Salkkukatsaus Q1/2019

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q1/2019 tulosraporttien jälkeen. Kirjoituksessa pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja pohditaan sitä, miten ne sopivat salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne 17.5.2019 päätöskursseilla:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 27 156 € 0,2% -0,7% 5,6% -4,9%
Seligson-vertailusalkku 33 358 € 0,0% 1,7% 11,6% 0,0%

Ohessa vielä salkkujen kurssikehitys aloittamisesta eli viikosta 14/2016 alkaen:

salkkujen-kehys-052019

Viimeisen 12 kuukauden aikana Talousmentor-salkku on laskenut -5 prosenttia, kun taas Seligsonin virtuaalisen vertailusalkun muutos on ollut +/- nolla. Trumpin twiitit parisen viikkoa sitten näkyvät molempien salkkujen kehityksessä voimakkaana laskuna.

Talousmentor-salkku on noin -6 202 euroa häviöllä vertailusalkkuun nähden. Ja, kuten jo edellisessä salkkuraportissa totesin, niin kokonaisuutena salkun kehitys on polkenut paikoillaan viimeiset reilu pari vuotta noin 27 500 euron tuntumassa. Viimeksi annoinkin salkulle armonaikaa syksylle, jonka jälkeen teen päätöksen salkun suhteen.

Salkun kehitystä painaa osaltaan pankkisektorin suuri osuus. Nordean, DNB:n ja Sammon osuus koko salkusta on yhteensä noin 60 prosenttia. Ja kun pankkisektorilla menee heikosti, niin se heijastuu myös Sampoon mm. Nordean kautta.

Tavoitteet

Kerrataan tähän vielä salkun tavoitteet eli

 1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
 2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
 3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
 4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa

Vuodelle 2019 osinkotavoite on 1 210 ja nettotulostavoite 2 130 euroa. Tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla.

Salkun tapahtumia katsauskaudella

Edellisen salkkuraportin eli maaliskuun alun jälkeen salkkuun hankittiin lisää Sammon osakkeita (Talousmentor-salkku: Sampo (osto)).

Osingot

Vuoden 2019 osinkojen tavoitetaso on 1 210 euroa.

Kaikki kevään osingot on jo tilitetty (yhteensä 1 358 EUR) eli tavoitetaso on jo ylitetty. Syksyllä on odotettavissa vielä noin 346 euron osingot. Salkun käteistilanne juuri nyt on 555 euroa. Tällä summalla ei kannata osakkeita ostaa, sillä välityspalkkiot nousisivat turhan korkeiksi.

DNB:n osingoista Norjan verottaja otti 19 euroa liikaa veroa, jota voi sitten joskus hakea takaisin. Tuon 19 euron takia en jaksa moiseen ryhtyä, mutta toisaalta siitä voisi tehdä kirjoituksen ”näin teet osinkoverojen palautusanomuksen Norjaan”. Katsotaan, miltä tilanne näyttää ensi vuoden puolella.

Tuotot

Vuoden 2019 puolella salkusta ei ole myyty osakkeita.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeen arvot (17.5.2019) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset omistusarvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja sekä niiden kanssa.

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % % (sis osingot)
Nordea 6,71 € 5 704 € -14,0% 0,9%
Telia Company 3,79 € 3 790 € -2,9% 7,4%
DNB 155,95 kr 3 651 € 2,9% 13,1%
Sampo 39,48 € 6 317 € -4,9% -1,4%
H&M 160,00 kr 4 013 € 13,6% 17,0%
Ramirent 5,69 € 2 845 € 0,5% 4,5%
Käteinen 556 €
Verokorjaus 280 €
YHTEENSÄ 27 156 € 8,62%

Osinkojen merkitys korostuu varsin hyvin oheisessa taulukossa. Nordean noin -14 prosentin tappio kääntyy saaduilla osingoilla hienoiseen nousuun. Myös Telialla ja DNB:llä osinkojen merkitys on ollut iso.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2019e 2018 2017 19e vs 18
Nordea 593 € 649 € 641 € -9%
Telia Company 172 € 69 € 208 € 150%
DNB 364 € 341 € 300 € 7%
Sampo 461 € 512 € 645 € -10%
H&M 212 € 192 € 245 € 11%
Ramirent 317 € 208 € 290 € 52%
YHTEENSÄ 2 119 € 1 970 € 2 330 € 7,5%

Vuoden 2019 nettotulostavoitteena on 2 130 euroa, josta oheisen taulukon mukainen ennuste (2 119 EUR) jää hieman.

Mikäli USA:n ja Kiinan kauppasotaan saadaan tulevien kuukausien aikana jonkinlainen sopu, niin silloin pörssikehitys voisi jatkua Q1:n mukaisesti hyvässä nousussa. Tämän pitäisi nostaa rahoitusyhtiöiden sijoitustuottoja ja siten myös näiden yhtiöiden nettotulosta.

Kauppasodassa on kuitenkin viime viikkojen aikana otettu varsin isoja askelia taaksepäin. Lisäksi tilanne Iranissa on sellainen, joka voi painaa osakkeita, mikäli siellä kriisi kärjistyy sotilaalliseksi.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun tunnusluvut. Se on tehty laskemalla koko salkun tuloslaskelma ja tase (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) käyttäen osakekohtaisia lukuja.

salkkuraportti-q12019-tunnuslukuja

Koska salkun sijoituksista yli puolet on rahoitusyhtiöissä (Nordea, Sampo, DNB), niin osa tunnusluvuista saa ”vääriä” lukuja (ROI, omavaraisuusaste, gearing). Salkun sijoitusten ennustettu osinkotuotto on 6,2 prosenttia, joka tietyllä tapaa tuo selkänojaa, mikäli markkinoilla hieman ryskyisi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2019 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on perjantain 17.5.2019 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko 12 kk Osinko-tuotto PE ROE
Nordea 6,71 € 0,70 € 10,4% 9,6 8,6%
Telia Company 3,79 € 0,22 € 5,9% 22,1 7,8%
DNB 155,95 kr 9,00 kr 5,8% 10,0 10,2%
Sampo 39,48 € 3,00 € 7,6% 13,7 12,2%
H&M 160,00 kr 9,75 kr 6,1% 18,9 24,2%
Ramirent 5,69 € 0,47 € 8,3% 9,0 22,5%

Nordean kevään 2020 osinkoennusteena on 0,70 euroa, joka todennäköisesti on turhan optimistinen. Julkisuudessa on esitetty arvioita, että Nordean osinko laskisi kevään 2019 tasolta (0,69 EUR).

Salkku yritys yritykseltä

Nordea

Nordean Q1-tulos oli heikko. Raportoitu liiketulos (tai tulos ennen veroja) laski -36 prosenttia. Tulosta painoi käyvän arvon muutokset (-170 M EUR) sekä tehty varaus (-95 M EUR). Jos nämä oikaisee pois, niin tulos olisi ollut 886 miljoonaa euroa, mikä olisi sekin laskenut (-8,3 %).

Oheisessa kuvassa on Nordean liikevaihdon ja tuloksen sekä marginaalien kehitys viimeisten vuosien aikana.

nordea-liikevaihto-q12019

Huomio kannattaa kohdistaa liikevaihdon hienoiseen laskutrendiin, joka on kestänyt nyt 4 – 5 vuotta. Sanotaankin, että Nordean tulisi saada ylärivinsä kuntoon. Ohessa suurimpien kilpailijoiden vastaavat käyrät.

salkkuraportti-q12019-pankkivertailu.png

Kuten nähdään, niin kilpailijoin liikevaihdot ovat nousussa ja Handelsbankenin sekä Swedbankin tuloksetkin ovat hienoisessa kasvussa.

Nordean osake on nyt 6,62 eurossa ja kesällä 2017 osake hipoi 12 euroa. Nyt osake on ollut noin 2 vuoden laskutrendissä, kuten oheisesta kuvasta nähdään. Tällä tasolla osake oli viimeksi kesällä 2012 eli 7 vuotta sitten.

salkkuraportti-q12019-nordean-osake
Kuva: Nordea, viikkokäyrä, 10/2011 – 05/2019, https://investing.com

Kurssin piristyminen vaatisi jotain positiivista uutista tai sitten kunnon ravistelua yhtiön johdossa.

Tällä hetkellä Nordean paino salkussa on noin 25 prosentissa eli ehkä turhan korkealla. Tätä tulen aikanaan pienentämään, mikäli osakkeen hinta nousee 10 euroon. Mikään hirveä kiire osakkeiden myynnillä ei ole, sillä odotettu osinkotuotto on tällä hetkellä noin 10 prosenttia.

Kuten edellisessä salkkukatsauksessa kirjoitin, niin yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen. Toki kurssilaskua katsellessa usko alkaa olemaan koetuksella.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 12,50 – 13,00 eurossa, jonne tätä kirjoittaessa on aika lailla matkaa. Osuutta salkun painosta pienennetään 10 euron tuntumassa.

Telia Company (SWE)

Telian tulosta on viime vuosien aikana heilautelleet liiketoiminnoista luopumiset, korruptioon liittyvät sakot yms. kertaluontoiset erät. Paremman kuvan yhtiön perusliiketoiminnan kehityksestä saa, kun laskee Pohjoismaiden ja Baltian toiminnoista liiketuloksen.

LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 7 600 7 319 8 204 9 360 9 284
Finland 1 850 2 045 1 926 2 039 2 000
Norway 2 250 2 139 1 851 1 562 1 147
Denmark -200 -124 -145 -89 -2 013
Lithuania 7500 684 615 531 445
Estonia 475 440 326 288 302
YHTEENSÄ 13 250 12 503 12 777 13 691 11 165

Kuten taulukosta nähdään, niin yhtiöllä on juuri nyt haasteita Ruotsissa, missä kannattavuuskehitys on lähtenyt laskuun. Telia on ottanut Ruotsissa käyttöön uuden toimintamallin, missä fokus on kustannussäästöissä sekä skaalaetujen hyödyntämisessä. Eli ehkä tämä tuo tarvittavaa tehokkuuslisää Ruotsin toimintoihin.

Telia on ostanut omia osakkeitaan ja osinkotuotto liikkuu nyt noin 6 prosentin tuntumassa. Pidetään tässä ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 5,00 – 5,25 eurossa.

DNB (NOR)

Kuten Nordealla, niin myös DNB:llä alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q12019

Jos Nordealla Q1/2019 tulos laski -40 prosenttia, niin DNB:llä tulos parani +40 prosenttia. DNB:n Q1:n lukuja paransi perustettu Fremtind Forskiring -vakuutusyhtiö, joka muodostui SpareBank 1 Skadeforsikring:n sekä DNB Forsikring:n fuusiosta. DNB kirjasi tapahtumasta +1,74 miljardin kruunun tuotot. Jos tämän oikaisee pois, niin tulos olisi kasvanut hieman. Eli positiivisempaa virettä Nordeaan nähden.

Aiemmin talvella, minulla oli myyntitoimeksianto 171 kruunussa, mutta osake ei ihan tähän osunut. Tämän jälkeen osakkeesta on irronnut osinko (8,25 NOK) ja osakkeella käydään kauppaa nyt noin 153 kruunun hinnalla. Tavoitemyyntihintana voisin pitää tuota aikaisempaa 171 kruunun tasoa.

Sampo

Sammon osakkeen kehityksessä on Nordean kanssa samoja haasteita. Osake on sahannut samalla, noin 38 – 47 euron kaupankäyntialueella jo vuodesta 2015. Myös Sammon kohdalla alhainen korkotaso painaa tuottoja.

If:n yhdistetty kulusuhde oli Q1/2019 aikana edelleen erinomaisella tasolla 86,5 prosentissa (86,5 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 78,2 (83,7 %) prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Sampo pohtii ylimääräisen osingon maksamista vuoden 2019 aikana. Yhtiö kertoo Q1/2019 raportissa, että:

Sammon johto on aktiivisesti suunnitellut erilaisia toimenpiteitä kääntääkseen vakavaraisuuden heikkenemiskehityksen, joka johtuu pääasiassa Nordean pääkonttorin Suomeen siirtämiseen liittyvistä kiristyneistä Pilari 1 -vaatimuksista.

Näihin keinoihin voi kuulua esimerkiksi hybridilainan liikkeelle lasku ja yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän, ylimääräistä käteisenä tai rahoitusinstrumentteina jaettavaa osinkoa koskevan valtuutuksen käyttö.

Vakavaraisuussuhde oli Q1/2019 lopussa 130 prosenttia, kun se on tätä ennen ollut noin 145 – 155 prosentin haarukassa.

Sammolle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

H&M

Liikevaihdon H2/2018 alkanut vahva kehitys jatkui myös Q1/2019 aikana ja kasvua tuli +10,5 prosenttia. Yhtiö kertoi, että Q2 alussa eli maaliskuun 1 – 27 päivien aikana liikevaihto oli +7 prosentin kasvussa (paikallisissa valuutoissa).

Hyvää myynnin kehitystä on tukenut se, että yhtiö on saanut myytyä tuotteita aiempaa enemmän normaalihinnoilla. Lisäksi yhtiön tekemät muutostyöt ovat alkaneet tuottamaan hedelmää ja markkinaosuudet ovat kääntyneet nousuun.

Yhtiön laajentumiset (myymälät ja verkkokauppa) sekä investoinnit varastonhallintaan, jakeluketjuun sekä IT-järjestelmiin pitivät kulutasoa edelleen kasvussa. Tästä syystä Q1/2019 liiketulos laski -17 prosenttia ja oli 1,0 miljardia kruunua (Q1/2018: 1,2 Mrd SEK).

Viimeksi kirjoitin H&M:stä:

Pitkästä aikaa tekemisen meininkiä ja jotain konkreettisia tuloksia, kun aiemmin oli sää päässyt yllättämään lähes joka kvartaali. Se on varmaa, että jossain vaiheessa tulee jonkinlaista takapakkia, sillä harvoin muutoskehitys menee täysin nappiin. Tärkeää on kuitenkin, että tekemisen aktiviteetti ja suunta pysyisi oikeana.

Tämä näkyy osakkeessakin niin, että vuodesta 2015 aina syksyyn 2018 kestänyt laskutrendi (365 -> 125 SEK) on pysähtynyt ja kääntynyt hienoiseen nousuun. Tai ainakin nousua yritetään saada aikaiseksi.

salkkuraportti-q12019-hm-osake
Kuva: H&M, viikkokäyrä, 10/2013 – 05/2019, https://investing.com

H&M:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

Ramirent

Ramirent arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos on noin vuoden 2018 tasolla (106,8 M EUR). Tämä on kova tavoite, sillä Q1-raportin jälkeen ollaan noin -4 miljoonaa euroa viimevuotista jäljessä.

Oma arvioni onkin tätä alhaisempi eli noin 92,5 – 97,5 miljoonaa euroa. Tämä painaa myös omaa nettotulosennustetta noin 68 miljoonaan euroon eli EPS olisi noin 0,63 euroa. Lisäksi olen arvioinut, että seuraavan 12 kuukauden osinko olisi 0,47 euroa (0,23 + 0,24 EUR). Näillä ennusteilla PE-luku olisi 8,9x ja osinkotuotto 8,4 prosenttia (osake 5,59 EUR).

Osake on nyt viime viikkojen aikana ollut noin 5,50 – 6,00 euron tuntumassa eli osake on koko vuosikymmenen ajalta alhaisimmilla tasoillaan (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta).

Myöskään Ramirentille ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 6 eri yhtiön osakkeita eli alle strategianmukaisen 10 yhtiön. Toimepiteitä:

Tavoitemyyntihinta

 • DNB: 171,00 NOK

Pohditaan myyntiä, jos

 • Nordea:
  • Kevennys: 10 euron kohdilla
  • Irtautuminen: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 5,00 – 5,50 EUR

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

 • Sampo
 • H&M
 • Ramirent

Taulukko

Talousmentor-salkun omistuksien suhteessa muodostettu tuloslaskelma ja tase. Vuoden 2019 luvut ovat ennusteita.

salkkuraportti-q12019-tuloslaskelma-tase

 

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Salkkukatsaus Q1/2019”

Kommentit on suljettu.