Salkkukatsaus Q2/2019

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q2/2019 tulosraporttien jälkeen. Kirjoituksessa pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja pohditaan sitä, miten ne sopivat salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne perjantain 16.8.2019 päätöskursseilla:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 27 099 € -1,9% -0,2% 5,4% -5,0%
Seligson-vertailusalkku 33 200 € -1,0% -0,5% 11,1% 0,4%

Ohessa vielä salkkujen kurssikehitys aloittamisesta eli viikosta 14/2016 alkaen:

salkkukatsaus-q22109

Edellisessä katsauksessa (Salkkukatsaus Q1/2019) kirjoitin, että

Viimeisen 12 kuukauden aikana Talousmentor-salkku on laskenut -5 prosenttia, kun taas Seligsonin virtuaalisen vertailusalkun muutos on ollut +/- nolla. Trumpin twiitit parisen viikkoa sitten näkyvät molempien salkkujen kehityksessä voimakkaana laskuna.

Tämä näyttäisi pätevän myös tämän kertaiseen tilanteeseen. Kaaviosta nähdään, että viimeiset 6 viikkoa ovat olleet salkulle kovia, sillä salkun arvo laski noin 30 000 eurosta nykyiselle 27 100 euron tasolle. Arvo palasi takaisin noin 27 500 euron tuntumaan, jolla tasolla se on pysynyt kohta kolmen vuoden ajan.

Talousmentor-salkku on noin -6 100 euroa häviöllä vertailusalkkuun nähden. Salkun kehitystä painaa osaltaan pankkisektorin suuri osuus. Nordean, DNB:n ja Sammon osuus koko salkusta on yhteensä noin 60 prosenttia. Ja kun pankkisektorilla menee heikosti, niin se heijastuu myös Sampoon mm. Nordean kautta.

Jos salkut realisoitaisiin nyt ja syntyneistä voitoista maksettaisiin verot sekä vastaavasti tappioista saataisiin veronpalautus, niin kokonaistilanne olisi seuraava:

  • Talousmentor-salkku: 28 946 EUR
  • Seligson-vertailusalkku: 30 740 EUR

Eroa olisi tämän jälkeen ”vain” -1 794 euroa. Ero kutistuu merkittävästi Seligsonin salkun sisältämän piilevän verovelan (n. 2 460 EUR) johdosta

Salkun tapahtumia katsauskaudella

Edellisen salkkuraportin eli toukokuun puolivälin jälkeen salkussa tapahtui seuraavaa:

Osingot

Vuoden 2019 osinkojen tavoitetaso on 1 210 euroa (tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla).

Tähän mennessä osinkoja on kertynyt yhteensä noin 1 506 euroa eli tavoitetaso on jo ylitetty. Loppuvuoden aikana odotettavissa on vielä noin 168 euron osingot Telialta ja Nokialta eli kokonaisuudessaan osinkosaalis olisi tältä vuodelta noin 1 675 euroa.

Tuotot

Ramirentin ja H&M myynneistä syntyi yhteensä 2 432 euron myyntivoitot.

Mikäli tämä tilanne pysyy koko loppuvuoden ajan, niin tuottoa tulisi osinkojen kera yhteensä noin 4 100 euroa. Veroa tästä menisi noin 1 155 euroa ja kun huomioidaan (nykyisten ja tulevien) osinkojen ennakonpidätykset sekä viime vuoden verosaatava, niin veroa jäisi maksettavaksi noin 480 euroa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeen arvot (16.8.2019) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset omistusarvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja sekä niiden kanssa.

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % % (sis osingot)
Nordea 5,53 € 4 789 € -28,8% -14,1%
Telia Company 3,84 € 3 840 € -1,6% 8,7%
DNB 145,75 kr 3 353 € -5,5% 4,7%
Sampo 36,78 € 5 885 € -11,4% -6,6%
Nokia 4,63 € 5 325 € 6,2% 7,3%
Käteinen 4 381 €
Verokorjaus -473 €
YHTEENSÄ 27 099 € 8,40%

Kuten nähdään, niin osinkojen merkitys kokonaistuotoissa korostuu varsin hyvin.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2019e 2018 2017 19e vs 18
Nordea 555 € 661 € 654 € -16%
Telia Company 155 € 69 € 209 € 125%
DNB 360 € 335 € 295 € 8%
Sampo 465 € 512 € 645 € -9%
Nokia 13 € -70 € -297 €
YHTEENSÄ 1 549 € 1 507 € 1 506 € 2,8%

Vuoden 2019 nettotulostavoitteena on 2 130 euroa, josta oheisen taulukon mukainen ennuste (1 549 EUR) jää selvästi.

Salkussa on käteistä noin 4 380 euroa ja jos tämän sijoittaa osakkeeseen, jonka PE on 15x, niin se toisi nettotulokseen noin 292 euron lisän. Tämä huomioiden tulosennuste olisi noin 1 886 euroa, mikä toki sekin jäisi selvästi tavoitteesta. Merkittävänä tekijänä tässä on Nokian alhainen tuloskunto.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2019 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on perjantain 16.8.2019 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko 12 kk Osinko-tuotto PE ROE Arvo­luku
Nordea 5,53 € 0,70 € 12,7% 8,6x 7,9% 16
Telia Company 3,84 € 0,22 € 5,8% 24,8x 7,2% 14
DNB 145,75 kr 9,00 kr 6,2% 9,3x 10,8% 22
Sampo 36,78 € 2,95 € 8,0% 12,6x 12,3% 25
Nokia 4,63 € 0,205 € 4,4% 400x 0,2%

Nordean kevään 2020 osinkoennusteena on 0,70 euroa, joka todennäköisesti on turhan optimistinen. Nordea tiedottaa tulevien vuosien osinkopolitiikastaan syksymmällä.

Salkku yritys yritykseltä

Nordea

Reilu 2 vuotta sitten Nordean osake oli noin 11,50 – 12,00 euron tuntumassa. Tästä on tultu rajusti alaspäin, kun osake on tällä hetkellä noin 5,50 eurossa. Oheisessa kuvaajassa on Nordean osakkeen viikoittainen kurssikäyrä aikaväliltä 01/2015 – 08/2019.

nordea-012015-082019
Kuva: https://www.TradingView.com

Nordean liikevaihto ja tuloskunto ovat kääntyneet laskuun, joka selittänee osakkeen kurssikehitystä. Noin 2,5 – 3,0 miljardin euron tulostasolla osakkeen PE liikkuu noin 7,4 – 8,9x tasolla. Lisäksi noin 5,50 euron hintaisen osakkeen PB on noin 0,68, kun tällä vuosikymmenellä PB on ollut yleisesti noin 1,2 – 1,3 tasolla.

nordea-liikevaihto-q22019

Nordea päivittää osinkopolitiikkaansa myöhemmin syksyllä ja yleisesti on arvuuteltu, että osinko putoaisi nykyisestä 0,69 eurosta jonnekin 0,50 euron tietämille. Tosin hurjimmissa ennusteissa osinko puolittuisi 0,35 euroon.

Oletetaan varovaisesti, että kevään 2020 osinko on 0,40 euroa ja tämän jälkeen osinko kasvaisi 2 prosenttia vuosittain. Oletetaan, että sijoittajan tuottovaatimus on 7,5 prosenttia, mikä koostuu 4,5 prosentin riskilisästä sekä 3,0 prosentin perustasosta. Näillä parametreillä saadaan Nordean osakkeen arvoksi laskettua (Gordon):

Arvo = 0,40/(0,075 - 0,02) = 0,40/0,055 = 7,27 EUR

Laskelma on tietenkin suuntaa-antava, mutta silti usea mittari (PE, PB ja arvo) kertoisi osakkeen hinnan olevan edullinen. Sijoittajan on hyvä huomioida, että laskeva korkotaso sekä talouden taantuma on myrkkyä pankin tuloksentekokyvylle. Ei siis ihme, että julkisuudessa on alettu keskustelemaan siitä, että talletuksille pitäisi maksaa negatiivista korkoa.

Sanotaan, että markkinat eivät pidä epävarmuudesta ja nyt epävarmuus liittyy Nordean osinkoon ja tulevaisuuden tuloskehitykseen. Mikäli tämä epävarmuus poistuu tai pienenee merkittävästi syksyn aikana, niin se voisi palauttaa uskoa yhtiön osakkeen hintatasoon.

Nordnet-blogissa on Random Walkerin kirjoittama kattava analyysi Nordeasta (Osto-ohjelman virittelyä Nordeassa), johon kannattaa tutustua.

Olen aiemmissa salkkuraporteissa asettanut Nordea ”pohdi irtautumista” -hinnaksi noin 12,50 – 13,00 euroa. Pidetään tämä taso ennallaan, vaikka tuonne aika lailla matkaa. Osinkotuotto pitänee rahavirtaa sijoittajalle päin positiivisena.

Telia Company (SWE)

Telian tuloksentekokyvystä saa paremman kuvan, kun katsoo yhtiön toimintamaiden liiketuloksen kehitystä.

LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 7 350 7 319 8 204 9 360 9 284
Finland 1 600 2 045 1 926 2 039 2 000
Norway 2 200 2 139 1 851 1 562 1 147
Denmark -200 -124 -145 -89 -2 013
Lithuania 725 684 615 531 445
Estonia 425 440 326 288 302
Muut 200 735 990 7 398 3 441
YHTEENSÄ 12 300 13 238 13 767 21 089 14 606

Kuten taulukosta nähdään, niin Ruotsissa tuloskehitys on ollut laskevaa viimeiset 2 – 3 vuotta. Yhtiö on ottanut Ruotsissa uuden toimintatavan käyttöön ja se alkaisi vihdoin palauttamaan Ruotsin tulostasoa nousuun.

Suomessa tulostaso on pysynyt noin 2,0 miljardissa kruunussa, mutta vuodelle 2019 tuloksen odotetaan putoavan -15…-20 prosenttia. Yhtiö on tuomassa Ruotsin toimintatapaa myös Suomeen, minkä odotetaan tuovan hyviä tuloksia myös täällä.

Tanskan toiminnot ovat olleet jo pitkään tappiollisia, joten jotain yhtiön pitäisi tehdä, jotta tuloskunto lähtisi siellä kasvuun.

telia-102016-082019
Kuva: Telia Company, viikkokäyrä, EMA25, EMA50, 10/2016 – 08/2019. https://www.Investing.com

Telian osake on ollut sivuttaisliikkeessä (3,70 – 4,20 EUR) jo noin 3 vuoden ajan, joten osingot pitävät yhtiön tuottoja kohtalaisina. Ehkä osakkeesta pitäisi luopua, kun seuraavan kerran kolkutellaan 4,10 – 4,20 euron tasoa?

Telia on ostanut omia osakkeitaan ja osinkotuotto liikkuu nyt noin 7 prosentin tuntumassa. Pidetään tässä kuitenkin ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 5,00 – 5,25 eurossa.

DNB (NOR)

Kuten Nordealla, niin myös DNB:llä alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q22019

Mutta, toisin kuin Nordealla, niin DNB:llä tuloskunto on nousujohteinen.

Pariin otteeseen olen laittanut osakkeet myyntiin toiveikkaasti noin 170 – 175 kruunun hintaan. Molemmilla kerroilla tästä on jääty hienoisesti ja osakkeet ovat jääneet salkkuun. Ja tämän jälkeen osake on laskenut selvästi ensin 136 kruunuun ja nyt 145 – 150 kruunun tasolle.

Vaikka Norjan osinkoveroja menee liikaa, niin silti sen vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni. Osinkoverojen johdosta en ole DNB:tä väkisin myymässä, vaan voin ihan rauhassa odotella tavoitehintaan (170 – 175 NOK) pääsyä.

Sampo

If:n yhdistetty kulusuhde oli Q1-Q2 aikana edelleen erinomaisella tasolla 84,7 prosentissa (85,8 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 79,0 (84,1 %) prosentissa. Lisäksi Q2:lla varsinainen vakuutustoiminta kasvatti tulostaan +27 miljoonalla eurolla. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Sammon osakkeen kehityksessä on Nordean kanssa samoja haasteita. Osake on sahannut samalla, noin 38 – 47 euron kaupankäyntialueella jo vuodesta 2015. Sammon osingonjaon kestävyyttä on markkinoilla arvuuteltu.

Kuten edellä todettiin, niin Nordea kertoo omasta osinkopolitiikastaan myöhemmin syksyllä, joten tämä vaikuttaa myös Sammon osingonmaksuun. Varsinkin silloin, jos Nordean osinko laskee merkittävästi. Mutta ehkä tässäkin tilanne on se, että Sammon osakkeen kurssia (nyt noin 37 EUR) painaa tilanteen epävarmuus.

Tehdään sama laskuharjoitus, kuin edellä Nordean kanssa. Oletetaan varovaisesti, että Sampo laskee kevään 2020 osinkoa 2,15 euroon ja tämän jälkeen osinko kasvaisi 2 prosenttia vuosittain. Oletetaan, että sijoittajan tuottovaatimus on 7,5 prosenttia, mikä koostuu 4,5 prosentin riskilisästä sekä 3,0 prosentin perustasosta. Näillä parametreillä saadaan Sammon osakkeen arvoksi laskettua (Gordon):

Arvo = 2,15/(0,075 - 0,02) = 2,15/0,055 = 39,10 EUR

Mikäli osinko ei laskekaan, vaan kasvaa jatkossa 2 prosentin tahtiin, niin kevään 2020 osinko olisi 2,90 euroa ja osakkeen arvoksi saataisiin tällöin:

Arvo = 2,90/(0,075 - 0,02) = 2,90/0,055 = 52,70 EUR

Varsin herkästi näyttää arvo liikkuvan, kun laskelmia tekee näin. Korostetaan, että tällaiset laskelmat ovat vain karkeita hahmotelmia siitä, millä tasolla liikutaan. Voidaan kuitenkin todeta, että ehkä Sammon arvo on jotain 39 – 53 euron välillä. Ja ehkä nykyinen 37 euron hinta alkaa olemaan jo varsin edullisesti hinnoiteltu?

Itse olen ennustanut kevään 2020 osingoksi 2,95 euroa, joka antaisi tällä kurssitasolla noin 8 prosentin osinkotuoton. Tästä syystä en ole asettanut Sammolle tavoitehintaa, sillä jos osinkotuotto pysyy tuolla tasolla tulevat vuodet, niin se on ihan riittävä vuotuinen tuotto.

Nokia

Nokian osto perustui ajatukseen, että Nokia saa 5G:n myötä tukea tuloksentekokykyynsä, mikä heijastuisi sitten myös osakkeen hintaankin. Asetin oston yhteydessä tavoitehinnaksi 5,30 – 5,50 euron tason.

Osake nousi Q2-tulosjulkistuksen jälkeen 5,10 euroon ja toiveissa oli, että hyvä kehitys olisi jaksanut nostaa osaketta em. tavoitehintoihin. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan osake on nyt valunut noin 4,60 euron tasolle.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 5 eri yhtiön osakkeita eli alle strategianmukaisen 10 yhtiön. Toimepiteitä:

Tavoitemyyntihinta

  • DNB: 171,00 NOK
  • Nokia: 5,30 – 5,50 EUR
  • Telia Company: 5,00 – 5,50 EUR

Pohditaan myyntiä, jos

  • Nordea: Kevennys: 10 euron kohdilla ja irtautuminen: 12,50 – 13,00 EUR

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

  • Sampo

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

2 vastausta artikkeliin “Salkkukatsaus Q2/2019”

Kommentit on suljettu.