Oriola Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty suomalainen Oriola, joka toimii lääketukkukaupan alalla niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Yhtiöllä on noin 40 – 45 prosentin markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa. Lisäksi Oriolalla on Ruotsissa yli 300 apteekkia.

Oriolan Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Oriola sijoituskohteena

Oriola perustettiin osaksi Orionia vuonna 1948, josta yhtiö irtautui omaksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi vuonna 2006. Ruotsin markkinoille Oriola pääsi vuonna 2003 ostaessaan Ruotsin toiseksi suurimman lääketukkukaupan, Kronans Droghandel AB:n. Tästä syystä Oriolan nimi oli Oriola-KD aina vuoteen 2017 saakka. Oriola laajeni Venäjän markkinoille vuonna 2008, mutta yhtiö luopui näistä toiminnoista 6 vuotta myöhemmin vuonna 2014.

Toimintaympäristö

Oriola kertoo toimintaansa vaikuttavien trendien olevan

  • Kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin,
  • digitalisaatio mm. verkkokauppa ja muut sähköiset palvelut ja
  • ihmisten eliniän kasvu ja siitä johtuva terveydenhuollon tarve

Lääkemarkkinan lainsäädännön muutokset voivat tuoda lisävelvoitteita tai muuten vaikuttaa Oriolan markkinaan kielteisesti. Samalla se voi myös avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Viranomaismääräykset voivat rajoittaa lääkkeiden hintoja tai lisätä niiden kilpailua velvoittamalla apteekkeja tarjoamaan aina vaihtoehtoisia ja halvempia tuotteita asiakkailleen.

Oriola nimeää yhdeksi riskitekijäkseen myös IT-järjestelmät, joiden toimimattomuudesta yhtiön lääkkeiden toimitusvarmuus Suomessa kärsi pahan iskun syksyllä 2017. Yhtiöllä on vuonna 2019 menossa vastaavanlainen IT-järjestelmäuudistus Ruotsissa ja myös siellä uudistuksen kulut ovat nousemassa odotettua korkeammiksi.

Taloudellinen tilanne

Oriolan liikevaihto on pysynyt noin 1,55 – 1,65 miljardin euron välimaastossa jo vuodesta 2013 alkaen. Mistä siis yhtiölle kasvua? Samalla yhtiön tuloskunto on kärsinyt erilaisista IT-järjestelmäuudistusten tuomista lisäkuluista.

Yhtiön velkaisuus on omavaraisuusasteen (16 %) perusteella heikko, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on vielä hyvällä tasolla noin 90 prosentissa. Gearingin kehityssuunta on menossa kohti heikkoa tasoa, joten sijoittajan tulee pitää silmällä Oriolan velkaantumisen tilannetta.

Heikko tuloskunto on pitänyt pääomien tuottoastetta myöskin alhaisena. ROE ja ROI ovat laskeneet noin 7 prosenttiin muutaman vuoden takaisista 10 – 20 prosentin tasoiltaan.

Kokonaisuutena sijoittajan tuleekin pohtia sitä, että onko heikko tuloskunto kulminoitunut epäonnisiin IT-järjestelmäuudistuksiin, jotka saadaan aikanaan ratkaistua. Tämä voisi tällöin palauttaa yhtiön tuloksentekokyvyn takaisin 50 miljoonan euron hujakoilla ja tämän ylikin.

Kasvavaa osinkovirtaa etsivä osinkosijoittaja ei pidä Oriolan heikosta ja poukkoilevasta osinkokehityksestä. Vuosina 2014 ja 2015 yhtiö ei jakanut osinkoa lainkaan ja kun osinkoa alettiin taas maksamaan, niin vuonna 2018 maksettava osinko laski edellisvuodesta. Kevään 2020 osingon arvioin jäävän 0,09 euroon (2019: 0,09 EUR). Tämä antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton (osake 2,13 EUR).

Näkymät 2019

Kesäkuussa Oriola antoi tulosvaroituksen ja käynnisti YT-neuvottelut, joiden johdosta arviolta 90 työtehtävää päättyy. Samalla yhtiö päivitti näkymiään vuodelle 2019 ja nyt yhtiö arvioi, että vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu oikaistu liikevoitto laskee vuoden 2018 tasosta (2018: 39,1 M EUR).

Oriolalla on käynnissä tehokkuusohjelma (20by20 Excellence) ja sen tavoitteena on 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen odotetaan toteutuvan asteittain vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kaaviot

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Oriolan viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä tekemäni ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

oriola-kaaviot-q22019

Osakkeen arvoksi sain 2,60 euroa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa 2,13 euroa, joten tämän laskelman perusteella osakkeessa olisi noin +20 prosentin nousuvara. Yhtiön Ruotsin jakelutoimintojen uudistuksen hitaampi eteneminen, kesän 2019 tulosvaroitus sekä YT-neuvottelut pitänevät lähitulevaisuuden tuloskuntoa heikkona. Tämän johdosta voi olla mahdollista, ettei osake tavoita 2,60 euron tasoa (tai tähän voi mennä useita vuosia) negatiivisten uutisten ollessa pinnalla.

ORIOLA20.9.2019 | 2,13 EUR
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Oriolan Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti muutaman vuoden takaiset nollaosingot, taseen heikko kunto sekä tuloskehityksen takkuaminen. Lisäksi osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna näkyy pisteissä.

Oriolan Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Oriola sijoituskohteena

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “Oriola Oyj”

Kommentit on suljettu.