Osingot järjestykseen (06/2019)

Talousmentor-yritysanalyysit on tällä hetkellä tehty 74 yrityksestä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan näiden yritysten osinkotuottoja ja -kehitystä sekä niiden kestävyyttä.

Sanotaan, että osinkosijoittajan ei pidä katsoa pelkästään isoa osinkotuottoa vaan myös sitä, miten hyvin osinko tulevaisuudessa mahdollisesti kehittyy. Tätä hän voi arvioida menneen kehityksen perusteella sekä siitä, mikä on osingon suhde tulokseen taikka vapaisiin rahavirtoihin.

Edellisen kerran osingot laitettiin järjestykseen viime joulukuussa (Osingot järjestykseen (12/2018)). Tämän jälkeen analyyseihin on tullut 11 uutta yritystä, jonka lisäksi kevään osingot on maksettu ja katsetta aletaan siirtämään ensi vuoden osinkoihin.

Taustaa

Olen tätä kirjoitusta varten koonnut kaikista 74 yrityksestä vuosien 2016 – 2019 aikana irronneet osingot sekä arviot tulevien 12 kuukauden (Q3/2019 – Q2/2020) osingoista. Ennustetut osingot vastaavat Talousmentor-yritysanalyysien arvioita, joten arviot voivat erota markkinoiden arvioista. Olen jakanut Excel-taulukon, johon voi sitten tehdä omia muutoksia ja laskelmia. Taulukon voi ladata klikkaamalla oheisesta linkkiä ja valitsemalla valikosta ”Tiedosto > Lataa tiedostona”:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ikAauz4tA-ew1ZAsdwD6GfexgmzYB7dxXEmgTIP-VGE/edit?usp=sharing

Taulukossa olevat osingot ovat ns. normaaleja osinkoa eikä niissä ole huomioitu lisäosinkoja. Tämä siksi, että lisäosingot ovat yleensä kertaluontoisia, joten näiden vaikutus on haluttu poistaa, jotta normaalien osinkojen kehitystä voi tarkastella.

Taulukkoon on laskettu osinkojen muutokset, jotka on merkitty 20vs19, 19vs18 ja 18vs17. Koska nyt ollaan puolessa välissä vuotta, niin nämä muutokset ovat vuoden puolivälistä toisen vuoden puoliväliin. Muutos ”20vs19” tarkoittaa ajanjaksoa Q3/2019-Q2/2020 vs Q3/2018-Q2/2019 eli ajanjaksoa tästä 12 kuukautta eteenpäin vs 12 kuukautta taaksepäin.

Näin voidaan tarkastella sitä, miten osinko on muutamien viime vuosien aikana kehittynyt ja miten arvioin sen kehittyvät tulevan 12 kk:n aikana.

Muutamien yhtiöiden kohdalla osinkoja on alettu maksamaan puolivuosittain tarkastelujaksojen aikana. Jotta vertailukelpoisuus säilyisi, niin olen näiden yhtiöiden kohdalla jakanut aiemmatkin osingot puolivuotissykleihin (merkitty punaisella taulukkoon).

Olen kerännyt ja summannut myös EPS ja osakekohtaisen vapaan rahavirran (FCF) vuosilta 2016 – 2019e. Taulukkoon on laskettu kullekin yritykselle 4 vuoden osinkojen suhde 4 vuoden EPS:iin ja FCF:n. Tämä kertoo keskimääräisen osinkosuhteen, jonka avulla voi arvioida osingonmaksun kestävyyttä.

Taulukon osakekurssit ovat

  • Suomi ja Ruotsi-yhtiöillä maanantain 10.6.2019 päätöskursseja ja
  • Norja- ja USA-yhtiöillä perjantain 7.6.2019 päätöskursseja.

Korostetaan vielä, että kaikki osinkoennusteet ovat omia arvioitani.

Osinkotuotto ja osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin

Oheisessa kaaviossa on esitettynä kaikki ne yhtiöt, joiden osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin (FCF) on 0 – 100 prosentin välillä. Huomaa, että kaavio ei sisällä vakuutus- eikä pankkiyhtiöitä, sillä niille en ole määritellyt vapaata rahavirtaa.

osingot-jarjestykseen-062019-scatter-vertailu

Kuvan saa suuremmaksi tästä.

Kaaviossa silmään osuu Ford Motor Company ja miksei myös Harley-Davidson, joilla on suhteellisen korkea osinkotuotto ja alhainen osingon suhde vapaaseen rahavirtaan. Tämä johtuu osaltaan siitä, että molemmilla yhtiöillä on rahoitus-segmentti, joka toimii kuin pankki. Tästä syystä rahavirrat näyttävät todellista paremmilta.

Kuviossa ehkä mielenkiintoisin alue on 3 – 6 prosentin osinkotuotto sekä 40 – 80 prosentin osingonmaksusuhde.

Suomi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 31 Suomi-yhtiöstä, ja oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Olen pudottanut Cramon pois, sillä se on jakautumassa kohtapuolia kahteen osaan, joten yhtiön osingonjako muuttuu tämän johdosta.

Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan peräti 14 yhtiötä. Kun puoli vuotta sitten tein vastaavan analyysin, niin silloin yli 5 prosentin osinkotuottoa tarjosi 11 yhtiötä. Toki nyt listalla on 10 uutta yhtiötä, joten tämä selittää määrän kasvua.

osingot-jarjestykseen-062019-fin1

Suomen Hoivatiloijen kohdalla EPS:n laskennassa on käytetty nettotuloksen sijaan operatiivista tulosta.

Nordean kohdalla on julkisuudessa esitetty arvoita, että yhtiön vuonna 2020 maksettava osinko putoaisi kevään 2019 0,69 euron tasolta. Olen kuitenkin tähän analyysiin ottanut oman arvioni, joka on 0,70 euroa.

Osinkojen muutos

Edellisen kappaleen taulukosta nähdään vielä, että Fortumin, Kemiran, Lassila-Tikanojan ja Raision ennustamani osingot näyttäisivät polkevan kolmatta vuotta paikoillaan. Ja F-Securen osingon odotan pysyvän nollassa eurossa vielä jonkun aikaa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna parhaimmat osingonkasvattajat, järjestettynä edelleen osinkotuoton mukaisesti.

osingot-jarjestykseen-062019-fin2

Osinkokehitys on ollut hyvää (eli noin yli 8-10 prosentin vuosittaista nousua) 9 yhtiöllä. Ja erityisesti esiin nousee metsäyhtiöt Metsä Board, Stora Enso ja UPM. Tämä tukee sitä ajatusta, että metsäyhtiöiden läpikäymät muutosprosessit kantavat nyt hedelmää. Lisäksi metsäyhtiöiden osinkotuotot ovat nousseet varsin korkealle tasolle näiden osakkeiden voimakkaan laskun johdosta.

Osingon kestävyys

Osingon kestävyyttä tarkastellessa on hyvä kiinnittää huomio osingon ja vapaan rahavirran (FCF) suhteeseen. Vapaa rahavirta on sitä rahaa, minkä yhtiö voi käyttää osinkojen maksuun, velkojen lyhentämiseen taikka laajentumisinvestointeihin. Osingon nousun tukena osinko/FCF-suhdeluvun pitää olla kestävällä tasolla.

Edellisen kappaleen parhaimpien osinkojen kasvattajien joukossa oikeastaan Metsä Board ja DNA nousevat esiin yhtiöinä, joissa osinkosuhde on korkealla eli yli 100 prosentin tasolla. Tämä luo huolta sille, että onko näiden yhtiöiden 10 prosentin osingon kasvuennusteeni turhan optimistinen.

Sijoittajan kannattaa näissä tilanteissa katsoa vielä erikseen sitä, että 1) johtuuko korkea osinkosuhde kertaluontoisista eristä, jotka painavat tulosta tai vapaata rahavirtaa, 2) onko yrityksellä ylisuuri kassa, jota halutaan pienentää osinkojen muodossa ja 3) mikä on yhtiön velkaisuuden taso? Alhainen velkaisuus antaa mahdollisuuden pitää osinkoa yllä, mikäli odotuksissa on tuloksen selvä paraneminen tulevaisuudessa. Korkea velkaisuus voi johtaa osingon leikkaamiseen.

Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin Suomi-yhtiöistä parhaimpaan kastiin nousee näillä kriteereillä UPM, Stora Enso, Sanoma ja Valmet.

Norja- ja Ruotsi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 12 Ruotsi-yhtiöstä ja 8 Norja-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan 9 yhtiötä.

osingot-jarjestykseen-062019-swenor1

Kuuden yhtiön kohdalla arvioin osingon pysyvän edellisen 12 kuukauden tasolla. Tätä voi pitää ehkä yllättävän isona osuutena. Muutenkin osinkojen kasvuodotukset ovat varsin vaatimattomalla tasolla.

Oheiseen ”parhaat osingon nostajat” -taulukkoon päätyi vain 3 yritystä, mitä voinee myöskin pitää hieman yllättävänä.

osingot-jarjestykseen-062019-swenor2

Osingon kestävyys

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden vapaata rahavirtaa ei ole laskettu. Lisäksi Ocean Yieldin ja Yaran vapaa rahavirta on viimeiseltä 4 vuodelta ollut negatiivinen, joten tästä syystä myös näiden yhtiöiden osinko/FCF-suhdetta ei ole laskettu.

Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF-suhde on 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin Norja/Ruotsi-yhtiöistä parhaimpaan kastiin nousee näillä kriteereillä Loomis. Nostetaan tässä esiin vielä Securitas, jonka osinkotuotto on 2,9 prosenttia.

USA-yhtiöt

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 23 USA-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoon yltää vain 2 yritystä eli Ford Motor Company ja Kraft Heinz. Lisäksi Dominion Energy (4,9 %) ja IBM (4,9 %) jäivät hieman alle 5 prosentin rajasta.

Kuvaavaa oikeastaan kaikille näille yhtiöille on se, että niillä on juuri nyt liiketoiminnallisia haasteita. Korkea osinkotuotto ei olekaan merkki hyvästä osingonmaksukyvystä vaan tosiaan merkki haasteista.

osingot-jarjestykseen-062019-usa1

Heikointa osinkotuottoa tarjoavat AMD, joka ei maksa osinkoa lainkaan sekä CSX ja Aflac, joiden osinkotuotot jäävät alle 2 prosentin.

Campbellin, Fordin, General Mills:n osinkokehitys on pysähtynyt, minkä lisäksi Kraft Heinz joutui laskemaan osinkoaan.

Harley Davidsonin ja Edison Internationalin osinkokehitys olisi ennusteiden mukaan hidastumassa selvästi.

Osinkojen muutos

USA-yhtiöiden joukossa on paljon yhtiöitä, joiden osinko nousee vuosittain yli +8 prosenttia. Oheisessa taulukossa on listattuna nämä yhtiöt.

osingot-jarjestykseen-062019-usa2

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että USA:n verouudistus vauhditti osinkokehitystä vuonna 2018, mikä näkyy taulukon prosenttimuutoksissa. Eli ehkä jatkossa 10 – 20 prosentin kasvua ei enää tällaisella rintamalla enää nähdä.

Useilla taulukon yhtiöillä FCF/osinko-suhde on vahvalla tasolla. Fastenalin ja Corningin kohdalla suhdeluku on jo 90 – 100 prosentin tasolla, joten ehkä näiden yhtiöiden kohdalla kannattaa varautua osingon kasvuvauhdin hidastumiseen.

Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin USA-yhtiöistä parhaimpaan kastiin nousee näillä kriteereillä Texas Instruments. ITW ja Home Depot jäävät niukasti alle 3 prosentin rajan.

Yhteenveto

Analyysissä ryhmiteltiin osakkeita niiden hyvän osinkotuoton (> 3 %), osinko/FCF-suhteen (40-80 %) sekä vahvan osingon kehityksen (vuotuista nousua yli 8 %) perusteella. Esiin nousi seuraavat yhtiöt:

  • Suomi: Sanoma, Stora Enso, UPM ja Valmet
  • Norja/Ruotsi: Loomis (ja Securitas)
  • USA: Texas Instruments (sekä ITW ja Home Depot)

Vertailusta jäi pois pankit ja vakuutusyhtiöt, joten myös nämä kannattaa tarkistaa vielä erikseen.

Osinkosijoittajan työmaa ei lopu tämän harjoituksen jälkeenkään, sillä hänen pitää vielä pohtia sitä, että onko osakkeen hinta (PE) sopivalla tasolla tai miten USA:n ja Kiinan kauppasota vaikuttaa maailman talouteen ja/tai yhtiöiden tuloksentekokykyyn. Lisäksi hänen tulee vielä erikseen tarkistaa yhtiöiden velkaisuuden taso sekä varmistua siitä, ettei yhtiö tee osakeanteja samalla, kun se jakaa avokätisesti osinkoa.

Yhtiöillä on myös omat julkistetut osingonjakopolitiikkansa, joten sijoittajan tulee myös tarkistaa se, miten nykyinen osinko sopii tähän ja onko se mahdollisesti rajoittamassa tulevaisuuden osinkoa.

Tämänkertaisessa katsauksessa löytyi useita mielenkiintoisia osinkoyhtiöitä, joten em. kotiläksyt kannattaa tehdä huolella, jotta jyvät saa erotettua akanoista.

Ja kuten kirjoituksen alussa jo todettiin, niin osinkoennusteet ovat tosiaan omia arvioitani, joten niihin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi pelkästään tämän listan perusteella ei tule tehdä sijoituksia vaan yhtiöiden toimintaan tulee tutustua tarkemmin ennen sijoituspäätöstä.

Taulukko on saatavilla oheisesta linkistä. Taulukon tietoja ei ylläpidetä, joten huomioi tämä, jos lataat tiedoston paljon 10.6.2019 jälkeen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ikAauz4tA-ew1ZAsdwD6GfexgmzYB7dxXEmgTIP-VGE/edit?usp=sharing

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Yksi ajatus artikkelista “Osingot järjestykseen (06/2019)”

Kommentit on suljettu.