Viikkokatsaus 49/2019

Viikkokatsauksessa mm.

  • Tieto sai viranomaishyväksynnät EVRY-fuusioon. Tiedosta tulee TietoEVRY ja yhteisen yhtiön liikevaihto nousee noin 3 miljardiin euroon.
  • Caverion sai viranomaishyväksynnät Huurre Groupin ja Maintpartnerin kauppoihinsa.
  • Deeren tulosyhteenveto

Viikon osakkeena on Nokian Renkaat, joka on noussut esiin sekä huomiohinta- että arvonmäärityslistallani. Katsotaan yhtiötä tarkemmin, josko siinä olisi sijoitusideaa.

sijoitusInvest2019

Sijoitus Invest 2019 -messut olivat kuluneella viikolla ja pidin esityksen messuilla. Valitettavasti esiintymislavaa ei videoitu, joten siitä ei ole tallennetta saatavilla. Tein kuitenkin aukikirjoitetun version esityksestä, jonka voi lukea tästä: Rahavirtalaskelma ja sen hyödyntäminen

SijoitusInvest-Talousmentor-3
Kuva: Mikko Olkkonen

Arvonmääritys

Lisäsin yrityslistalle arvonmäärityksen taulukon, jolle on koottuna sekä perinteisen rahavirtaperustaisen arvonmäärityksen että käänteisen arvonmäärityksen tietoja. Arvonmääritys on nyt tehty 20 yritykselle ja lisään uusia yhtiöitä listalle noin 2-3 yhtiön viikkovauhdilla. Taustatietoa arvonmäärityksestä on kirjoituksessa: Arvonmäärityksiä Talousmentoriin

YRITYS Osake Arvo Nousu­vara
Oriola 2,10 € 3,05 € 45,2%
Nokian Renkaat 24,56 € 27,25 € 11,0%
Valmet 20,32 € 20,55 € 1,1%
Ponsse 27,50 € 27,00 € -1,8%

Nokian Renkaat löytyy sekä arvonmäärityksen listalta että huomiohintalistalta (huomiohinta 23,92 EUR, -2,6%). Huomiohintalista löytyy tämän kirjoituksen lopusta.

Nokian Renkaiden tuloskunto on paineessa kovan kilpailutilanteen, Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikkouden sekä Venäjän uusien autojen myynnin laskun seurauksena. Lisäksi materiaalikustannukset ovat kääntyneet nousuun. Q3/2019:n raportoitu liiketulos romahti reilut 20 prosenttia ja tuloskunto on laskenut nyt 5 kvartaalia peräkkäin. Yhtiö on alentanut tulosohjeistuksiaan vuoden 2019 edetessä muutamaan otteeseen (22.10. ja 14.6.).

Jos parina edellisenä vuotena liiketulos on ollut noin 360 – 370 miljoonaa euroa, niin vuoden 2019 ennusteena on noin 295 – 310 miljoonaa euroa. Koska alkuvuoden tuloskehitys on ollut heikkoa, niin vaarana on, että yhtiö alentaa vielä kerran koko vuoden tulosarviotaan.

tyres-032019-112019
Kuva: Nokian Renkaat, EMA200, EMA50, RSI, päivägraafi, 03-11/2019. https://www.TradingView.com

Nihkeä tuloskehitys on näkynyt myös osakkeessa, joka on laskenut reilun kuukauden takaiselta 28,50 euron tasolta 24,56 euroon (-14 %). Vielä huhtikuussa osake oli 32,50 eurossa (-24 %). Kuten kuvasta nähdään, niin viime viikolla lasku oli varsin vauhdikasta.

Osake luo tukitasoa 24,50 euron tuntumaan, mutta jotenkin näyttää siltä, että tukitaso ei tällä kertaa kestäisi. Huomioidaan vielä sekin, että edellisen kerran osake oli 24 eurossa syksyllä 2015 eli 4 vuotta sitten.

Indikaattoreista RSI näyttäisi lähestyvän ylimyydyn rajaa, joka on edellisillä kerroilla – yhdessä tukitason pitämisen kanssa – antanut onnistuneen ostosignaalin. Yhtiön fundamenttitilanne on vain sellainen, ettei tämä signaali ainakaan itsessäni herätä intohimoja.

nokian-renkaat-kaaviot-q32019

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 27,25 euroa eli nousuvaraa olisi noin +10 prosenttia. Inderes antaa Nokian Renkaille ”Vähennä”-suosituksen tavoitehinnalla 25 euroa. On hyvä korostaa, että tavoitehinta eroaa arvonmäärityksessä saadusta arvosta. Tavoitehinnalla tarkoitetaan yleensä yhtiön tulevan 12 kuukauden osakkeen tavoitehintaa, jolle analyytikko arvelee osakkeen nousevan tai laskevan. Tästä tarkemmin kirjoituksessa Mitä eroa on osakkeen hinnalla, arvolla ja tavoitehinnalla?

Eli, vaikka arvonmääritys antaisi houkuttelevan suosituksen, niin osakkeeseen kohdistuu juuri nyt sellaista painetta, että sopiva ostoajankohta lienee myöhemmin. Lisäksi yhtiön lähitulevaisuuden tuloskehitykseen sisältyy epävarmuutta ja jopa tulosvaroituksen mahdollisuutta (karrikoidusti tämä on yhtiöiden kohdalla aina mahdollista), joten vaikka laskettu arvo ei muuttuisi, niin osakkeen hinta voi jatkaa laskuaan.

Nokian Renkaiden on sanottu olevan hype-osake, ja sitä se varmaan olikin muutama vuosi sitten, kun osakkeen hinta nousi noin 100 prosenttia 21 eurosta (01/2015) yli 40 euroon (01/2018). Mutta olisiko suurin hype nyt laimentunut pois ja alettaisiin olemaan ”normaalilla” arvostustasolla?

Nokian Renkaat sijoituskohteena

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on arvonmäärityslistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän taulukon tietoihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Oriola 2,10 € 26,3x 8,3% 0,090 € 4,3% 11
Nokian Renkaat 24,56 € 8,8x 23,8% 1,600 € 6,5% 22
Valmet 20,32 € 15,6x 20,0% 0,720 € 3,5% 23
Ponsse 27,50 € 15,4x 23,3% 0,850 € 3,1% 26

Viikko 48

Tieto

Tieto ja norjalainen EVRY ovat yhdistymässä ja Tieto on saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät yhdistymistä varten. Yhdistyminen tapahtuu jo tulevalla viikolla, kun yhdistynyt yhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin 5.12.2019. Tiedosta tulee tämän jälkeen TietoEVRY Oyj.

Yhdistymisen jälkeen TietoEVRYn osakkeiden lukumäärä nousee 118,4 miljoonaan osakkeeseen, kun nykyinen Tiedon osakkeiden lukumäärä on noin 73,9 miljoonaa osaketta.

TietoEVRYn liikevaihto on noin 3 miljardin euron luokkaa, kun Tiedolla se oli 1,6 miljardia euroa. Eli EVRY tuo selvän lisän liikevaihtoon.

Yhtiö arvioi, että yhdistymisestä syntyy kertaluontoisia kuluja noin 120 – 140 miljoonaa euroa vuoteen 2022 mennessä. Yhtiö arvioi lisäksi, että vuotuisia synergiaetuja syntyy noin 75 miljoonaa euroa, joista noin 60 prosenttia vuoden 2021 loppuun mennessä ja 90 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä.

Em. luvuista voi arvioida, että kertaluontoiset kulut on kuitattu 2023 puolivälin kohdilla ja tämän jälkeen synergiaedut alkavat kerääntymään yhtiön taskuun. Näin siis, mikäli synergiaedut saadaan realisoitua eikä kuluennusteeseen tule ikäviä yllätyksiä. Joka tapauksessa osakkeenomistajalla on pitkä odotusaika yhdistymisen tuoman edun toteutumiseen. Vaihtoehtonahan sijoittajalle olisi ollut ostaa erikseen sekä Tiedon että EVRY:n osakkeita, jolloin mahdollista yhtiöiden yhdistymiseen liittyvää riskiä ei olisi tarvinnut ottaa. Toki riski on aina samalla mahdollisuus.

Lisätietoa Tiedon ja EVRY:n yhdistymisestä löytyy osoitteesta:
https://campaigns.tieto.com/fi/tietoevry

Caverion

Caverion tiedotti, että se on saanut vietyä päätökseen Huurre Groupin kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminnan hankinnan. Vuonna 2018 ostetun liiketoiminnan liikevaihto oli 48 miljoonaa euroa. Caverionin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,2 miljardia euroa, joten Huurre tuo liikevaihtoon noin parin prosentin lisän.

Caverion tiedotti myös, että se on saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen ostoon. Ostohinta oli 34 miljoonaa euroa.

Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 6,1 miljoonaa euroa (FAS-kirjanpitostandardi). Caverionin käyttökate-ennuste vuodelle 2019 on ”yli 120 miljoonaa euroa”, joten Maintpartnerin lisä yhtiön käyttökatteeseen jatkossa olisi noin 5 prosentin luokkaa.

Oma liikevaihtoennuste vuodelle 2020 on tällä hetkellä noin 2 050 miljoonaa euroa eli se laskisi hieman vuoden 2019 ennusteestani. Nämä kaupat toisivat noin 185 miljoonan euron lisän yhtiön liikevaihtoon, joten se tarkoittaa sitä, että tulevien vuosien ennusteita pitää päivittää.

Deere & Company (USA)

Deere raportoi tilikauden 2019 tuloksensa ja ohessa on lyhyt yhteenveto tuloksesta.

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 9 896 9 416 5,1% 39 258 37 357 5,1%
Liiketulos (ebit) 916 1 063 -13,8% 4 415 4 476 -1,4%
Nettotulos 722 748 -3,5% 3 253 3 073 5,9%
EPS (USD) 2,27 2,42 10,15 7,24

Q4:n sekä tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 5 prosentin verran, missä vuoden jälkimmäisen puoliskon kehitys jäi H1:n vauhdista. Kauppasota näkyi maataloustuottajien investointien lykkäämisinä, minkä lisäksi rakentamisen aktiviteetti alkoi yhtiön mukaan hidastumaan.

Vaikka Q4:n liikevaihto kasvoi, niin liiketulos jäi selvästi vertailukaudesta (-14 %). Liiketulosta painoi em. liikevaihtoon vaikuttavien tekijöiden lisäksi korkeammat tuotannon sekä myynnin ja hallinnon kustannukset. Merkittävää oli sekin, että tuloskehitys hidastui kvartaali kvartaalilta aina vuoden alun +21 prosentista Q4:n -14 prosenttiin.

Yhtiö ohjeistaa vuodelle 2020 nettotulos on noin 2,7 – 3,1 miljardia dollaria (2019: 3,25 Mrd USD). Tulos laskisi siis selvästi vertailukaudesta.

Deere & Company sijoituskohteena

Viikko 49

Fastenal Company (USA)

Fastenal raportoi marraskuun myyntilukuja torstaina 5.12.2019. Lokakuussa myynti kasvoi 4,3 prosenttia, joka jäi aiempien kuukausien kasvuvauhdista. Marraskuun myynti kertonee jo pitkälti sen, miten Q4:n on sujunut. Oma arvioni Q4:n myynnin kasvusta on noin 5 prosenttia, joten katsotaan, tarvitseeko arviota muuttaa.

Sijoittajatapahtumia

Alfa Laval (SWE) pitää pääomamarkkinapäivän ja Securitas (SWE) sijoittajatapahtuman tulevalla viikolla:

Osingot

Oheiseen taulukkoon olen koonnut tulevalla viikolla irtoavat osingot sekä tämän jälkeen seuraavan 12 kk:n ennustamani osingot sekä osinkotuotot.

YRITYS Osake Osinko Irtoaa 12 kk ennuste Osinko­tuotto
Home Depot 220,51 $ 1,360 $ ke 4.12. 5,960 $ 2,7%
Dominion Energy 83,11 $ 0,9175 $ to 5.12. 3,760 $ 4,5%
PepsiCo 135,83 $ 0,9550 $ to 5.12. 3,910 $ 2,9%

Ja kuten aina ennenkin, niin sijoittajan tulee vielä erikseen tarkistaa osingon irtoamispäivä sekä osingon suuruus.

Campbell Soup Company (USA)

Campbell raportoi Q1/2020 tuloksensa keskiviikkona 4.12.2019.

M USD Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 450 8 700 9 152 -4,9%
Liiketulos (ebit) 350 1 150 979 17,5%
Nettotulos (jatkuvat) 200 650 474 37,1%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 1,40 1,40

Yhtiö on myynyt sekä on edelleen myymässä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan, minkä johdosta taulukossa ei ole esitetty vertailulukuja.

Raportissa mielenkiinto siihen, että millaiseksi uusi Campbell oikeastaan on muotoutumassa. Minkälaisia näkymäarvioita se antaa tulevalle tilikaudelle 2020.

Huomiohinnat

YRITYS Osake Huomio-hinta %
Betsson 44,05 kr 43,61 kr -1,0%
Nokian Renkaat 24,56 € 23,92 € -2,6%
IBM 134,45 $ 129,59 $ -3,6%
Clorox Company 148,23 $ 142,55 $ -3,8%
CHRW 76,85 $ 73,85 $ -3,9%

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on huomiolistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. Ja muistutetaan vielä, että lista ei ole ostosuosituslista, vaan pikemminkin lista yrityksistä, joiden osakkeiden hinnat ovat laskeneet huomioita herättävälle tasolle (kurssihistoriaan nähden). Siksi tarkempi tutustuminen yritykseen on tarpeen – voihan olla, että yritys kuuluu listalle huonojen tulevaisuudennäkymien yms. ansiosta.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Betsson 44,05 kr 8,0x 15,9% 3,00 kr 6,8% 22
Nokian Renkaat 24,56 € 8,8x 23,8% 1,600 € 6,5% 22
IBM 134,45 $ 12,8x 50,5% 6,630 $ 4,9% 19
Clorox Company 148,23 $ 24,0x 145,0% 4,320 $ 2,9% 19
CHRW 76,85 $ 17,0x 37,5% 2,080 $ 2,7% 24

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

3 vastausta artikkeliin “Viikkokatsaus 49/2019”

Kommentit on suljettu.