Svenska Handelsbanken

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty ruotsalainen pankki Svenska Handelsbanken, jonka pääasialliset toimintamaat ovat Pohjoismaiden lisäksi UK ja Hollanti. Yhtiöllä on noin 800 konttoria ja noin 12 300 työntekijää. Handelsbankenin markkina-arvo on noin 190 miljardia kruunua.

Handelsbankenin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Svenska Handelsbanken sijoituskohteena

Handelsbankenin juuret ulottuvat vuoteen 1871, kun kahdeksan SEB-pankin johtajaa erosivat ja perustivat oman pankin ”Stockholms Handelsbank”. Vuonna 1919 yhtiö hankki Bank AB Södra Sverige:n ja muutti nimensä Svenska Handelsbankeniksi.

Handelsbankenin toiminnan tavoitteena on olla keskimääräistä kannattavampi pankki, kuin samalla alueella toimivat kilpailijat. Tähän se on pystynyt yhtiön mukaan viimeisten yli 45 vuoden ajan.

Pankin toimintafilosofiana on hajautettu organisaatio, mikä tarkoittaa, että päätökset tehdään lähellä asiakasta. Yhtiö pyrkii myös korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja siinä se on onnistunut hyvin. Asiakastyytyväisyysmittauksia on tehty vuodesta 1989 alkaen ja jokaisena vuotena yhtiön asiakkaiden tyytyväisyys on ollut korkealla tasolla.

Toimintaympäristö

Handelsbankenin toimintaympäristö vastaa hyvin paljon mm. Nordean ja SEB:n tilannetta, josta oheiset tekstit on kopioitu ja muokattu vastaamaan Handelsbankenin tilannetta.

Nykyinen nollakorkojen aikakausi on haasteellinen Handelsbankenin. Yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta eli noin 42 miljardista kruunusta noin 70 prosenttia syntyy korkotuotoista (netto). Korkomarginaalit ovat alhaisen korkotason aikana paineessa, joten jos korot lähtevät nousuun, niin tämän olettaisi tuovan oman lisän Handelsbankenin tuottoihin.

shb-paakonttori
Kuva: Handelsbankenin pääkonttori

Monilla pankeilla on menossa useita digitalisaatiohankkeita, joilla varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin. Tämä kehitystyö on näkynyt myöskin toiminnan kulujen nousuna viimeisten vuosien aikana. Toisaalta toimintojen automatisointi tarkoittaa työtehtävien vähenemistä, joten kulutason voi odottaa laskevan ”jollain aikavälillä”. Handelsbanken arvioi, että toimintojen automatisoinnilla voidaan siirtää noin 1 600 työntekijän työpanos paremmin tuottaviin tehtäviin.

Talouden taantuma voi lisätä luottotappioiden määrää merkittävästi.

Myös tietovarkaudet, maksupetokset, IT-järjestelmien häirintä yms. voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja maineeseen.

Taloudellinen tilanne

Handelsbankenin liikevaihto on ollut hyvässä nousussa koko vuosikymmenen ajan. Kehitys on ollut hyvää Ruotsissa, mutta etenkin UK:ssa. Alhaisista koroista huolimatta korkotuotot ovat kasvaneet. Myös tuloskehitys on ollut hyvässä nousutrendissä.

shb-tuloslaskelma-q32018

Tulosmarginaalit ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 35 – 37 prosentista nykyiselle 40 prosentin tasolle. Handelsbankenin tehokkuus jää tässä jälkeen Swedbank:n (47,5 %) suhteen, mutta on parempi kuin Nordealla (36 %).

Kuten muillakin Pohjoismaisilla pankeilla, niin luottotappiot ovat olleet hienoisessa laskussa. Handelsbankenin alkuvuoden luottotappiot ovat olleet viime vuoden tasolla (605 vs 599 M SEK). Parina viime vuotena yhtiö on kirjannut Q4:lle selvästi isommat luottotappiot. Esimerkiksi viime vuonna Q4:n luottotappiot olivat noin 1,1 miljardia kruunua. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun pohtii Q4:n ja koko vuoden tulosta.

Tilikaudelle 2018 ennustamallani tuloksella (noin 17,25 – 17,75 Mrd SEK) PE-luku on 10,9x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua Italian, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,3x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 95 – 100 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

shb-a-2015-2018
Kuva: https://investing.com

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa SHB-A ja SBH-B, joista A-sarjan osakkeita on 98 prosenttia kaikista osakkeista. Näin A-osake on vaihdetumpi ja siten se sopii paremmin piensijoittajan tarpeisiin.

Osinkosijoittajaa Handelsbanken kiinnostaa, sillä yhtiön kevään 2019 ennustettu osinko on 6,00 kruunua ja osinkotuotto mukavat 6,2 prosenttia. Perusosinko on noussut vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö on viimeisten 5 vuoden aikana maksanut myös 4 kertaa ylimääräistä osinkoa. Itse lähtisin kuitenkin siitä ajatuksesta, että keväällä 2019 ylimääräistä osinkoa ei maksettaisi. Ja jos sellainen tulee, niin sitten se olisi kiva yllätys.

SVENSKA HANDELSBANKEN27.11.2018 | 96,66 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Svenska Handelsbankenin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin alhaiset pääomien tuotot sekä osakemäärän kasvu ja yli pisterajat ylittävä osingonmaksusuhde.

shb-logo

Handelsbankenin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Svenska Handelsbanken sijoituskohteena

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus