Nordea Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty Nordea, joka on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 29 300 työntekijää.

Nordean Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Nordea sijoituskohteena.

Nordean juuret ulottuvat vuoteen 1820 ja tanskalaiseen Sparekasseniin. Suomessa historia ulottuu Suomen Yhdyspankkiin (s. 1862) ja eli SYP:iin.

Vuonna 1995 Kansallis-Osake-Pankki eli KOP (s. 1889) ja SYP yhdistyivät ja muodostivat Merita-Pankin. Muutama vuosi myöhemmin Merita ja ruotsalainen Nordbanken yhdistyivät muodostaen MeritaNordbankenin, joka aloitti toimintansa 1998. Vuosituhannen vaihteessa konserniin yhdistettiin tanskalainen Unibank ja norjalainen Christiania Bank og Kreditkasse. Näiden fuusioiden jälkeen toimintaa jatkettiin nimellä Nordea vuodesta 2001 alkaen. Nordean nimi tulee sanoista Nordic + ideas.

Nordea on muuttamassa kotipaikkaansa Ruotsista Suomeen ja tämän on tarkoitus tapahtua 1.10.2018. Tästä syystä olen asettanut Nordean jo suomalaisten yhtiöiden koriin.

Nordean suurin osakkeenomistaja on Sampo Oyj (Sampo sijoituskohteena), jolla on 21,3 prosentin omistusosuus Nordeasta. Ruotsalaisilla instituutioilla on yhteensä noin 22 prosentin omistusosuus, joka on jakautunut useiden toimijoiden kesken.

Markkina-asema

Yhtiön päämarkkina-alue on Pohjoismaat ja se on kussakin toimintamaassa top 3:ssa markkina-asemalla mitattuna. Oheisessa taulukossa on koottuna tietoa yhtiön asiakasmääristä ja markkina-asemasta eri maissa (Q4/2017).

MARKINA-ASEMA FIN SWE DEN NOR
Henkilöasiakkaita 2,8 M 4,2 M 1,7 M 0,9 M
– markkina-asema #1-2 #2-3 #2 #2
Yritysasiakkaita 243 000 200 000 65 000 70 000
– markkina-asema #1 #2-3 #2-3 #2

Yhtiöllä on norjalaisen DNB:n (DNB sijoituskohteena) kanssa vuonna 2017 muodostettu yhteisyritys Luminor, joka toimii Baltiassa. Lisäksi Nordea on tehnyt sopimuksen norjalaisen Gjensidigen (Gjensidige sijoituskohteena) kanssa sen pankkitoimintojen ostosta. Kauppahintana on noin 5,5 miljardia NOK eli noin 578 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii vielä normaalit viranomaishyväksynnät ja kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2019 aikana.

Toimintaympäristö

Nykyinen nollakorkojen aikakausi on haasteellinen Nordealle, sillä yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta noin 50 prosenttia syntyy korkotuotoista (netto). Korkomarginaalit ovat alhaisen korkotason aikana paineessa. Mutta, jos korot lähtevät nousuun, niin tämän olettaisi tuovan oman lisän Nordean tuottoihin.

Monilla pankeilla on menossa useita digitalisaatiohankkeita, joilla varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin. Monia manuaalisia työtehtäviä on automatisoitu ja samalla vanhoja IT-järjestelmiä on uudistettu niin, että asiakkaille voidaan tarjota uudenlaisia mobiili- yms. ratkaisuja. Nordea kertoo, että sen digitalisaatiohanke on siirtynyt vuosien 2015 – 2017 käynnistysvaiheesta toimeenpanovaiheeseen. Yhtiö arvioi tämän kestävän vuoteen 2021 saakka.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä ja Nordea aikookin vähentää noin 4000 työtehtävää tulevien 4 vuoden aikana (2018-2021), minkä lisäksi yhtiö aikoo vähentää konsulttien määrää 2000 henkilöllä.

Talouden taantuma voi lisätä luottotappioiden määrää merkittävästi.

Myös tietovarkaudet, maksupetokset, IT-järjestelmien häirintä yms. voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja maineeseen.

Taloudellinen tilanne

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Kuten todettua, niin korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

nordea-liikevaihto-q22018

Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -249 miljoonaa euroa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -483 miljoonaa euroa. Eli luottotappiot ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla. PE on tilikauden 2018 tulosennusteeseen laskettuna 11,7x.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Nordean osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustamani osinko on 0,69, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (9,32 EUR) noin 7,4 prosentin osinkotuoton. Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 80 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

NORDEA6.9.2018 | 9,32 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nordean Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku vuonna 2012.

Nordean Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Nordea sijoituskohteena.

 

Yksi ajatus artikkelista “Nordea Oyj”

Kommentit on suljettu.