Viikkokatsaus 22/2019

Viikkokatsauksessa mm.

 • Norsk Hydron tuotanto Brasiliassa palautumassa normaalille tasolle
 • Kraft Heinz:n tulosraportoinnit myöhässä. Nasdaqilta jälleen huomautus yhtiölle.
 • Orionilla pääomamarkkinapäivä
 • Home Depot:n ja Lowe’s Companies:n tulosyhteenvedot

Talousmentor-salkku

Viikon 21/2019 lopussa:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 26 569 € -2,2% -1,7% 3,4% -7,3%
Seligson-vertailusalkku 33 264 € -0,3% 0,6% 11,3% -0,2%

Salkun tilannetta käytiin tarkemmin läpi kirjoituksessa Salkkukatsaus Q1/2019. Kirjoituksessa pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja pohditaan sitä, miten ne sopivat salkun tavoitteisiin.

Huomiohinnat

Markkinoiden alakulo ja huolet kauppasodan kiristymisestä näkyvät myös huomiohintalistalla. Listalla on nyt 11 yritystä (katso koko lista Yrityslista: Huomiohinnat):

YRITYS Osake Huomio-hinta % Viimeksi tällä tasolla
Metsä Board 4,31 € 4,73 € 9,7% HUOM! 12/2014
Archer-Daniels-Midland 39,16 $ 38,48 $ -1,7% 05/2016
Sanoma 8,34 € 8,13 € -2,5%
Alfa Laval 203,90 kr 198,63 kr -2,6%
Aktia 8,08 € 7,87 € -2,6%
Stora Enso 9,89 € 9,62 € -2,7% 02/2017
Nordea 6,57 € 6,38 € -2,9% 06/2012
Trelleborg 132,50 kr 128,62 kr -2,9% 10/2015
Lassila-Tikanoja 13,72 € 13,30 € -3,1% 10/2014
CHRW 79,72 $ 76,90 $ -3,5% 11/2017
Loomis 308,60 kr 297,42 kr -3,6%
Corning 29,70 $ 28,54 $ -3,9%

Metsä Boardista ja Betssonista oli puhetta pari viikkoa sitten ja Archer-Daniels-Midland:sta ja Trelleborgista viime viikolla.

Mielenkiintoista on se, että varsin monella yhtiöllä osakkeen kurssi on laskenut monen vuoden pohjiin. Yllä olevaan taulukkoon on merkitty se, milloin osake on ”vankasti” ollut nykyisellä tasolla viimeksi. Muutamilla yhtiöillä hinta on hipaissut jossakin kohtaa ennen kyseistä päivää, jotka olen jättänyt huomioimatta, sillä kyse on ollut tosiaan varsin lyhyen aikaa kestäneistä hipaisuista.

Listalla esiin nousee Lassila-Tikanoja sekä Talousmentor-salkussakin olevat Nordea ja Metsä Board.

Alla olevassa tunnuslukutaulukossa käy ilmi, että listalla on useita yhtiöitä, joilla erinomainen Talousmentor-arvoluku.

 • Archer-Daniels-Midland: 26
 • CHRW: 26
 • Trelleborg: 26
 • Metsä Board: 25
 • Stora Enso: 25
 • Loomis: 24

Archer-Daniels-Midland:n tuloskuntoa ja osaketta painaa Kiinan asettamat elintarvikkeiden tullit (mm. soija). Trelleborgia painaa myöskin kauppasota ja sen tuoma globaalin talouden aktiviteetin hidastuminen. Metsäyhtiöitä painaa sellun hinnan laskutrendi.

Logistiikka- ja rahtiyhtiöön CHRW:n vaikuttaa pelot USA:n talouden ajautumisesta taantumaan, mikä näkyisi sitten rahtimäärien laskuna.

Loomista painaa Tanskassa liikkuvat huhut ja väitteet yhtiön osallistumisesta rahanpesuun. Yhtiö kommentoi tilannetta 8.5.2019, jonka jälkeen osake on laskenut noin 350 kruunusta nykyiseen 308,60 kruunuun (noin -12 %).

Myös ennustetut osinkotuotot alkavat nousta mielenkiintoiselle tasolle – mutta vain, jos osinkojen taso pitää. Tällaisessa epävarmassa markkinatilanteessa on ehkä hyvä miettiä sitä, että ostaako yhtiötä kurssien ollessa laskutrendissä, vaiko sitten, kun osakkeen lasku on kääntynyt nousuun. Periaatteessahan se on sama, että ostaako osaketta sen laskutrendissä 10, 9, 8, 7 euron kohdilla vaiko nousutrendissä 7, 8, 9, 10 euron hinnoilla.

Laskutrendissä hirvittää isot punaiset tappioluvut, joita ”ostetaan laatua halvalla” tai ”dollar-cost-averaging” -ajatteluilla pyrkii lievittämään. Nousuputkessa ostamisessa hirvittää ajatus siitä, että onkohan osake jo noussut liikaa ja pitäisiköhän ostojen sijaan voitot ottaa jo kotiin.

salkkuraportti-q12019-nordean-osake
Nordea, viikkokuvaaja, 10/2011-05/2019, https://investing.com

Nordean osakkeessa on varmasti viime vuosien aikana saanut kokea sekä nousuja ja laskuja. Huomionarvoista on kuitenkin se, että trendit tuppaavat kestämään pidempään, kuin on ennakkoon ehkä uskaltanut ajatellakaan. Tästä syystä mm. Seppo Saario ja monet muut ovat toistaneet ”trend is your friend”.

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on huomiolistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. Ja muistutetaan vielä, että lista ei ole ostosuosituslista, vaan pikemminkin lista yrityksistä, joiden osakkeiden hinnat ovat laskeneet huomioita herättävälle tasolle (kurssihistoriaan nähden). Siksi tarkempi tutustuminen yritykseen on tarpeen – voihan olla, että yritys kuuluu listalle huonojen tulevaisuudennäkymien yms. ansiosta.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Metsä Board 4,31 € 7,3x 15,3% 0,32 € 7,4% 25
Archer-Daniels-Midland 39,16 $ 11,4x 10,0% 1,430 $ 3,7% 26
Sanoma 8,34 € 11,0x 19,3% 0,48 € 5,8% 14
Alfa Laval 203,90 kr 17,5x 19,2% 5,25 kr 2,6% 20
Aktia 8,08 € 9,3x 10,0% 0,65 € 8,0% 18
Stora Enso 9,89 € 9,2x 12,2% 0,57 € 5,8% 25
Nordea 6,57 € 9,4x 8,6% 0,70 € 10,7% 17
Trelleborg 132,50 kr 10,6x 10,7% 5,00 kr 3,8% 26
Lassila-Tikanoja 13,72 € 13,9x 17,8% 0,92 € 6,7% 20
CHRW 79,72 $ 15,6x 41,9% 2,040 $ 2,6% 26
Loomis 308,60 kr 13,9x 18,6% 11,00 kr 3,6% 24
Corning 29,70 $ 16,9x 11,9% 0,820 $ 2,8% 20

Viikko 21

Kuluneella viikolla kaksi Talousmentor-yrityslistan yhtiötä raportoi tuloksensa ja seuraavassa näiden lyhyet yhteenvedot.

Home Depot

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 26 381 24 947 5,7%
Liiketulos (ebit) 3 597 3 381 6,4%
Nettotulos 2 513 2 404 4,5%
EPS (USD) 2,27 2,08

Q1/2019 myynti jatkoi hyvää kasvuaan (+5,7 %), vaikka talviolosuhteet olivat epäedulliset ja puutavaran myyntihinnat laskivat merkittävästi. Asiakasmäärät kasvoivat +3,8 prosenttia Q1:llä ja keskimääräinen ostossumma +2,0 prosenttia.

Q1:n liiketulos kasvoi liikevaihtoa nopeammin (+6,4 %), mihin vaikutti mm. viime vuoden kevätkauden siirtyminen Q2:n puolelle. Nettotuloksen kasvuvauhti jäi hieman liiketuloksesta korkeampien rahoituskulujen ja verojen johdosta.

Home Depot sijoituskohteena

Lowe’s Companies

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 17 741 17 360 2,2%
Liiketulos (ebit) 1 417 1 465 -3,3%
Nettotulos 1 046 988 5,9%
EPS (USD) 1,31 1,19

Q1/2019 liikevaihto kasvoi vain +2,2 prosenttia. ”Vain” siksi, että vuosi sitten pitkään jatkunut talvikausi viivästytti ja siirsi puutarhatuotteiden myyntiä Q2:n puolelle.

Q1:n liiketulos laski -3,3 prosenttia, mitä painoi ennakoitua korkeammat kulut sekä tehottoman ja kankean hinnoittelujärjestelmän haasteet. Raportoitu nettotulos sen sijaan kasvoi +6 prosenttia. Tähän vaikutti yhtiön Meksikon toimintojen päättämiset ja niistä tehdyt verokirjaukset.

Yhtiö laski reippaasti näkymäarviotaan mm. EPS:n suhteen. Uusia arvio on 5,54 – 5,74 dollaria, kun aiempi ennuste oli 6,00 – 6,10 dollaria (2018: 2,85 USD). Osake laski tulosjulkistuspäivänä noin -12 prosenttia.

Lowe’s Companies sijoituskohteena

Uutta Talousmentor-yritysanalyyseissä

Olen kesän aikana lisäämässä arvonmäärityksiä Talousmentor-yritysanalyysien yhtiöille. Aloitan käänteisellä arvonmäärityksellä, joka on tietyllä tapaa varsin mekaanista laskentaa, vaikkakin se sisältää paljon parametrejä.

Myöhemmin otan mukaan arvonmäärityksen diskontattujen osinkojen taikka vapaiden rahavirtojen metodeja käyttäen. Näiden voi odottaa tulevan Q4/2019 ja Q1/2020 aikana.

Tätä kirjoitettaessa olen tehnyt käänteisen arvonmäärityksen seuraaville yhtiöille (9 kpl):

Lisätietoja kirjoituksessa: Käänteinen arvonmääritys yritysanalyyseihin

Orion

Orion piti pääomamarkkinapäivän kuluneella viikolla. Tapahtuman esityksiin voi tutustua oheisesta linkistä.

Osake ei juurikaan reagoinut viikon aikana, joten voidaan olettaa, ettei tapahtumassa tullut julki mitään oleellista ja yllättävää uutta tietoa.

Tieto

Tieto aloitti YT-neuvottelut aiemmin keväällä ja yhtiö vähentää Suomessa enintään 190 työpaikkaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiöltä itseltään ei ole tullut asian tiimoilta vielä tiedotetta, mutta mm. Yle osasi uutisoida YT-neuvotteluiden päättymisestä. Yhtiön viestintäpäällikkö oli vahvistanut tiedot STT:lle.

Tiedon tiedotteet on listattu oheisessa linkissä

Kraft Heinz Company (USA)

Kuten olen muutaman kerran näissä viikkokatsauksissa todennut, niin Kraft Heinz:lla on haasteita saada aikaiseksi virallista vuosiraporttiaan (10K). Nyt myös Q1:n raportti on myöhästynyt (10Q) ja Nasdaq on nyt antanut yhtiölle huomautuksen myös tästä puutteesta.

Nasdaq on antanut yhtiölle aikaa toimittaa sekä 10K ja 10Q raportit viimeistään 11.9.2019 mennessä. Siitä ei ole tietoa, että mitä sitten tapahtuu, jos yhtiö ei pysty toimittamaan raporttia tähän määräaikaan mennessä. Linkki tiedotteeseen

Kraft Heinz julkisti kvartaaliosingon ja se oli 0,40 dollaria. Osinko irtoaa 30.5.2019 ja se maksetaan 14.6.2019.

Norsk Hydro (NOR)

Norsk Hydron Q1:n tulosraportti siirtyi kesäkuun puolelle yhtiötä kohdanneen cyberiskun johdosta. Tulospäivä on 5.6.2019.

Yhtiöllä on ollut yli vuoden ajan haasteita Brasiliassa, jonka johdosta tuotantoa on pystytty tekemään puoliteholla. Nyt Alunorten tehdas on saanut luvan palauttaa tuotantoaan takaisin normaaliin kapasiteettiin.

Tämä heijastuu myös yhtiön muihin tuotantolaitoksiin, jonka myötä Paragominas sekä Albrasksen tehtaiden toiminta-aste palautuu normaalille tasolle.

Linkki tiedotteeseen

Fastenal Company (USA)

Fastenalin osakkeen split kahteen osaan tapahtui viikolla, jonka myötä päivitin yhtiön Talousmentor-yritysanalyysin tiedot.

Viikko 22

Seuraavilta yhtiöiltä irtoaa osinko tulevalla viikolla:

 • 30.5.2019:
  • Corning (0,20 USD)
  • CSX Corporation (0,24 USD)
  • Harley-Davidson (0,375 USD)
  • Kraft Heinz Company (0,40 USD)
  • Union Pacific Corporation (0,88 USD)

Osingon suuruus ja irtoamispäivä perustuu omaan kirjanpitooni, jossa voi olla virheitä. Tästä syystä osinkotiedot tulee vielä erikseen tarkistaa, jottei tule tehtyä vääränlaisia kauppoja.

Muutoin viikko on rauhallinen ja seuraavat tulosraportit tulevat Norsk Hydrolta (5.6.2019) ja Campbell Soup Company:ltä (5.6.2019).

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “Viikkokatsaus 22/2019”

Kommentit on suljettu.