Osingot järjestykseen (12/2019)

Talousmentor-yritysanalyysit on tällä hetkellä tehty 66 yrityksestä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan näiden yritysten osinkotuottoja ja -kehitystä sekä niiden kestävyyttä.

Sanotaan, että osinkosijoittajan ei pidä katsoa pelkästään isoa osinkotuottoa vaan myös sitä, miten hyvin osinko tulevaisuudessa mahdollisesti kehittyy. Tätä hän voi arvioida menneen kehityksen perusteella sekä siitä, mikä on osingon suhde tulokseen taikka vapaisiin rahavirtoihin.

Tarkemmin vapaista rahavirroista kirjoituksessa Rahavirtalaskelma ja sen hyödyntäminen.

Taustaa

Olen tätä kirjoitusta varten koonnut kaikista 66 yrityksestä vuosien 2016 – 2019 aikana irronneet osingot sekä arviot vuonna 2020 irtoavista osingoista. Muutamilla USA-yrityksillä osinko irtoaa vielä joulukuussa 2019, mutta pääpaino tässä analyysissä on vuosi 2020.

Ennustetut osingot vastaavat Talousmentor-yritysanalyysien arvioita, joten arviot voivat erota markkinoiden arvioista. Olen jakanut Excel-taulukon, johon voi sitten tehdä omia muutoksia ja laskelmia. Taulukon voi ladata klikkaamalla oheisesta linkkiä ja valitsemalla valikosta ”Tiedosto > Lataa tiedostona”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pvsxbueO_nSRG1020KMT6lYwWfwIrUjxdAwFcoTuSc0/edit?usp=sharing

Taulukossa olevat osingot ovat ns. normaaleja osinkoa eikä niissä ole huomioitu lisäosinkoja. Tämä siksi, että lisäosingot ovat yleensä kertaluontoisia, joten näiden vaikutus on haluttu poistaa, jotta normaalien osinkojen kehitystä voi tarkastella.

Taulukossa on osinkojen muutokset vuosien 2020e-2019 sekä 2019-2018 ja 2018-2017 välillä. Näin voidaan tarkastella sitä, miten osinko on muutamien viime vuosien aikana kehittynyt, ja miten sen arvioidaan kehittyvät ensi vuonna.

Muutamien yhtiöiden kohdalla osinkoja on alettu maksamaan puolivuosittain tarkastelujaksojen aikana. Jotta vertailukelpoisuus säilyy, niin olen näiden yhtiöiden kohdalla jakanut aiemmatkin osingot puolivuotissykleihin (merkitty violetilla taustavärillä taulukkoon).

Olen kerännyt ja summannut myös EPS:n ja osakekohtaisen vapaan rahavirran (FCF) 4 vuoden ajalta eli vuosilta 2016 – 2019e (tai 2017 – 2020e, jos tilikausi 2020 on jo alkanut). Taulukkoon on laskettu kullekin yritykselle 4 vuoden osinkojen suhde em. 4 vuoden EPS:iin ja FCF:n. Tämä kertoo keskimääräisen osinkosuhteen, jonka avulla voi arvioida osingonmaksun kestävyyttä. Pankki- ja vakuutusyhtiöiden vapaata rahavirtaa ei ole huomioitu.

Taulukon osakekurssit ovat torstai-iltapäivän 5.12.2019 kursseja.

Korostetaan vielä, että kaikki osinko-, EPS- ja FCF-ennusteet ovat omia arvioitani.

Osinkotuotto ja osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin

Oheisessa kaaviossa on esitettynä kaikki ne yhtiöt, joiden osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin (FCF) on 0 – 100 prosentin välillä. Huomaa, että kaavio ei sisällä vakuutus- eikä pankkiyhtiöitä, sillä niille en ole määritellyt vapaata rahavirtaa.

osingot-scatter-vertailu-122019

Kuvan saa suuremmaksi tästä

Kuviossa ehkä mielenkiintoisin alue on 3 – 6 prosentin osinkotuotto sekä 40 – 80 prosentin osingonmaksusuhde.

Suomi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 29 Suomi-yhtiöstä, ja oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään.

osinkovertailu-osinkotuotto-fin

Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan 7 yhtiötä. Kun puoli vuotta sitten tein vastaavan analyysin, niin silloin yli 5 prosentin osinkotuottoa tarjosi 14 yhtiötä. Määrä on pienentynyt osittain osakekurssien nousun, mutta myös ennustettujen osinkojen laskun myötä.

Osinkojen muutos

Edellisen kappaleen taulukosta nähdään, että Nordean ja Sammon osingot laskevat ensi keväänä. Lisäksi olen arvioinut, että Finnair laskee osinkoaan.

Tekemien ennusteiden perusteella varsin usea yhtiö pitäisi osinkonsa kevään 2019 tasolla. Näin näyttäisi käyvän 7 yhtiöillä: Fortum, Kemira, Konecranes, L&T, Oriola, Raisio ja Stora Enso. Lisäksi odotan, että F-Secure ei jaa osinkoa tältä tilikaudelta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna parhaimmat osingonkasvattajat, järjestettynä edelleen osinkotuoton mukaisesti.

osinkovertailu-osingon-kasvu-fin

Osinkokehitys on ollut hyvää (eli noin yli 8-10 prosentin vuosittaista nousua) 4 yhtiöllä. Puoli vuotta sitten tekemässäni vertailussa listalla oli 9 yhtiötä. Näistä 2 on poistunut Talousmentor-yrityslistalta (DNA ja Hoivatilat).

Osingon kestävyys

Osingon kestävyyttä tarkastellessa on hyvä kiinnittää huomio osingon ja vapaan rahavirran (FCF) suhteeseen. Vapaa rahavirta on sitä rahaa, minkä yhtiö voi käyttää osinkojen maksuun, velkojen lyhentämiseen taikka laajentumisinvestointeihin. Osingon nousun tukena osinko/FCF-suhdeluvun pitää olla kestävällä tasolla.

Edellisen kappaleen osingon kasvattajien tilanne näyttää hyvältä, sillä osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 40 – 60 prosentin tasolla. Yhtiöillä olisi siis tämän valossa helppo tehtävä jatkaa vahvaa osingonjakoaan.

Myös Olvilla on mahdollisuus hyvään osingon nostoon, sillä osinko olisi näillä ennusteilla noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Lisäksi yhtiö on käytännössä täysin velaton, joten se myös voisi antaa mahdollisuuden reippaaseen osingon nostoon.

Sijoittajan kannattaa näissä tilanteissa katsoa vielä erikseen sitä, että 1) johtuuko korkea osinkosuhde kertaluontoisista eristä, jotka painavat tulosta tai vapaata rahavirtaa, 2) onko yrityksellä ylisuuri kassa, jota halutaan pienentää osinkojen muodossa ja 3) mikä on yhtiön velkaisuuden taso? Alhainen velkaisuus antaa mahdollisuuden pitää osinkoa yllä, mikäli odotuksissa on tuloksen selvä paraneminen tulevaisuudessa. Korkea velkaisuus voi johtaa osingon leikkaamiseen.

Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin Suomi-yhtiöistä parhaimpaan kastiin nousee näillä kriteereillä Sanoma ja Valmet.

Ruotsi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 13 Ruotsi-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan 6 yhtiötä.

osinkovertailu-osinkotuotto-swe

Näistä yhtiöistä arvioin Betssonin ja Swedbankin laskevan osinkoaan ja H&M:n seuraavan 12 kuukauden osingon arvioin pysyvän edelleen 9,75 kruunun tasolla.

Oheiseen ”parhaat osingon nostajat” -taulukkoon päätyi vain 2 yritystä.

osinkovertailu-osingon-kasvu-swe

Osingon kestävyys

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden vapaata rahavirtaa ei ole laskettu. Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF-suhde on 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin Ruotsi-yhtiöistä näihin kriteereihin ei osu yksikään yhtiö. Nostetaan kuitenkin esiin Securitas, joka jää niukasti em. rajojen ulkopuolelle.

USA-yhtiöt

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 24 USA-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoon yltää 3 yritystä eli Ford Motor Company, Kraft Heinz sekä IBM.

Kuvaavaa oikeastaan kaikille näille yhtiöille on se, että niillä on juuri nyt liiketoiminnallisia haasteita. Korkea osinkotuotto ei olekaan merkki hyvästä osingonmaksukyvystä vaan tosiaan merkki haasteista.

osinkovertailu-osinkotuotto-usa

Heikointa osinkotuottoa tarjoavat AMD, joka ei maksa osinkoa lainkaan sekä CSX ja Deere, joiden osinkotuotot jäävät alle 2 prosentin.

Osinkojen muutos

USA-yhtiöiden joukossa on paljon yhtiöitä, joiden osinko nousee vuosittain yli +8 prosenttia. Oheisessa taulukossa on listattuna nämä yhtiöt.

osinkovertailu-osingon-kasvu-usa

Useilla taulukon yhtiöillä FCF/osinko-suhde on vahvalla tasolla. Sen sijaan Corningin kohdalla suhdeluku on jo yli 100 prosentin tason, joten ehkä Corningin kohdalla kannattaa varautua osingon kasvuvauhdin hidastumiseen.

Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin USA-yhtiöistä parhaimpaan kastiin nousee näillä kriteereillä Texas Instruments ja Cummins.

Home Depot:n osinkotuotto jää niukasti alle 3 prosentin rajan.

Yhteenveto

Analyysissä ryhmiteltiin osakkeita niiden hyvän osinkotuoton (> 3 %), osinko/FCF-suhteen (40-80 %) sekä vahvan osingon kehityksen (vuotuista nousua yli 8 %) perusteella. Esiin nousi seuraavat yhtiöt:

  • Suomi: Sanoma ja Valmet
  • Ruotsi: – (Securitas)
  • USA: Texas Instruments ja Cummins (sekä Home Depot)

Vertailusta jäi pois pankit ja vakuutusyhtiöt, joten myös nämä kannattaa tarkistaa vielä erikseen.

Osinkosijoittajan työmaa ei lopu tämän harjoituksen jälkeenkään, sillä hänen pitää vielä pohtia sitä, että onko osakkeen hinta (PE) sopivalla tasolla tai miten USA:n ja Kiinan kauppasota vaikuttaa maailman talouteen ja/tai yhtiöiden tuloksentekokykyyn. Lisäksi hänen tulee vielä erikseen tarkistaa yhtiöiden velkaisuuden taso sekä varmistua siitä, ettei yhtiö tee osakeanteja samalla, kun se jakaa avokätisesti osinkoa.

Yhtiöillä on myös omat julkistetut osingonjakopolitiikkansa, joten sijoittajan tulee myös tarkistaa se, miten nykyinen osinko sopii tähän ja onko se mahdollisesti rajoittamassa tulevaisuuden osinkoa.

Tämänkertaisessa katsauksessa löytyi useita mielenkiintoisia osinkoyhtiöitä, joten em. kotiläksyt kannattaa tehdä huolella, jotta jyvät saa erotettua akanoista.

Ja kuten kirjoituksen alussa jo todettiin, niin osinkoennusteet ovat tosiaan omia arvioitani, joten niihin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi pelkästään tämän listan perusteella ei tule tehdä sijoituksia vaan yhtiöiden toimintaan tulee tutustua tarkemmin ennen sijoituspäätöstä.

Taulukko on saatavilla oheisesta linkistä. Taulukon tietoja ei ylläpidetä, joten huomioi tämä, jos lataat tiedoston paljon 5.12.2019 jälkeen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pvsxbueO_nSRG1020KMT6lYwWfwIrUjxdAwFcoTuSc0/edit?usp=sharing

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus