Tuloskausi Q2/2019 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 72 eri yrityksestä. Ennen kuin Q2/2019 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun ja volatiliteetin perusteella.

Lisäksi koostin pistekuvaajat (scatter) seuraavista suhteista:

 • PE/osinkotuotto
 • osinkotuotto/volatiliteetti
 • EP/volatiliteetti

Kaikki Talousmentor-yritysanalyysin 72 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa

 • 29 suomalaista,
 • 12 ruotsalaista,
 • 8 norjalaista ja
 • 23 amerikkalaista yhtiötä.

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 5.7.2019 päätöskursseja. Lisäksi Ocean Yield (NOR) osakkeen hinta on muutettu kruunuista (56,30 NOK) dollareiksi (1 NOK = 0,1169 USD) eli tässä analyysissä yhtiön osakkeen kurssi on 6,58 USD.

HUOM! Kaikki ennusteet ovat omiani. Ennusteet eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni on sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Listan ulkopuoliset Suomi-yhtiöt

Koostimme yhteistyössä Piksun, Sergion ja Talousmentorin kanssa tulosennusteita valikoiduille Helsingin pörssissä listatuille yrityksille. Ennusteet on tehty sekä Q2/2019 että koko vuodelle 2019 ja listalla on nyt 66 yhtiötä.

Lista on saatavilla täällä.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2019 ennustamieni nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

YRITYS Osake Tulos PE
Suomen Hoivatilat 9,80 € 1,73 € 5,7
Betsson B 57,60 kr 7,80 kr 7,4
Ford Motor Company 10,20 $ 1,31 $ 7,8
Swedbank 146,65 kr 18,16 kr 8,1
Metsä Board B 4,86 € 0,59 € 8,2
Nokian Renkaat 27,89 € 3,11 € 9,0
Nordea 6,81 € 0,70 € 9,7
Stora Enso 10,59 € 1,08 € 9,8
Aktia 8,73 € 0,87 € 10,0
SEB A 90,32 kr 8,60 kr 10,5
Trelleborg 131,45 kr 12,47 kr 10,5
DNB 166,25 kr 15,55 kr 10,7
Sv. Handelsbanken A 97,40 kr 8,98 kr 10,8
Cummins 169,15 $ 15,54 $ 10,9
UPM 23,43 € 2,08 € 11,3
IBM 141,38 $ 12,20 $ 11,6
Sanoma 8,93 € 0,76 € 11,8
Harley-Davidson 36,02 $ 3,06 $ 11,8
Archer-Daniels-Midland 41,94 $ 3,45 $ 12,2
Aflac 56,81 $ 4,50 $ 12,6
Kraft Heinz Company 30,99 $ 2,30 $ 13,5
Loomis B 312,40 kr 22,20 kr 14,1
Cargotec 33,98 € 2,41 € 14,1
Skanska B 171,70 kr 12,13 kr 14,2
Lassila-Tikanoja 14,32 € 0,99 € 14,5
Sampo 42,34 € 2,88 € 14,7
Gjensidige Forsikring 172,15 kr 11,50 kr 15,0

Suomen Hoivatilojen tulos sisältää kiinteistöjen laskennallisia arvonmuutoksia, joten yhtiön PE-luku ei ole mielekäs mittari.

Listalla on nyt 27 yhtiötä, kun viimeksi huhtikuussa yhtiöitä oli 31 ja tammikuussa 30. Cramon ja Ramirentin poistuminen yritysanalyyseistä selittää osaa tästä vähentymisestä.

Tässä vaiheessa vuotta ennusteisiin kannattaa suhtautua suurella varauksella ja pistemäisen ennusteen sijaan tulisikin katsoa tulosta isommalla hintavälillä. Pelkän PE-luvun perusteella sijoituksia ei siis tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 23 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

YRITYS Osake Osinko %
Ocean Yield 6,58 $ 0,76 $ 11,6%
Nordea 6,81 € 0,70 € 10,3%
Swedbank 146,65 kr 14,80 kr 10,1%
Betsson B 57,60 kr 4,50 kr 7,8%
Aktia 8,73 € 0,65 € 7,4%
Sampo 42,34 € 3,00 € 7,1%
SEB A 90,32 kr 6,25 kr 6,9%
Metsä Board B 4,86 € 0,32 € 6,6%
Lassila-Tikanoja 14,32 € 0,92 € 6,4%
Sv. Handelsbanken A 97,40 kr 6,00 kr 6,2%
UPM 23,43 € 1,42 € 6,1%
Ford Motor Company 10,20 $ 0,60 $ 5,9%
Hennes & Mauritz B 168,12 kr 9,75 kr 5,8%
Nokian Renkaat 27,89 € 1,60 € 5,7%
Fortum 19,50 € 1,10 € 5,6%
Telia Company 43,23 kr 2,39 kr 5,5%
DNB 166,25 kr 9,00 kr 5,4%
Uponor 9,62 € 0,52 € 5,4%
Stora Enso 10,59 € 0,57 € 5,4%
Sanoma 8,93 € 0,48 € 5,4%
Kraft Heinz Company 30,99 $ 1,60 $ 5,2%
AF Gruppen 169,00 kr 8,50 kr 5,0%
Tieto 26,08 € 1,30 € 5,0%

Ocean Yieldin ja Nordean osinkoihin kannattaa suhtautua suurella varauksella. Ocean Yield kertoo, että mikäli FPSO-aluksen projektitilanne jää laihaksi, niin silloin nykyistä kvartaaliosinkoa (0,191 USD) ei pystyttäisi maksamaan. Yhtiö arvioi, että mikäli näin käy, niin uusi osinkotaso olisi noin 0,15 dollaria Q1/2020 alkaen.

Nordean osinkoa on julkisuudessa pohdittu siihen sävyyn, että kevään 2020 osinko laskisi. Jos näin käy, niin silloin myös Sammon osinko voi olla paineessa. Sammon osinkoennusteessa ei ole huomioitu yhtiön kaavailemaa ylimääräistä osinkoa, jonka se maksaisi Nordean osakkeina.

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin. Tämänkaltainen vertailu tehtiin noin kuukausi sitten kirjoituksessa Osingot järjestykseen (06/2019).

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen PE-lukujen ja osinkotuottojen perusteella. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.

scatter-pe-osinkotuotto-q22019

Tästä linkistä näet kuvan isompana: PE/Osinkotuotto

Volatiliteetti

Modernin rahoitusteorian mukaan osakkeen volatiliteetti eli keskihajonta määrittelee sijoituksen riskiä. Mitä enemmän osake heiluu, sitä riskisempi sen sanotaan olevan. Teoriaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, mutta katsotaan tästäkin huolimatta alhaisimman riskin osakkeet.

Vertailun vuoksi olen tuonut taulukkoon myös Helsingin (OMXH25), Tukholman (OMXS30) ja USA:N (S&P500) indeksien volatiliteetin.

Alhaisimman volatiliteetin osakkeet

Oheisessa taulukossa on esitettynä Helsingin, Tukholman ja SP500 indeksien volatiliteetit sekä alle 20 prosentin volatiliteetilla olevat yhtiöt.

YRITYS Osake Volatili-teetti
*** SP500 2 990,41 11,3%
PepsiCo 133,02 $ 12,8%
Aflac 56,81 $ 12,9%
Telia Company 43,23 kr 13,2%
AF Gruppen 169,00 kr 14,5%
*** OMXH25 4 019,90 14,5%
*** OMXS30 1 634,94 14,5%
Securitas B 163,85 kr 15,8%
Gjensidige Forsikring 172,15 kr 16,0%
Home Depot 211,46 $ 16,0%
SEB A 90,32 kr 16,6%
Dominion Energy 77,90 $ 17,3%
Union Pacific Corp 170,03 $ 17,8%
Sv. Handelsbanken A 97,40 kr 18,2%
DNA 21,04 € 18,4%
KONE 51,68 € 18,4%
Skanska B 171,70 kr 18,6%
IBM 141,38 $ 18,7%
Elisa 43,30 € 18,8%
DNB 166,25 kr 19,2%
CSX Corporation 78,40 $ 19,3%
Nordea 6,81 € 19,4%
Orion B 33,55 € 19,6%
Orkla 77,82 kr 19,6%
Ocean Yield 6,58 $ 19,8%

Vastaavasti suurimmat volatiliteetit olivat seuraavilla osakkeilla.

 • Metsä Board: 38,5 %
 • Betsson: 38,2 %
 • H&M: 36,6 %
 • Huhtamäki: 35,1 %

Osinkotuotto ja volatiliteetti

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen osinkotuottojen sekä volatiliteetin perusteella.

scatter-osinkotuotto-vol-q12019

Kuvan saa suurennettua tästä.

Kuvaa voi tulkita niin, että mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua osinkotuottoa. Todellisuudessa tilanne ei ole näin suoraviivainen, sillä myös osakkeiden alhainen riippuvuus toisistaan (kovarianssi, yhteisvaikutus) vaikuttaa. Jos tätä ajattelua viedään pidemmälle, niin lopulta päädytään CAPM-malliin, josta enemmän kirjoituksessa: CAPM – mikä se on?

Valitsin 5 alhaisimman volatiliteetin osaketta ja muodostin niistä salkun, missä kutakin osaketta oli alkuvaiheessa (huhtikuun alussa) 20 prosenttia. Laskin salkun volatiliteetin (7,5 %) ja ennustetun osinkotuoton (4,4 %) seuraavalle 12 kuukaudelle.

Kuten nähdään, niin näin muodostetun salkun volatiliteetti on selvästi alhaisempi, kuin minkään muun yksittäisen osakkeen. Salkun volatiliteetti alittaa myös indeksien 11,3 – 14,5 prosentin lukemat.

EP-tuotto ja volatiliteetti

Oheisessa kuvaajassa olen käyttänyt PE-luvun käänteisarvoa eli EP-lukua. Näin saadaan laskettua ennustettu tulostuotto. Jos osakkeen hinta on 10 euroa ja jos yhtiön ennustetaan tekevän 0,75 euron EPS-tuloksen, niin silloin PE olisi 10/0,75 = 13,3x. Tällöin EP-luku olisi 0,75/10 = 7,5 %.

scatter-eptuotto-vol-q12019

Kuvan saa suurennettua tästä

Tässäkin kuvan tulkinta on sama kuin edellä eli mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua tulostuottoa.

Alhaisimman volatiliteetin mukaan muodostettu salkku on sama kuin edellä. Salkun ep-tuotto on 6,3 prosenttia ja volatiliteetti pysyi ennallaan eli 7,5 prosentissa.

Huomioita

Pienimmän volatiliteetin salkun voi määrittää 1) laskemalla jokaisen osakkeen keskinäisen yhteisvaikutuksen (kovarianssi) sekä 2) tekemällä osittaisintegrointia ja matriisilaskentaa. Laskenta menee turhan monimutkaiseksi, joten sitä ei lähdetä tässä puitteissa tekemään. Optimointia kuvataan Youtuben videossa ”Portfolio Theory: Quantitative Tutorial 1”.

Edellä esitetty 5 osakkeen salkku visualisoi osakkeiden hajautusideaa eli osakkeiden riski laskee, mutta tuotto-odotus pysyy ennallaan. 5 osakkeen salkku ei kuitenkaan ole täysin oikein muodostettu, sillä valuuttakurssien tai irronneiden osinkojen vaikutuksia ei ole huomioitu tuottojen laskennassa.

Lisäksi salkku on muodostettu taaksepäin katsoen. Eli ensin on laskettu osakkeiden viimeisen 3 kuukauden volatiliteetit ja sitten on muodostettu salkku 3 kuukauden päähän taaksepäin. Tässä kohtaahan ollaan jo tietoisia ”tulevaisuudesta”, joten oikeampi tapa olisi ollut laskea 3 kuukauden jakso tätä aiemmalta aikaväliltä.

5 osakkeen salkun osake ei ole riittävästi hajautettu, joten enemmän hajautushyötyä olisi saatu arviolta 15 osakkeen salkulla. Ja kuten todettua, niin alhaisimman volatiliteetin salkku oltaisiin voitu laskea em. videossa esitetyllä tavalla.

CAPM-mallin mukaisesti ajateltuna riskittömän sijoituskohteen (esim. valtiolaina) ja ns. markkinasalkun tangentin mukaisesti luotu ”capital-market line” kertoisi optimaalisen salkun rakenteen. Tästä tarkemmin kirjoituksessa CAPM – mikä se on?

Yhteenveto

Tässä vertailussa katsottiin parhainta osinkotuottoa ja tulostuottoa tarjoavia yhtiöitä. Kuten kirjoituksessa todettiin, niin ennusteisiin kannattaa tässä vaiheessa vuotta suhtautua varauksella. Lisäksi ennusteet ovat pistemäisen luvun sijaan aina arvoalueita, joiden skaala voi olla varsin laajakin.

Tästä syystä sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.

Volatiliteetin ja sen mukaan luodut osinko- ja ep-tuottokaaviot visualisoivat osakkeiden hajautusideaa. Kaavioissa esitetty 5 osakkeen salkku ei ollut riskisydeltään paras mahdollinen. Omaa salkkua ei siten tule perustaa tässä kirjoituksessa esitettyjen tietojen perusteella.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus