Tuloskausi Q3/2019 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 77 eri yrityksestä. Ennen kuin Q3/2019 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun ja volatiliteetin perusteella.

Lisäksi koostin pistekuvaajat (scatter) seuraavista suhteista:

 • PE/osinkotuotto
 • osinkotuotto/volatiliteetti
 • EP/volatiliteetti

Kaikki Talousmentor-yritysanalyysin 77 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa

 • 32 suomalaista,
 • 13 ruotsalaista,
 • 8 norjalaista ja
 • 24 amerikkalaista yhtiötä.

Tämän kertaisesta tunnuslukuvertailusta on jätetty pois norjalaiset yhtiöt, Telenorin hankkima DNA sekä Metso, joka jakautuu ja yhdistyy Outotecin kanssa. Vertailussa on mukana siten 67 yritystä.

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 11.10.2019 päätöskursseja.

HUOM! Kaikki ennusteet ovat omiani. Ennusteet eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni on sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Listan ulkopuoliset Suomi-yhtiöt

Koostimme yhteistyössä Piksun, Sergion ja Talousmentorin kanssa tulosennusteita valikoiduille Helsingin pörssissä listatuille yrityksille. Ennusteet on tehty sekä Q3/2019 että koko vuodelle 2019.

ennusteet-q32019

Lista on saatavilla täällä

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2019 ennustamieni nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

YRITYS Osake Tulos (e) PE
Swedbank 140,35 kr 18,33 kr 7,7
Nokian Renkaat 27,11 € 3,00 € 9,0
Betsson B 50,00 kr 5,53 kr 9,0
Aktia 8,45 € 0,90 € 9,4
Nordea 6,48 € 0,64 € 10,1
Cummins 162,76 $ 15,52 $ 10,5
Sv. Handelsbanken A 93,34 kr 8,85 kr 10,5
SEB A 92,16 kr 8,67 kr 10,6
Aflac 52,44 $ 4,49 $ 11,7
Archer-Daniels-Midland 40,46 $ 3,45 $ 11,7
IBM 142,76 $ 12,10 $ 11,8
Hoivatilat 12,70 € 1,04 € 12,2
Sampo 36,04 € 2,91 € 12,4
Metsä Board B 5,85 € 0,47 € 12,4
Harley-Davidson 35,10 $ 2,82 $ 12,4
Trelleborg 142,75 kr 11,36 kr 12,6
Sanoma 9,75 € 0,77 € 12,7
Cargotec 28,76 € 2,27 € 12,7
UPM 27,97 € 2,06 € 13,6
Ford Motor Company 8,78 $ 0,63 $ 13,9
Stora Enso 11,55 € 0,79 € 14,6
Fortum 21,36 € 1,46 € 14,6
Valmet 17,77 € 1,20 € 14,8
Finnair 6,40 € 0,43 € 14,9

Hoivatilojen tulos sisältää kiinteistöjen laskennallisia arvonmuutoksia, joten yhtiön PE-luku ei ole mielekäs mittari.

Listalla on nyt 24 yhtiötä, kun viimeksi heinäkuussa yhtiöitä oli 27. PE-luvun perusteella järjestetty koko lista on nähtävillä ”Yrityslista – alhaisin PE” -sivulla.

Tuloskierros antaa tällä kertaa tietoa siitä, miten maailmantalouden hidastuminen vaikuttaa yhtiöiden tuloksentekokykyyn. Tästä syystä ennusteet voivat muuttua rajustikin tuloskierroksen jälkeen. Eli juuri nyt edullinen PE-lukema voi muuttua kertaheitolla heikoksi yhtiön tuloskunnon romahtaessa.

Pistemäisen ennusteen sijaan tulisikin katsoa tulosta isommalla hintavälillä. Pelkän PE-luvun perusteella sijoituksia ei siis tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 17 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

YRITYS Osake Osinko (e) %
Nordea 6,48 € 0,70 € 10,8%
Sampo 36,04 € 2,95 € 8,2%
Betsson B 50,00 kr 4,00 kr 8,0%
Aktia 8,45 € 0,65 € 7,7%
Lassila-Tikanoja 13,10 € 0,92 € 7,0%
Ford Motor Company 8,78 $ 0,60 $ 6,8%
SEB A 92,16 kr 6,25 kr 6,8%
Sv. Handelsbanken A 93,34 kr 6,00 kr 6,4%
Swedbank 140,35 kr 9,00 kr 6,4%
Kraft Heinz Company 27,08 $ 1,60 $ 5,9%
Nokian Renkaat 27,11 € 1,60 € 5,9%
Telia Company 44,33 kr 2,39 kr 5,4%
Uponor 9,92 € 0,53 € 5,3%
Tieto 24,90 € 1,30 € 5,2%
Fortum 21,36 € 1,10 € 5,1%
Metsä Board B 5,85 € 0,30 € 5,1%
UPM 27,97 € 1,42 € 5,1%

Osinkotuoton perusteella järjestetty koko lista on nähtävillä ”Yrityslista – korkein osinkotuotto” -sivulla.

Nordean osinkoihin kannattaa suhtautua suurella varauksella. Nordea tiedottaa 25.10. tarkemmin strategiastaan ja osingonjaostaan. Jos osinko laskee selvästi, niin silloin myös Sammon osinko voi olla paineessa.

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin. Tämänkaltainen vertailu tehtiin kesäkuussa kirjoituksessa Osingot järjestykseen (06/2019).

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen PE-lukujen ja osinkotuottojen perusteella. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.

q32019-scatter-pe-osinkotuotto

Kuvan saa suurennettua tästä

Volatiliteetti

Modernin rahoitusteorian mukaan osakkeen volatiliteetti eli keskihajonta määrittelee sijoituksen riskiä. Mitä enemmän osake heiluu, sitä riskisempi sen sanotaan olevan. Teoriaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, mutta katsotaan tästäkin huolimatta alhaisimman riskin osakkeet.

Vertailun vuoksi olen tuonut taulukkoon myös Helsingin (OMXH25), Tukholman (OMXS30) ja USA:n (S&P500) indeksien volatiliteetin.

Alhaisimman volatiliteetin osakkeet

Oheisessa taulukossa on esitettynä Helsingin, Tukholman ja SP500 indeksien volatiliteetit sekä alle 20 prosentin volatiliteetilla olevat yhtiöt.

YRITYS Osake Volatiliteetti
Telia Company 44,33 kr 14,0%
Lassila-Tikanoja 13,10 € 14,4%
Elisa 47,57 € 14,5%
Dominion Energy 81,90 $ 15,1%
*** SP500 2 970,27 16,2%
*** OMXH25 4 034,22 16,6%
*** OMXS30 1 653,28 16,9%
KONE 52,60 € 17,5%
Aktia 8,45 € 17,7%
General Mills 54,35 $ 17,8%
PepsiCo 137,64 $ 17,8%
Fortum 21,36 € 18,2%
Sampo 36,04 € 18,6%
Campbell Soup Company 46,87 $ 19,7%
Marimekko 27,80 € 19,9%

Vastaavasti suurimmat volatiliteetit olivat seuraavilla osakkeilla.

 • Fastenal Company: 44,4 %
 • Metsä Board: 42,9 %
 • Cargotec: 39,6 %
 • Finnair: 38,0 %
 • Stora Enso: 37,5 %

Osinkotuotto ja volatiliteetti

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen osinkotuottojen sekä volatiliteetin perusteella.

q32019-scatter-osinko-volatiliteetti

Kuvan saa suurennettua tästä

Kuvaa voi tulkita niin, että mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua osinkotuottoa. Todellisuudessa tilanne ei ole näin suoraviivainen, sillä myös osakkeiden alhainen riippuvuus toisistaan (kovarianssi, yhteisvaikutus) vaikuttaa. Jos tätä ajattelua viedään pidemmälle, niin lopulta päädytään CAPM-malliin, josta enemmän kirjoituksessa: CAPM – mikä se on?

Valitsin 5 yhtiötä, joilla oli korkea osinkotuotto ja alhainen volatiliteetti ja muodostin niistä salkun, missä kutakin osaketta oli 3 kuukautta sitten (heinäkuun alussa) 20 prosenttia. Laskin salkun volatiliteetin (10,6 %) ja ennustetun osinkotuoton (6,3 %) seuraavalle 12 kuukaudelle.

Kuten nähdään, niin näin muodostetun salkun volatiliteetti on selvästi alhaisempi, kuin minkään muun yksittäisen osakkeen. Salkun volatiliteetti alittaa myös indeksien 16 – 17 prosentin lukemat.

EP-tuotto ja volatiliteetti

Oheisessa kuvaajassa olen käyttänyt PE-luvun käänteisarvoa eli EP-lukua. Näin saadaan laskettua ennustettu tulostuotto. Jos osakkeen hinta on 10 euroa ja jos yhtiön ennustetaan tekevän 0,75 euron EPS-tuloksen, niin silloin PE olisi 10/0,75 = 13,3x. Tällöin EP-luku olisi 0,75/10 = 7,5 %.

q32019-scatter-ep-volatiliteetti

Kuvan saa suurennettua tästä

Tässäkin kuvan tulkinta on sama kuin edellä eli mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua tulostuottoa.

Muodostin myös tässä salkun ja kriteerinä oli vasempaan yläreunaan painottuva korkea EP-luku ja alhainen volatiliteetti. Tässä salkussa Fortum ja Aflac korvasivat edellisen kappaleen salkun Telian ja Dominion Energyn. Salkun ep-tuotto on 7,9 prosenttia (PE = 12,7x) ja volatiliteetti 11,9 prosenttia. Tämän salkun volatiliteetti nousi hieman, mutta on edelleen yksittäisiä salkun osakkeita alhaisempi.

Yhteenveto

Tässä vertailussa katsottiin parhainta osinkotuottoa ja tulostuottoa tarjoavia yhtiöitä. Kuten kirjoituksessa todettiin, niin ennusteisiin kannattaa tässä suhdannetilanteessa suhtautua varauksella. Lisäksi ennusteet ovat pistemäisen luvun sijaan aina arvoalueita, joiden skaala voi olla varsin laajakin.

Tästä syystä sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.

Volatiliteetin ja sen mukaan luodut osinko- ja ep-tuottokaaviot visualisoivat osakkeiden hajautusideaa. Kaavioissa esitetyt 5 osakkeen salkut eivät olleet riskisydeltään parhaita mahdollisia. Omaa salkkua ei siten tule perustaa tässä kirjoituksessa esitettyjen tietojen perusteella.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus