Viikkokatsaus 46/2019

Viikkokatsauksessa mm.

 • Lyhyet yhteenvedot viikon aikana tuloksensa raportoinneilta yhtiöiltä ja mukana mm. Sampo, Raisio sekä Marimekko
 • Hoivatiloista 14,75 EUR/osake ostotarjous
 • Caverion piti CMD:n ja päivitti taloudellisia tavoitteitaan
 • Aktian yt:t päätökseen ja yhtiö arvioi saavansa 3 mEUR:n säästöt vuodesta 2020 alkaen

Talousmentor-salkku

Viikon 45/2019 lopussa:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 27 346 € 1,1% -1,0% 6,4% -0,2%
Seligson-vertailusalkku 36 315 € 2,2% 8,3% 21,5% 13,0%

Salkusta tarkemmin tulevan viikon Q3-salkkukatsauksessa. Talousmentor-salkun tilannetta voi tarkemmin seurata Salkku-sivulta.

Huomiohinnat

Huomiohintalistalla on nyt 2 yritystä (katso koko lista Yrityslista: Huomiohinnat):

YRITYS Osake Huomio-hinta %
Clorox Company 148,00 $ 145,11 $ -2,0%
Ponsse 27,55 € 26,48 € -3,9%

The Clorox Company raportoi Q1/2020 tuloksensa noin viikko sitten ja liikevaihto ja liiketulos laskivat kolmisen prosenttia. Liikevaihtoa painoi erilaiset promokampanjat alennuksineen sekä Household-segmentin menetetty jakelusopimus. Tämä näkyikin Household:n liikevaihdon (-14 %) ja tuloksen (-58 %) selvinä laskuina.

Clorox arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto ja tulos laskisivat:

 • liikevaihto: -3…+1 % (2019: 6 214 M USD)
 • EPS: 6,05 – 6,25 USD (2019: 6,32 USD)

Yhtiö arvioi, että myyntiin ja marginaaleihin voi negatiivisesti vaikuttaa koveneva kilpailu sekä jälleenmyynnin tilanne, kohoavat logistiikan kulut sekä kauppasotaan liittyvät tullitariffit yms.

Osakkeen hinta on nyt 148 dollaria, mikä tarkoittaisi yhtiön EPS-ennusteelle laskettuna noin 24x PE-lukua. Osakkeen voi luonnehtia olevan varsin korkeasti hinnoiteltu. Itse sain arvonmäärityksellä osakkeen arvoksi noin 131 dollaria, joten myös tämä kertoo osakkeen korkeasta arvostuksesta. Tarkemmin arvonmäärityksestä Clorox Company: Arvonmääritys -sivulla.

clx-042019-112019
Kuva: Clorox, päivägraafi, EMA25, EMA50, RSI – 04/2019 – 11/2019. https://www.TradingView.com

Osake kävi syyskuussa noin 165 dollarin tasolla, jolloin se teki tuplahuiput, jonka jälkeen osake on laskenut reilu 10 prosenttia. Kaaviossa näkyy 3 tulosjulkistuspäivää (ympyröity E), ja joka kerta osake on laskenut voimakkaasti raportin jälkeen. Ja aina osake on jaksanut kiivetä takaisin entisiin lukemiin.

Osake on luomassa jonkinlaista tukitasoa noin 146 dollariin, joten sen pitävyyttä voi seurata tarkemmin. Toiset sanoo, että tukitasosta tulee voimakkaampi, jos sitä kolkutellaan useampaan kertaan, mutta itse uskon siihen, että jos tukitasoa koetellaan usein, niin se sitten aikanaan pettää.

Vielä trendi on sen verran alaspäin, etten arvaisi itse koskea osakkeeseen. Varsinkin, kun osakkeen PE on varsin korkea ja tuloskunto näyttäisi ainakin tilikaudelle 2020 laskevan.

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on huomiolistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. Ja muistutetaan vielä, että lista ei ole ostosuosituslista, vaan pikemminkin lista yrityksistä, joiden osakkeiden hinnat ovat laskeneet huomioita herättävälle tasolle (kurssihistoriaan nähden). Siksi tarkempi tutustuminen yritykseen on tarpeen – voihan olla, että yritys kuuluu listalle huonojen tulevaisuudennäkymien yms. ansiosta.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Clorox Company 148,00 $ 23,9x 145,0% 4,320 $ 2,9% 19
Ponsse 27,55 € 15,4x 23,3% 0,85 € 3,1% 26

Viikko 45

Aktia

Aktia tiedotti, että se on saanut 19.9. käynnistetyt YT:t päätökseen, jonka johdosta 92 työtehtävää päättyy. Lisäksi yhtiö kertoo, että se ”muuttaa 32 konttorin verkostossaan 18 konttorinsa toimintaa” eli konttoriverkko muuttuu varsin radikaalisti.

Aktian mukaan se saavuttaa nyt tehdyillä toimilla noin 3 miljoonan euron säästöt vuodesta 2020 alkaen. Oma arvioni vuoden 2020 tulos ennen veroja -erästä oli noin 69 miljoonaa euroa, joten tämä kasvaisi näillä säästöllä noin 72 miljoonaan euroon (+4 %).

Caverion

Caverion piti pääomamarkkinapäivän, jonka esityksen voi ladata tästä.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että

Caverion asettaa rahavirran tuottamisen yhä etusijalle strategiansa kasvuvaiheessa. Tavoitteenamme on tehostaa kannattavaa kasvua Palveluissa. Valikoivampaa lähestymistapaa Projektit-liiketoiminnassa jatketaan ja parantuva kehitys avaa vähitellen kannattavia kasvumahdollisuuksia.

Täydentävät yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin tukevat orgaanista kasvua. Kestävästi vahva kassakonversio, oikaistu EBITA sekä liikevaihdon orgaaninen kasvu ovat jatkossa tärkeimmät taloudelliset tavoitteemme, maltillisen velkaantumisasteen tukemana.

Yhtiön uusina taloudellisina tavoitteina on

 • Oikaistu EBITDA > 5,5 % liikevaihdosta
 • Liikevaihto: Orgaaninen kasvu > 4 %/vuosi. Kasvua tukee täydentävät yritysostot.
  • Palveluiden liikevaihdon kasvu > markkinakasvu
  • Palveluiden liikevaihto > 2/3 konsernin liikevaihdosta

Caverion arvioi markkinan kasvavan noin 3 prosentin vuosivauhdilla, joten liikevaihtotavoite on tätä hieman korkeampi.

Osinkopolitiikkaan (vähintään 50% tuloksesta) taikka velkaantumisen (nettovelat/käyttökate < 2,5x) tunnuslukuun ei tullut muutoksia.

L&T

Myös L&T piti pääomamarkkinapäivän (pe 8.11.2019), mutta sen esitystä en löytänyt yhtiön sivustolta. Ehkä materiaali tulee sinne tulevalla viikolla.

Hoivatilat

Hoivatilat tiedotti, että se on saanut käteisostotarjouksen yhtiön osakkeista (14,75 EUR/osake). Hoivatilojen hallitus suosittelee ostotarjouksen hyväksymistä. Se tarkoittanee sitä, että ostotarjous menee läpi ja yhtiö poistuu pörssistä. Tästä syystä poistan Hoivatilat Talousmentor-yrityslistalta.

Fastenal Company (USA)

Fastenal tiedotti, että sen lokakuun myynti oli kasvanut 4,3 prosenttia. Oma arvioni Q4:n liikevaihdon kasvusta oli noin 5 prosentin luokkaa, joten tästä jäätiin nyt hieman. Marraskuun myyntitieto (5.12.2019) kertookin jo sitten aika hyvin sen, mihin suuntaan Fastenalin myynti kehittyy.

Q3-tuloskierros

Tuloskierros hieman hiljeni kuluneella viikolla. Sen ansiosta ehdin käsitellä kaikki, myös jonossa olleet yhtiöt. Lisäksi kaikki -yritykset on nyt käsitelty. Yrityslistalle pääsee Yrityslista-linkistä.

Ohessa on käsiteltyjen yhtiöiden lyhyet tuloskommentit.

Corningin Q3:n oli vaikea ja nyt nähtiin selvä käänne heikompaan: liike­vaihto -2,5% ja EBIT -30%. Yhtiö aloitti toimin­tojensa sopeut­tamisen, josta syntyi kerta­luontoi­sia kuluja, joka painoi myös tulosta. Yhtiö arvioi, että Q4:n liike­vaihto laskee Q3:sta enemmän. (3.11.2019)
Cloroxin liike­vaihto ja ebit laskivat noin 3-4%. Liike­vaihtoa painoivat erilaiset promo- ja alennus­kampanjat sekä Household-segmentin menetetty jakelu­sopimus. Yhtiö arvioi, että tili­kauden 2020 liike­vaihto laskee hieman tai on vuoden 2019 tasolla. EPS olisi yhtiön arvion mukaan 6,05 – 6,25 USD. (3.11.2019)
Dominion Energy:n liike­vaihtoa (+23%) ja liike­tulosta (+14%) tuki hankittu SCANA. Yhtiön osake­määrän nousu laimen­taa nykyisiä omistajia. Lisäksi yhtiö laski liik­keelle paperin (NYSE:DCUE), joka sisältää option osakkeisiin kesällä 2022. Tämä voi mahdoll­isesti edelleen laimentaa nykyisten omistajien omistus­osuutta. (4.11.2019)
Sammon varsi­nainen vakuutus­toiminnan kannat­tavuus parani edelleen. Sammon yli­määräi­sestä osingosta tekemä arvon­alennus sekä Nordean heikom­masta tulos­kehityk­sestä johtuen tulos laski selvästi. Ifin (84,3%) ja Topdanmarkin (80,5%) yhdistetyt kulu­suhteet ovat edelleen erin­omaisella tasolla. (6.11.2019)
Raision liike­vaihto (+9,7%) ja liike­tulos (+37%) kehittyivät vahvasti. Lukuja tuki hintojen koro­tukset, kala­rehun myynnin kasvu sekä paran­tunut toiminnan tehokkuus. Isoa tuloksen prosentti­muutosta selittää vertailu­kauden kala­rehun viennin keskeytys Venäjälle, joka painoi tuolloin tulosta. (6.11.2019)
Marimekolta odote­tusti hyvä Q3:n: liike­vaihto (+16%) ja liike­tulos (+28%). Liike­vaihtoa tuki Suomen vähittäis­myynnin ja EMEA-alueen tukku­myynnin kasvu. Lisäksi Aasia-Tyynenmeren alueen lisenssi­myynti oli hyvää. Tulos parani liike­vaihdon tukemana sekä tuote­valikoiman opti­moinnin ja maltilli­simpien alennus­kampanjoiden ansiosta. (6.11.2019)
Securitaksen liike­vaihto kasvoi +9,3%, mitä tuki hankitut liike­toimet sekä valuut­tojen myötä­tuuli. Liike­tuloksen kasvu (+31%) oli liike­vaihtoa parempaa, missä sitä tuki vertailu­kauden kustannus­säästö­ohjelman kulut. Yhtiö myös hieman varoitteli sitä, että markkina­näkymissä on nähtä­vissä heiken­tymisen merkkejä, mikä yhdessä palkka­kulujen nousun kanssa voi painaa jatkossa margi­naaleja. (7.11.2019)
Skanskan liike­vaihdon ja tilaus­kannan hienoista laskua selittää se, että yhtiö valikoi tarkemmin projektit, joihin se ryhtyy. Tämä näkyy hyvässä tulos­kehityk­sessä (+76%). Lisäksi isoa tulos­parannusta selittää vertailu­kauden kerta­luontoiset erät ja tehdyt alas­kirjaukset. (7.11.2019)

Viikko 46

Finnair pitää pääomamarkkinapäivän tiistaina 12.11.2019, jota voi seurata myös Webcastinä. Linkki päivän ohjelmaan

Osingot

Oheiseen taulukkoon olen koonnut tulevalla viikolla irtoavat osingot sekä tämän jälkeen seuraavan 12 kk:n ennustamani osingot sekä osinkotuotot.

YRITYS Osake Osinko Irtoaa 12 kk ennuste Osinko­tuotto
H&M 193,62 kr 4,85 kr ma 11.11. 9,75 kr 5,0%
Cummins 186,27 $ 1,311 $ ke 13.11. 5,322 $ 2,9%
Corning 30,37 $ 0,200 $ ke 13.11. 0,880 $ 2,9%
Kraft Heinz Company 32,85 $ 0,400 $ to 14.11. 1,600 $ 4,9%

Ja kuten aina ennenkin, niin sijoittajan tulee vielä erikseen tarkistaa osingon irtoamispäivä sekä osingon suuruus.

Talousmentor-yrityslista lyhenee

Kuten jo muutaman viikon ajan olen varoitellut, niin poistan tulevalla viikolla yhtiölistalta kaikki Norja-yhtiöt sekä DNA:n, Metson sekä Hoivatilat.

Norja-yhtiöiden suosio on laskenut Norjan verottajan verokohtelun seurauksena. DNA poistuu, kun Telenor teki yhtiöstä ostotarjouksen ja sillä on nyt yli 90 prosentin omistusosuus DNA:sta. Eli DNA poistuu pörssistä.

Metson poistan siksi, että se jakautuu ja yhdistyy Outotecin kanssa. Jäljelle jäävä osuus yhtiöstä on sen verran pieni, ettei sille ole tarjolla järkeviä vertailutietoja riittävän pitkältä ajalta. Olen pyrkinyt siihen, että yhtiöltä olisi ainakin 7 – 10 vuoden tuloshistoriaa tarjolla.

Hoivatilat poistuu, kun sen osakkeista tehtiin kuluneella viikolla ostotarjous.

Yhteensä yrityksiä lähtee 11, joten lista lyhenee 77 yhtiöstä 66 yhtiöön. Aikamoinen vaihtuvuus tälle vuodelle, kun aiemmin tänä vuonna listalta ovat poistuneet Amer Sports, Cramo ja Ramirent.

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “Viikkokatsaus 46/2019”

Kommentit on suljettu.