ASSA ABLOY

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty ruotsalainen ASSA ABLOY, joka on tunnettu erilaisten lukitsemiseen liittyvien ratkaisujen ja palvelujen kehittäjä ja myyjä. Perinteisten mekaanisten lukkojen ja avainten lisäksi yhtiö kehittää myös elektronisia lukituksia, missä avaimena voi toimia mm. RFID-ratkaisut, kortit, älypuhelimet tai biotunnisteet. Yhtiö toimii yli 70 maassa ja sillä on noin 49 200 työntekijää.

ASSA ABLOY:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
ASSA ABLOY sijoituskohteena

ASSA ABLOY syntyi vuonna 1994, kun ruotsalainen Assa ja suomalainen Abloy yhdistyivät. Abloyn historia ulottuu aina vuoteen 1907, kun Emil Henriksson kehitti lukon. Yhtiö perustettiin noin 10 vuotta myöhemmin 1918 ja aluksi sen nimi oli Ab Låsfabriken-Lukkotehdas Oy, joka sitten lyhentyi Abloyksi. Erilaisten vaiheiden jäljiltä yhtiö oli osa Wärtsilä-konsernia.

Assan historia liittyy Securitakseen, josta se irrotettiin omaksi yhtiökseen vuonna 1994. Samana vuonna Assa ja Abloy yhdistyivät muodostaen ASSA ABLOY:n.

Toimintaympäristö

ASSA ABLOY on kasvanut voimakkaasti yritysostoin ja se on tehnyt yli 200 yritysostoa viimeisen 20 vuoden aikana. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa 10 prosentin vuosivauhdilla, josta puolet tulisi juurikin yritysjärjestelyiden kautta. Tähän liittyy myös riski siitä, että yrityshankinta voi osoittautua virheelliseksi eikä kaikkia hyötyjä ostetusta yrityksestä saadakaan irti. Tilikauden 2018 aikana yhtiö teki 19 yrityskauppaa.

Yhtiö kertoo, että se on markkinoiden suurin toimija ja se on selvästi suurempi kuin toiseksi suurin kilpailija. Kilpailukenttä etenkin kehittyneillä markkinoilla on ollut hajanainen, mutta yhdistymisiä on tapahtunut viime aikoina. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla kilpailijat ovat yleensä pieniä paikallisia toimijoita, joten siellä isolla toimijalla on mahdollisuus hyötyä suuresta koostaan.

ASSA ABLOY onkin hyödyntänyt kehittyvien maiden markkinatilannetta ja viimeisen 10 vuoden aikana kehittyvien markkinoiden osuus myynnistä on konsernitasolla noussut 16 prosentista 23 prosenttiin.

Myös lukkoteknologiat ovat digitalisoitumassa eli perinteisten mekaanisten lukkojen tilalle on tulossa elektroniset lukitsemisjärjestelmät, missä avaimena toimii älykortti tai -mobiililaite tai jopa biotunnisteet. Yhtiön tulee tehdä kovasti töitä pysyäkseen tässä murroksessa kilpailijoita edellä. Siltikään suuret panostukset eivät välttämättä tuo toivottua kilpailuetua ja markkina-asema voi muuttua nopeasti kilpailijan tuodessa selvästi paremman ratkaisun markkinoille.

Lisäksi digitaalisiin lukitsemisjärjestelmiin liittyy tietoturvariski, joka pahimmillaan tarkoittaisi yleisavaimen olemassaoloa suureen joukkoon lukitusjärjestelmiä. Tai rikolliset lukitsevat kaikki lukot ja vaativat lunnaita ovien avaamiseksi. Tämä voi toteutuessaan luoda tilanteen, missä yhtiö joutuu vaihtamaan tai korjaamaan kaikki lukot ja niihin liittyvät järjestelmät. Lisäksi tällaisen tapahtuman mainehaitta voi olla niin suuri, että se vaikuttaisi merkittävästi yhtiön tilauksiin ja kannattavuuteen.

Taloudellinen tilanne

Kuten todettua, niin yhtiön strategiana on laajentua yritysostoin. Tämä on näkynyt myös liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Vuodesta 2009 vuoteen 2018 liikevaihto kasvoi 35,0 miljardista 84,0 miljardiin kruunuun eli keskimäärin +10,2 prosenttia per vuosi.

Kannattavuus on tänä aikana pysynyt hyvänä, sillä liiketulosmarginaali on pysytellyt noin 12,5…16,5 prosentin välimaastossa lähes joka vuosi. Vuoden 2018 tulosta painoi noin -5,6 miljardin kruunun alaskirjaus Kiinan toimintoihin liittyen, mutta jos tämän oikaisee pois, niin silloin tulosmarginaali olisi ollut +13,9 prosenttia. Yhtiön pitkän aikavälin kannattavuustavoitteena on marginaali, joka olisi 16…17 prosentissa.

Yhtiö pyrkii pitämään kannattavuustasoa hyvänä jatkuvan kehityksen avulla, missä toimintaa pyritään tehostamaan ja säästöjä hakemaan ”joka päivä”. Jatkuvat yrityskaupat oikeastaan pakottavat tällaiseen toimintaan.

Useista yritysostoista johtuen liikearvon määrä koko taseesta on noin 50 prosenttia. Velkaisuus on kuitenkin pysynyt hyvänä, sillä omavaraisuusaste pysytellyt useamman vuoden ajan noin 45 – 50 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 45 – 55 prosentissa.

Yhtiön rahavirtatilanne on hyvä, sillä vapaata rahavirtaa (FCF) on viime vuosina syntynyt noin 7 miljardia kruunua per vuosi. Samaan aikaan yhtiö on maksanut 3,0 – 4,0 miljardin kruunun vuotuista osinkoa, josta laajentumisinvestointeihin on siten jäänyt noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua. Tämä on tuonut hyvää selkänojaa yritysjärjestelyihin ja on osiltaan pitänyt velkaisuutta kurissa.

Osinkosijoittaja on ehkä mietteissään, sillä yhtiön osinkotuotto on tällä hetkellä vain noin 1,8 prosenttia. Ennustamani kevään 2020 osinko on 3,75 kruunua ja osake nyt noin 213 kruunua. Toisaalta osinko on ollut hyvässä kasvussa ja karkeasti laskien se on tuplaantunut noin 4 – 6 vuoden välein aina vuodesta 2009 lähtien.

PE-luku on nyt noin 23,7x, mikä kuvastaa yhtiön vahvaa toteutunutta kasvua sekä kasvuodotuksia.

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty ASSA ABLOY:n viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä tekemäni ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

assaabloy-kaaviot-q22019

Kuten kuvasta nähdään, niin tulevaisuuden ennustekäyrät näyttävät viivoitinsuorilta jatkumoilta viime vuosien lukuihin nähden. Näin hienosti tulokset ja rahavirrat tuskin kehittyvät, joten tästä syystä olen arvonmäärityksessä huomioinut turvamarginaalin, joka tuo laskelmiin mukaan myös heikkoja tilikausia.

Osakkeen arvoksi sain noin 180 kruunua eli myös tämän perusteella 213 kruunun hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu.

ASSA ABLOY7.9.2019 | 213,00 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ASSA ABLOY:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä korkea liikearvon määrä.

ASSA ABLOY:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
ASSA ABLOY sijoituskohteena

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “ASSA ABLOY”

Kommentit on suljettu.