Salkkukatsaus Q3/2018

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q3/2018 tulosraporttien jälkeen. Kirjoituksessa pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja pohditaan sitä, miten ne sopivat salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne perjantain 16.11.2018 päätöskursseilla:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 26 857 € -2,0% -5,9% -4,6% -1,2%
Seligson-vertailusalkku 31 703 € -1,4% -4,1% -1,5% -0,3%

Ohessa vielä salkkujen kurssikehitys aloittamisesta eli viikosta 14/2016 alkaen:

salkkukehitys-q32018

Viimeisen 12 kuukauden aikana Talousmentor-salkun arvo on laskenut -1,3 prosenttia ja myöskin Seligsonin virtuaalinen vertailusalkku on laskenut noin -0,3 prosenttia. Edelliset 3 kuukautta on ollut haastava, sillä Talousmentor-salkku laski -5,9 prosenttia markkinaturbulenssissa.

Talousmentor-salkku on noin -4 846 euroa häviöllä vertailusalkkuun nähden. Ja irronneet, mutta ei vielä tilitetyt osingot (156 eur) huomioiden, eroa on -4 690 euroa. Edellisestä Q2/2018 salkkukatsauksesta ero on kasvanut -220 euroa. Samalla tulee myös osoitettua se, että indeksin voittaminen on vaikeaa – ja myöskin se, miksi indeksisijoittaminen on monesti se paras (ja helpoin) vaihtoehto. Lisäksi indeksin lasku osoittaa myös sen, että aina osakemarkkinoilta ei ole saatavilla hyviä tuottoja.

Huomionarvoista on myös se, että molemmat salkut ovat polkeneet paikoillaan jo jonkin aikaa. Talousmentor-salkku on ollut noin 27 500 eurossa vuoden 2017 taitteesta eli kohta 2 vuotta ja vertailusalkku noin 31 500 eurossa 1,5 vuotta.

Perustamisesta eli reilussa 2,5 vuodessa salkku on tuottanut +7,4 prosenttia. Vuotuisena korkoa-korolle -tuottona tämä on noin +2,9 prosenttia. Samaan aikaan vertailusalkun tuotto on ollut +26,8 prosenttia (vuotuisena +10,0 %), jota voi kyllä pitää aika hurjana tuottona.

Tavoitteet

Kerrataan tähän vielä salkun tavoitteet eli

 1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
 2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
 3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
 4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa

Vuoden 2018 tavoitetasot ovat

 • osinko 1 100
 • nettotulos 1 936 euroa.

Tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla.

Salkun tapahtumat Q3:lla

Heti edellisen salkkuraportin jälkeen ostin Trelleborgin osakkeita. Kun lokakuun markkinamyllerrys alkoi, niin myin IBM:n ja Fordin osakkeet ja ostin tilalle Nordeaa kahdessa erässä.

Trelleborgin ajoitus ei ole ihan osunut kohdalleen, sillä osake on nyt -12 prosenttia laskussa ostohetkeen nähden. Nordean kohdalla ostot ovat tämän hetken valossa osuneet paremmin, sillä ostot tehtiin 7,99 euron (150 kpl) ja 7,62 euron (400 kpl) hintaan.

Osingot

Alkuvuoden 2018 aikana salkkuun on tullut osinkoja yhteensä 1 303 euroa. Loppuvuoden osinkoennusteena on 154 euroa, joten koko vuoden osinkoennusteena on noin 1 457 euroa. Tämä on selvästi enemmän kuin tavoitetaso 1 100 euroa. Eli ihan mukavasti puskuria salkun rakenteen tai osinkojen muutoksille.

Lisäksi vuoden 2019 tavoitetaso lienee turvattu, kun seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteena on 1 743 euroa. Tässä Nordean (0,69 eur) ja Sammon (2,80 eur) osinkojen pitävyys on tärkeää, sillä niiden oletan tuovan noin 810 euron osingot yhteensä.

Pohdintaa aiheuttaa kuitenkin se, että Norjan veroviranomaiset muuttavat osinkojen verotuskäytäntöään vuoden 2019 alusta. Ensi vuodesta alkaen Norjan verottaja pidättää osingoista 25 prosenttia, kun aiempi pidätys oli 15 prosenttia. Tämä tarkoittaa 10 prosenttia suurempaa verorasitusta tai menetystä, jos paperibyrokratiaan ei halua ryhtyä.

Salkussa on 2 norjalaista yhtiötä eli AF Gruppen ja DNB. Näiden ensi vuoden osingot olisivat ennusteideni mukaan noin 427 euroa. Veromuutoksen takia tästä jäisi reilu -40 euroa vähemmän käteen. Osingot irtoavat keväällä huhti-toukokuussa, joten vielä mikään hoppu näiden myynnille ei ole. Olen kuitenkin laittanut myyntitoimeksiannot pörssiin AF Gruppen:lle 132,50 kruunua ja DNB:lle 171 kruunua.

Norjan verottajan ohjeet: https://www.skatteetaten.no/en/person/taxes/get-the-taxes-right/shares-and-securities/about-shares-and-securities/refund-of-withholding-tax-on-dividends/

Tuotot

Fordin myynnistä kertyi myyntitappiota -685 euroa ja IBM:stä -397 euroa. Kokonaisuudessaan myyntivoittoja on kertynyt tämän vuoden aikana yhteensä noin +74 ja yhdessä saatujen osinkojen kanssa vuoden 2018 kokonaistuotto tähän mennessä on noin +1 377 euroa.

Tästä on kertynyt verovelkaa noin -130 euroa, kun huomioidaan ennakkoon tilitetyt osinkoverot. Tämä summa sisältyy kirjoituksen alun Talousmentor-salkun arvoon (26 987 eur), sillä salkun arvoa seurataan verokorjattuna. Näin verovelan tilitys jossain vaiheessa vuonna 2019 ei vaikuta salkun arvoon.

Jos salkut myytäisiin nyt ja otettaisiin huomioon kaikki verovaikutukset, niin Talousmentor-salkun arvo olisi 27 312 euroa. Salkussa olevat osakkeet ovat tällä hetkellä noin -1000 euroa tappiolla, joten näistä tulisi +300 euron arvoinen verohyöty. Tästä syystä salkun arvo nousisi tämän hetkisestä tilanteesta.

Seligsonin vertailusalkun arvo olisi verojen jälkeen 29 692 euroa. Salkkujen ero kutistuisi -2 380 euroon nykyisestä -4 690 eurosta. Verojen vaikutus on siis merkittävä, mutta ero pysyisi kuitenkin selvänä Seligsonin hyväksi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeiden hinnat (16.11.2018) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset arvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja sekä niiden kanssa. Tuotot (sis osingot) on huomioitu myös irronneet, mutta ei vielä tilitetyt osingot (AF Gruppen ja Kraft Heinz).

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % % (sis osingot)
Nordea 8,02 € 6 817 € 2,8% 8,8%
Telia Company 4,01 € 2 005 € -1,4% 12,8%
Cramo 16,58 € 2 487 € -13,2% -8,7%
AF Gruppen 127,00 kr 3 426 € 0,3% 7,1%
DNB 151,00 kr 3 603 € 1,6% 6,3%
Sampo 40,30 € 3 224 € -7,2% -7,2%
Kraft Heinz Company 52,08 $ 2 736 € -8,3% -5,0%
Trelleborg 155,00 kr 2 562 € -11,8% -11,8%

Kuten taulukosta nähdään, niin vain Nordea, AF Gruppen ja DNB ovat plussalla. Kun osingot huomioidaan, niin myös Telia Company kampeaa itsensä plussalle. Ja itseasiassa salkun tuottavimmaksi osakkeeksi tällä hetkellä. Osingot kääntävät salkun tilanteen ihan erinäköiseksi. Itsekin olen monesti perustellut osinko-osakkeiden ostoa sillä, että hyvä osinkotuotto tuo selkänojaa, mikäli markkinoilla vähän ryskyisi.

Cramo oli vielä Q1:llä noin +13 prosenttia plussalla, mutta nyt se on saman verran miinuksella ja osingotkin huomioiden laskua on tullut -9 prosenttia.

Sampo, Kraft Heinz ja Trelleborg ovat olleet salkussa vasta noin 6 kuukauden ajan, joten näiden lyhytaikaisista markkinaliikkeistä ei kannata vielä huolestua. Näiden vuotuiset (ennustetut) osinkotuotot ovat tällä hetkellä noin 7,0 / 4,8 / 3,1 prosenttia vastaavasti, joten selkänojaa on ihan mukavasti. Mikäli osinkotaso siis pitää.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2018e 2017 2016 18e vs 17
Nordea 680 € 641 € 793 € 6%
Telia Company 77 € 109 € 42 € -30%
Cramo 298 € 282 € 233 € 6%
AF Gruppen 200 € 171 € 199 € 17%
DNB 334 € 306 € 273 € 9%
Sampo 246 € 323 € 236 € -24%
Kraft Heinz Company 142 € 171 € 156 € -17%
Trelleborg 203 € 175 € 135 € 16%
YHTEENSÄ 2 181 € 2 178 € 2 067 € 0,1%

Kuten todettua, niin Talousmentor-salkun vuoden 2018 nettotulostavoite on 1 936 euroa. Tämän hetkisillä ennusteilla tuloskertymä olisi noin 2 181 euroa eli noin +12,7 prosentin marginaalilla suhteessa tavoitteeseen. Edelliseen Q2-salkkukatsaukseen nähden tilanne pysyi suhteellisen ennallaan. Silloin tuloskertymä oli 2 171 eurossa, kun käteisen määrä muutettiin PE-kertoimella 15 tulosennusteeksi.

Joka tapauksessa tulostavoite ylittyisi – ellei jokin yhtiö yllätä ikävästi Q4:lla.

Mietityttävää antaa se, että salkun tulosparannus vuoteen 2017 on vain +0,1 prosenttia. Toki tuloksiin vaikuttaa tuloslaskelman erilaiset kertaluontoiset erät. Tämän takia yksittäisen vuoden tulokselle ei pitäisi antaa liian suurta painoa. Tärkeämpää on pyrkiä selvittämään yrityksen todellinen tuloksentekokyky, ja tästä syystä katsonkin yleensä yrityksen toimintaa useammalta vuodelta. Lisäksi annan enemmän arvoa osingon kehittymiselle, sillä se heilahtelee vähemmän ja yleensä kehittyy tasaisemmin kuin EPS.

Vertailun vuoksi ohessa myös vertailu liiketulokseen (ebit)

YRITYS 2018e 2017 2016 18e vs 17
Nordea 858 € 841 € 974 € 2%
Telia Company 165 € 155 € 237 € 7%
Cramo 412 € 392 € 334 € 5%
AF Gruppen 303 € 255 € 298 € 19%
DNB 437 € 393 € 343 € 11%
Sampo 314 € 238 € 150 € 32%
Kraft Heinz Company 232 € 290 € 263 € -20%
Trelleborg 287 € 245 € 189 € 17%
YHTEENSÄ 3 009 € 2 810 € 2 788 € 7,1%

Liiketulosennuste olisi noin +7,1 prosentin nousussa. Ja muutenkin tältä kantilta kehitys näyttää vakaammalta. Monesti kertaluontoiset erät ovat kirjattu liiketuloksen jälkeen, mikä näkyy sitten nettotuloksen isoina heilahteluina.

Mutta, joka tapauksessa salkun nettotuloksen +10 prosentin vuotuiseen kasvutavoitteeseen nähden molemmat taulukot antavat pohdittavaa. Mikäli nykyisen tasoinen tuloskunto pitää, niin vuoden 2019 salkun nettotulostavoitteeseen (2 130 euroa) vielä päästäisiin. Tämä ei kuitenkaan kestäisi yhtään negatiivista yllätystä ja tämän hetkisessä markkinatilanteessa se tuntuu varsin epätodennäköiseltä.

Nostetaan kuitenkin esiin vielä Trelleborgin tilanne. Osake on salkussa noin -12 prosenttia pakkasella, mutta tuloskehityksen valossa tilanne näyttää ihan erilaiselta. Sekä liiketulos että nettotulos olisivat noin +16 prosentin nousussa vuodelle 2018. Lisäksi tekemäni karkea ennuste vuodelle 2019 näyttäisi noin +7…9 prosentin kasvua.

Buffett:n taloudelliset tavoitteet

Vuoden 1983 sijoittajakirjeessä (Buffett:n sijoittajakirje 1983) Buffett kertoi Berkshiren omistamien yhtiöiden pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena olevan

 • maksimoida sisäisen arvon (intrinsic business value) keskimääräistä osakekohtaista vuotuista kehitystä.

Tähän päästääkseen yhtiön ensisijainen vaihtoehto on omistaa yhtiöitä, jotka

 • tuottavat käteistä ja
 • johdonmukaisesti ylittävät keskimääräisen pääoman tuoton (vertailu kannattaa tehdä yhtiön toimintasektorin mukaisesti)

Käteisen tuotto tarkoittaa tässä vapaata rahavirtaa (FCF), jonka määrän voi laskea rahavirtalaskelmasta.

Koska Talousmentor-salkun omistuksista puolet ovat pankki- ja vakuutussektorilla, niin rahavirtalaskelman tulkinta on haastavaa. Tätä puolta on kuitenkin hyvä katsastaa jatkossa, joten katsotaan, josko tällainen osio saataisiin näihin salkkukatsauksiin mukaan.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun tunnusluvut. Se on tehty laskemalla koko salkun tuloslaskelma ja tase (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) käyttäen osakekohtaisia lukuja.

salkkuraportti-tunnusluvut-q32018

Salkku on tunnuslukujen valossa ihan hyvissä asemissa eli PE=12,3x, ROE=10,7% ja osinkotuotto 5,4%. Harmi vain, että tämä ei näy kurssikehityksessä.

Velkaisuuden lukuja hämärtää pankit Nordea ja DNB. Näiden liiketoimintaan kuuluu se, että rahaa kerätään markkinoilta ja se lainataan uudelleen paremmalla korolla yhtiöiden asiakkaille. Ja tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2018 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on perjantain 16.11.2018 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko 12 kk Osinko-tuotto PE ROE Arvoluku
Nordea 8,02 € 0,69 € 8,6% 10,0 9,7% 17
Telia Company 41,33 kr 2,60 kr 6,3% 26,2 6,4% 16
Cramo 16,58 € 0,95 € 5,7% 8,3 15,4% 21
AF Gruppen 127,00 kr 8,50 kr 6,7% 17,2 36,1% 20
DNB 151,00 kr 8,30 kr 5,5% 10,8 10,2% 21
Sampo 40,30 € 2,80 € 6,9% 13,1 12,7% 27
Kraft Heinz Company 52,08 $ 2,50 $ 4,8% 19,2 5,0% 15
Trelleborg 155,00 kr 4,75 kr 3,1% 12,6 11,6% 26

Salkku yritys yritykseltä

Nordea

Alhainen korkotaso, Italian budjettikriisi sekä markkinoiden pelot rahanpesuepäilyjen suhteen on pitänyt Nordean osaketta paineessa. Isossa kuvassa osake on heilunut 8 – 12 euron välillä vuodesta 2013 alkaen, kuten oheisesta kuvasta nähdään. Ja nyt sitten ollaan tuolla 8 euron tuntumassa. Toiveissa tietenkin on, että osake palautuisi yli 10 euron tasolle lähitulevaisuudessa.

Nordea-2013-2018
Kuva: https://investing.com

Tällä hetkellä Nordean paino salkussa on noin 25 prosentissa eli ehkä turhan korkealla. Tätä tulen aikanaan pienentämään, mikäli osakkeen hinta nousee 10 euroon. Mikään hirveä kiire osakkeiden myynnillä ei ole, sillä odotettu osinkotuotto on tällä hetkellä noin 8,6 prosenttia.

Kuten edellisessä salkkukatsauksessa kirjoitin, niin yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 12,50 – 13,00 eurossa, jonne tätä kirjoittaessa on aika lailla matkaa. Osuutta salkun painosta pienennetään 10 euron tuntumassa.

Telia Company (SWE)

Yhtiön tuloksentekokykyä on varsin haastavaa arvioida, sillä tuloslaskelma vilisee monenlaisia kertaluontoisia eriä. Yksi tapa arvioida tuloskehitystä on koostaa yhtiön segmenttitiedoista Pohjoismaiden ja Baltian liikevaihto- ja liikevoitto- (ebit) luvut. Omien arvioitteni mukaan näiden toimintojen liiketulos kasvaisi noin +6,4 prosenttia vuonna 2018.

Myös Telian kokonaistuotto (+12,8 %) salkussa on perustunut hyviin osinkoihin. Ja hyvä osinkokehitys saanee jatkoa, sillä seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,60 kruunua (1,30 + 1,30 SEK) ja osinkotuotto on noin 6,3 prosentissa.

Pidetään tässäkin ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 5,00 – 5,25 eurossa.

Cramo

Cramon Q3:n ei ollut enää yhtä vahva kuin, mitä Q1-Q2 oli. Liikevaihto kasvoi +3 prosenttia, mihin vaikutti negatiivisesti Skandinaviassa valuuttakurssien vastatuuli ja Suomessa kireä kilpailutilanne. Siirtokelpoisten tilojen myynti oli kuitenkin edelleen vahvaa.

Liiketulos (ebit) oli +2 prosentin kasvussa, mitä painoi Suomen ja Itä-Euroopan selvä tulospudotus. Muiden segmenttien tilanne oli parempi, mikä piti liiketulosta vielä kasvussa.

Cramon osake kävi toukokuussa 20,80 eurossa, mutta on sieltä lasketellut nykyiselle 16,60 euron tasolle eli laskua on tullut puolessa vuodessa noin -20 prosenttia.

Yhtiö pohtii yhdessä Ramirentin kanssa strategisia vaihtoehtoja Fortrentille. Lisäksi Cramo pohtii siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo):n tilannetta ja yksi vaihtoehto on sen pörssilistaus. Eli mielenkiintoisia tapahtumia on odotettavissa – tai saatu kohta odottaa vuoden verran.

Pidetään ostohetken tavoitehinta ennallaan eli 27,50 eurossa, joka voi kyllä jäädä haaveeksi, mikäli rakentamisen suhdanne jatkaa viilentymistään. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,95 euroa ja osinkotuotto 5,7 prosenttia, joten tämä tuo selkänojaa odotella tavoitehinnan saavuttamista.

AF Gruppen (NOR)

Yhtiön liikevaihto on alkuvuoden 2018 aikana kasvanut noin +39 prosenttia ja tuloskasvukin piristyi +27 prosenttiin erinomaisen Q3:n jälkeen.

Tilauskanta pysyi edelleen erinomaisella tasolla ja oli 18,9 miljardia kruunua eli hieman vertailukautta alhaisempi (Q3/2017: 20,2 Mrd NOK). Yhtiö kuitenkin kertoi saaneensa noin 4,7 miljardin kruunun E39-tiehankkeen, joka ei vielä sisälly em. tilauskantaan.

Kuten edellä jo todettiin, niin Norjan verottajan linjauksen seurauksena aion luopua AF Gruppenin osakkeesta. Olen laittanut myyntitoimeksiannon pörssiin 132,50 kruunun hintaan.

DNB (NOR)

DNB:n alkuvuoden tuloskunto on kasvanut noin +13,5 prosenttia, mitä tukee mm. luottotappioiden palautus (+374 M NOK) ja kertaluontoisia myyntivoittoja (+464 M NOK) Vipps, BankID ja BankAxept fuusiosta.

Osake on kehittynyt salkussa ihan ok (+6,3 % sis. osingot), missä osakkeen lasku syyskuun lopun noin 171 kruunusta nykyiselle 151 kruunun tasolle hieman laskee tuottoja. Yhtiön ennustettu osinkotuotto on noin 5,5 prosentissa eli vahvalla tasolla. Mutta kuten edellä AF Gruppenin kohdalla, niin olen laittanut osakkeen myyntiin 171 kruunuun hintaan.

Sampo

Sampon kohdalla käydään aika-ajoin keskustelua siitä, että pystyykö yhtiö korottamaan osinkoaan. Tämän vuoden aikana yhtiö on saanut tytäryhtiöiltään osinkoja seuraavasti

 • Mandatum: 150 + 150 (lisä) M EUR
 • Nordea: 585 M EUR
 • Topdanmark: 107 M EUR
 • If:  675 M EUR

Yhteensä siis 1 667 miljoonaa euroa. Keväällä 2018 Sampo maksoi osinkoja 1,4 miljardia euroa, joten Sampo sai enemmän osinkoja sisään kuin se maksoi ulos.

Mitenkäs kevät 2019 ja sen osinko?O

Oma arvioni on, että keväällä 2019 osinko nousisi 2,80 euroon. Tämä tarkoittaisi 1,56 miljardin euron osinkoa eli noin 110 miljoonaa euroa enemmän kuin viimeksi.

Tämä voitaisiin kattaa esimerkiksi

 • Mandatum: 160 M EUR
 • Nordea: 600 M EUR (0,68 -> 0,69…0,70 EUR)
 • Topdanmark: 115 M EUR (19 -> 20 DKK)
 • If: 690 M EUR

Tuosta tulisi yhteensä 1,56 miljardia euroa. Sammolla itsellään on noin 0,8 miljardia euroa käteistä, joten osingon voi odottaa nousevan lähivuosinakin.

Sammolle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

Kraft Heinz Company (USA)

Kraft Heinz:n Q3:n oli vaikea ja tulos romahti yli -30 prosenttia. Tähän vaikutti erilaisten promokampanjoiden johdosta lasketut hinnat, kohonneet toiminnan sekä logistiikan kulut, myynnin painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin, sekä investoinnit kapasiteetin parantamiseen. Myös valuuttakursseilla oli negatiivinen vaikutus tuloskehitykseen.

Laskua oli laajalla rintamalla ja koska USA:n paino on kokonaisuuteen nähden merkittävä, niin se pitkälti sanelee sen, miten yhtiöllä menee. USA:n tuloskunto laski -16 prosenttia ja vaikeaa oli myös Kanadassa (-10,3 %) sekä EMEA-alueella (-11,7 %).

Lisäksi yhtiö teki noin -234 miljoonan dollarin alaskirjauksen, mistä suurin osa kohdistui ”Smart Ones” brändille.

Kraft Heinz on maksanut nyt 6 kertaa peräkkäin 0,625 dollarin kokoista kvartaaliosinkoa. Näyttää siis siltä, että osinko jäänee tälle tasolle pidemmäksi aikaa. Tästä syystä seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 2,50 dollaria, mikä antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton. Korkean velkaisuuden ja heikon tuloskunnon vuoksi pelkona on se, että osinkoa jouduttaisiin jatkossa leikkaamaan.

Vuosi sitten osake oli yli 80 dollarissa, mutta tältä tasolta ollaan tultu alas noin -36 – 38 prosenttia. Aiemmin tavoitehintanani oli juurikin tuo sama taso, mutta tämän hetkisellä tuloskunnolla vaikuttaa siltä, että ihan heti tuonne ei päästäisi. Katsotaan vielä muutama kvartaalitulos ja annetaan yhtiölle aikaa tehdä tarvittavia strategisia muutoksia. Mutta, jos tilanne on ensi keväänä vielä haastava, niin ehkä silloin osakkeista pitää luopua.

Trelleborg (SWE)

Kirjoitin Trelleborgin ostosta seuraavasti:

Trelleborgin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin se oli 21,5 miljardia kruunua. Tilikauden 2018 ennusteena on noin 34 miljardin kruunun liikevaihto eli kasvua yli +50 prosenttia verrattuna 5 vuoden takaiseen. Samassa ajassa nettotulos on yli tuplaantunut noin 1,4 miljardista ennustettuun 3,35 miljardiin kruunuun. Hyvään kehitykseen on vaikuttanut osaltaan yhtiön lukuisat yritysjärjestelyt.

Myös osingon suhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on hyvällä tasolla:

trelleborg-osinko-q32018

Oheisen kuvaajan perusteella osingon voi odottaa kasvavan myös jatkossa, sillä osingon suhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 45 – 50 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Yhtiöllä oli käteistä Q3/2018-raportin mukaan 2,4 miljardia kruunua, kun osinkoihin kuluu noin 1,3 miljardia kruunua vuosittain. Eli myös kassatilanne tukee osingon kehitystä.

Trelleborgin osake oli 215 kruunun tietämillä vielä toukokuussa, josta se on laskenut nykyiselle 155 kruunun tasolle. Laskua on tullut -38 prosenttia vajaassa puolessa vuodessa, mutta toisin kuin edellä Kraft Heinz:lla, niin Trelleborgin tuloskunto on – ainakin tällä hetkellä – ihan eri tasolla. Q3:n liikevaihto kasvoi +13,5 prosenttia ja nettotulos +23 prosenttia.

Kirjoitin oston yhteydessä myös, että

Tavoitemyyntihinta voisi liikkua jossain 225 kruunun tienoilla, mikä ostohintaan nähden tarkoittaisi noin +25 prosentin nousua. Jos tähän menisi 2 (tai 3) vuotta, niin vuotuisena tuottona tämä tarkoittaisi 11,8 (7,7) prosentin tuottoa – ja päälle noin 2,6 prosentin vuotuiset osingot.

Mielestäni tavoitehinta voi edelleen olla 225 kruunussa, vaikka se tarkoittaisi nykyiseen hintaan (155 SEK) noin +45 prosentin nousua.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 8 eri yhtiön osakkeita eli alle strategianmukaisen 10 yhtiön. Toisaalta Nordean hintatason lasku alle 8 euron oli niin houkutteleva, että päätin hieman taivuttaa sääntöjä.

Yhtiöiden osinkokehitys menee salkun tavoitteisiin nähden oikeaan suuntaan. Mutta tarkkana saa olla, sillä salkun yhtiöiden tilikauden 2018 tuloskehitys on ennusteiden valossa alle tavoitetasojen.

Talousmentor-salkun toimepiteitä:

Laitettu myyntiin tavoitehinnalla

 • AF Gruppen: 132,50 NOK
 • DNB: 171,00 NOK

Pohditaan myyntiä, jos

 • Nordea:
  • Kevennys: 10 euron kohdilla
  • Irtautuminen: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 5,00 – 5,50 EUR
 • Cramo: 27,50 EUR
 • Kraft Heinz Company: 81 – 83 USD
 • Trelleborg: 225 SEK

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

 • Sampo

Osakkeiden myynnissä ja uusien ostamisessa tulee katsoa se, miten ne tukevat vuoden 2018 tavoitteiden (osinko 1 100 eur ja tulos 1 936 eur) saavuttamista.

Taulukko

Talousmentor-salkun omistuksien suhteessa muodostettu tuloslaskelma ja tase.

salkkuraportti-tuloslaskelma-tase-q32018

 

Yksi ajatus artikkelista “Salkkukatsaus Q3/2018”

Kommentit on suljettu.