Swedbank

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty ruotsalainen pankki Swedbank, jonka pääasialliset toimintamaat ovat Ruotsi sekä Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiöllä on noin 7,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 618 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 15 000.

Swedbankin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Swedbank sijoituskohteena

Swedbankin juuret ulottuvat vuoteen 1820, kun Ruotsin ensimmäinen säästöpankki perustettiin Göteborgiin. Pankin toimintahistoriaan kuuluu oleellisesti maanviljelijöiden ja muiden maatalousyrittäjien palveleminen. Vuosien saatossa pankkeja yhdistyi, jotka muodostivat siten suurempia yksiköitä. Vuonna 1997 kaksi tällaista suurempaa yksikköä Sparbanken Sverige ja Föreringsbanken yhdistyivät ja muodostivat FöreningsSparbankenin.

Vuosien 1999 – 2005 aikana FöreningsSparbanken hankki omistukseensa virolaisen Hansabankin. FöreningsSparbanken oli ulkomailla toimiessaan käyttänyt nimeä Swedbank ja tämä otettiin yleisesti käyttöön pankin nimenä vuonna 2006.

Nykyään Swedbank on Ruotsin johtavia asuntoluottojen tarjoaja sekä yksityishenkilöiden talletusten ja varojen hoitaja. Tosin markkinat ovat jakautuneet varsin tasaisesti 4 suurimman pankin kesken eli Swebankin, Handelsbankenin, Nordean ja SEB:n osuus Ruotsin markkinoista on noin 70 prosenttia. Virossa yhtiö on maan suurin pankkitoimija ja Latviassa ja Liettuassa yhtiöllä on vahva edustus.

Toimintaympäristö

Swedbankin toimintaympäristö vastaa hyvin paljon mm. Nordean ja SEB:n tilannetta, josta oheiset tekstit on kopioitu ja muokattu vastaamaan Swedbankin tilannetta.

Nykyinen nollakorkojen aikakausi on haasteellinen Swedbankille. Yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta eli noin 42 miljardista kruunusta noin 55 – 60 prosenttia syntyy korkotuotoista (netto). Korkomarginaalit ovat alhaisen korkotason aikana paineessa, joten jos korot lähtevät nousuun, niin tämän olettaisi tuovan oman lisän Swedbankin tuottoihin.

Monilla pankeilla on menossa useita digitalisaatiohankkeita, joilla varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin. Monia manuaalisia työtehtäviä on automatisoitu ja samalla vanhoja IT-järjestelmiä on uudistettu niin, että asiakkaille voidaan tarjota uudenlaisia mobiili- yms. ratkaisuja.

Tämä kehitystyö on näkynyt myöskin toiminnan kulujen nousuna viimeisten vuosien aikana. Toisaalta toimintojen automatisointi tarkoittaa työtehtävien vähenemistä, joten kulutason voi odottaa laskevan ”jollain aikavälillä”.

Talouden taantuma voi lisätä luottotappioiden määrää merkittävästi.

Myös tietovarkaudet, maksupetokset, IT-järjestelmien häirintä yms. voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja maineeseen.

Yhtiön lähihistoriaan sisältyy skandaali, missä yhtiön silloinen toimitusjohtaja Michael Wolf irtisanottiin talvella 2016. Häntä ja eräitä yhtiön korkeita johtajia epäiltiin sisäpiirikaupoista sekä eturistiriitoja sisältävistä kiinteistökaupoista. Lisäksi yhtiön asiakas- sekä työntekijätyytyväisyys olivat laskeneet alhaiselle tasolle Wolf:n ”kovaotteisen” linjan seurauksena. https://www.euromoney.com/article/b12knpbhrgpx5k/swedbank-new-wolf-in-sheeps-clothing

Helmikuussa 2018 Liettuan keskuspankki antoi Swedbankille varoituksen rahanpesun valvonnan puutteista. Danske Bank on (kesä/syksy 2018) vakavan rahanpesututkinnan kohteena Virossa, minkä johdosta yhtiön toimitusjohtaja on jo eronnut tehtävästään. Nyt Viron viranomaiset tekevät tarkastuksia muihin Virossa toimiviin pankkeihin. Sijoittajan kysymyksenä onkin se, että onko Swedbankin Viron rahapesun valvonnan prosessit paremmassa kunnossa, kuin mitä ne olivat Liettuassa?

Taloudellinen tilanne

Poiketen muista pankeista (SEB ja Nordea), niin Swedbankin liikevaihto on ollut hyvässä nousutrendissä koko vuosikymmenen ajan. Yhtiö on kasvattanut lainasalkkuaan, mikä on näkynyt korkotuottojen kasvuna. Lisäksi Baltian ja Ruotsin talouden hyvä kehitys on tukenut palkkiotuottojen kasvua.

swedbank-liikevaihto-q22018

Myös tuloskehitys on ollut vahvaa, missä toimintojen tehostaminen näkyy. Swedbank toteaakin, että se on yksi Euroopan tehokkaimmista pankeista. Tulosmarginaalit ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 35 – 40 prosentista nykyiselle 47,5 prosentin tasolle.

Swedbank palautti luottotappioita +135 miljoonan kruunun edestä, kun vuosi sitten ne olivat -400 miljoonaa kruunua negatiiviset. Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -538 miljoonaa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -1 533 miljoonaa kruunua.

Tulosennusteeni tilikaudelle 2018 on noin 21,0 miljardia kruunua (ennustevälinä 19 – 22 Mrd SEK). Tämä kuitenkin sisältää noin +1,4 miljardia kruunua kertaluontoisia myyntivoittoja (Hemnet ja UC), joten tämä huomioiden tulos olisi kutakuinkin viime vuoden tasolla tai hieman parempi.

Osinkosijoittajaa Swedbank kiinnostaa, sillä yhtiön kevään 2019 ennustettu osinko on 13,50 kruunua ja osinkotuotto mukavat 6,2 prosenttia (osake 219 SEK). Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkoina ja tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen. Tästä syystä osinko on kehittynyt hieman heilahdellen, mutta tuloskunnon nousun myötä osinkokin on ollut trendinomaisessa kasvussa. Eli aivan joka vuosi nousevaa osinkoa ei Swedbankin kyydissä saane, mutta jos tuloskunto jatkaa nousuaan, niin silloin osinko seuraa tällä osinkopolitiikalla perässä.

SWEDBANK28.9.2018 | 219,00 SEK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Swedbank Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko voitonjaon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

Swedbankin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Swedbank sijoituskohteena

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Swedbank”

Kommentit on suljettu.