Treidaus: Salkun kiertonopeus

Salkun kiertonopeuden noustessa pienempikin tuotto riittää hyvää kokonaistuottoa tavoiteltaessa. Treidin ei siis tarvitse tuottaa sitä keskimääräistä markkinatuottoa (noin 7 %) vaan jo muutaman prosentin siivuilla voi lyödä indeksin. Kuulostaa helpolta, mutta ei sitä ole.

Tämä kirjoitus päättää treidaussarjan ja tein tarjolle ladattavan PDF:n, joka sisältää kaikkien sarjan kirjoitusten osat.

Treidaussarja

Treidaussarjassa ei kerrota voittavaa strategiaa (”näin teet treidauksella miljoonia”), sillä jos tietäisin sellaisen, niin en kertoisi siitä julkisesti kenellekään. Sen sijaan pyrin luomaan taustaa treidauksen ja teknisen analyysin takana niin, että saatuja peruskäsitteitä ja oppeja voi soveltaa myös muussa sijoitustoiminnassa.

Sarjan edelliset osat:

 1. Treidaus: Sarjan alustus
 2. Treidaajalla pitää olla etu
 3. Treidaus: Kynttilät ja liukuva keskiarvo
 4. Treidaus vaatii kovaa taustatyötä
 5. Treidaus: MACD
 6. Treidaus: Trendit
 7. Treidaus: Stochastic ja RSI
 8. Treidaus: Stop-loss
 9. Treidaus: Riskinhallintaa
 10. Treidaus: Graafien lukemisen vaikeus
 11. Treidaus: Itsensä kehittäminen
 12. Treidaus: Tilastointi

Treidaus on vaikeaa ja suurin osa häviää siinä rahaa.

Koko sarja on myös ladattavissa PDF-tiedostona:

file-pdf Talousmentor-treidaussarja

Salkun kiertonopeus

Buffett kirjoitti vuoden 1978 sijoittajakirjeessä

Slow capital turnover, coupled with low profit margins on sales, inevitably produces inadequate returns on capital. — Buffett 1978

Hidas pääomien kiertonopeus yhdessä alhaisten marginaalien kanssa tuottaa lopulta heikkoa tuottoa. Tämän voi kääntää myös toisin päin ja kirjoitinkin ”Buffett:n sijoittajakirje” -sarjassa (1978) seuraavasti:

 • Jos pääomat kiertävät hitaasti, niin sitä suurempi tuottomarginaalin pitää olla.
 • Mitä nopeammin pääomat kiertävät, niin sitä pienempää tuottomarginaalia voidaan sietää ja silti voidaan saavuttaa hyvä tulos.

Tavalliseen osakesäästäjään verrattuna treidaajan salkun kiertonopeus voi olla moninkertainen. Oletetaan, että salkun koko on 50 000 euroa ja keskimääräinen markkinatuotto on noin 7 prosenttia vuodessa (3 500 euroa). Tämän verran treidaajan pitäisi tällä 50 000 euron salkulla saada tuotettua tuottoja kulujen jälkeen.

Jos treidaajan salkun kiertonopeus on 20-kertainen, niin tällöin vuotuiseksi vaihdoksi tulisi noin 1 000 000 euroa. Se tarkoittaisi sitä, että treidaajan pitäisi saada keskimäärin 0,35 prosentin tuotto jokaiselle treidille lyödäkseen 3 500 euron markkinatuoton. Kaupankäynnin kulutasosta riippuen kokonaistuoton tulisi olla tätä jonkin verran suurempi.

Otetaan esimerkki, missä treidaaja tekee 100 kauppaa vuodessa. Edelliseen miljoonan euron liikevaihtoon suhteutettuna yksittäisen kaupan koko olisi noin 10 000 euroa. Päästääkseen 3 500 euron vuosituottoon yksittäisen kaupan pitäisi tuottaa keskimäärin ”vain” noin 50 euroa eli 0,5 prosenttia, kun huomioidaan 15 euron kaupankäynnin oston ja myynnin yhteiskulut.

Kuulostaa helpolta – mutta ei ole sitä!

Pieni prosenttituotto kuulosta houkuttelevalta, sillä voisi ajatella, että olisi suhteellisen helppo poimia markkinoilta osakkeita, jota tuottaisivat vaikkapa +1 prosentin tulevien viikkojen aikana.

Toisaalta, mitä suurempi salkun kiertonopeus on, niin sitä enemmän tulee tehtyä tappiollisia treidejä. Kappalemäärän kasvaessa heikosti sujuvien treidien määrä kasvaa. Samalla treidien ja setuppien laatu saattaa kärsiä, mikä voi nostaa heikkojen treidien suhteellista määrää.

Nyt voitollisten treidien tulisi tietenkin kompensoida myös nämä tappiot, jotta kokonaistuotto olisi toivottu. Tämä taasen vaatisi suurempaa voitollisten treidien tuottoa. Ja jos haetaan +0,5 prosentin tuoton sijaan +2 prosentin tuottoa, niin se johtaa joko kiertonopeuden hidastumiseen (tuottoa joutuu odottamaan) taikka tappiollisten treidien lisääntymiseen. Salkku kiertää hitaammin ja tuototkin laskevat eli negatiivinen kierre on valmis.

Avainkysymys onkin se, että kuinka monta kauppaa esimerkin 100 kaupasta on voitollisia ja kuinka moni vastaavasti tappiollisia. Jos treidaaja pääsee 60 prosenttiseen onnistumiseen, niin näiden voittojen tulee kattaa syntyneet tappiot. Oletetaan, että keskimääräinen tavoitevoitto on +2,5 prosenttia (+235 EUR) ja vastaavasti maksimitappio olisi -2,5 prosenttia (-265 EUR). Summissa on huomioitu 15 euron kaupankäynnin kulut. Tällöin 100 kaupan jälkeen tulos olisi:

voitto = 60 * 235 - 40 * 265 = 3 500 EUR

Eli näillä laskentaparametreillä pitää päästä ainakin 60 prosenttiseen onnistumistulokseen, jotta voisi voittaa indeksituoton. Yksikin epäonninen Trumpin tweetti tai jonkin salkussa olevan yhtiön tulosvaroitus voi vetää osakkeen 10 – 15 prosentin laskuun. Se tarkoittaisi esimerkin tapauksessa noin -1 000…-1 500 euron tappiota yhdelle sijoitukselle. Tämä voi kääntää hyvän tilanteen hetkessä heikoksi ja tavoiteltu vuosituotto jää haaveeksi.

100 kaupan määrä ei kuullosta paljolta, sillä se tarkoittaisi vain noin 2 kauppaa per viikko.

Jos salkun koko on 50 000 euroa ja yksittäisen treidin koko on 10 000 euroa, niin silloin markkinalla olisi keskimäärin sisällä 5 ”treidiyksikköä”. Se tarkoittaisi sitä, että yhdellä 10 000 euron ”treidiyksiköllä” pitäisi tehdä noin 20 kauppaa vuodessa. Se puolestaan tarkoittaisi keskimäärin noin 2 – 3 viikon pitoaikaa. Tämä on puolestaan varsin lyhyt aika etsiä esimerkinmukaista 2,5 prosentin tuottoa.

Tämä on yksi syy, miksi treidaajat hakevat aktiivisesti sellaisia osakkeita, joissa on jonkinlaista ”momentumia” mukana. Lisäksi treidaajat pyrkivät usein hyödyntämään sekä nousu- että laskumarkkinoita. Esimerkiksi vuosien 2018 ja 2019 pörssi-ilmasto on ollut yhtä vuoristorataa. Pelkillä LONG-treideillä toimivalle tilanne on ollut varmastikin haastava.

treidaus-osa-13-omxhex25-032017-092019
Kuva: OMXH25-indeksi, viikkograafi, 03/2017 – 09/2019. https://www.investing.com/indices/omx-helsinki-25-chart

Toisaalta markkinaliikkeet ovat olleet riittävän voimakkaita suuntaansa, joten se on tarjonnut treidaajalle tuottomahdollisuuksia. Se on kuitenkin tarkoittanut sitä, että treidaajan on pitänyt olla valppaana ja toimia terävästi ja päättäväisesti suunnanmuutosten yhteydessä.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että salkun kiertonopeuden noustessa pienempikin tuotto riittää hyvää kokonaistuottoa tavoiteltaessa. Treidin ei siis tarvitse tuottaa sitä keskimääräistä markkinatuottoa (noin 7 %) vaan jo muutaman prosentin siivuilla voi lyödä indeksin. Jotta tähän päästäisiin, niin

 • treidaajalla tulee olla jokin etu (”edge”), jolla markkinaliikkeitä voi riittävällä tarkkuudella ennakoida. Jos treidaaja ei tiedä, mikä hänen etunsa on, niin hänellä ei ole etua.
 • jokaisen treidin tuotto-odotuksen tulee olla positiivinen.
 • isoja ja peruuttamattomia tappioita vastaan treidaajan tulee käyttää stoploss:ja. Ja muutenkin treidaajan tulee aktiivisesti hallinnoida treidejä ja osata tulla pois markkinalta, mikäli treidi ei näytä noudattavan ennakkoon ajateltua setuppia.
 • riskinhallinta ja treidien oikea koko suhteessa tuotto- ja tappiomahdollisuuksiin on erityisen tärkeää. Liian suuri riski (%R) voi johtaa treidaajan salkun sulamiseen, vaikka treidaajan toiminta muuten olisi tuotto-odotuksiltaan voitollista.
 • treidaajan yksi pahimmista vihollisista on hän itse. Tätä varten treidaajan tulee pitää kirjaa treideistään ja tarkastella omaa toimintaansa aika-ajoin. Markkinat ovat varsin satunnaiset, joten treidaajan oma toiminnan satunnaisuus ei ainakaan helpota onnistumisen todennäköisyyksiä.

Treidaussraja päättyy tältä erää. Koko sarja on myös ladattavissa PDF-tiedostona:

file-pdf Talousmentor-treidaussarja

Treidaussarjan referenssejä

Treidaussarjan pohjalla on ollut useita internet-lähteitä (mm. Investopedia) sekä kirjallisuutta, podcastejä ja Youtube-videoita. Graafityökaluista olen oppinut pitämään TradingView (www.tradingview.com) ja Investing.com (www.investing.com) palveluista.

Kirjallisuus

Videosarjat

Adam H. Grimes:lla on oma ilmainen treidauskurssi, missä on yli 50 videota. Kurssin sisältö vastaa pitkälti em. kirjaa, joten kurssi kannattaa tarkastaa ensin. Kirja on kuitenkin varsin kallis (76 eur). Kurssille osallistuminen vaatii rekisteröinnin (sähköpostiosoitteen). Itse en ainakaan ole saanut hirvittävästi spämmiä sieltä. Jonkin keskustelupalstan päivitysviestin muutaman kerran viikossa. Ehkä senkin saisi hiljennettyä jostain, muta en ole jaksanut sitäkään tehdä. https://www.marketlifetrading.com/

Youtubessa UKspreadbetting tarjoaa valtavasti videoita kaikenlaisiin tarpeisiin. Ja videoita tulee kovalla tahdilla lisää. Lisäksi erikseen voin suositella Francis Hunt:n haastattelusarjaa. Heillä on myös nettipalvelu Financial Spread Betting, jossa on paljon sisältöä.

Chat with traders -podcast. Australialainen Aaron Fifield haastattelee treidaajia ympäri maailmaa. Yksittäinen jakso kestää sen 60 – 90 minuuttia, joten sarjan läpikäynti vaatii kovaa keskittymistä. Aloita jaksosta 001 ja kuuntele ainakin parikymmentä ensimmäistä jaksoa. Podcastit on tarjolla monessa lähteessä, joten se voi löytyä myös suosikkipalvelustasi. https://chatwithtraders.com/podcast-episodes/

Nordnetin Trader’s Club https://www.youtube.com/playlist?list=PL7A7xDUTCulCOIfkehQUlx0eNWKEk2kjq