SEB

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty ruotsalainen pankki SEB, joka toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja UK:ssa. Ruotsissa ja Baltiassa tarjoaa laajalla kirjolla pankkipalveluja myös henkilöasiakkaille, mutta muissa toimintamaissa fokus on yritys- ja investointipankkitoiminnassa. SEB:llä on noin 4 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 400 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 16 000.

SEB:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
SEB sijoituskohteena

SEB:n juuret ulottuvat yli 160 vuoden päähän vuoteen 1856. kun André Oscar Wallenberg perusti Stockholms Enskilda Bank:n. 8 vuotta myöhemmin Wallenberg perusti toisen pankin Skandinaviska Kreditaktiebolaget:n, jonka nimi muuttui vuonna 1939 Skandinaviska Banken:ksi. Vuonna 1972 nämä kaksi pankkia fuusioituivat ja nimeksi tuli Skandinaviska Enskilda Banken.

1990 luvun alussa Ruotsin talous ylikuumeni ja Skandinaviska Enskilda Banken koki suuria tappioita, mutta se ei kuitenkaan tarvinnut valtion tukia selviytyäkseen. Pankki vaihtoi nimensä SEB:ksi vuonna 1998. Vuosituhannen alun aikana yhtiö laajeni Saksaan ja Baltiaan.

Finanssikriisin aikoihin yhtiö joutui turvaamaan pääomiaan ja teki ison osakeannin, jolla se keräsi 15 miljardia kruunua pääomaa taseeseensa.

Wallenbergin perintö näkyy edelleen yhtiön johdossa, sillä Marcus Wallenberg toimii hallituksen puheenjohtajana.

SEB:n osake on listattuna Tukholman pörssissä ja osakkeesta on kaksi sarjaa A- ja C-sarja. Näistä A-sarja (STO: SEB-A) on laajemmin vaihdettu, joten sijoittajan tulee ensisijaisesti katsoa tämän sarjan osaketta. C-sarjan osakkeita on liikkeessä noin 1 prosenttia koko osakekannasta.

SEB:n suurin omistaja on pörssiyhtiö Investor (STO: INVE-B), joka omistaa pankista noin 20,8 prosentin osuuden.

Toimintaympäristö

SEB:n toimintaympäristö vastaa hyvin paljon mm. Nordean tilannetta, josta oheiset tekstit on kopioitu ja muokattu vastaamaan SEB:n tilannetta.

Nykyinen nollakorkojen aikakausi on haasteellinen SEB:lle, sillä yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta noin 45 prosenttia syntyy korkotuotoista (netto). Korkomarginaalit ovat alhaisen korkotason aikana paineessa. Mutta, jos korot lähtevät nousuun, niin tämän olettaisi tuovan oman lisän SEB:n tuottoihin.

Monilla pankeilla on menossa useita digitalisaatiohankkeita, joilla varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin. Monia manuaalisia työtehtäviä on automatisoitu ja samalla vanhoja IT-järjestelmiä on uudistettu niin, että asiakkaille voidaan tarjota uudenlaisia mobiili- yms. ratkaisuja.

SEB kertoo, että se on tehnyt ensimmäiset blockchain-teknologiaan perustuvat rahasiirrot ja tarjoaa tätä palvelua muutamalle suuryritykselle. Teknologia mahdollistaa mm. sen, että esimerkiksi tilisiirto Ruotsista USA:n tapahtuu parissa sekunnissa verrattuna aikaisempaan muutaman päivän viiveeseen.

Nordean lailla myös SEB on automatisoinut työtehtäviä ohjelmistorobottien avulla. Lisäksi yhtiö käyttää asiakasdatan analysointiin ja hyödyntämiseen tekoälyä (AI) ja koneoppimisen teknologioita.

Talouden taantuma voi lisätä luottotappioiden määrää merkittävästi.

Myös tietovarkaudet, maksupetokset, IT-järjestelmien häirintä yms. voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja maineeseen.

Taloudellinen tilanne

Alhainen korkotaso näkyy SEB liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen. Liikevaihto on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä, mitä voi pitää positiivisena asiana. Esimerkiksi Nordealla liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä.

seb-liikevaihto-q22018

Tuloskehitys on ollut hieman poukkoilevaa, mutta on isossa kuvassa kuitenkin nousussa. Erilaiset kertaluontoiset myyntivoitot ja -tappiot heilauttelevat yksittäisten vuosien tuloksia varsin voimakkaasti. Tämä vain korostaa sitä, että yksittäisen vuoden luvusta ei tule vetää liian voimakkaita johtopäätöksiä.

Luottotappiot olivat Q2:lla alhaisella tasolla (221 vs 214 M SEK). Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -719 miljoonaa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -899 miljoonaa kruunua. Eli luottotappiot ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla. PE on tilikauden 2018 tulosennusteeseen laskettuna 9,1x, mutta tulos sisältää noin 4,5 miljardin kruunun edestä kertaluontoisia eriä.

Vuonna 2017 kertaluontoisten erien tappiot olivat -1,9 miljardia kruunua. Jos nämä huomioidaan, niin tulos ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (ja veroja) olisi noin 23,0 miljardia kruunua (2017: 22,65 Mrd SEK). Tämä tarkoittaisi noin +1,5 prosentin kasvua vuodelle 2018.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin SEB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustamani osinko on 6,00 kruunua, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (96,40 SEK) noin 6,2 prosentin osinkotuoton. Yhtiön osinko on noussut vuosittain finanssikriisin jälkeen vuodesta 2009 alkaen. Keväällä 2009 yhtiö ei jakanut osinkoa, vaan joutui keräämään rahaa 15,5 miljardin kruunun osakeannilla.

SEB13.9.2018 | 96,40 SEK
22

★★★★

Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

SEB:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

SEB:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
SEB sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “SEB”

Kommentit on suljettu.