2018-tulosennusteiden osuvuus

Ennen Q4-tuloskierrosta koostimme yhdessä Piksun, Sergion ja Talousmentorin kanssa tulosennusteet. Tämän lisäksi keräsin analyytikoiden konsensusennusteita vertailua varten. Nyt on aika tehdä tämä vertailu ja katsoa kuinka hyvin ennusteet osuivat.

Tulosennusteita tehtiin 43 yrityksestä, joista 42 löysin ammattilaisten ennusteet. Tässä vertailussa katsotaan näiden 42 yrityksen osuvuutta. Tilastollisesti määrä on liian pieni, mutta ehkä suuntaviivat ovat tärkeämpiä kuin 100 prosenttisesti tieteellinen lähestyminen.

Muistutetaan vielä, että vaikka ennuste on aina arvoväli, vaikka se esitetään pistemäisenä ”tarkkana” lukuna. Ja ainakin omalla kohdallani ennusteiden tekemisen tarkoitus on 1) lisätä ymmärrystä yhtiön tuloksenteon tekijöistä sekä 2) luoda jonkinlaiset raamit sille, missä tulos olisi normaaleissa olosuhteissa. Jos tulos poikkeaa tästä, niin silloin kyse on jonkinlaisesta yllätyksestä – taikka analyysivirheestä, joka olisi hyvä analysoida myöskin, jottei samaa virhettä pääsisi syntymään uudelleen.

Tässä vertailussa tarkastellaan tuloksen tai tarkemmin EPS:n sekä osingon osuvuutta.

EPS-ennusteet

Oheisessa kuvaajassa oranssilla palkilla on meidän ennusteiden ja sinisellä analyytikoiden konsensusennusteiden tulokset.

q4-2018-eps-osuvuus

Kuvasta nähdään, että meillä alle 5 prosentin marginaaliin osui 11 ennustetta, kun taas analyytikoilla 16 ennustetta. Vastaavasti alle 10 prosentin marginaaliin osui 25 (me) ja 27 (analyytikot).

Sitten, kun meni pieleen, niin meni pieleen. Tämä yleensä indikoi siitä, että yhtiö oli tehnyt jotain yllättäviä alaskirjauksia. Tai sitten ennusteissa tämä oli jo oikaistu niin, että tulosennuste koski varsinaista liiketoimintaa.

Silmämääräisesti kuitenkin nähdään, että analyytikoiden ennusteet olivat parempia. 32 parhaimman (eli alle 20 % marginaali) kohdalla eroa oli keskimäärin 0,9 prosenttiyksikköä tai 1,4 prosenttiyksikköä, jos vertailu tehtäisiin niiden ennusteiden kohdalla, missä analyytikot voittivat meidät.

Kaaviota katsoessa ero näyttää isolta, mutta jos em. 1,4 prosenttiyksikköä muuttaa euroiksi, niin se tarkoittaisi 1,00 euron EPS-tuloksessa ja 5 prosentin virhemarginaalilla sitä, että meidän ennuste oli 0,936 euroa ja analyytikoiden 0,95 euroa (tai 1,064 ja 1,05 euroa vastaavasti). Näin ajateltuna meidän ero ei vaikuta enää niin suurelta.

Osinkoennusteet

Poistin Amer Sportsin pois tästä vertailusta, sillä yhtiö ei jaa osinkoa yritysjärjestelyn takia.

q4-2018-osinko-osuvuus

Tässä vertailussa analyytikot hakkaavat meidät mennen tullen. 5 prosentin marginaaliin meiltä osui 20 yritystä, kun analyytikoilla peräti 31 yritystä.

On hyvä tiedostaa, että tässä pienetkin erot tarkoittavat usein isoja prosenttilukuja. Esimerkiksi, jos odotettu osinko on 0,15 euroa, mutta yhtiö ilmoittaa 0,16 euron osingosta, niin virhe on 6 prosenttia.

Tämä oikeastaan korostaa sitä, kuinka hyvin analyytikoiden osinkoennusteet osuivat. Pisteet tästä analyytikoille!

Yhteenveto

Kuten tästä vertailusta nähtiin, niin osinkoennusteet osuivat paremmin kuin EPS-ennusteet. Tämä on oikeastaan luonnollista, sillä tulosta heilauttelee monesti erilaiset kertaluontoiset erät sekä monilla yrityksillä sijoitusomaisuuden laskennalliset arvonmuutokset.

Osingot yleensä kehittyvät aiempaa linjaa pitkin ja niitä harvemmin muutetaan radikaalisti. Jos osinkoa on nostettu edellisinä vuosina 0,05 eurolla, niin on varsin todennäköistä, että se nousee saman verran seuraavallakin kerralla. Yhtiön osingonmaksukyvyn haasteet harvemmin tulevat täytenä yllätyksenä, joten markkinat osaavat niihin kyllä usein ennakkoon varautua, jos tuloskehitys alkaa yskähdellä.

Meidän ja analyytikoiden välinen vertailu kuitenkin osoitti – ehkä yllättäen – että me pärjättiin suhteessa paremmin EPS-ennusteiden kohdalla ja jäätiin selvästi osinkoennusteissa. Olisin odottanut tämän olevan täysin päinvastoin.

Joka tapauksessa tämä vain kannustaa meitä tekemään parempia ennusteita, joten ehkä ensi kerralla olemmekin jo parempia…

Vuosi 2019

Mikäli sinulla on tämän tyyppisiä ennusteita ja haluat osallistua ennusteiden tekemiseen (ja analyytikoiden lyömiseen), niin ota ihmeessä yhteyttä, niin saadaan myös sinun luvut mukaan. Yhteyttä voi ottaa vaikkapa Talousmentorin sähköpostiin eli mentor ät talousmentor piste com