Tuloskausi Q1/2019 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 74 eri yrityksestä. Ennen kuin Q1/2019 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun perusteella ja volatiliteetin perusteella.

Lisäksi koostin pistekuvaajat (scatter) PE-luku/osinkotuotto sekä osinkotuoton ja EP:n suhteesta volatiliteettiin.

Kaikki Talousmentor-yritysanalyysin 74 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa

  • 31 suomalaista,
  • 12 ruotsalaista,
  • 8 norjalaista ja
  • 23 amerikkalaista yhtiötä.

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 12.4.2019 päätöskursseja. Lisäksi Ocean Yield (NOR) osakkeen hinta on muutettu kruunuista (65,70 NOK) dollareiksi (1 NOK = 0,1179 USD) eli tässä analyysissä yhtiön osakkeen kurssi on 7,75 USD.

HUOM! Kaikki ennusteet ovat omiani. Ennusteet eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni on sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2019 ennustamieni nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

YRITYS Osake Tulos PE
Suomen Hoivatilat 8,84 € 1,73 € 5,1
Swedbank 149,70 kr 18,43 kr 8,1
Ford Motor Company 9,45 $ 1,15 $ 8,2
Finnair 8,43 € 0,99 € 8,5
Cramo 19,02 € 2,16 € 8,8
Ramirent 6,36 € 0,70 € 9,1
Betsson B 75,02 kr 8,20 kr 9,1
Nordea 7,42 € 0,81 € 9,2
Aktia 9,32 € 0,86 € 10,8
Stora Enso 11,94 € 1,10 € 10,9
SEB A 90,40 kr 8,20 kr 11,0
Cummins 166,07 $ 14,94 $ 11,1
Metsä Board B 6,03 € 0,54 € 11,2
DNB 165,80 kr 14,49 kr 11,4
Aflac 49,51 $ 4,25 $ 11,6
Trelleborg 154,60 kr 13,10 kr 11,8
Sanoma 9,14 € 0,77 € 11,9
UPM 26,81 € 2,25 € 11,9
IBM 144,35 $ 12,04 $ 12,0
Sv. Handelsbanken A 104,45 kr 8,68 kr 12,0
Archer-Daniels-Midland 43,38 $ 3,47 $ 12,5
Harley-Davidson 40,22 $ 3,07 $ 13,1
Sampo 40,29 € 2,88 € 14,0
Skanska B 176,70 kr 12,63 kr 14,0
Kraft Heinz Company 33,07 $ 2,30 $ 14,4
Cargotec 37,22 € 2,56 € 14,5
Nokian Renkaat 30,99 € 2,12 € 14,6
Fortum 18,78 € 1,27 € 14,8
Deere & Company 161,46 $ 10,91 $ 14,8
Loomis B 334,00 kr 22,40 kr 14,9
Tieto 26,26 € 1,76 € 14,9

Edit: Poistettu Neste listalta, josta oli split jäänyt huomioimatta. Kiitokset J. Hietarannalle, joka Facebookissa nosti asian esiin!

Suomen Hoivatilojen tulos sisältää kiinteistöjen laskennallisia arvonmuutoksia, joten yhtiön PE-luku ei ole mielekäs mittari.

Listalla on 31 yritystä, jota voinee pitää hieman yllättävänä. Tammikuussa, kun tein vastaavanlaisen listan, niin silloin listalla oli 30 yritystä. Ennakkoon arvelin listan olevan nyt lyhyempi alkuvuoden hyvän kurssinousun johdosta.

Tässä vaiheessa vuotta ennusteisiin kannattaa suhtautua suurella varauksella ja pistemäisen ennusteen sijaan tulisikin katsoa tulosta isommalla hintavälillä. Pelkän PE-luvun perusteella sijoituksia ei siis tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 27 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

YRITYS Osake Osinko %
Swedbank 149,70 kr 14,80 kr 9,9%
Ocean Yield 7,75 kr 0,76 kr 9,9%
Nordea 7,42 € 0,70 € 9,4%
Sampo 40,29 € 3,00 € 7,4%
Ramirent 6,36 € 0,47 € 7,4%
Aktia 9,32 € 0,65 € 7,0%
SEB A 90,40 kr 6,25 kr 6,9%
Ford Motor Company 9,45 $ 0,60 $ 6,3%
Lassila-Tikanoja 15,22 € 0,92 € 6,0%
Hennes & Mauritz B 162,18 kr 9,75 kr 6,0%
Fortum 18,78 € 1,10 € 5,9%
Telia Company 41,19 kr 2,39 kr 5,8%
Sv. Handelsbanken A 104,45 kr 6,00 kr 5,7%
Metsä Board B 6,03 € 0,32 € 5,3%
UPM 26,81 € 1,42 € 5,3%
AF Gruppen 161,00 kr 8,50 kr 5,3%
Sanoma 9,14 € 0,48 € 5,3%
Betsson B 75,02 kr 3,89 kr 5,2%
Nokian Renkaat 30,99 € 1,60 € 5,2%

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin.

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen PE-lukujen ja osinkotuottojen perusteella. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.

Kuvassa on käytetty joidenkien yhtiöiden pörssitunnuksia, jotta nimet mahtuisivat näkyviin. Tämä korostuu etenkin seuraavien kappaleiden kuvissa.

scatter-pe-osinkotuotto-q12019

Tästä linkistä näet kuvan isompana: PE/Osinkotuotto

Volatiliteetti

Modernin rahoitusteorian mukaan osakkeen volatiliteetti eli keskihajonta määrittelee sijoituksen riskiä. Mitä enemmän osake heiluu, sitä riskisempi sen sanotaan olevan. Teoriaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, mutta katsotaan tästäkin huolimatta alhaisimman riskin osakkeet.

Vertailun vuoksi olen tuonut taulukkoon myös Helsingin (OMXH25), Tukholman (OMXS30) ja USA:N (S&P500) indeksien volatiliteetin.

Volatiliteetin laskenta

Volatiliteetti on laskettu osakkeiden hintojen muutosprosenttien keskihajonnasta. Joissakin toisissa lähteissä mainitaan, että volatiliteetti lasketaan hintojen keskihajonnan perusteella. Päädyin käyttämään muutosprosentin keskihajontaa, sillä se antaa vastauksena prosenttiluvun, joka on yhteismitallinen osakkeiden välillä.

Laskenta-aikavälinä on viimeisimmän 63 pörssipäivän eli noin 3 kuukauden kurssikehitys.

Näin laskettu päiväkohtainen keskihajonta on annualisoitu kertomalla tulos neliöjuuri(252). Vuodessa on keskimäärin 252 pörssipäivää, joten tästä syystä on käytetty tätä lukemaa. Oheisessa linkissä on tarkemmin kuvattu laskentaa Excelissä: https://www.investopedia.com/ask/answers/021015/how-can-you-calculate-volatility-excel.asp

En ole huomioinut osinkojen irtoamista, joten se tuo hieman lisävärinää volatiliteettiin, mutta ehkä tässä vertailussa viimeisiin desimaaliin viety laskenta ei ole tärkeää vaan suurin piirtein ”hehtaarilla” olevat luvut.

Alhaisimman volatiliteetin osakkeet

Oheisessa taulukossa on esitettynä Helsingin, Tukholman ja SP500 indeksien volatiliteetit sekä alle 20 prosentin volatiliteetilla olevat yhtiöt.

YRITYS Osake Volatili-teetti
Aflac 49,51 $ 9,7%
*** OMXS30 1 641,21 10,4%
*** SP500 2 907,41 10,4%
PepsiCo 122,23 $ 11,4%
Ocean Yield 7,75 kr 11,8%
Dominion Energy 76,44 $ 12,6%
*** OMXH25 4 187,86 13,3 %
AF Gruppen 161,00 kr 14,4%
Suomen Hoivatilat 8,84 € 15,0%
Telia Company 41,19 kr 15,9%
General Mills 51,58 $ 16,4%
Home Depot 203,85 $ 16,6%
CH Robinson Worldwide 90,79 $ 16,6%
Orkla 65,46 kr 17,2%
Union Pacific Corp 169,50 $ 17,2%
Lassila-Tikanoja 15,22 € 17,5%
CSX Corporation 76,66 $ 17,5%
Archer-Daniels-Midland 43,38 $ 17,6%
Telenor 171,55 kr 17,8%
DNB 165,80 kr 17,9%
Gjensidige Forsikring 158,75 kr 18,4%
Aktia 9,32 € 18,8%
Olvi 33,20 € 18,8%
Securitas B 159,90 kr 19,1%
KONE 47,43 € 19,8%

Vastaavasti suurimmat volatiliteetit olivat seuraavilla osakkeilla.

  • Kraft Heinz Company: 58 %
  • Swedbank: 51 %
  • Cargotec: 39 %

Kraft Heinz ja Swedbank ovatkin kokeneet tänä vuonna kovia, joten korkeat volatiliteettilukemat eivät tule yllätyksenä.

Osinkotuotto ja volatiliteetti

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen osinkotuottojen sekä volatiliteetin perusteella.

scatter-osinkotuotto-vol-q12019

Suurenna kuva

Kuvaa voi tulkita niin, että mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua osinkotuottoa. Todellisuudessa tilanne ei ole näin suoraviivainen, sillä myös osakkeiden alhainen riippuvuus toisistaan (kovarianssi, yhteisvaikutus) vaikuttaa. Jos tätä ajattelua viedään pidemmälle, niin lopulta päädytään CAPM-malliin, josta enemmän kirjoituksessa: CAPM – mikä se on?

Valitsin 5 alhaisimman volatiliteetin osaketta ja muodostin niistä salkun, missä kutakin osaketta oli alkuvaiheessa (tammikuun puolivälissä) 20 prosenttia. Laskin salkun volatiliteetin (5,4 %) ja loppupäivän ennustetun osinkotuoton (5,1 %) seuraavalle 12 kuukaudelle.

Kuten nähdään, niin näin muodostetun salkun volatiliteetti on selvästi alhaisempi, kuin minkään muun yksittäisen osakkeen. Salkun volatiliteetti alittaa myös indeksien 10,4 ja 13,3 prosentin lukemat.

EP-tuotto ja volatiliteetti

Oheisessa kuvaajassa olen käyttänyt PE-luvun käänteisarvoa eli EP-lukua. Näin saadaan laskettua ennustettu tulostuotto. Jos osakkeen hinta on 10 euroa ja jos yhtiön ennustetaan tekevän 0,75 euron EPS-tuloksen, niin silloin PE olisi 10/0,75 = 13,3x. Tällöin EP-luku olisi 0,75/10 = 0,075 eli 7,5 %.

scatter-eptuotto-vol-q12019

Suurenna kuva

Tässäkin kuvan tulkinta on sama kuin edellä eli mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua tulostuottoa.

Alhaisimman volatiliteetin mukaan muodostettu salkku on sama kuin edellä. Salkun ep-tuotto on 5,6 prosenttia ja volatiliteetti pysyi ennallaan eli 5,4 prosentissa.

Huomioita

Pienimmän volatiliteetin salkun voi määrittää 1) laskemalla jokaisen osakkeen keskinäisen yhteisvaikutuksen (kovarianssi) sekä 2) tekemällä osittaisintegrointia ja matriisilaskentaa. Laskenta menee turhan monimutkaiseksi, joten sitä ei lähdetä tässä puitteissa tekemään. Optimointia kuvataan Youtuben videossa ”Portfolio Theory: Quantitative Tutorial 1”.

Edellä esitetty 5 osakkeen salkku visualisoi osakkeiden hajautusideaa eli osakkeiden riski laskee, mutta tuotto-odotus pysyy ennallaan. 5 osakkeen salkku ei kuitenkaan ole täysin oikein muodostettu, sillä valuuttakurssien tai irronneiden osinkojen vaikutuksia ei ole huomioitu tuottojen laskennassa.

Lisäksi salkku on muodostettu taaksepäin katsoen. Eli ensin on laskettu osakkeiden viimeisen 3 kuukauden volatiliteetit ja sitten on muodostettu salkku 3 kuukauden päähän taaksepäin. Tässä kohtaahan ollaan jo tietoisia ”tulevaisuudesta”, joten oikeampi tapa olisi ollut laskea 3 kuukauden jakso tätä aiemmalta aikaväliltä.

5 osakkeen salkun osake ei ole riittävästi hajautettu, joten enemmän hajautushyötyä olisi saatu arviolta 15 osakkeen salkulla. Ja kuten todettua, niin alhaisimman volatiliteetin salkku oltaisiin voitu laskea em. videossa esitetyllä tavalla.

CAPM-mallin mukaisesti ajateltuna riskittömän sijoituskohteen (esim. valtiolaina) ja ns. markkinasalkun tangentin mukaisesti luotu ”capital-market line” kertoisi optimaalisen salkun rakenteen. Tästä tarkemmin kirjoituksessa CAPM – mikä se on?

Yhteenveto

Tässä vertailussa katsottiin parhainta osinkotuottoa ja tulostuottoa tarjoavia yhtiöitä. Kuten kirjoituksessa todettiin, niin ennusteisiin kannattaa tässä vaiheessa vuotta suhtautua varauksella. Lisäksi ennusteet ovat pistemäisen luvun sijaan aina arvoalueita, joiden skaala voi olla varsin laajakin.

Tästä syystä sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.

Toin volatiliteetin ja sen mukaan luodut osinko- ja ep-tuottokaaviot visualisoivat osakkeiden hajautusideaa. Kaavioissa esitetty 5 osakkeen salkku ei ollut riskisydeltään paras mahdollinen. Omaa salkkua ei siten tule perustaa tässä kirjoituksessa esitettyjen tietojen perusteella.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

2 vastausta artikkeliin “Tuloskausi Q1/2019 – tunnuslukuvertailua”

Kommentit on suljettu.