Salkkukatsaus Q4/2018

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q4/2018 tulosraporttien jälkeen. Kirjoituksessa pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja pohditaan sitä, miten ne sopivat salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne 1.3.2019 päätöskursseilla:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 27 429 € 1,5% 2,8% 6,7% 1,5%
Seligson-vertailusalkku 33 233 € 0,5% 4,9% 11,2% 5,6%

Ohessa vielä salkkujen kurssikehitys aloittamisesta eli viikosta 14/2016 alkaen:

Talousmentor-salkku-q42018

Viimeisen 12 kuukauden aikana Talousmentor-salkun arvo on noussut hiukan (+1,5 %), kun taas Seligsonin virtuaalinen vertailusalkku on kehittynyt paremmin eli noin +5,6 prosenttia.

Talousmentor-salkku on noin -5 803 euroa häviöllä vertailusalkkuun nähden. Ja kokonaisuutena salkun kehitys on polkenut paikoillaan viimeiset reilu pari vuotta noin 27 500 euron tuntumassa.

Otin muutama viikko sitten pohdinnan alle sen, että pitäisikö tosiasiat tunnustaa ja siirtää sijoitukset indeksiin. Annetaan salkulle vielä puolisen vuotta aikaa eli katsotaan tilannetta uudelleen ensi syksynä. Salkun kehitykseen vaikuttaa osaltaan pankkisektorin rahapesuepäilyt, joka tuntuu tietenkin Nordean kehityksessä. Mutta myös Sammon ja norjalaisen DNB-pankin kurssikehityksessä. Nordealla ja DNB:llä oli Baltiassa yhteisyritys Luminor, josta ainakin Nordea on irtaunut (tai irtautumassa). Näiden osakkeiden paino salkussa on noin 50 prosenttia, joten tällaiset uutiset painavat sitten osaltaan arvonkehitystä.

Tavoitteet

Kerrataan tähän vielä salkun tavoitteet eli

 1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
 2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
 3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
 4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa

Vuoden 2018 tavoitteena oli, että osinko on 1 100 euroa ja nettotulos on 1 936 euroa. Vuodelle 2019 tavoitetasot nousevat siis 10 prosentilla, joten ne ovat 1 210 ja 2 130 euroa vastaavasti.

Tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla.

Salkun tapahtumat Q4:lla

Edellisen salkkuraportin eli marraskuun puolivälin jälkeen salkkua myllättiin myymällä Cramon, Trelleborgin, Kraft Heinzin ja AF Gruppenin osakkeet. Tilalle ostettiin H&M:n ja Ramirentin osakkeita ja Teilan painoa lisättiin.

Osingot

Vuoden 2018 aikana osinkoja kertyi 1 456 euroa, mikä ylitti 1 100 euron tavoitetason selvästi.

Vuoden 2019 osinkojen tavoitetaso on 1 210 euroa, ja tällä hetkellä osinkoennusteena on 1 712 euroa. Eli ihan mukavasti puskuria salkun rakenteen tai osinkojen muutoksille.

Seuraavan 3 kuukauden aikana osinkoja odotetaan tulevan noin 1 360 euroa, joten suurin osa osinkopotista tulee kevään aikana. Reilu 350 euroa tulee tämän jälkeen loppuvuoden aikana. H&M, Telia ja Ramirent maksavat toisen osinkonsa syksyllä. Lisäksi salkussa on 2 685 euroa käteistä, joten sen avulla osinkosaalista voi vielä kartuttaa. Jos sen voisi sijoittaa noin 4 prosentin osinkotuottoa antavaan kohteeseen, niin osinkoa tulisi lisää noin 107 euroa.

Tuotot

Vuoden 2018 aikana tehdyistä myynneistä syntyi myyntitappiota -1 432 euroa. Komeimmat tappiota tuottaneet seikkailut olivat:

 • Orion (-814 eur),
 • Ford (-685 eur),
 • Kraft Heinz (-560 eur),
 • Cramo (-400 eur) ja
 • IBM (-397 eur).

Sen sijaan Metsä Boardista (+1 678 eur), Amer Sportsin (+292 eur) ja AF Gruppenin (+105 eur) tuli sentään jotain voittoa. Ja Metsä Boardista ihan mukavasti. Myin ne 8,49 euron hintaan, kun nyt osake on noin 6,05 eurossa eli tällä kertaa ajoitus osui hyvin kohdalleen.

Tappioista (-1 432 eur) tulee verohyötyä +430 euroa ja osingoista (1 456 eur) menisi veroa -371 euroa. Nämä, kun laskee yhteen, niin verohyötyä tulisi +58 euroa ja koska osingoista pidätettiin ennakkoveroa -247 euroa, niin kokonaisuutena verohyöty olisi 306 euroa. Tämä oikaistaan sitä mukaa, kun maksettavaa veroa syntyy.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeen arvot (1.3.2019) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset omistusarvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja sekä niiden kanssa.

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % TUOTTO % (sis osingot)
Nordea 8,00 € 6 800 € 2,5% 8,5%
Telia Company 3,79 € 3 790 € -2,9% 4,5%
DNB 163,95 kr 3 861 € 8,8% 13,6%
Sampo 43,06 € 3 445 € -0,8% -0,8%
H&M 138,00 kr 3 532 € 0,0% 0,0%
Ramirent 6,02 € 3 010 € 6,3% 6,3%
Käteinen 2 685 €
Verokorjaus 306 €
YHTEENSÄ 27 429 € 9,72%

Salkun myllerryksen johdosta vain Nordea, Telia ja DNB ovat kerryttäneet osinkotuottoa.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2019e 2018 2017 19e vs 18
Nordea 684 € 649 € 641 € 5%
Telia Company 183 € 70 € 212 € 161%
DNB 341 € 343 € 302 € -1%
Sampo 230 € 256 € 323 € -10%
H&M 237 € 196 € 250 € 21%
Ramirent 352 € 208 € 290 € 69%
YHTEENSÄ 2 029 € 1 722 € 2 019 € 17,8%

Kuten todettua, niin Talousmentor-salkun tavoite vuodelle 2018 oli saada nettotuloksena 1 936 euroa. Tästä jäätiin selvästi. Toisaalta rahoitusyhtiöiden tuottoja heilutti Q4:n vaikea osakemarkkina, jonka johdosta tulokseen kirjautui myös paljon laskennallisia arvonmuutoksia.

Tällä salkun kokoonpanolla tämän mittarin käyttö ei anna juurikaan iloa – mikä oikeastaan korostaa myös sitä, että monilla yhtiöillä nettotuloksen käyttökelpoisuus sijoitusten arvioinnin pohjalla alenee.

Jos maaliskuu ei tuo mukanaan suurta markkinamyllerrystä, niin silloin alkuvuoden hyvä pörssikehityksen pitäisi nostaa rahoitusyhtiöiden sijoitustuottoja ja siten myös näiden yhtiöiden nettotulosta.

Vuoden 2019 nettotulostavoitteena on 2 130 euroa, josta oheisen taulukon mukainen ennuste jää hieman. Toisaalta salkussa on 2 685 euroa käteistä ja jos tämän pystyy sijoittamaan yhtiöön, jonka PE on 15x, niin silloin se toisi noin 180 euroa lisää nettotulokseen.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun tunnusluvut. Se on tehty laskemalla koko salkun tuloslaskelma ja tase (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) käyttäen osakekohtaisia lukuja.

salkkuraportti-tunnuslukuja-q42018

Koska salkun sijoituksista yli puolet on rahoitusyhtiöissä (Nordea, Sampo, DNB), niin osa tunnusluvuista saa ”vääriä” lukuja (ROI, omavaraisuusaste, gearing). Salkun sijoitusten ennustettu osinkotuotto on 6,2 prosenttia, joka tietyllä tapaa tuo selkänojaa, mikäli markkinoilla hieman ryskyisi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2019 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on perjantain 1.3.2019 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko
12 kk
Osinko-tuotto PE ROE
Nordea 8,00 € 0,69 € 8,6% 9,9 9,8%
Telia Company 3,79 € 0,22 € 5,9% 20,7 8,3%
DNB 163,95 kr 8,25 kr 5,0% 11,3 10,2%
Sampo 43,06 € 2,85 € 6,6% 15,0 12,3%
H&M 138,00 kr 9,75 kr 7,1% 14,9 26,4%
Ramirent 6,02 € 0,46 € 7,6% 8,6 24,8%

Salkku yritys yritykseltä

Nordea

Nordean kohdalla voidaan toistaa se, mitä Q3-raportissa kerroin.

Alhainen korkotaso sekä markkinoiden pelot rahanpesuepäilyjen suhteen on pitänyt Nordean osaketta paineessa. Isossa kuvassa osake on heilunut 8 – 12 euron välillä vuodesta 2013 alkaen, kuten oheisesta kuvasta nähdään. Ja nyt sitten ollaan tuolla 8 euron tuntumassa. Toiveissa tietenkin on, että osake palautuisi yli 10 euron tasolle lähitulevaisuudessa.

nordea-2013-q12019
Kuva: https://investing.com

Tällä hetkellä Nordean paino salkussa on noin 25 prosentissa eli ehkä turhan korkealla. Tätä tulen aikanaan pienentämään, mikäli osakkeen hinta nousee 10 euroon. Mikään hirveä kiire osakkeiden myynnillä ei ole, sillä odotettu osinkotuotto on tällä hetkellä noin vajaa 9 prosenttia.

Kuten edellisessä salkkukatsauksessa kirjoitin, niin yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 12,50 – 13,00 eurossa, jonne tätä kirjoittaessa on aika lailla matkaa. Osuutta salkun painosta pienennetään 10 euron tuntumassa.

Telia Company (SWE)

Telian tulosta on viime vuosien aikana heilautelleet liiketoiminnoista luopumiset, korruptioon liittyvät sakot yms. kertaluontoiset erät. Paremman kuvan yhtiön perusliiketoiminnan kehityksestä saa, kun laskee Pohjoismaiden ja Baltian toiminnoista liiketuloksen.

LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 7 300 7 319 8 204 9 360 9 284
Finland 2 050 2 045 1 926 2 039 2 000
Norway 2 250 2 139 1 851 1 562 1 147
Denmark -100 -124 -145 -89 -2 013
Lithuania 700 684 615 531 445
Estonia 450 440 326 288 302
YHTEENSÄ 12 650 12 503 12 777 13 691 11 165

Kuten taulukosta nähdään, niin yhtiöllä on juuri nyt haasteita Ruotsissa, missä kannattavuuskehitys on lähtenyt laskuun. Kirjoitin Telian analyysiin mm.

Ruotsissa liiketuloksen laskutrendi katkesi liikevaihdon tavoin Q2:lla, mutta lasku jatkui Q3:lla. Ja Q4:lla tulos suorastaan romahti -40 prosenttia jääden 1,28 miljardiin kruunuun. Eikä kyse ollut vahvasta vertailuluvusta vaan siitä, että Q4/2018 tulos oli huono.

Ruotsin toiminnot vastaavat noin 55 – 65 prosenttisesti segmenttien tuloksesta, joten tämä Q4:n heikko tuloskunto pistää miettimään. Oliko kyse vain heikosta ja epäonnisesta kvartaalista vaiko jatkuuko tämä tulostaso pidempäänkin?

Lisäsin Telian painoa helmikuussa ja oston taustalla oli ajatus siitä, että yhtiö tekee kuitenkin hartiavoimin töitä Ruotsissa, ja jossain vaiheessa tilanteen kustannusjahdin tulisi tuottaa hyötyjäkin. Lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan ja osinkotuotto liikkuu noin 6,0 prosentin tuntumassa.

Pidetään tässä ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 5,00 – 5,25 eurossa.

DNB (NOR)

Kuten Nordealla, niin myös DNB:llä alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q42018

Norjan verottaja muuttaa verotuskäytäntöään niin, että se perii vuodesta 2019 alkaen 25 prosentin veron osingoista. Ja koska Suomen verottaja huomioi tästä vain 15 prosenttiyksikköä ja perii päälle 10,5 prosentin veron, niin ylimääräistä veroa menisi 10 prosenttia aikaisempaan nähden.

Kevään 2019 osinko (8,25 NOK) irtoaa 2.5.2019, joten periaatteessa siihen asti on aikaa myydä sijoitus pois. Toisaalta omalla kohdalla tämä liikavero tarkoittaisi noin 20 euroa, joten aivan kamalasta tappiosta ei olisi kyse, jos sijoituksen pitäisi pidempäänkin. Sijoituksen arvo on noin 3 900 euroa, joten jo noin 0,5 prosentin arvonnousu kuittaisi tämän tappion.

Olen laittanut osakkeen myyntiin 171 kruunuun hintaan.

Sampo

Sammon osakkeen kehityksessä on Nordean kanssa samoja haasteita. Osake on sahannut samalla, noin 38 – 47 euron kaupankäyntialueella jo vuodesta 2015. Myös Sammon kohdalla alhainen korkotaso painaa tuottoja. If:n 10,9, Mandatum Life:n 5,6 ja Sampo Oyj:n 11,4 miljardin euron sijoitusomaisuudesta on karkeasti noin 15 miljardia euroa korkosijoituksissa.

sampo-Q32014-Q12019
Kuva: https://investing.com

Sammon kevään 2019 osinko on 2,85 euroa, joka antaa noin 6,7 prosentin osinkotuoton (osake noin 42,70 euroa). Osinko on nyt noussut 10 vuotta peräjälkeen ja osingon voi odottaa kasvavan myös tulevina vuosina. Sillä oletuksella, ettei Nordean rahanpesuepäilyt kriisiydy sen suurempiin mittasuhteisiin.

Sammolle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

H&M

H&M oli salkussa aikaisemmin, mutta hyppäsin jälleen yhtiön kyytiin. Kirjoitin oston yhteydessä, että:

Yhtiö on viime vuosien aikana tuskastellut verkkokaupan, kivijalkakaupan murroksen (ns. Amazon-efekti), varastoon jäävien vaatteiden yms. tekijöiden kanssa. Yhtiö ei oikein tahtonut uskoa, että maailma muuttuu ja jotain pitäisi alkaa tekemään.

Q4/2018 raportissa oli mielestäni kuitenkin rohkaisevia piirteitä: Liikevaihto sekä markkinaosuudet kääntyi nousuun vuoden 2018 toisella puoliskolla. Online-myynti kasvoi reippaasti (+22 %) vuoden 2018 aikana ja vastaa nyt jo noin 15 prosenttia kokonaismyynnistä. H&M sai valmiiksi 3 uutta varastoa ja jakelukeskusta Q4:lla, jonka lisäkapasiteetti tukee jatkossa online-myyntiä.

Pitkästä aikaa tekemisen meininkiä ja jotain konkreettisia tuloksia, kun aiemmin oli sää päässyt yllättämään lähes joka kvartaali. Se on varmaa, että jossain vaiheessa tulee jonkinlaista takapakkia, sillä harvoin muutoskehitys menee täysin nappiin. Tärkeää on kuitenkin, että tekemisen aktiviteetti ja suunta pysyisi oikeana.

H&M:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

Ramirent

Kirjoitin Ramirentin oston yhteydessä:

Yhtiön oma näkymäarvio vuodelle 2019 oli rohkaiseva eli ”vuoden 2019 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos on noin vuoden 2018 tasolla (106,8 M EUR)”. Se tarkoittaisi sitä, ettei yhtiö näe kovin suurta suhdannepudotusta tälle vuodelle. Itä-Euroopan vahva tilanne pitäisi tätä kehitystä yllä.

Jos ennustamani tulos tippuu (tai ennuste on pielessä) tulevien vuosien aikana -25 prosenttia (-40 %), niin silloin PE-kerroin olisi 10,8x (13,5x) tasolla. Ei tällaisiinkin tuloslaskuihin nähden ihan kohtalaisia kertoimia. Nämä antaisivat indikaattia sille, että osakkeeseen on markkinoilla hinnoiteltu heikkoa suhdannetta.

Toinen ajatus ostolle oli houkutteleva noin 8,1 prosentin osinkotuotto. Jos tämä taso suinkin pitää tulevina vuosina, niin mikäs siinä on odotellessa rakentamisen suhdanteen kääntymistä.

Osake on nyt viime viikkojen aikana ollut noin 5,50 – 6,00 euron tuntumassa eli osake on koko vuosikymmenen ajalta alhaisimmilla tasoillaan.

Myöskään Ramirentille ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 6 eri yhtiön osakkeita eli alle strategianmukaisen 10 yhtiön. Salkun käteispotilla 7. osakkeen osto odotuttaa itseään.

Talousmentor-salkun toimepiteitä:

Laitettu myyntiin tavoitehinnalla

 • DNB: 171,00 NOK

Pohditaan myyntiä, jos

 • Nordea:
  • Kevennys: 10 euron kohdilla
  • Irtautuminen: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 5,00 – 5,50 EUR

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

 • Sampo
 • H&M
 • Ramirent

Taulukko

Talousmentor-salkun omistuksien suhteessa muodostettu tuloslaskelma ja tase. Vuoden 2019 luvut ovat ennusteita.

talousmentor-tuloslaskelma-q42018

Yksi ajatus artikkelista “Salkkukatsaus Q4/2018”

Kommentit on suljettu.