Viikkokatsaus 45/2019

Viikkokatsauksessa mm.

  • Lyhyet yhteenvedot viikon aikana tuloksensa raportoinneilta yhtiöiltä ja mukana mm. USA-yhtiöistä Kraft Heinz, Archer-Daniels-Midland sekä Edison International
  • Q3-tuloskierros hieman hiljenee tulevalla viikolla ja ennakoissa mm.
    • Marimekko, Raisio, Sampo, Securitas ja Skanska

Talousmentor-salkku

Viikon 44/2019 lopussa:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 27 050 € -1,0% -2,9% 5,2% 0,0%
Seligson-vertailusalkku 35 533 € 0,5% 3,8% 18,9% 11,5%

Talousmentor-salkkuun tuli viikon aikana Telian osingot, jotka olivat ennakonpidätyksen jälkeen noin 93 euroa. Tämän vuoden osinkopotti on ollut yhteensä 1 615 euroa ja tämä taitaa olla lopullinen summa, kun Nokia pisti osinkohanat kiinni.

Käteistä salkussa on noin 4 475 euroa ja kolme viikkoa sitten (Viikkokatsaus 41/2019) katselin Betssonia ja Centurylink:iä ”sillä silmällä”. Centurylink pääsi karkuun, sillä osake oli tuolloin noin 11,50 dollaria, kun perjantain päätöskurssi oli 13,30 dollarin tasolla. Ihan kiva, noin 15 prosentin nousu muutamaan viikkoon. Joka siis jäi kokematta, kun jäin jännittämään osakkeen kehitystä. Yhtiö raportoi tuloksensa keskiviikkona 6.11., joten sijoittajan kannattaa katsastaa tämä ensin.

Betsson oli tuolloin noin 45 kruunussa ja arvelin senkin jo päässeen karkuun, kun osake nousi noin 51 kruunuun (+13 %). Nyt ollaan taas lasketeltu noin 47,50 kruunun tasolle, joten tätä voisi jälleen seurata vähän tarkemmin, kun tuloskiireet helpottavat tulevan viikon jälkeen.

Talousmentor-salkun tilannetta voi tarkemmin seurata Salkku-sivulta.

Huomiohinnat

Huomiohintalistalla on nyt 3 yritystä (katso koko lista Yrityslista: Huomiohinnat):

YRITYS Osake Huomio-hinta %
Clorox Company 147,04 $ 146,84 € -0,1%
CHRW 74,70 $ 73,66 $ -1,4%
Finnair 5,83 € 5,66 € -2,9%

Näistä Clorox ja Finnair ovat jo raportoineet tuloksensa, mutta en ole vielä ehtinyt näitä käsitellä. CHRW raportoi tuloksensa kuluneella viikolla ja yhtiön päivitetyn Talousmentor-yritysanalyysin voi lukea tästä.

Tuloskierroksen ruuhkan takia palataan tarkemmin listan pariin ensi viikolla.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Clorox Company 147,04 $ 23,1x 146,0% 4,320 $ 2,9% 19
CHRW 74,70 $ 16,5x 37,5% 2,080 $ 2,8% 24
Finnair 5,83 € 13,6x 7,5% 0,25 € 4,3% 18

Viikko 44

Tuloskierros

Q3-tuloskierros on täydessä vauhdissa, kun 17 Talousmentor-yrityslistan yritysta raportoi tuloksensa. Jonossa on vielä 3 USA-yritystä eli Clorox Company, Corning ja Dominion Energy. Pyrin käsittelemään nämä tänään ja huomenna maanantaina.

Lisäksi jonossa on 7 -yritystä, joiden käsittelyn aloitan myöskin alkuviikon aikana. Tavoitteena on, että ensi viikon lopulla kaikki tuloksensa julkistaneet yhtiöt olisi ehditty käydä läpi.

Ohessa on käsiteltyjen yhtiöiden lyhyet tuloskommentit.

