauskartonkiliiketoiminnassa hinnat sovitaan yleisesti vuodeksi kerrallaan, minkä johdosta nousseita tuotantokustannuksia ei ole pystytty vielä siirtämään hintoihin.

Lisäksi Nordea arvioi, että viimeaikaiset valuuttakurssimuutokset tukisivat yhtiöiden euromääräistä tuloskuntoa entisestään.

Eli näiden Nordean arvioiden pohjalta hyvä tuloskehitys jatkunee vielä vuoden 2019 puolelle – kuinka pitkälle sinne, niin jää tietenkin nähtäväksi.

Tunnuslukuvertailu

Olen lopuksi vielä koonnut yhtiöiden keskeisimmät tunnusluvut oheiseen taulukkoon. Tiedot on laskettu 24.8.2018 osakkeen hinnan (klo 11 aikoihin) perusteella sekä tietojen pohjalla on käytetty tekemiäni tulosennusteita.

TUNNUSLUKUJA UPM Stora Enso Metsä Board
Osake (24.8.18) 32,00 15,30 8,45
Osinkoennuste 1,30 0,45 0,24
Osinkotuotto 4,1% 2,9% 2,8%
PE 14,8 12,9 16,4
EV/EBIT 11,4 10,9 13,8
P/B 1,83 1,85 2,37
ROE 12,8% 14,90% 15,0%
ROI 14,9% 13,9% 13,7%
Omavaraisuusaste 69,2% 53,4% 56,5%
Gearing 0,2% 32,7% 24,0%

Yhtiöiden Talousmentor-yritysanalyysit voi lukea oheisista linkeistä:

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus