Viikkokatsaus 51/2019

Viikkokatsauksessa mm.

 • Konecranes tarkemmassa tarkastelussa
 • F-Secure varoitti liikevaihdostaan ja antoi ennakkotietoa vuodesta 2020
 • Sanoma myy Hollannin toimintonsa ja kirjaa noin -110 mEUR:n tappion
 • Trelleborg myllertää organisaatiotaan ja tekee -3,2 Mrd kruunun alaskirjauksen. Ensi kevään osinko jää 4,75 kruunuun.
 • General Mills:n tulosennakko

Viikon osakkeena on Konecranes, joka otetaan tarkempaan tarkasteluun.

Huomiohinnat

Uudistan yrityslistauksia niin, että pitkään viikkokatsauksissa mukana olleet huomiohinnat poistuvat tammikuussa 2020. Jatkossa fokus on tekemissäni arvonmäärityksissä sekä käänteisissä arvonmäärityksissä. Huomiohintalistan nostot löytyvät tämän kirjoituksen lopusta.

Arvonmääritys

Lisäsin yrityslistalle arvonmäärityksen taulukon, jolle on koottuna sekä perinteisen rahavirtaperustaisen arvonmäärityksen että käänteisen arvonmäärityksen tietoja. Arvonmääritys on nyt tehty 25 yritykselle ja lisään uusia yhtiöitä listalle noin 2-3 yhtiön viikkovauhdilla. Taustatietoa arvonmäärityksestä on kirjoituksessa: Arvonmäärityksiä Talousmentoriin

YRITYS Osake Arvo Nousu­vara Viikko­katsaus
Oriola 2,13 € 3,05 € 43,2%
Cargotec 31,66 € 35,90 € 13,4% 50
Nokian Renkaat 24,82 € 27,25 € 9,8% 49
Konecranes 29,21 € 30,75 € 5,3%
Valmet 20,90 € 20,55 € -1,7%

Konecranes

Konecranesin arvoksi sain 30,75 euroa eli nousuvaraa olisi noin 5,3 prosenttia. Ohessa on arvonmääritysprosessin aikana syntyneet kaaviot.

konecranes-kaaviot-q32019

Arvonmääritystä on lähestytty siitä ajatuksesta, että tilikaudella 2020 liikevaihto laskisi 2 – 3 prosentin verran ja tämän jälkeen liikevaihto kasvaisi keskimäärin noin 3 prosentin vauhdilla.

Tuloskehityksessä huomionarvoista on se, että yhtiöllä aineettomissa hyödykkeissä ”tietokoneohjelmistot”-erä, jonka vuotuinen poisto on noin 24 miljoonaa euroa. Tästä oli vuoden 2018 lopussa poistamatta noin 48 miljoonaa euroa eli vuodet 2019 ja 2020. Koska vuotuiset lisäykset ovat olleet pieniä (ainakin tähän mennessä), niin poisto-ohjelman päättyminen toisi noin 24 miljoonan euron lisän ”tulos-ennen-veroja” erään vuodesta 2021 lähtien. Tämä osaltaan selittää kaaviokokoelman tuloskäyrän nopeaa nousua ja tulosmarginaalin kipuamista noin 4,4 – 4,8 prosentin tasolle.

IFRS 16:n vaikutus näkyy siinä, että rahavirrat ovat noin 35 – 40 miljoonaa euroa aiempaa korkeammat. Tämä vaikutus on huomioitu arvonmäärityksessä oikaisemalla tulevaisuuden vuokravastuut saadusta yritysarvosta (EV).

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

 • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
 • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Yhtiö toteaa myöskin, että kysynnässä on näkyvissä heikkenemistä ja asiakkaiden investoinneissa on epäröintiä. Kauppasodassa otettiin askelia kohti parempaa, kun Kiina ja USA pääsivät jonkinlaiseen alustavaan sopuun. Ehkä tämä tuo helpotusta Konecranesin asiakkaiden investointipäätöksiin?

konecranes-tilauskanta-q32019

Saadut tilaukset ovat olleet laskussa tämän vuoden aikana ja tilauskanta kääntyi viimeksi laskuun. Oliko kyse vain normaalista ”värähtelystä” vaiko aidosta käänteestä? Tätä on hyvä tarkastella uudelleen Q4-raportin yhteydessä tammi-helmikuussa.

Viime huhtikuussa osake kävi 37,50 eurossa, josta on lasketeltu nykyiselle 29,20 euron tasolle (-22 %). Kesästä 2018 alkaen osake on ollut vaakasuoraisessa liikkeessä noin 25 – 35 euron välimaastossa. Ja nyt ollaan siis tämän alueen puolivälissä.

Oma EPS-ennusteeni vuodelle 2019 on 0,89 euroa, joka tarkoittaisi noin 32,8x PE:tä. Tosin tulosta rasittaa erilaiset kertaluontoiset erät, joten PE-luku hieman vääristyy tämän johdosta. Osinkoennusteeni on 1,20 euroa eli osinko pysyisi viime kevään tasolla ja se antaisi noin 4,1 prosentin osinkotuoton.

Arvonmäärityksen tulokseni oli siis 30,75 euroa ja nousuvaraa olisi 5 prosenttia. Yhtiön lähiajan näkymät ovat haasteellisia kauppasodan pitkittymisen sekä maailmantalouden hidastumisen johdosta. Oheisessa kaaviossa on PE-kerroin laskettu edelliseltä 12 kuukauden jaksolta käyttäen tulevien 12 kuukausien (toteutuneet ja ennustamani) EPS:iä.

Heikkoon Q3:n tulokseen on tehty oikaisu, jotta tuloskunto ja siten PE-kerroin näyttäisi ”normaalin” tuloskehityksen lukemaa.

konecranes-pe-122018-122019
Konecranes: PE-kerroin 12/2018 – 12/2019

Tällä hetkellä arvioin, että seuraavan 12 kuukauden EPS:t (Q4/19-Q3/20) olisivat noin 1,48 euroa, mikä nykyisellä kurssitasolla tarkoittaa kuvan mukaista noin 19,8x PE:tä. Kuvasta nähdään, että PE-kertoimet ovat viime kuukausina asettuneet noin 19 – 20x tasolle. Seuraavan 12 kk:n tavoitehinta voitaisiin asettaa PE-kertoimella 19,8x, jolloin tavoitehinnaksi saataisiin 29,30 euroa (=19,8*1,48 EUR). Mitä eroa on osakkeen hinnalla, arvolla ja tavoitehinnalla?

Näyttäisi siltä, että osake on lähiaikojen tulosennusteiden suhteen hinnoiteltu varsin kohdalleen. Sijoittajan on hyvä tiedostaa kirjoituksen alussa mainittu poisto-ohjelman pienentyminen (arviolta 24 miljoonaa euroa), joka tuo vuodesta 2021 alkaen selvää lisää tulokseen. Näin tietenkin silloin, jos uutta ja vastaavan suuruista poistettavaa taseeseen ei tule. Tämä tilanne on hyvä tarkistaa myöhemmin keväällä julkistettavasta vuosikertomuksesta sekä sen liitetiedoista.

Konecranes sijoituskohteena

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on arvonmäärityslistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän taulukon tietoihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Oriola 2,13 € 26,6x 8,3% 0,090 € 4,2% 11
Cargotec 31,66 € 15,1x 9,3% 1,140 € 3,6% 17
Nokian Renkaat 24,82 € 8,9x 23,8% 1,600 € 6,4% 22
Konecranes 29,21 € 32,8x 5,5% 1,200 € 4,1% 14
Valmet 20,90 € 16,1x 20,0% 0,720 € 3,4% 21

Viikko 50

F-Secure

F-Secure varoitti (linkki tiedotteeseen) yritystietoturvan heikommista kasvunäkymistä ja alensi yritystietoturvan liikevaihtoennustetta. Uusi arvio on, että kasvua tulisi 27 – 30 prosenttia, kun aiemmin yhtiö oli ohjeistanut yritystietoturvan liikevaihdon kasvavan yli 30 prosenttia. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon ja tilikauden käyttökateohjeistuksen osalta yhtiö piti näkymät ennallaan.

Oma arvioni yritystietoturvan liikevaihdosta oli 123,5 miljoonaa euroa (2018: 95,9 M EUR), joka uuden ohjeistuksen mukaan laskisi noin 121,8 – 124,7 miljoonaan euroon. Eli ehkä tuosta voisi miljoonan nipistää pois eli yritystietoturvan uusi liikevaihtoennusteeni olisi 122,5 miljoonaa euroa. Aiempi koko konsernin liikevaihtoennuste oli 218,5 miljoonaa euroa ja vaihteluvälinä 216 – 221 miljoonaa euroa, joten noistakin lukemista voi 1 miljoonan poistaa.

Yhtiö piti kuitenkin tulosohjeistuksen ennallaan, joten niihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 1…4 miljoonaa euroa.

F-Secure julkisti myös näkymäarvionsa vuodelle 2020:

 • Yritystietoturvan orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2020, kuitenkin hitaampana kuin vuonna 2019.
 • Lopetettujen, ei-strategisten tuotteiden negatiivinen vaikutus kasvuun vuonna 2020 on arviolta muutamia prosenttiyksikköjä.
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan olevan noin vuoden 2019 tasolla.
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2019.

Vuoden 2020 ennusteeni näyttäisivät olevan kohdillaan yhtiön näkymiin nähden. Arvioin liikevaihdon nousevan 225 miljoonaan euroon ja nettotuloksen noin 6,5 miljoonaan euroon.

F-Secure sijoituskohteena

Sanoma

Sanoma tiedotti (linkki tiedotteeseen), että se myy Sanoma Media Netherlandsin DPG Medialle. Myyntihinta on 460 miljoonaa euroa ja se tarvitsee vielä erilaiset viranomaishyväksynnät. Myynnin odotetaan tapahtuvan Q3/2020 mennessä.

Myytävän liiketoiminnon viimeisen 12 kuukauden liikevaihto oli 360 miljoonaa ja liiketulos 69 miljoonaa euroa. Näillä on merkittävä vaikutus yhtiön tuleviin rahavirtoihin, jonka johdosta poistin varsinaisen arvonmäärityksen. Lisäksi päivitän lähipäivien aikana Sanoman yritysanalyysin tiedot vastaamaan uutta tilannetta.

Myynnistä yhtiö kirjaa noin 110 miljoonan euron tappion Q4 tulokseen. Nopeasti laskettuna se tarkoittaisi sitä, että tulosennusteet olisivat nyt:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 311,1 297,9 4,4% 1 285,0 1 315,4 -2,3%
Liiketulos (ebit) -107,6 0,6 60,6 168,5 -64,0%
Nettotulos (omistajille) -112,7 -4,6 2,7 124,3 -97,8%
EPS (EUR) -0,69 0,50 0,69 0,76
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,47 0,45

Yhtiö päivitti näkymiään vuodelle 2019 ja uudet näkymät sisältävät vain jatkuvat toiminnot. Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin jatkuvien toimintojen

 • vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja
 • operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 %.

Sanoma kertoo strategiastaan Media Netherlandsin myynnin jälkeen tarkemmin analyytikko- ja sijoittajapäivässään, joka pidetään 18.12.2019 Helsingissä.

Sanoma sijoituskohteena

Trelleborg (SWE)

Trelleborg tiedotti, että se tekee organisaatiomuutoksen ja samalla yhtiö muuttaa segmenttirakennettaan. Tarkempi kuvaus eri segmenteistä löytyy yhtiön tiedotteesta. Näihin muutoksiin liittyen yhtiö tekee -3,2 miljardin kruunun alaskirjauksen Q4:n tulokseen. Q4:n tulos jäisi siten noin -2,6…-2,8 miljardiin kruunuun ja koko vuoden tulos noin -0,4…-0,6 miljardiin kruunuun.

Lisäksi yhtiö kertoi, että se ehdottaa kevään 2020 yhtiökokoukselle osingoksi 4,75 kruunua eli se pysyisi viime kevään tasolla. Oma ennusteeni oli 5,00 kruunua, joten vuodesta 2010 alkanut osingon kasvukehitys katkesi tähän.

Sen verran isoja muutoksia tuli yhtiön tietoihin, että päivitän Trelleborgin yritysanalyysin lähipäivien kuluessa.

Viikko 51

Sanoma pitää siis sijoittajapäivän keskiviikkona 18.12. liittyen myytyihin liiketoimintoihin.

H&M (SWE)

H&M raportoi Q4:n ja samalla koko vuoden 2019 myyntilukuja maanantaina 16.12. Oma arvioni Q4:n myynnistä on noin 61,9 miljardia kruunua, mikä tarkoittaisi noin 9,8 prosentin kasvua viime vuoteen nähden.

General Mills (USA)

General Mills raportoi Q2/2020 tuloksensa keskiviikkona 18.12.

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 4 450 4 411 0,9% 16 950 16 865 0,5%
Liiketulos (ebit) 725 547 32,5% 2 770 2 516 10,1%
Nettotulos 460 343 34,0% 1 860 1 753 6,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 1,96 1,96

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 70 – 75 prosenttia segmenttien tuomasta liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille. Siksi fokus tämän segmentin lukuihin.

Edellisellä kvartaalilla segmentin tulos kasvoi +2,2 prosenttia, mitä tuki alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut sekä tuottavuusohjelmien tuomat hyödyt. Odotuksena on, että tuottavuusohjelmien hyödyt näkyisivät myöskin tällä kertaa.

Yhtiö kertoi, että se aikoo ryhtyä toimenpiteisiin kannattavuuden korjaamiseksi Q2:sta alkaen. Joko toimenpiteistä saadaan jotain konkreettisia tuloksia – vai ovatko ne vielä enempi kertaluontoisia kuluja?

Vertailukauden tulosta painoi kertaluontoiset erät (mm. Pet-segmentin hankintaan liittyvät kulut), joten tästä syystä arvioin tuloskehityksen olevan selvästi positiivista. Tämä toki riippuu em. kannattavuustoimenpiteiden mahdollisista kertaluontoisista kuluista.

Viimeksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2020

 • orgaaninen liikevaihto nousee +1…+2 %
 • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +2…4 % (2019: 2,86 Mrd USD)

Raportissa fokus siihen, että tuleeko näihin arvioihin oleellisia muutoksia?

Huomiohinnat

YRITYS Osake Huomio-hinta %
Neste 28,16 € 28,07 € -0,3%
Betsson B 43,35 kr 41,88 kr -3,4%
IBM 134,21 $ 129,11 $ -3,8%

Huomiohintojen tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on huomiolistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. Ja muistutetaan vielä, että lista ei ole ostosuosituslista, vaan pikemminkin lista yrityksistä, joiden osakkeiden hinnat ovat laskeneet huomioita herättävälle tasolle (kurssihistoriaan nähden). Siksi tarkempi tutustuminen yritykseen on tarpeen – voihan olla, että yritys kuuluu listalle huonojen tulevaisuudennäkymien yms. ansiosta.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Neste 28,16 € 18,9x 23,3% 0,820 € 2,9% 21
Betsson B 43,35 kr 7,8x 15,9% 3,00 kr 6,9% 22
IBM 134,21 $ 12,7x 50,5% 6,630 $ 4,9% 19

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

2 vastausta artikkeliin “Viikkokatsaus 51/2019”

Kommentit on suljettu.