Swedbankin liike­vaihto nousi hieman palkkio­tuottojen kasvun sekä Ruotsin alhaisempien viran­omais­maksujen johdosta. Toiminnan kulut nousivat merkittävästi mm. rahan­pesun­estoon liittyvien kulujen johdosta. Tämä painoi myös tuloksen selvään laskuun (-16%). (27.10.2019)
Handelsbanenin korko- ja palkkio­tuotot olivat kelpo kasvussa (2,4% ja 3,8%). Yhtiö ilmoitti aloitta­vansa toimintojensa yksin­kertais­tamisen ja nyt yhtiö on vetäytymässä Baltiasta, Puolasta ja Aasiasta. Yhtiö pohtii myös Saksan toimintojen lopettamista. Näihin liittyen yhtiö kirjasi 900 mSEK:n kulu­erän, joka veti tuloksen 13%:n laskuun. (27.10.2019)
Alfa Lavalilta jälleen erin­omainen kvartaali: LV +19% ja EBIT +25%. Tilaus­kannan arvo laski hieman, mutta kysyntä­tilanne oli edelleen hyvä useimmilla markkinoilla. (28.10.2019)
ITW:n lukuja painoi H2/2018 alkanut markki­noiden heikkous, joka näkyi lähes kaikkien segmenttien liike­vaihdon laskuna. Säästö­ohjelman tuomat hyödyt pitivät tulos­laskua maltil­lisena. ITW piti ohjeistuksen ennallaan eli vuoden 2019 EPS olisi 7,55 – 7,85 USD. (28.10.2019)
Stora Enson Q3:n oli vaikea: LV -7% ja EBIT -53%. Lukuja painoi vertailu­kautta alhai­semmat hinnat sekä myynti­volyymit. Markkinoita hermos­tutti myös sekin, että Q4:n ohjeistus oli Q3:n tulostasoa heikompi. (29.10.2019)
Ford Motor Company:n auto­toimi­tukset ja markkina­osuus laskivat edelleen. Netto­tulos laski peräti 57% uudelleen­järjestely­kulujen ja näihin liittyvien alas­kirjausten johdosta. Yhtiö ilmoitti myös 300 000 auton korjaus­kutsusta, josta syntyy arviolta noin 250 mUSD:n kulut Q4:lle. (29.10.2019)
Caverionin liike­vaihto laski hieman myytyjen liike­toimintojen johdosta. Kannat­tavuus parani selvästi, mitä tuki heikosti kannat­tavista projek­teista luopuminen sekä yhtiön tarkempi projekti­valinta. Yhtiö hankki Huurteen kylmä­teknisten ratkaisujen liike­toiminnan, minkä lisäksi yhtiö odottaa edelleen Maintpartner-kaupan viran­omais­hyväksyntää. Mikäli hyväksyntä saadaan, niin nämä 2 yhtiötä toisivat noin 175 mEUR:n lisän yhtiön vuotuiseen liike­vaihtoon. (29.10.2019)
Aktian korkokate jatkoi laskuaan (-7%), mutta palkkio­tuotot kääntyivät nousuun (+7%). Tuottoja paransi ennätys­tasolle nousseet hallin­noitavat varat. Henki­vakuutus­netto-erä nousi hyvien sijoitus­tuottojen ansiosta. Varsinainen vakuutus­tekninen tulos jäi kuitenkin viime vuodesta. Yhtiön tehostus­toimenpiteet toivat kerta­luontoisia kuluja, minkä johdosta raportoitu netto­tulos laski yli 40%. (30.10.2019)
Nokian Renkaiden lukuja painoi Euroopan auto- ja rengas­markkinan heikko kehitys ja kova kilpailu. Myös Venäjän auto­myynti osoittaa laskun merkkejä, mikä vaikuttaa samalla Nokian Renkaiden liike­toimintaan siellä. USA:n Daytonin tehdas aloittaa kaupallisen toimintansa Q1/2020 aikana. (30.11.2019)
Olvin liike­vaihtoa (+2,6%) tuki Viron alko­holi­veron lasku, mutta toisaalta rasitti Latvian valmiste­veron nosto. Liike­tulos kasvoi hieman, mutta tässä on hyvä muistaa vertailu­kauden otolliset sääolot verrattuna tämän­vuotiseen tilan­teeseen. (30.10.2019)
F-Securen liike­vaihto kasvoi Yritys­tieto­turvan hyvä kehityksen vetämänä. Nyt kehitys oli täysin orgaanista, sillä MWR InfoSecurity sisältyi vertailu­kauden lukuihin. Liike­tulos oli 2,5 mEUR voitollinen, mitä selittää pitkälti kasvanut liike­vaihto. Netto­tulos jäi viime vuoden tasolle erilaisten vero­kirjausten johdosta. (31.10.2019)
Metsä Board:n liike­vaihto kääntyi n. 3%:n nousuun kartonkien kasvaneiden toimitus­määrien avittamana. Liike­tulos jäi odotetusti vertailu­kaudesta (-33%), mitä painoi nousseet tuotanto­kustannukset sekä erityisesti heikentynyt sellu­markkina. Myös Metsä Fibren osuus tuloksesta laski selvästi. Yhtiö arvioi, että Q4:n vertailu­kelpoinen liike­tulos on Q3:n tasolla (42,5 mEUR). (31.10.2019)
Cummins:n myynti laski odotuksia nopeammin, mikä painoi liike­vaihtoa 3% ja liike­tulosta 13%. Niin raskaan teolli­suuden kuin myös rakentamisen kysynnän lasku oli laajaa globaalisti. Yhtiö alensi myös koko vuoden 2019 ennusteitaan, mikä tarkoittanee rumia lasku­lukuja Q4:lle. Arvioin Q4:n liike­vaihdon laskevan 10-15% ja liike­tuloksen 30-40%. (31.10.2019)
Loomiksen kasvua tuki hankitut liike­toimet. Ziemann-kauppa odottaa vielä viran­omais­hyväksyntöjä. Liike­tulos kasvoi selvästi (+18%), jota tuki liike­vaihdon lisäksi yhtiön tekemät tehos­tus­toimet. Ne toivat kuluja vuosi sitten ja toisaalta säästöjä tämän vuoden tulokseen. Se korostaa isoa prosentti­muutosta. (1.11.2019)
CHRW:n Q3:n oli vaikea: LV -10% ja EBIT -18%. Rahti­markkinoilla nähtiin aggres­siivista hinnoit­telua, kun tarjontaa oli selvästi enemmän kuin samaan aikaan heikke­nevää kysyntää. Se painoi margi­naaleja. Myös Q4:sta voi odottaa haastavaa, sillä net-revenue (eräänlainen brutto­kate) oli loka­kuussa noin 15%:n laskussa. (1.11.2019)
AMD:n Q3:n oli odotetusti vahva, jota yhtiön aiemmin tuomat uutuus­mallit tukivat. Liike­vaihto oli paras sitten vuoden 2005 ja ennätyksen voi odottaa rikkou­tuvan myös Q4:lla, sillä yhtiö arvioi sen liike­vaihdon olevan noin 2,1 Mrd USD (Q3: 1,8 Mrd USD). Liike­tulos nousi myös reippaasti hyvän myynnin kehityksen vetämänä. (1.11.2019)
Archer-Daniels-Midland:n liike­vaihto nousi 6%, mitä tuki hankittu Neovita. Tämä oikaisten liike­vaihto olisi kasvanut noin 2,6%, jota voi pitää hyvänä suorituk­sena H1:n haasteisiin nähden. Liike­tulos jäi vertailu­kaudesta lähes 20%, mitä painoi murskatun öljy­siementen margi­naalien voimakas lasku sekä bio­etanolin edelleen haastavana jatkuva markkina­tilanne. (2.11.2019)
Edison International:n tulos­raportin huomion vei Kaliforniaa jälleen riivaamat laajat maasto­palot. Q2:lla Kaliforniaan luotiin maasto­palo­rahasto, johon yhtiö teki 2,4 Mrd USD:n käteis­siirron. Tämän johdosta yhtiö teki osake­annin, mikä laimensi nykyisten omistajien omistus­osuutta noin 7%. Yhtiön investointi­ohjelma tuleville vuosille on noin 5 Mrd USD per vuosi ja yhtiö on esittänyt viran­omaisille noin 13%:n hintojen korotuksia vuodesta 2021 alkaen. Ilmaston­muutoksen torjunta vaatii merkit­täviä investoin­teja verkkoihin sekä sähkön­tuotantoon ja prosessi kestää vuosia ellei jopa vuosikymmeniä. (2.11.2019)
Kraft Heinz:n Q3:n tulos osoitti sen, että yhtiön muutos­prosessi alkaisi pikku hiljaa tuottavan tulosta. Liike­vaihto laski 5%, mitä rasitti myydyt liike­toimet sekä valuut­tojen vasta­tuuli. Myydystä juusto­liike­toiminnoista yhtiö kirjasi 241 mUSD:n myynti­voiton, jonka ansiosta liike­tulos nousi 10%. Kelpo tulos­raportti kiritti osakkeen noin 15 %:n nousuun. (3.11.2019)

Viikko 45

IBM:n osinko (1,62 USD) irtoaa torstaina 7.11.2019. Arvioin, että tämän jälkeen tulevat 12 kk:n osingot olisivat yhteensä 6,63 dollaria (=1,62 +1,67*3). Se antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton (osake 135 USD). Osingon nostovuoro olisi tasaisen 4 kvartaalin jaksojen mukaisesti toukokuussa 2020. Sitä ennen yhtiö ehtii raportoida kaksi tulosraporttia, joten ne oikeastaan antavat kuvaa yhtiön osingonmaksukyvystä sekä -strategiasta RedHat-kaupan jälkeen.

Q3/2019 tuloskierros

Tuloskierros alkaa hiljenemään ja tulevalla viikolla 6 Talousmentor-yrityslistan yritystä raportoi tuloksensa.

Norjalaisten yhtiöiden käsittely on päättynyt eli poistan nämä yhtiöt tuloskierroksen jälkeen listoilta. Näin käy myös DNA:lle ja Metsolle. Teen poistot viikon 46 loppupuolella (15.11.).

Hoivatilojen Q3-raportti on vain lyhyt katsaus kvartaalin tilanteeseen, eikä se sisällä ihan kaikkia normaalin tulosraportin tietoja.

q32019-vko45

Keskiviikko 6.11.

Marimekko

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 31,5 29,8 5,6% 120,0 111,9 7,2%
Liiketulos (ebit) 6,5 6,2 5,1% 16,6 17,7 -6,3%
Nettotulos (omistajille) 4,8 4,9 -1,4% 11,9 13,7 -13,3%
EPS (EUR) 0,59 0,60 1,46 1,70
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,68 0,60+1,25

Yhtiö kertoi Q2-raportissa, että vuoden toisella puoliskolla se saa odotettua enemmän lisenssituottoja Aasia-Tyynenmeren alueelta. Näkyykö näitä tuottoja jo nyt ja paljonko ne ovat?

Yhtiö kertoi myös, että se panostaa kasvuun, jonka johdosta sen kulutaso on H2/2019 korkeampi kuin vuosi sitten. Toisaalta yhtiö kertoi, että sen tilikauden 2019 vertailukelpoinen liiketulos olisi viime vuotta parempi (”enintään n. 17 M EUR”). Millaisia investointeja yhtiö on tehnyt ja mille tasolle kulut asettuvat? Entä onko odotettavissa, että korkea kulutaso pitää myös lähitulevaisuudessa?

Yhtiön taloudellisina tavoitteina on kasvattaa vuotuista liikevaihtoa 10 prosenttia ja nostaa liiketulosmarginaali yli 15 prosentin tason. Miltä nämä tavoitteet näyttävät raportin silmin?

Raisio

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 65 63 3,0% 235 228 3,0%
Liiketulos (ebit) 8,0 7,8 2,6% 27,5 16,6 65,7%
Nettotulos (omistajille) 6,0 6,0 0,0% 23,5 12,1 94,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,12 0,12+0,04

Yhtiön liikevaihto on noussut alkuvuoden aikana vajaat 3 prosenttia, missä liikevaihtoa on tukenut yhtiön tekemät hintojen korotukset. Oma Q3:n liikevaihtoennusteeni liikkuu 3 prosentin kasvussa, mutta jos hintojen korotukset ovat menneet läpi kunnolla, niin liikevaihdon kehitys voi olla ennustettani parempaa.

Tuloskehitys on myös ollut positiivista liikevaihdon kasvun sekä parantuneen tehokkuuden myötä. Yhtiöllä on ollut vielä jotain haasteita Puolassa. Onko nämä saatu jo ratkaistua?

Sampo

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 010 2 013 -0,1% 10 450 8 048 29,8%
Nettotulos (omistajille) 250 385 -35,1% 1 615 1 683 -4,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 2,10 2,85

Sampo päivitti muutama viikko sitten Nordean vanavedessä omaa kevään 2020 osinkoa, joka olisi noin 2,10 – 2,30 euroa. Lisäksi yhtiö kertoi, että Sammon hallitus tarkastelee uudelleen osinkopolitiikkaa helmikuun 2020 alussa. Saadaanko raportissa jonkinlaista lisävalaistusta osinkosummiin ja -periaatteisiin?

Raportissa fokus myös If:n ja Topdanmarkin kulusuhteisiin. H1/2019 If:n kulusuhde oli 84,7 prosenttia ja Topdanmarkin 79,0 prosenttia eli molempien yhtiöiden vakuutustoiminta toimii tehokkaasti.

Tulosta heiluttavat sijoitustoimintojen laskennalliset muutokset. Joten, jos tulos heilahtaa paljon suuntaansa, niin raportissa huomio tähän.

Talousmentor-salkussa on Sammon osakkeita.

Securitas (SWE)

M SEK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 27 100 25 821 5,0% 109 000 101 467 7,4%
Liiketulos (ebit) 1 250 1 101 13,5% 5 000 4 469 11,9%
Nettotulos (omistajille) 800 756 5,8% 3 200 3 021 5,9%
Tuleva Ed.
Osinko 12kk 4,75 4,40

Viimeksi yhtiö kertoi, että se menetti asiakkuuksia niin Ranskassa kuin UK:ssa, joka näkyi etenkin Europe-segmentin liiketuloksen kehityksessä (-3,5 %). Onko yhtiö saanut kompensoitua näitä menetyksiä uusilla sopimuksilla?

Lisäksi viimeksi yhtiöllä oli haasteita viedä nousseita palkkakuluja omiin myyntihintoihinsa. Onko tämän suhteen edistytty?

Osake laski Q2 raportin jälkeen yli 10 prosenttia, joten sijoittajat ovat herkässä yhtiön kulurakenteen kehityksen suhteen.

Torstai 7.11.

Skanska (SWE)

M SEK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 43 000 43 084 -0,2% 172 500 171 730 0,4%
Liiketulos (ebit) 1 700 916 85,6% 6 850 5 647 21,3%
Nettotulos 1 350 833 62,1% 5 525 4 594 20,3%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (SEK) 6,25 6,00

Yhtiö valikoi nyt tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy, mikä näkyi viimeksi mm. liikevaihdon sekä tilauskannan hienoisena laskuna. Raportissa huomio tilauskannan kokoon, joka Q2:n lopussa oli 184 miljardia kruunua.

Viimeksi yhtiö arvioi markkinatilannetta:

Asuntorakentamisessa Ruotsin markkinat ovat heikot ja uusista asunnoista on ylitarjontaa. Suomessa ja Norjassa tilanne on vakaa. Euroopassa kysyntä on myöskin vakaa, mutta kustannusinflaatio on korkealla tasolla.

Miten talouden hidastuminen on näkynyt asuntorakentamisen aktiviteetissa?

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus