The Clorox Company

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty yhdysvaltalainen Clorox Company, joka on tunnettu erilaisten valkaisu- ja siivousaineiden valmistaja ja markkinoija. Useat yhtiön tuotteet ovat omissa kategorioissaan markkinajohtajia tai -kakkosia. Cloroxilla on noin 8 800 työntekijää, sen tuotteita myydään yli 100 maassa ja yhtiön markkina-arvo on noin 19 miljardia dollaria.

Cloroxin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Clorox Company sijoituskohteena

Cloroxin juuret ulottuvat vuoteen 1913, jolloin 5 yrittäjää perustivat tehtaan, joka alkoi valmistaa valkaisuainetta laajemmassa mittakaavassa. Perustetun yhtiön nimi oli tuolloin Electro-Alkaline-Company ja valkaisuaineen tuotenimi oli Clorox. Myöhemmin myös yrityksen nimi (Clorox Chemical Co) muutettiin vastaamaan yhtiön tunnettua tuotetta.

1950 luvulla Procter & Gamble (PG) osti Cloroxin, mutta hankinta joutui kilpailuviranomaisten hampaisiin ja pitkien oikeustaisteluiden jälkeen PG:n piti luopua hankitusta yhtiöstä. Irtautuminen tapahtui vuonna 1969 ja Clorox listautui pörssiin (NYSE: CLX). Yhtiön nimi oli nyt The Clorox Company.

clx-1913-2019
Kuva: Yhtiön esitysmateriaali ”Cagny 2019”. https://s21.q4cdn.com/507168367/files/doc_presentations/2019/Clorox-2019-CAGNY-Presentation-Final-(web).pdf

Cloroxin tuoteportfolio sisältää erilaisia valkaisu-, siivous- ja desinfiointiaineita. Näiden lisäksi portfolioon sisältyy vedenpuhdistussuodattimia, henkilökohtaisen hygienian ja laihduttamisen tuotteita sekä kissanhiekkaa.

Toimintaympäristö

Yhtiön myynnistä noin 25 prosenttia tulee Walmartin kautta, minkä lisäksi 5 suurinta asiakasta kattaa noin 50 prosenttia koko konsernin myynnistä. Yhtiöllä on paljon erilaisia tuotteita, joten siinä mielessä on ymmärrettävää, että isot kauppaketjut vastaavat suurta osaa yhtiön myynnistä.

Joka tapauksessa yhtiö on varsin riippuvainen kauppaketjujen ostopäätöksistä. Lisäksi taistelu hyllytilasta on kovaa, sillä Cloroxin tuotteiden kanssa kilpailevat kauppojen omien ”private label” -tuotteiden lisäksi muiden valmistajien (Unilever, Johnson & Johnson) vastaavanlaiset tuotteet.

Tuotteiden kilpailutekijöinä ovat hinnan lisäksi brändin tunnettuus sekä tuotteen toimivuus. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön tulee panostaa suuria summia tuotteiden myyntiin ja markkinointiin sekä erilaisiin esittelytilaisuuksiin. Brändi- ja tuotetietoisuutta pitää ylläpitää jatkuvasti, joten siinä mielessä markkinointibudjetista on vaikea hakea säästöjä.

Kemikaalisten tuotteiden käyttöön liittyy aina onnettomuusriski sekä erilaiset kuluttajavastuuasiat. Yhtiön onkin historiansa aikana maksanut erilaisia korvauksia tuotevahinkojen johdosta. Ja tuskin korvattavilta vastuilta vältytään tulevaisuudessakaan.

Taloudellinen tilanne

Yhtiön liikevaihto on kasvanut hienokseltaan eli noin +1…+3 prosentin vuotuisella tahdilla koko kuluneen vuosikymmenen. Tulostaso on noussut vuosien 2015 – 2018 aikana aiemmasta noin 580 miljoonasta dollarista nykyiselle noin 820 miljoonan dollarin tasolle. Tulostason nousua on tukenut tehdyt yrityskaupat sekä USA:n verouudistus. Kun nämä vaikutukset huomioidaan, niin voidaan kysyä, että mistä Cloroxille kasvua?

Taseessa esiin nousee alhainen oman pääoman määrä, joka on laskenut omien osakkeiden ja osinkojen myötä varasin alhaiselle tasolle. Vuosikymmenen alussa oma pääoma oli hetken aikaa jopa negatiivinen, mutta on nyt viimeisten vuosien aikana noussut noin 500 miljoonaan dollariin.

Alhaisesta omasta pääomasta johtuen liikearvon suhteellinen osuus taseen loppusummasta on noussut noin 30 prosentin tasolle. Vastaavasti velkaisuuden tunnusluvut ovat heikot: omavaraisuusaste on 10 – 15 prosenttia ja gearing yli 400 prosenttia. Osinkojen jälkeisillä rahavirroilla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 10 – 15 vuodessa eli tästä näkökulmasta katsottuna yhtiön velkojen hoitokyky on ihan kohtuullisella tasolla.

Brand-Product-Collage2
Kuva: https://www.thecloroxcompany.com/brands/

Alhainen oman pääoman määrä tarkoittaa myös sitä, että pääomien tuottoprosentit ROE ja ROI ovat ihan omilla tasoillaan, joten tässäkään puhtaaseen tunnusluvun arvoon ei kannata nojautua.

Osinkosijoittaja on mielissään yhtiön osingon pitkästä nousuhistoriasta (nousua vuodesta 2002 alkaen). Viime keväänä kvartaaliosinko nousi +10,4 prosenttia 0,96 dollarista 1,06 dollariin. Tulevien 12 kuukauden osinkoennusteeni on 4,28 dollaria, mikä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 150,77 USD).

PE-luku on nyt noin 23,7x, mikä indikoisi varsin korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta PE-luku on viime vuosina ollut yli 20 tasolla, joten yhtiön tuloksentekokykyyn ja sen kehitykseen riittää luottoa.

Näkymät tilikaudelle 2020

Cloroxin tilikausi 2020 alkoi 1.7.2019 ja yhtiö arvioi, että tilikauden 2020

  • liikevaihto kasvaa: +0…+2 % (2019: 6 214 M USD)
  • EPS: 6,30 – 6,50 USD (2019: 6,32 USD)

Yhtiö arvioi, että myyntiin ja marginaaleihin voi negatiivisesti vaikuttaa koveneva kilpailu sekä jälleenmyynnin tilanne, kohoavat logistiikan kulut sekä kauppasotaan liittyvät tullitariffit yms.

Kaaviot

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Cloroxin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä tekemäni ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

clx-kaaviot-q42019

Osakkeen arvoksi sain 130 dollaria eli tämän perusteella noin 151 dollarin hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu.

THE CLOROX COMPANY27.9.2019 | 150,77 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cloroxin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon kehitys, korkea velkaisuus sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Cloroxin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Clorox Company sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “The Clorox Company”

Kommentit on suljettu.