Salkkukatsaus Q2/2018

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q2/2018 tulosraporttien jälkeen. Kirjoituksessa pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja pohditaan sitä, miten ne sopivat salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne perjantain 24.8.2018 päätöskursseilla:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 28 648 € 0,4% 0,0% 1,8% 7,3%
Seligson-vertailusalkku 33 196 € 0,4% -0,4% 3,1% 8,6%

Ohessa vielä salkkujen kurssikehitys aloittamisesta eli viikosta 14/2016 alkaen:

Talousmentor-salkku-q22018

Viimeisen 12 kuukauden aikana Talousmentor-salkun arvo on noussut +7,3 prosenttia, ja samassa ajassa Seligsonin virtuaalinen vertailusalkku on kasvanut noin +8,6 prosenttia eli hiukan enemmän. Eli pitkästä aikaa ihan kelpo 12 kk:n jakso, vaikka vielä(kin) jäätiin jälkeen vertailusalkusta.

Talousmentor-salkku on noin -4 549 euroa häviöllä vertailusalkkuun nähden. Ja irronneet, mutta ei vielä tilitetyt osingot (79 eur) huomioiden, eroa on -4 470 euroa. Tämä vain alleviivaa sitä, että aina osakesijoittamisen tuotot eivät ole tyydyttäviä, vaikka markkinoilla menisi muuten hyvin. Samalla tulee myös osoitettua se, että indeksin voittaminen on vaikeaa – ja myöskin se, miksi indeksisijoittaminen on monesti se paras (ja helpoin) vaihtoehto.

Perustamisesta eli vajaassa 2,5 vuodessa salkku on tuottanut +14,6 prosenttia. Vuotuisena korkoa-korolle -tuottona tämä on noin +5,9 prosenttia. Samaan aikaan vertailusalkun tuotto on ollut +32,8 prosenttia (vuotuisena +12,6 %), jota voi kyllä pitää aika hurjana tuottona.

Tavoitteet

Kerrataan tähän vielä salkun tavoitteet eli

 1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
 2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
 3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
 4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa

Vuoden 2018 tavoitetasot ovat

 • osinko 1 100
 • nettotulos 1 936 euroa.

Tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla.

Salkun tapahtumat Q2:llä

Edellisen salkkuraportin eli toukokuun puolivälin jälkeen myytiin Orionin osakkeet (Talousmentor-salkku: Orion (myynti)). Myyntihinta oli 27,33 euroa, ja ehkä osake myytiin hieman liian hätäisesti, sillä osake on nyt 31 euron tasolla. Jos myyntiä olisi viivästyttänyt tähän päivään, niin vaikutus olisi ollut noin +360 euroa.

Salkussa on Orionin myynnin ja kertyneiden osinkojen jälkeen käteistä noin 2 940 euroa. Tälle etsitään uutta sijoituskohdetta ja esimerkiksi Trelleborg on ollut kiikarissa, mutta vielä se ei ole tarttunut haaviin.

Osingot

Alkuvuoden 2018 aikana salkkuun on tullut osinkoja yhteensä 1 156 euroa. Loppuvuoden osinkoennusteena on 334 euroa, joten koko vuoden osinkoennusteena on noin 1 490 euroa. Tämä on selvästi enemmän kuin tavoitetaso 1 100 euroa. Eli ihan mukavasti puskuria salkun rakenteen tai osinkojen muutoksille.

Tuotot

Orionin myynnistä kertyi myyntitappiota -814 euroa. Kokonaisuudessaan myyntivoittoja on kertynyt tämän vuoden aikana yhteensä noin +1 156 euroa ja yhdessä saatujen osinkojen kanssa vuoden 2018 kokonaistuotto on noin +2 310 euroa.

Tästä on kertynyt verovelkaa noin -439 euroa, kun huomioidaan ennakkoon tilitetyt osinkoverot. Tämä summa sisältyy kirjoituksen alun Talousmentor-salkun arvoon (28 647 eur), sillä salkun arvoa seurataan verokorjattuna. Näin verovelan tilitys jossain vaiheessa vuonna 2019 ei vaikuta salkun arvoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeiden hinnat (24.8.2018) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset arvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja sekä niiden kanssa. Osingoissa on huomioitu myös irronneet, mutta ei vielä tilitetyt osingot (Ford, IBM ja Kraft Heinz).

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % % (sis osingot)
Nordea 9,09 € 2 727 € 15,0% 31,8%
Telia Company 4,00 € 2 000 € -1,7% 9,9%
Ford Motor Company 9,68 $ 1 664 € -21,3% -11,3%
IBM 146,04 $ 3 139 € -1,7% 3,3%
Cramo 17,15 € 2 573 € -10,2% -5,7%
AF Gruppen 128,00 kr 3 434 € 0,5% 4,5%
DNB 171,10 kr 4 061 € 14,6% 19,4%
Sampo 43,79 € 3 503 € 0,9% 0,9%
Kraft Heinz Company 59,03 $ 3 045 € 2,0% 4,2%
Käteinen 2 942 €
Verokorjaus -439 €
YHTEENSÄ 28 648 € 14,59%

Kuten taulukosta nähdään, niin Nordean, DNB:n sekä Telian kehitys on ollut suotuisaa. Nordean ja Telian kohdalla osingot vastaavat suurelta osin kokonaistuotosta.

Sen sijaan Cramon tilanne on muuttunut Q1-raportin +13 prosentista nykyiseen -6 prosenttiin eli melkein -20 prosenttia on tullut kvartaalissa takkiin.

Ja sitten on Ford Motor Company, jonka myyntiä suunnittelin Q1-raportin jälkeen. Myynti jäi tekemättä, ja nyt harmittaa. Silloin osake oli 11,30 dollarin tuntumassa, kun se nyt on 9,70 dollarissa. Jos osakkeen myisi nyt, niin siitä kertyisi noin -450 euroa tappiota. Tästä saisi verohyötyä 90 euroa. Verovelka putoaisi siis myynnin ansiosta noin 440 eurosta 350 euroon. Tämä tarkoittaisi myös noin +5,4 prosentin ”tuottoa” verohyödyn muodossa.

Näin ne tappiot muuttuvat tuotoiksi 🙂

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2018e 2017 2016 18e vs 17
Nordea 247 € 225 € 280 € 10%
Telia Company 75 € 106 € 41 € -29%
Ford Motor Company 221 € 327 € 198 € -32%
IBM 234 € 257 € 266 € -9%
Cramo 295 € 282 € 233 € 5%
AF Gruppen 169 € 170 € 198 € -1%
DNB 327 € 304 € 272 € 8%
Sampo 238 € 323 € 236 € -26%
Kraft Heinz Company 169 € 168 € 153 € 1%
YHTEENSÄ 1 975 € 2 162 € 1 875 € -8,6%

Kuten todettua, niin Talousmentor-salkun vuoden 2018 nettotulostavoite on 1 936 euroa. Tämän hetkisillä ennusteilla tuloskertymä olisi noin 1 975 euroa eli kutakuinkin tavoitteen tasolla. Salkussa on kuitenkin käteistä noin 2 940 euroa ja jos tämän sijoittaa noin PE 15x osakkeeseen, niin nettotulosvaikutus olisi silloin 196 euroa (=2940/15). Näin tulostavoite ylittyisi – ellei jokin yhtiö yllätä ikävästi vuoden toisella puoliskolla.

Huolenaiheita tuo kuitenkin se, että tilikauden 2018 ennustetut tulokset ovat melkein kaikilla salkun yrityksillä jäämässä vuoden 2017 tasolle tai jopa selvästi sen alle. Kokonaisuudessaan salkun tuloskunto olisi noin -8,6 prosentin laskussa.

Toki tulokseen vaikuttaa tuloslaskelman kertaluontoiset erät sekä USA-yhtiöillä veroasteen lasku. Tämän takia yksittäisen vuoden tulokselle ei pitäisi antaa liian suurta painoa. Tärkeämpää on pyrkiä selvittämään yrityksen todellinen tuloksentekokyky, ja tästä syystä katsonkin yleensä yrityksen toimintaa useammalta vuodelta. Lisäksi annan enemmän arvoa osingon kehittymiselle, sillä se heilahtelee vähemmän ja yleensä kehittyy tasaisemmin kuin EPS.

Vertailun vuoksi ohessa myös vertailu liiketulokseen (ebit)

YRITYS 2018e 2017 2016 18e vs 17
Nordea 318 € 297 € 344 € 7%
Telia Company 163 € 150 € 229 € 9%
Ford Motor Company 320 € 399 € 272 € -20%
IBM 281 € 275 € 291 € 2%
Cramo 379 € 392 € 334 € -3%
AF Gruppen 272 € 253 € 296 € 7%
DNB 427 € 391 € 341 € 9%
Sampo 303 € 238 € 150 € 27%
Kraft Heinz Company 261 € 284 € 258 € -8%
YHTEENSÄ 2 723 € 2 681 € 2 516 € 1,6%

Liiketulosennuste olisi noin +1,6 prosentin nousussa. Ja muutenkin tältä kantilta kehitys näyttää vakaammalta. Monesti kertaluontoiset erät ovat kirjattu liiketuloksen jälkeen, mikä näkyy sitten nettotuloksen isoina heilahteluina.

Mutta, joka tapauksessa salkun nettotuloksen +10 prosentin vuotuiseen kasvutavoitteeseen nähden molemmat taulukot antavat huolenaihetta. Varsinkin, kun kehitys on kautta linjan heikkoa.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun tunnusluvut. Se on tehty laskemalla koko salkun tuloslaskelma ja tase (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) käyttäen osakekohtaisia lukuja.

salkkuraportti-tunnuslukuja-q22018

Salkku on tunnuslukujen valossa ihan hyvissä asemissa eli PE=14,5x, ROE=12,3% ja osinkotuotto 5,2%. Harmi vain, että tämä ei näy kurssikehityksessä.

Velkaisuuden lukuja hämärtää pankit Nordea ja DNB sekä pankkimaisesti toimiva Fordin Credit-segmentti. Näiden liiketoimintaan kuuluu se, että rahaa kerätään markkinoilta ja se lainataan uudelleen paremmalla korolla yhtiöiden asiakkaille. Ja tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2018 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on perjantain 24.8.2018 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko
12 kk
Osinko-tuotto PE ROE
Nordea 9,09 € 0,69 € 7,6%
Telia Company 4,00 € 0,23 € 5,8% 26,8 6,4%
Ford Motor Company 9,68 $ 0,60 $ 6,2% 7,5 14,2%
IBM 146,04 $ 6,44 $ 4,4% 13,4 50,8%
Cramo 17,15 € 0,95 € 5,5% 8,7 15,6%
AF Gruppen 128,00 kr 8,50 kr 6,6% 20,3 31,8%
DNB 171,10 kr 8,30 kr 4,9% 12,4 10,1%
Sampo 43,79 € 2,80 € 6,4% 14,7 12,3%
Kraft Heinz Company 59,03 $ 2,50 $ 4,2% 18,1 6,0%

NORDEA (SWE)

Nordean osake oli vuosi sitten syksyllä noin 11,50 euron tietämissä, kun se tätä kirjoitettaessa on ollut noin 9,10 eurossa. Eli laskua vajaan vuoden takaiseen on noin -20 prosenttia. Osaketta on painanut mm. Ruotsin asuntomarkkinoiden jäähtyminen sekä yleiset pelot Eurooppalaisten pankkien sijoituksista esimerkiksi Turkin, Italian tai muiden vastaavien maiden velkakirjoihin.

Tällä hetkellä Nordean paino salkussa on ok-tasolla ja yhtiön osinkotuotto on noussut 7,6 prosenttiin. Siinä mielessä yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 12,50 – 13,00 eurossa.

Telia Company (SWE)

Yhtiön tuloksentekokykyä on varsin haastavaa arvioida, sillä tuloslaskelma vilisee monenlaisia kertaluontoisia eriä. Yksi tapa arvioida tuloskehitystä on koostaa yhtiön segmenttitiedoista Pohjoismaiden ja Baltian liikevaihto- ja liikevoitto- (ebit) luvut. Näiden perusteella liiketoiminta kehittyy positiivisesti ja ehkä Telian tilanne alkaa selkiytymään, kun irtautumiset Aasiasta alkavat olemaan takanapäin.

Myös Telian kokonaistuotto (+10 %) on perustunut hyviin osinkoihin. Ja hyvä osinkokehitys saanee jatkoa, sillä seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,45 kruunua (1,15 + 1,30 SEK) ja osinkotuotto on noin 5,8 prosentissa.

Pidetään tässäkin ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 5,00 – 5,25 eurossa.

Ford Motor Company (USA)

Fordin markkinaosuus on ollut laskussa jo jonkin aikaa ja Q2/2018 se oli 6,7 prosenttia (Q1/2017: 7,1 %). Kustannustaso on nousussa, mihin etenkin metallien (teräs ja alumiini) hintakehitys ja tullit vaikuttavat. Ford laski Q2-raportissa näkymiään ja oikaistu EPS-ennuste on nyt 1,30 – 1,50 dollaria (aiemmin 1,45 – 1,70 USD). Vuonna 2017 oikaistu EPS oli 1,78 dollaria, joten tähän nähden ennuste on varsin vaatimaton.

Vaikka yhtiön tunnusluvut ovat varsin hyvät: PE 7,5x, osinkotuotto 6,2 % ja ROE 14,2 %, niin tämä ei ole näkynyt osakkeen kurssikehityksessä. Lisäksi yhtiö on maksanut kolmena vuotena peräkkäin ylimääräistä osinkoa yhteensä 0,38 dollaria, kun normaali vuosiosinko on ollut 0,60 dollarissa.

Hyvä osinkotuotto on pitänyt yhtiön salkussa. Mutta, kuten jo edellisessä salkkukatsauksessa jo totesin, niin Fordin kohdalla pohdintaan nousee osakkeen myynti, sillä näyttää siltä, että osake ei tahdo reagoida yhtiön tunnuslukuihin. Eikä tilannetta helpota myöskään kustannustason nousu sekä laskeva tuloskunto.

IBM (USA)

IBM:n kohdalla käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään. Ja edelleen saadaan odottaa, sillä tilikauden 2018 ennusteissa tuloskunto jatkaisi laskuaan.

Q1-Q2/2018 liikevaihto kääntyi noin +4,4 prosentin nousuun, jota voi pitää hyvänä asiana. Toisaalta liikevaihdon nousua tuki suurelta osin edulliset valuuttakurssimuutokset. Nämä huomioiden liikevaihto olisi noussut noin +2 prosenttia. Sen sijaan alkuvuoden 2018 nettotulos jäi hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta vertailukauden tasolle.

Yhtiön tulosnäkymät jäivät ennalleen eli noin 10,5 – 10,7 miljardiin dollariin (2017: 11,2 Mrd USD) eli tuloksen laskutrendi jatkuisi edelleen.

Fordin tapaan, myös IBM:n tunnusluvut ovat varsin hyvät eli PE 13,4x, osinkotuotto 4,4 % ja ROE 51 %.

Asetetaan IBM:lle ”pohdi irtautumista” -hinnaksi 160 – 165 dollaria.

Cramo

Cramon Q1-Q2/2018 nettotulos kasvoi selvästi (+13,1 %), mihin vaikutti kasvanut liikevaihto (+6,9 %) sekä parantuneet marginaalit. Näistä hienoista alkuvuoden luvuista huolimatta osake kääntyi heinäkuun alun jälkeen noin -15 prosentin laskuun (20 -> 17 eur)

Yhtiö pohtii yhdessä Ramirentin kanssa strategisia vaihtoehtoja Fortrentille. Lisäksi Cramo pohtii siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo):n tilannetta ja yksi vaihtoehto on sen pörssilistaus. Eli mielenkiintoisia tapahtumia on odotettavissa – tai saatu kohta odottaa vuoden verran.

Pidetään ostohetken tavoitehinta ennallaan eli 27,50 eurossa, joka voi kyllä jäädä haaveeksi, mikäli rakentamisen suhdanne jatkaa viilentymistään. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,95 euroa ja osinkotuotto 5,5 prosenttia, joten tämä tuo selkänojaa odotella tavoitehinnan saavuttamista.

AF Gruppen (NOR)

Yhtiön liikevaihto on alkuvuoden 2018 aikana kasvanut +40 prosenttia, mutta tuloskasvu on jäänyt vain +10 prosenttiin. Yhtiö kertoo tämän johtuvan siitä, että heillä on käynnistymässä useita uusia projekteja, jolloin marginaalit ovat paineessa.

Tilauskanta pysyi edelleen erinomaisella tasolla ja oli 19,9 miljardia kruunua eli hieman vertailukautta parempi (Q2/2017: 18,9 Mrd NOK).

Yhtiö maksaa osingon kaksi kertaa vuodessa, joista kevään osinko on hieman syksyistä isompi. Syksyn osinko julkistetaan Q3-raportin yhteydessä (ennuste 3,50 NOK) ja kevään 2019 osinkoennusteena on 5,00 NOK. Näin seuraavan 12 kk:n osinkotuotto olisi 6,6 prosenttia.

Pidetään ostohetken tavoitehinta ennallaan eli 160 kruunussa.

DNB (NOR)

DNB:n alkuvuoden tuloskunto on kasvanut noin +20 prosenttia, mitä tukee mm. luottotappioiden palautus (+385 M NOK) ja kertaluontoisia myyntivoittoja (+464 M NOK) Vipps, BankID ja BankAxept fuusiosta.

Osake on kehittynyt salkussa mukavasti (+19,4 % sis. osingot) ja hyvän osinkokehityksen odotetaan jatkuvan. Ensi kevään osinkoennusteena on 8,30 kruunua, mikä antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton.

DNB:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten katsotaan tässä, miten liiketoiminta kehittyy. Ehkä jossain 190 – 200 kruunun tienoilla alkaa katse siirtyä myyntinapin puolelle. Silloin omistuksen tuotto olisi noin +35 prosenttia

Sampo

Sampoa hankittiin Talousmentor-salkkuun hyvän osinkokehityksen perusteella. Ensi kevään osinkoennusteena on 2,80 euroa, mikä antaisi noin 6,4 prosentin osinkotuoton.

Jotta Sampo voisi maksaa 2,80 euron osingon, niin se tarkoittaisi noin 110 miljoonaa euroa enemmän kuin, mitä kevään 2018 osinko oli.

Tämä voitaisiin kattaa esimerkiksi.

 • Nordea: +10 – 15 M EUR (0,68 -> 0,69…0,70 EUR)
 • Mandatum: +50 M EUR
 • Topdanmark: +5 – 10 M EUR (19 -> 20 DKK)
 • If: +40 M EUR

Tuosta tulisi juurikin noin +100-115 miljoonaa euroa. Sammolla itsellään on noin 0,4 miljardia euroa käteistä, joten osingon voi odottaa nousevan lähivuosinakin. Lisäksi Mandatum sai 197 miljoonan euron korvauksen Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyen, joten tämä kohentaa Mandatumin osingonmaksukykyä Sammon suuntaan.

Sammolle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

Kraft Heinz Company (USA)

Q1-Q2/2018 liikevaihto on pysynyt vertailukauden tasolla. Raportoidut liike- ja nettotulokset olivat kuitenkin selvässä laskussa eli -9 % ja -15 % vastaavasti. Nämä kuitenkin sisälsivät -265 miljoonan dollarin edestä liikearvon alaskirjauksia, joiden nettovaikutus muutokseen oli noin -215 miljoonaa dollaria, kun huomioidaan myös edellisvuoden alaskirjaukset. Nämä oikaisten liiketulos (-1,6 %) ja nettotulos (-4,1 %) olisivat edelleen olleet laskussa, mutta siedettävimmillä luvuilla.

Tuloskuntoa laskee USA:n ja Kanadan nihkeä tilanne ja yleisesti kustannustason nousu.

Yhtiö julkisti kvartaaliosingon ja se jäi 0,625 dollariin, mikä on nyt 5. kerta peräkkäin, kun tämän suuruista osinkoa maksetaan. Onkohan osingon kehitys nyt jäämässä tälle tasolle joksikin aikaa? Tästä syystä seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 2,50 dollaria, mikä antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton.

Tavoitehintana on noin 81 – 83 dollaria – jolla tasolla osake siis oli loka-marraskuussa 2017. Tämä tarkoittaisi noin +40 prosentin arvonnousua sekä tämän päälle noin 4,2 prosentin vuotuista osinkoa. Jos tavoitehintaan päästään esimerkiksi 2 (tai 3) vuodessa, niin vuotuiseksi tuotoksi tulee noin 18,3 (tai 11,9) prosenttia (+4,2 % osinko/vuosi). Eli siinä mielessä tuota voi rauhassa odotella.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 9 eri yhtiön osakkeita. Ja yhtä uutta yritystä olen katsomassa Orionin tilalle. Trelleborg on ollut kiikarissa nyt parin viikon ajan, joten katsotaan, josko se tarttuisi mukaan…

Yhtiöiden osinkokehitys menee salkun tavoitteisiin nähden oikeaan suuntaan. Mutta tarkkana saa olla, sillä salkun yhtiöiden tilikauden 2018 tuloskehitys on ennusteiden valossa varsin vaatimatonta.

Talousmentor-salkun toimepiteitä:

Pohditaan ostoa

 • Trelleborg (SWE)

Pohditaan vakavasti myyntiä

 • Ford Motor Company

Pohditaan myyntiä, jos

 • Nordea: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 5,00 – 5,50 EUR
 • Cramo: 27,50 EUR
 • IBM: 160 – 165 USD
 • AF Gruppen: 160 NOK
 • DNB: 190 – 200 NOK
 • Kraft Heinz Company: 81 – 83 USD

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

 • Sampo

Osakkeiden myynnissä ja uusien ostamisessa tulee katsoa se, miten ne tukevat vuoden 2018 tavoitteiden (osinko 1 100 eur ja tulos 1 936 eur) saavuttamista.

Taulukko

Talousmentor-salkun omistuksien suhteessa muodostettu tuloslaskelma ja tase.

talousmentor-tuloslaskelma-q22018

3 vastausta artikkeliin “Salkkukatsaus Q2/2018”

Kommentit on suljettu.