Caverion Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty suomalainen Caverion, on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa 10 maassa ja sillä on noin 14 700 työntekijää.

Caverionin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Caverion sijoituskohteena

Caverion erityi YIT:stä itsenäiseksi konserniksi kesällä 2013, mutta yhtiön historia ulottuu YIT:n kautta aina vuoteen 1912. Tuolloin ruotsalainen Allmänna Ingeniörsbyrån perusti toimipisteen Helsinkiin. Nykyisen Caverionin kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden juuret pohjautuvat YIT:n 1970-luvulla aloittamaan palvelutarjontaan. Caverionilla on toimintaa Pohjoismaiden lisäksi mm. Saksassa ja Itävallassa.

Toimintaympäristö

Caverion kertoo, että sen asiakkaita ovat mm. kiinteistökehittäjät ja kiinteistöjen käyttäjät, pääurakoitsijat sekä julkinen sektori. Yhtiön kilpailijoita ovat usein kansainväliset jätit sekä paikalliset pienet toimijat, sillä markkinoille pääsyn esteitä on suhteellisen vähän. Kilpailijoikseen yhtiö nimeää mm. Aren, Constin, Assemblin:n ja Bravidan.

Yhtiön tekee paljon projektitöitä, missä kannattavuuteen voi negatiivisesti vaikuttaa projektinhallinnan haasteet ja erityisesti kustannus- ja aikatauluarvioiden pettäminen. Tämä realisoituikin Caverionin kohdalla niin, että yhtiö teki suuren määrän projektien alaskirjauksia vuosina 2016 – 2018. Lisäksi Q1-Q2/2019 aikana projektien alaskirjauksia on tehty noin 16 miljoonan euron edestä.

Caverion oli myös kartellitutkinnan kohteena Saksassa ja yhtiön todettiin osallistuneen kilpailua rajoittaviin toimiin vuosien 2005 – 2013 aikana. Kesällä 2018 Saksan kilpailuviraston antama lopullinen päätös ja sakko oli 40,8 miljoonaa euroa. Lisäksi on mahdollista, että tapahtumasta nostetaan siviilioikeudellisia vaateita, mutta yhtiö ei osaa arvioida tällaisten kanteiden todennäköisyyttä eikä näihin liittyviä vaateita.

Taloudellinen tilanne

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa. Tämä on näkynyt myös työntekijämäärän laskuna 19 100 henkilön tasolta nykyiseen 14 700 henkilöön.

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin. Vuoden 2019 tuloksen voi odottaa kääntyvän vihdoin voitolliseksi.

Tappiollinen tuloskunto pitänyt yhtiön velkaisuutta korkeana ja omavaraisuusaste on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tasolle. Yhtiön hybridilaina on tunnuslukuja laskiessa käsitelty vieraana pääomana.

Osinkosijoittaja ei juuri nyt ole kiinnostunut Caverionin osakkeesta, sillä yhtiö ei maksanut osinkoa vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi ennustamani vuoden 2020 osinko jäisi 0,07 euron tasolle, mikä tarkoittaisi noin 1,2 prosentin osinkotuottoa (osake 5,90 EUR). Mikäli yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle ja osinko lähtee nousuun, niin silloin osinkosijoittajankin mielenkiinto voi alkaa herätä.

Yhtiön strategiaohjelma ”Kunnossa kasvuun 2020” etenee suunnitelman mukaisesti ja Kasvuun-vaihetta käynnistetään vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Caverionin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä tekemäni ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

caverion-kaaviot-q22019

Yhtiön arvonmäärityksen osalta oleellinen tekijä on strategiaohjelman myötä odotettu tulosparannus. Mikäli vapaat rahavirrat nousevat vuosien 2013 – 2014 noin 60 miljoonan euron tasolle, niin silloin osakkeen arvoksi voisi arvonmäärityksellä saada osakkeen nykyistä hintaa korkeampia lukemia.

Itse päädyin arvonmäärityksessä 7,60 euroon, missä olisi nousupotentiaalia nykyiseen noin 5,90 euron osakkeen hintaan. Tämä arvio samalla houkuttelee, mutta samalla myös hirvittää. Yhtiön aiempi tuloksentekokyky on ollut varsin nihkeää, mikä näkyy myös yhtiön Talousmentor-arvoluvun 7/30 pisteluvussa.

CAVERION30.8.2019 | 5,90 EUR
7
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Caverionin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Caverion sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Caverion Oyj”

Kommentit on suljettu.