Q3/2018-tulosennusteiden osuvuus

Ennen Q3-tuloskierrosta julkaisin omat liikevaihto- ja tulosennusteet. Lisäksi keräsin analyytikoiden konsensusennusteet vertailua varten. Nyt on aika tehdä tämä vertailu ja katsoa kuinka hyvin ennusteet osuivat.

Talousmentor-yrityslistan 62 yrityksestä sain kerättyä analyytikoiden liikevaihto- ja tulostiedot 46 eri yritykseltä. Tässä vertailussa katsotaan näiden 46 yrityksen osuvuutta. Tilastollisesti määrä on liian pieni, mutta ehkä suuntaviivat ovat tärkeämpiä kuin 100 prosenttisesti tieteellinen lähestyminen.

Muistutetaan vielä, että vaikka ennuste on aina arvoväli, vaikka se esitetään pistemäisenä ”tarkkana” lukuna. Ja ainakin omalla kohdallani ennusteiden tekemisen tarkoitus on 1) lisätä ymmärrystä yhtiön tuloksenteon tekijöistä sekä 2) luoda jonkinlaiset raamit sille, missä tulos olisi normaaleissa olosuhteissa. Jos tulos poikkeaa tästä, niin silloin kyse on jonkinlaisesta yllätyksestä – taikka analyysivirheestä, joka olisi hyvä analysoida myöskin, jottei samaa virhettä pääsisi syntymään uudelleen.

Liikevaihtoennusteet

Edellisellä kerralla (kts. Q2/2018-tulosennusteiden osuvuus) jaottelin ennusteiden osumisen kolmeen eri luokkaan: erinomainen (+/- 2,5 %), hyvä (+/-5 %) ja hehtaarilla (+/- 7,5 %).

Oheisessa kuvaajassa on 46 liikevaihtoennusteen osuvuudet laitettu järjestykseen. Oranssilla palkilla on omien ennusteiden ja sinisellä analyytikoiden konsensusennusteiden tulokset.

liikevaihtoennusteiden-osuvuus-q32018

Itselläni parhaiten osuivat DNB:n (eroa 0,04 %), Aflac:n (0,04 %) ja Sammon (0,15 %) ennusteet. Analyytikoilla parhaiten osuivat Cummins (0,05 %), Corning (0,07 %) ja Lowe’s Companies (0,14 %).

Minulla sekä analyytikoilla pahiten metsään menivät Harley-Davidsonin (eroa +14 ja 18 %) ja Ponssen (24 ja 15 %) ennusteet, jotka molemmat pystyivät selvästi ennakoitua parempaan liikevaihtoon.

LIIKEVAIHTO Talousmentor
Q3
Analyytikot
Q3
Talousmentor
Q2
Erinomainen 43%
(20/46)
48%
(22/46)
41%
(24/59)
Hyvä 67%
(31/46)
70%
(32/46)
68%
(40/59)
Hehtaarilla 87%
(40/46)
 80%
(37/46)
81%
(48/59)

Taulukossa vielä jaottelu eri luokituksiin, missä luvut kumuloituvat erinomaisesta hyvään ja siitä sitten hehtaarille.

Voidaan kuitenkin todeta, että noin 40 – 50 prosenttia ennusteista osui +/-2,5 prosentin ja 2/3 osui +/- 5 prosentin virhemarginaaliin. 5 prosenttia tarkoittaa siis sitä, että jos liikevaihtoennuste oli 1 000 miljoonaa euroa, niin silloin raportoitu liikevaihto on ollut 950 – 1 050 miljoonan euron haarukassa.

19/46 eli 41 prosenttia omista ennusteistani oli  analyytikoita lähempänä, mutta erot olivat varsin pieniä.

Nettotulosennusteet

Ja kuten viimeksi Q2-tuloskierroksella, niin nettotulosennusteissa virhemarginaalit levenivät selvästi liikevaihtoon verrattuna. Oheisessa kuvaajassa oranssilla palkilla on omien ennusteiden ja sinisellä analyytikoiden konsensusennusteiden tulokset.

nettotulosennusteiden-osuvuus-q32018

Huomaa kaavion skaalaero verrattuna liikevaihdon kaavioon nähden!

Itselläni parhaiten osuivat Gjensidige Forsikring:n (eroa 0,11 %), Deeren (0,25 %) ja ITW:n (0,31 %) ennusteet. Analyytikoilla parhaiten osuivat Orklan (0,30 %), Union Pacific:n (1,07 %) ja ITW:n (1,10 %).

NETTOTULOS Talousmentor
Q3
Analyytikot
Q3
Talousmentor
Q2
Erinomainen 9%
(4/46)
15%
(7/46)
15%
(9/59)
Hyvä 20%
(9/46)
28%
(13/46)
29%
(17/59)
Hehtaarilla 37%
(17/46)
37%
(17/46)
46%
(27/59)

Q3-tuloskierros oli ainakin itselleni vaikeammin ennustettavissa kuin edellinen Q2:n. 5 prosentin haarukkaan osui vain 20 prosenttia ennusteista, kun edellisellä kerralla siihen osui 30 prosenttia. Joka tapauksessa tulospuolella ennusteiden tarkkuus on selvästi heikompaa, kuin liikevaihdossa.

25/46 eli noin 55 prosenttia ennusteistani olivat analyytikoiden ennusteita lähempänä. Tosin analyytikoiden terävin kärki osui paremmin, kuten yllä oleva taulukkokin osoittaa.

Pohdintaa

Tässä kohtaa on hyvä pysähtyä pohtimaan analyytikoiden onnistumista. Noin puolet (24/46) analyytikon ennustetta oli alle 12 prosentin marginaalin, kun loput oli yli tämän. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos analyytikko ennustaa 200 miljoonan euron tulosta, niin karkeasti laskien puolet tuloksista osuu 175 – 225 miljoonan euron haarukkaan. Toinen puolikas on näiden rajojen ulkopuolella.

Lisäksi 16/46 eli noin 35 prosenttia ennusteista meni yli 20 prosentilla pieleen.

Itse onnistuin suurin piirtein yhtä hyvin – tai huonosti.

Kuten kirjoituksessa Tuloskierroksen eteneminen kerroin, niin käytän aikaa yhteen yritykseen noin 3 – 4 tuntia per kvartaali. Ammattianalyytikolla aikaa on moninkertaisesti ja karkeasti laskien noin 40 tuntia per kvartaali. Tähän käytettävissä olevaan aikaan nähden olisin toivonut analyytikoilta paljon parempaa onnistumista.

Tietenkin on niinkin, että

  • aineisto oli pieni eli 46 yritystä
  • yksittäinen analyytikko voi olla etevämpi kuin konsensusennuste antaisi ymmärtää
  • Q3-tuloskierros saattoi olla erityisen haastava, joten siksi isot erot
  • tulosennuste on aina arvoalue, mutta nyt vertailtiin vain pistemäisiä eroja

Lopuksi

Ennusteiden tekemisen paras hyöty tulee pitkälti siitä, että se pakottaa sijoittajaa pohtimaan yhtiön tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämä taasen pakottaa sijoittajaa tutustumaan yhtiöön pintaraapaisua syvemmälle. Tämän jälkeen tulee se tyydytys ja hyvän olon tunne, kun ennuste osuu kohdilleen.

Toki tunnelmaa voi pilata se, että markkinat näkivät tuloksen eri valossa ja osake laskee yli -10 prosenttia pienessä hetkessä.

Yksi ajatus artikkelista “Q3/2018-tulosennusteiden osuvuus”

Kommentit on suljettu.