Viikkokatsaus 52/2019

Viikkokatsauksessa mm.

 • Oriolalta tulosvaroitus
 • Loomiksen Ziemann kauppa pysähtyi Saksan viranomaisiin
 • Pohdintaa Vaisalan osakkeen arvosta ja tavoitehinnoista
 • General Mills:n tulosyhteenveto

Tulevalla viikolla Pohjoismaiden pörssit ovat auki vain maanantaina 23.12. ja perjantaina 27.12. Sen sijaan USA:ssa kauppaa käydään myös jouluaattona (puolikas päivä) ja Tapaninpäivänä (koko päivä).

Talousmentor-yritysanalyysien rakenne

Lisäsin kuluneella viikolla Vaisalan yritysanalyyseihin ja samalla muokkasin yritysanalyysin rakennetta.

Ajatuksena on, että varsinaisella ”Yritys sijoituskohteena”-sivulla fokus olisi isossa kuvassa yhtiön arvostuksessa, kasvussa, tuloksentekokyvyssä, osingon kestävyydessä ja lainojen hoitokyvyssä. Osingon kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä arvioitaisiin vapaiden rahavirtojen avulla. Sivun alussa olisi näihin tekijöihin suunnattu yhteenveto, joita sitten avattaisiin graafien muodossa tarkemmin alempana samaa sivua.

”Yritys: Ennusteet”-sivulla fokus olisi siinä, miten kuluva tilikausi on mennyt eli pyrin kvartaaliraporteista kaivamaan tietoa, joka kertoisi ”miten meni ja miksi meni niin kuin meni”. Aiemmin analyysi on oikeastaan pysähtynyt tähän, mutta jatkossa pyrin vastaamaan myös ”mitä tämän jälkeen”-kysymykseen eli miten viimeisin tulosraportti vaikuttaa lähitulevaisuuden (12-24 kk) tulosodotuksiin. Miten odotukset muuttuivat ja miksi sekä mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tämä voisi olla esimerkiksi

Aiemman arvioin yhtiön tilikauden liikevaihdon kasvavan 5 prosentin verran, mutta koska segmentin X alkuvuoden kehitys on ollut odotettua vahvempaa ja näyttää siltä, että hyvä kehitys saa jatkoa. Tämän johdosta nostan koko konsernin liikevaihdon kasvuennustetta 7 prosenttiin. Eli aiemman 1 050 miljoonan sijaan arvoin liikevaihdon olevan nyt noin 1 070 miljoonaa euroa.

”Yritys: Arvonmääritys”-sivulla pureudun yhtiön pitkän aikavälin odotuksiin, jotka jatkavat oikeastaan siitä, mihin ennusteet-sivulla jäätiin. Tavoitteena on avata arvonmäärityksen taustalla olevia odotuksia ja oletuksia, jolla perustelen saatua arvoa.

Monesti yhtiöllä on jonkinlaiset tulevien vuosien strategiset tavoitteet liikevaihdon, kannattavuuden, osingon sekä velkaisuuden osalta. Nämä luovat pohjaa sekä raja-arvoja tulevien vuosien ennusteille ja arvonmääritykselle.

Jos esimerkiksi yhtiön osinkopolitiikka on 50 – 70 prosenttia vuotuisesta tuloksesta, niin kovin paljoa ennusteet eivät saisi poiketa tästä. Toki tämäkin riippuu siitä, mikä nykytilanne on. Jos viime vuodet on menty 90 prosentin osinkosuhteella, niin teen ennusteet niin, että tavoitetasolle siirrytään hiljakseltaan tulevien vuosien aikana.

Jos ennusteet-sivulla lyhyen aikavälin odotukset voivat muuttua voimakkaastikin, niin arvonmäärityksessä odotuksien tulisi olla suhteellisen vakaita. Pientä laineilua ennusteiden ajoituksien suhteen varmasti tulee, mutta kovin riuhtovaa tyyliä pitää välttää. Iso muutos tuleekin yleensä vasta silloin, kun yhtiö tekee jonkin merkittävän yritysjärjestelyn.

Olen edellä esitetyn muutoksen tehnyt vasta kahdelle yhtiölle eli Vaisalalle ja Trelleborgille. Pääpaino muutoksissa on tällä hetkellä arvonmäärityksissä, joissa työsarkaa riittää vielä keväälle. Aktiivisen analyysien rakennemuutoksen aloitan sitten tämän jälkeen ja valmista tulee varmaankin joskus ensi syksynä. Kaikki uudet yhtiöt teen tähän uuteen rakenteeseen pohjautuen.

Kokonaisuutena tavoitteena on fokusoida ja tiivistää tekstiä niin, että sitä olisi helpompi lukea ja ylläpitää. Rakenne varmasti vielä hioutuu matkan varrella, mutta näillä lähdetään liikkeelle.

Vaisala

Vaisalan arvoksi sain 21 euroa, joka on nostanut kysymyksiä siitä, että miksi näin alhainen arvostus? Monien analyytikoiden konsensus on noin 30 euron tuntumassa, ja esimerkiksi Inderes antaa tavoitehinnaksi 31 euroa ja Evli 29,50 euroa.

Tämä ero oikeastaan alleviivaa sitä, mitä kirjoitin kirjoituksessa Mitä eroa on osakkeen hinnalla, arvolla ja tavoitehinnalla?

Edellä mainitut Inderesin ja Evlin luvut ovat tavoitehintoja, jolla tarkoitetaan analyytikon arviota siitä, mille tasolle osake voisi seuraavan 12 – 18 kuukauden aikana päästä. Arvion pohjalla on lähitulevaisuuden tuloskehitys, markkinoiden arvostustaso ja muut osakkeen lyhyen aikavälin hintaan vaikuttavat tekijät. Oleellista on se, että osakkeelle laskettu sisäinen arvo (”intrinsic value”) ei ole sama kuin laskettu tavoitehinta.

Tavoitehintaa määriteltäessä käytetään yleensä jotain tuloskerrointa, joka voi esimerkiksi olla EV/EBIT. Oheiseen kaavioon olen tehnyt Vaisalan PE-luvun kehityksen viimeisen 12 kuukauden aikana. Kertoimen laskennassa on käytetty tulevien 12 kuukausien toteutunutta tulosta sekä tekemiäni tulosennusteita.

vaisala-pe-122018-122019
Kuva: Vaisala PE 12/2018 – 12/2019

Käytin PE-lukua tässä EV/EBIT:n sijaan, sillä se on helpommin laskettavissa. Tarkoituksena on havainnollistaa tavoitehinnan määritystä, joten PE-kerroin kelvannee tässä tarkoituksessa.

Kuten nähdään, niin yhtiön arvostus kääntyi selvään nousuun syksyllä Q3-raportin jälkeen. Jos aiemmin PE-kerroin oli 20,0x – 25,0x tasolla, niin nyt se on noussut jo yli 30x. Jos arvioin, että Vaisalan seuraavan 12-18 kuukauden tuloskunto on esimerkiksi 0,95 – 1,00 euron tuntumassa JA arvioin PE-kertoimen pysyvän 32,5x tasolla, niin silloin tavoitehinnaksi saisin 30,90 euroa.

Eli pääsisin samoihin lukemiin Inderesin ja Evlin kanssa.

vaisala-evli-tavoitehintojenmuutos
Kuva: Evli https://research.evli.com/JasperAllModels.action?authParam=key;461&authParam=x;G3rNagWrtf7K&authType=3

Oheisessa kuvassa on kuvakaappaus Evlin Vaisalan tavoitehintojen (vasen lukema) kehitys tämän vuoden aikana. Kuten nähdään, niin tavoitehinta on muuttunut nopealla tahdilla vuoden alun 19,00 eurosta nykyiselle 29,50 euron tasolle. Tämä myöskin kertoo siitä, että analyytikko on arvioinut odotetun tuloskunnon kasvun lisäksi osakkeen arvostustason (eli kertoimen) kasvusta. Markkinat ovat tällä hetkellä valmiita maksamaan yhtiöstä tällä arvostustasolla.

Yhtiön sisäinen arvo harvemmin muuttuu tällaisella vauhdilla, sillä arvonmäärityksen lopputulokseen vaikuttaa isolla painolla ns. päätearvon suuruus eikä niinkään lähitulevaisuuden tulosennusteet. Oma diskontattujen tulevien vapaiden rahavirtojen mukainen arvonmääritys oli 21 euroa, jolla tasolla osake oli siis muutama kuukausi sitten. Jos olisin tuolloin kertonut arvon olevan 21 eurossa, niin tilanne olisi monessa suhteessa ollut ”ok”.

Lopuksi vielä huomio siihen, ettei edellä mainittu 21 euroa ole mikään lopullinen totuus. Se on vain oma arvioni yhtiön arvosta. Olen arvonmäärityksessä käyttänyt 7,4 prosentin oman ja vieraan pääoman keskimääräistä tuottovaatimusta, joka voi olla väärä. Jos tuottovaatimus olisi esimerkiksi 6,4 prosenttia, niin silloin osakkeen arvo nousisi 25,80 euron tasolle. Tämäkin indikoisi edelleen yhtiön osakkeen arvostuksen olevan korkealla. Sitä samaa kertoo mielestäni myös nykyinen PE-kerroin.

Jotta osakemarkkinat toimisivat, niin ostajilla ja myyjillä pitää olla eri käsitys yhtiön arvosta. Ostaja odottaa saavansa yhtiötä hyvään hintaan ja vastaavasti myös myyjän arvio myyntihinnasta on hyvä. Toinen näistä on oikeassa ja aika näyttää, että kumpi.

Arvonmääritys

Lisäsin yrityslistalle arvonmäärityksen taulukon, jolle on koottuna sekä perinteisen rahavirtaperustaisen arvonmäärityksen että käänteisen arvonmäärityksen tietoja. Arvonmääritys on nyt tehty 28 yritykselle ja lisään uusia yhtiöitä listalle noin 2-3 yhtiön viikkovauhdilla. Taustatietoa arvonmäärityksestä on kirjoituksessa: Arvonmäärityksiä Talousmentoriin

YRITYS Osake Arvo Nousu­vara Viikko­katsaus
Oriola B 2,04 € 2,95 € 44,6%
Finnair 5,87 € 7,60 € 29,5%
Cargotec 30,80 € 35,90 € 16,6% 50
Konecranes 27,15 € 30,75 € 13,3% 51
Nokian Renkaat 25,60 € 27,25 € 6,4% 49
Trelleborg 172,35 kr 175,30 kr 1,7%

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on arvonmäärityslistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän taulukon tietoihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Oriola B 2,04 € 25,5x 8,3% 0,090 € 4,4% 11
Finnair 5,87 € 15,9x 6,7% 0,225 € 3,8% 19
Cargotec 30,80 € 14,7x 9,3% 1,140 € 3,7% 17
Konecranes 27,15 € 30,5x 5,5% 1,200 € 4,4% 15
Nokian Renkaat 25,60 € 9,2x 23,8% 1,600 € 6,3% 22
Trelleborg 172,35 kr -1,3% 4,750 € 2,8% 17

Viikko 51

Sanoma

Viime viikolla oli puhetta Sanoman Hollannin toimintojen myynnistä. Ajatukseni oli päivittää Sanoman analyysiä, mutta koska kyseessä on varsin iso muutos yhtiön toimintaan, niin ehkä parempi on tässä kohtaa odottaa reilun kuukauden päästä tulevaa Q4-raporttia. Se selkiyttää muutosten kirjaamista ja tulevaisuuden näkymiä.

Trelleborg (SWE)

Trelleborgin muutokset sain vietyä läpi yhtiön raportoidessa uuden rakenteensa mukaiset luvut. Kuten viimeksi oli puhetta, niin Trelleborg tekee -3,2 miljardin kruunun alaskirjauksen Q4-tulokseensa ja pitää osinkonsa viime kevään tasolla eli 4,75 kruunussa.

Joskus olen pohtinut, että reagoikohan Talousmentor-arvoluku turhan hitaasti erilaisiin tapahtumiin, mutta ainakin nyt tilanne muuttui nopeasti. Aiemmin Trelleborgilla oli erinomaisella tasolla olevat pisteet eli 25/30. Nyt alaskirjaus veti nettotuloksen pakkaselle, jonka johdosta pisteitä ropisi niin tuloskehityksestä, ROE:sta kuin myös PE-luvuista. Lisäksi osingon nousun päättyminen vei pisteet osinkokehityksestä. Pisteitä lähti kaiken kaikkiaan 8 ja nyt Trelleborgin arvoluku on kohtalaisella tasolla eli 17/30.

Nordea

Nordea tiedotti, että se hankkii norjalaisen SG Finansin, joka tarjoaa laiterahoitusta ja factoring-rahoitusratkaisuja. Nordea kertoo, että

SG Finansilla on vahva asema Norjassa ja suora jakelumalli, joten yhtiö täydentää hyvin Nordea Financen toimintaa. SG Finansilla on Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa noin 50 000 yritysasiakkaan monipuolinen asiakaskunta, joka yritysoston myötä pääsee hyödyntämään Nordean koko tuotevalikoimaa.

Nordea arvioi, että yhtiön tuotto kasvaisivat noin 140 miljoonalla eurolla. Nordean normaali tuloskunto on ollut parin viime vuoden aikana noin 3,0 miljardia euroa, joten kauppa nostaisi Nordean tulosta noin 5 prosentilla.

Oriola

Oriola antoi tulosvaroituksen ja yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton heikkenevän merkittävästi. Yhtiö kertoo, että Consumer-liiketoiminta-alueella havaittu virhe varaston arvossa Ruotsissa ja yhtiö tekee varastoon ja käyttöomaisuuteen liittyvän arvonalentumisen.

Oriola kertoo, että arvonalentumisien arvioitu kokonaisvaikutus vuoden 2019 tulokseen on 5 miljoonaa euroa, josta oikaisueriin kirjataan 3 miljoonaa euroa. Tämän johdosta Q4:n sekä vuoden 2019 tulosennusteeni laskevat noin 5 miljoonalla eurolla.

 • Q4
  • EBIT: 1,7 M EUR (aiempi ennusteeni 6,7 M EUR)
  • Nettotulos: -0,5 M EUR (4,5 M EUR)
 • 2019
  • EBIT: 18,0 M EUR (aiempi ennusteeni 23 M EUR)
  • Nettotulos: 9,2 M EUR (14,2 M EUR)

Tapahtumalla ei suoranaisesti ollut rahavirtavaikutusta, mutta oletettavasti yhtiön haasteet Ruotsissa kestävät odotettua pidempään, joten tämä vaikuttaa yhtiön tulevien vuosien tulostasoon ja rahavirtoihin. Tästä syystä osakkeen arvo laski 3,05 eurosta 2,95 euroon. Päivitän yhtiön analyysin tänään taikka huomenna.

Loomis (SWE)

Loomis tiedotti, että Saksan viranomaiset ovat näyttäneet punaista valoa yhtiön kaavailemalle Ziemann:n hankinnalle. Ziemann:n vuosittainen liikevaihto olisi ollut noin 1,65 miljardia kruunua, kun Loomiksen liikevaihto on noin 21 miljardia kruunua. Eli Ziemann:n tuoma lisä olisi ollut vajaat 10 prosenttia.

Loomis on varsin pettynyt Saksan päätökseen ja pohtii nyt mahdollisia oikeustoimia viranomaisia vastaan.

Kaupan peruuntuminen tuo myös kuluja Loomiksella ja se joutuu nyt maksamaan noin 2,0 miljoonan euron eli karkeasti laskien noin 20 miljoonan kruunun hyvitysmaksun kaupan toiselle osapuolelle. Loomis kirjaa kulun Q4:n lukuihin, jonka johdosta Q4:n nettotulosennusteeni laskisi 460 miljoonasta kruunusta noin 440 miljoonaan kruunuun.

H&M (SWE)

H&M raportoi Q4 ja samalla koko vuoden 2019 myyntitietonsa. Q4:n liikevaihto oli ennusteideni mukainen ja oli 61,7 miljardia kruunua. Kasvua tuli +9,4 prosenttia viime vuoteen nähden. Koko vuoden liikevaihdoksi tuli 232,8 miljardia kruunua (2018: 210,4 Mrd SEK) eli kasvua +10,6 prosenttia.

General Mills

General Mills raportoi Q2/2020 tuloksensa ja ohessa on lyhyt yhteenveto tuloksesta

M USD Q2/20 Q2/19 Q1-Q2/20 Q1-Q2/19
Liikevaihto 4 421 4 411 0,2% 8 423 8 505 -1,0%
Liiketulos (ebit) 811 547 48,3% 1 474 1 149 28,3%
Nettotulos 581 343 69,1% 1 101 736 49,7%
EPS (USD) 0,95 0,57 1,80 1,22

Q2/2020 liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi. Laskua tuli kaikissa segmenteissä paitsi Pet:ssä ja pahinta kehitys oli edellisten kvartaalien tavoin P-Amerikan ulkopuolella (-4,6…-4,9 %). Pet-segmentin liikevaihdon vahvaa kehitystä (+16 %) tukee se, että se pääsee hyödyntämään General Mills:n laajaa jakeluverkostoa.

Liiketulos (ebit) kasvoi lähes 50 prosenttia, missä yhtenä selittävänä tekijänä oli alhaisemmat muut-kulut (-83 vs -294 M USD). Segmenttien tiedoista laskettu tulos olisi kasvanut noin 6,4 prosenttia. Jos liikevaihto oli paineessa, niin tuloskehitys oli positiivista jokaisessa segmentissä.

Edellisellä kerralla yhtiö kertoi, että se ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Tämä näkyikin hyvin Q2:n tuloskehityksessä.

Raportoitu nettotulos nousi selvästi liiketuloksen perässä.

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2020:

 • orgaaninen liikevaihto nousee +1…2 %
 • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +2…4 % (2019: 2,86 Mrd USD)
 • oikaistu EPS nousee +3…5 % (2019: 3,22 USD)

Viikko 52

Tulevalla viikolla Pohjoismaiden pörssit ovat auki vain maanantaina 23.12. ja perjantaina 27.12. Sen sijaan USA:ssa kauppaa käydään myös jouluaattona (puolikas päivä) ja Tapaninpäivänä (koko päivä).

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille lukijoille!

santa-31665_640

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

2 vastausta artikkeliin “Viikkokatsaus 52/2019”

Kommentit on suljettu.