Vaisala Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty suomalainen Vaisala, joka valmistaa tuotteita ja palveluita ympäristön sekä teollisuuden monitorointiin ja mittaamiseen. Yhtiö on oman alansa teknologiajohtaja ja tätä ylläpitääkseen yhtiö on aktiivinen tutkimus- ja kehitystyössä. Vaisalan tuotteita viedään yli 150 maahan, yhtiöllä on noin 1 825 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 1,1 miljardia euroa.

Vaisalan Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Vaisala sijoituskohteena

Vaisalan historia ulottuu vuoteen 1936, kun professori Vilho Väisälä kehitti radioluotaimen toimintaperiaatteita. Ensimmäistä radioluotainta RS11:sta valmistettiin helsinkiläisen asunnon kellarissa. Tämän vaatimattoman alun jälkeen yhtiö on kasvanut maailman markkinajohtajaksi useilla mittausaloilla.

Nykyään yhtiöllä on kaksi toiminta-aluetta sää- ja ympäristöliiketoiminta sekä teollisten mittausten liiketoiminta.

  • Sää- ja ympäristöliiketoiminta palvelee säätiedoista riippuvaisia kohderyhmiä, joille tärkeää on luotettavat, tarkat ja reaaliaikaiset mittaukset.
  • Teollisten mittausten liiketoiminta tarjoaa laajan tuotteita ja palveluita asiakkaille toiminnan ja tuotantoprosessien laadun takaamiseksi. Tällaisia ovat mm. kosteus-, lämpötila- ja hiilidioksidimittaukset sekä vetyperoksidipitoisuuden mittaukset.

Taloudellinen tilanne

Vaisalan liikevaihto on kehittynyt vajaan 4 prosentin kasvuvauhdilla viimeisten vuosien aikana. Yhtiö antoi joulukuussa positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi tilikauden 2019 liikevaihdon olevan noin 395 – 405 miljoonaa euroa. Se tarkoittaisi noin 15 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Hyvän kysyntätilanteen lisäksi korkean kasvuprosentin taustalla vaikuttaa myös yhtiön vuonna 2018 tekemät yhtiöjärjestelyt (Leosphere SAS ja K-Patents).

Yhtiö arvioi myös, että tilikauden 2019 liiketulos olisi 36 – 42 miljoonaa euroa (2018: 38,9 M EUR). Tulosta tukee hyvä liikevaihdon kehitys, mutta toisaalta siihen vaikuttaa negatiivisesti yrityskauppoihin liittyvät korkeammat poistot.

Pääomat ovat varsin tasaisessa ja hyvässä käytössä, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 14 – 16 prosentin tasolla viime vuosien aikana. Eikä hyvää tuottoa ole vivutettu korkealla velkaisuudella. Yhtiö oli pitkään täysin velaton, mutta vuoden 2018 yritysjärjestelyt sekä IFRS 16 -standardin käyttöönotto nostivat korolliset velat noin 50 miljoonaan euroon. Yhtiöllä on saman verran käteistä, joten yhtiö on käytännössä nettovelaton (gearing on -10 %:n tasolla).

Vaisalan vapaa rahavirta (FCF) on ollut viime vuosina noin 30 – 40 miljoonan euron haarukassa, jonka avulla yhtiö on pystynyt nostamaan osinkoaan. Tämän hetkinen osingon määrä tarkoittaa noin 20 miljoonan euron kokonaisosinkoa. Vapaat rahavirrat ovat riittäneet hyvin osinkojen kattamiseen, joten yhtiön osinko on kestävällä pohjalla.

Arvioin kevään 2020 osingon nousevan 0,61 euroon (2019: 0,58 EUR), mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osake 31,20 EUR).

ARVOSTUS

Yhtiön Q2/2019 uudistetun strategian mukaan se tavoittelee yli 5 prosentin keskimääräistä kasvua ja yli 12 prosentin liiketulosmarginaalia. Tätä olen käyttänyt yhtiön arvonmäärityksen pohjalla niin, että orgaaninen kasvu olisi hieman alle 4 prosenttia ja liiketulosmarginaali nousisi hiljalleen 12 prosentin tasolle vuosien 2024 – 2026 aikana. Liikevaihdon kasvu vastaisi viime vuosien kasvuvauhtia ja osa yhtiön tavoittelemasta kasvusta toteutuu todennäköisesti yritysjärjestelyiden avulla. Toisaalta lähivuosien kehitystä painanee kauppasota ja maailmantalouden mahdollinen taantuma.

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Vaisalan viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

vaisala-kaaviot-q32019

Yhtiön osake on tätä kirjoitettaessa noin 31,20 eurossa ja se on noussut vuoden 2018 lopusta (16,50 EUR) lähes 90 prosenttia. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi noin 21,00 euroa, joten osake on varsin korkeasti hinnoiteltu. Tästä kertoo myös PE-luku, joka tilikauden 2019 ennustetulle tulokselle (EPS 0,87 EUR) on 36,1x tasolla. Tilanne ei juurikaan muutu, vaikka PE-luvun laskisi tilikauden 2020 ennustamalleni tulokselle (EPS 0,93 EUR, PE 33,5x).

VAISALA19.12.2019 | 31,20 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Vaisalan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä alhainen osinkotuotto, korkea osingonmaksusuhde ja kevään 2015 osingon jääminen edellisvuoden tasolle

Vaisalan Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Vaisala sijoituskohteena

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus