Viikkokatsaus 10/2019

Tuloskierroksen päätyttyä huomio kiinnittyy jo Q1:n tuloskierrokseen. Näyttää siltä, että valtaosa yrityksistä raportoi tuloksena muutaman päivän sisään (24-26.4.). Talousmentor-yrityslistalta noin 50% osuu noihin 3 päivään!

Talousmentor-salkku

Viikon 9/2019 lopussa:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 27 429 € 1,5% 2,8% 6,7% 1,5%
Seligson-vertailusalkku 33 233 € 0,5% 4,9% 11,2% 5,6%

Keväällä koittaa yhtiökokousten aika ja ajattelin osallistua salkun omistuksista Nordean ja Sammon yhtiökokouksiin. Ramirent olisi myös mielenkiintoinen, mutta se ei oikein sovi omiin aikatauluihini.

Oma suhtautuminen yhtiökokouksiin on vähän sellainen, että niissä kannattaa käydä ainakin kerran, jotta saa jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä siellä tapahtuu. Joissakin yhtiöissä johdon esitykset ovat mielenkiintoisia ja odotukset ovatkin korkealla Nordean ja Sammon kohdalla.

Esitysten jälkeen yhtiökokouksen kulku on kuitenkin pitkälti pakkopullaa, mitä värittävät jotkin osakkeenomistajien puheenvuorot. Mutta, kun sama henkilö pyytää puheenvuoroa sen seitsemättä kertaa, niin sekin alkaa olemaan tuskastuttavaa. Ja ne samat henkilöt tuntuvat kiertävän yhtiökokouksesta toiseen niin, että puheenjohtajat tuntevat ne jo nimeltä 🙂

Tarkastelen Talousmentor-salkun tilannetta tarkemmin tulevalla viikolla salkkukatsauksessa.

Huomiohinnat

Huomiohintalistalla on vain 4 yritystä (katso koko lista Yrityslista: Huomiohinnat):

YRITYS Osake Huomio-hinta %
Kraft Heinz Company 32,40 $ 38,40 $ 18,5% HUOM!
Swedbank 170,90 kr 173,81 kr 1,7% HUOM!
Suomen Hoivatilat 7,99 € 7,78 € -2,6%
Alfa Laval 202,30 kr 196,61 kr -2,8%

Uutena tulokkaan listalle nousi Suomen Hoivatilat. Käsittelin Kraft Heinzin ja Swedbankin tilannetta jo viime viikolla (Viikkokatsaus 9/2019) ja Alfa Lavalia sitä edellisellä (Viikkokatsaus 8/2019).

Suomen Hoivatilat

Hoivatilojen kohdalla on hyvä kerrata yhtiön raportoimien lukujen sisältöä. Liikevaihto ja operatiivinen tulos (joka ei ole virallinen IFRS-luku) muodostuvat valmiiden kiinteistöjen vuokrausliiketoiminnoista. Näihin vaikuttaa yhtiön vuokrasopimuskannan kehitys, joka Q4/2018 lopussa oli noin 427 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuokrasopimusten ikä oli Q4/2018 lopussa 14,9 vuotta.

Viralliseen nettotulokseen vaikuttaa myös kiinteistöjen arvonmuutokset, johon vaikuttaa kiinteistöjen hoidon lisäksi ulkopuolisen tahon tekemät kiinteistöjen arvonmääritykset. Nämä arvonmääritykset perustuvat markkinoiden yleiseen tuottovaatimukseen, jotka ovat viime vuosina tulleet alaspäin. Kun tuottovaatimus laskee, niin sijoituksen arvo nousee, sillä tuottovaatimusta käytetään tulevaisuuden rahavirtojen diskonttauksessa.

Sijoittajalle operatiivinen tulos on merkityksellisempi, sillä se perustuu suoraan yhtiön liiketoimintaan ja tästä syystä esimerkiksi yhtiön osingonjakopolitiikka nojautuu operatiiviseen tulokseen. Pitkällä aikavälillä kiinteistöjen arvonmuutoksilla on merkitystä, sillä se kertoo yhtiön kiinteistökannan arvosta ja siitä, miten hyvin yhtiö on onnistunut kiinteistösalkun hoidossaan.

Oheisessa kuvassa on esitettynä yhtiön liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys viime vuosien ajalta.

og:image

Hoivatilat on laajentanut toimintaansa nopealla tahdilla, jonka johdosta kovin kauas historiaan ei kannata lukujen kehitystä peilata. Nykyinen Hoivatilat on varmasti kovin erilainen, mitä se oli vuonna 2016.

Liikevaihdon kasvu on valtaosaltaan seurausta yhtiön vuokralle annettujen kiinteistöjen määrän merkittävästä lisääntymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Tilikauden 2018 aikana valmistui 36 uutta kohdetta. Operatiivisen tuloksen kehitys on seurannut liikevaihdon kehitystä.

Kevään 2019 osinko on 0,17 euroa, joka irtoaa 27.3.2019 ja se maksetaan 4.4.2019. Osinkotuotoksi tulee noin 2,1 prosenttia (osake 7,99 EUR).

Suomen Hoivatilat sijoituskohteena

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on huomiolistan osakkeiden tunnusluvut tilikauden2019 ennusteilla. Ja muistutetaan vielä, että lista ei ole ostosuosituslista, vaan pikemminkin lista yrityksistä, joiden osakkeiden hinnat ovat laskeneet huomioita herättävälle tasolle (kurssihistoriaan nähden). Siksi tarkempi tutustuminen yritykseen on tarpeen – voihan olla, että yritys kuuluu listalle huonojen tulevaisuudennäkymien yms. ansiosta.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Kraft Heinz Company 32,40 $ 14,1x 5,4% 1,600 $ 4,9% 12
Swedbank 170,90 kr 9,3x 14,8% 14,20 kr 8,3% 19
Suomen Hoivatilat 7,99 € 4,6x 26,7% 0,17 € 2,1% 20
Alfa Laval 202,30 kr 18,0x 19,0% 5,00 kr 2,5% 20

Viikko 9

Q4-tuloskierros on ohi ja kaikki yritykset (paitsi Amer Sports) on nyt käsitelty.

Seuraava Q1:n tuloskierros on ”painajainen”, sillä pääsiäisen ja Vapun johdosta suuri osa yrityksistä julkaisee tuloksensa muutaman päivän sisällä. Pääsiäisen jälkeisellä viikolla arviolta 30 ja sitä seuraavalla Vappu-viikolla arviolta 14 Talousmentor-yrityslistan yritystä raportoi tuloksensa. Ja tulosruuhka osuu huhtikuun 25. ja 26. päivien kohdalle.

ma 22.4.: - (2. pääsiäispäivä)
ti 23.4.: -
ke 24.4.: 4
to 25.4.: 15
pe 26.4.: 11

ma 29.4.: -
ti 30.4.: 5
ke  1.5.: 3 
to  2.5.: 3
pe  3.5.: 3

Kyseessä siis vielä alustava aikataulu, sillä esimerkiksi USA-yhtiöiden kohdalla olen käyttänyt viime vuoden raportointipäiviä. Mutta tuskin tuo tuosta oleellisesti muuttuu, sillä pääsiäinen tahdittaa myös siellä tuloskierrosta.

Yksi tapa keventää kuormaa olisi jättää norjalaiset yhtiöt väliin tällä kierroksella, sillä sijoittajien mielenkiinto niitä kohtaan on oletettavasti laskussa Norjan verottajan muutoksen johdosta.

Lisäksi päättynyt tuloskierros osoitti, että yritysten määrä yrityslistalla alkaa olemaan aika maksimissaan. Kovin montaa uutta yhtiötä ei voi enää ottaa analyyseihin. Mikäli Amerin ostotarjous toteutuu, niin silloin sen tilalle voi ottaa jonkin uuden. Ja tietenkin jos norjalaiset yhtiöt pudottaa kokonaan pois, niin silloin uusia yhtiöitä voisi ottaa sen 8 – 10 kappaletta. Listalla olevat Norja-yhtiöt ovat kaikki varsin isoja ja niiden raportit ovat varsin kookkaita möhkäleitä, joten niiden vaihto yksinkertaisempiin yrityksiin keventäisi myöskin kuormaa.

Myös sekin vaihtoehto, että kaikkia yrityksiä ei käsiteltäisi joka kvartaali, voisi olla yksi tapa raivata tilaa uusille yhtiöille. Mutta katsotaan Q1-tuloskierros ensin ja suunnitellaan sen jälkeen, mitä yhtiömäärille voisi tehdä.

Tässä vielä kuluneen viikon tulosyhteenvedot:

Home Depot:n myynti jatkoi hyvää kehitystään asiakasmäärien ja keski­määräisen ostosumman kasvun myötä. Liiketulosta rasitti -247mUSD:n kertaluontoiset erät ja jos tämän oikaisee pois, niin se olisi kasvanut +14%. (27.2.2019)
Lowe’s:n myynnin kehitys oli Home Depot:ia vaatimattomampaa (+1%). Myyntiä laski eräistä myynti­ketjuista ja Meksikon toiminnoista luopumiset. Yhtiö kirjasi -1,6 mrd USD:n alaskirjaukset ja jos tämän oikaisee pois, niin liiketulos olisi silti laskenut -7%. (28.2.2019)
Olvin liikevaihto ja tulos kasvoivat edelleen vahvasti, jota hankitut liiketoiminnot tukivat. Osinko nousi ja oli 0,90 EUR. (28.2.2019)
Campbellin kannattavuutta painaa selvästi alhaisem­mat katteet sekä kohonneet jakelu­kustannukset ja kustannus­inflaatio. Korkean velkai­suuden johdosta nousseet korko­kulut haukkaavat jo ison osan yhtiön tuloksesta. (1.3.2019)
Edison International:n liiketoiminnan huomio on tariffi­neuvotteluissa ja Kalifornian maastopalojen lain­säädännössä ja korvaus­summissa. Yhtiö kirjasi maasto­paloihin liittyen -4,7 mrd USD:n kulut sekä +2,0 mrd USD:n vakuutus­korvaukset. Yhteis­vaikutus oli noin -2,5 mrd USD, joka veti tuloksen pahasti tappiolliseksi. (1.3.2019)

Viikko 10

Fastenal raportoinee helmikuun myyntitietoja tulevalla viikolla. Tammikuussa myynti kasvoi +13,3 prosenttia, joka jatkoi tilikauden 2018 viitoittamalla tiellä (+13,1%). Liikevaihto on kasvanut tähän mennessä 7 kvartaalin ajan yli +10 prosentin tahtia, joten helmikuun myyntitiedot antavat pohjaa sille, miten Q1:n sujuu.

Kraft Henzin kvartaaliosinko (0,40 USD) irtoaa torstaina 7.3. Ja kuten aina ennekin, niin sijoittajan tulee tarkistaa osingon irtoamishetki vielä erikseen, sillä tämä päiväys perustuu omiin muistiinpanoihin ja siinä voi olla virheitä.

VASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus