Elekta

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty ruotsalainen Elekta, joka valmistaa syöpäsairauksien ja kasvainten hoitoon ja diagnosointiin tarkoitettuja sädehoidon ja magneettikuvauksen laitteita. Elektan tuotteita on myyty yli 120 maahan ja yhtiöllä on noin 4 000 työntekijää. Elektan markkina-arvo on noin 45 miljardia kruunua.

Professori Lars Leksell perusti Elektan vuonna 1972 valmistamaan radiokirurgian laitteita. Elektalla on hänen nimeään kantava tuote Leksell Gamma Knife, jota käytetään neurologisten sairauksien hoitoon.

Yhtiö jakaa tuoteportfolionsa neljään eri kategoriaan

 • Linac eli ”linear accelerators”: Laite tuottaa säteilyä, joka kohdennetaan tarkasti potilaan kasvaimeen. Linac-tuotteilla voidaan hoitaa joukkoa erilaisia kasvaintyyppejä, jotka voivat sijaita aivoissa, selkärangassa, keuhkoissa, rintakudoksessa jne.
 • Neuro: Erityisesti aivokirurgiaan tarkoitettu laite, missä tavanomaiset leikkaushoidot ovat liian vaikeita suorittaa. Em. Leksell Gamma Knife kuuluu tähän portfolioon ja tuotteen nimi oikeastaan kertoo sen luonteesta.
 • Brachytherapy: Radioaktiivisen isotoopin kohdentaminen kasvaimeen.
 • IT-sovellukset ja palvelut: Sisältää erilaisia palveluita potilaiden hoitojen optimointiin. Sovelluksien (esim. IBM Watson) avulla voidaan automatisoida diagnoosien tekoa ja parantaa niiden tarkkuutta.
Elekta-versahd
Kuva: https://www.elekta.com/radiotherapy#gallery

Sädehoitolaitteiden markkinan arvioidaan kasvavan noin 6 – 8 prosentin vuositahdilla. Vuonna 2012 tehtiin yli 14 miljoonaa syöpädiagnoosia ja määrän uskotaan nousevan noin +75 prosenttia seuraavan 20 vuoden aikana. Tähän vaikuttaa ihmisten eliniän kasvu sekä väestön ikääntyminen.

Elektan päämarkkina on USA, mikä vastaa noin 25 prosenttia yhtiön myynnistä. Toiseksi tärkein markkina on Kiina noin 12 prosentin osuudella.

Elekta nimeää kilpailijakseen Varian Medical Systemsin (NYSE: VAR), minkä lisäksi osittain päällekkäisiä toimintoja on mm.

 • Accuray (Nasdaq: ARAY)
 • Bebig
 • Viewray (Nasdaq: VRAY)
 • Raysearch laboratories (Nasdaq Stockholm: RAY B)

Taloudellinen tilanne

Kasvu ja tuloksentekokyky

Elektan tilikausi 2020 on alkanut 1.5.2019.

Elekta päivitti tilikauden 2020 näkymiään marraskuussa ja arvioi liikevaihdon kasvavan noin 8 – 10 prosenttia. Myös tätä seuraavan 3 vuoden ajanjaksolle yhtiö tavoittelee samaa noin 8 – 10 prosentin kasvua.

Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii kovaa työtä, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiöllä oli haasteita kasvattaa liikevaihtoaan. Tilikausilla 2014 – 2016 kasvu jäi vain 1,5 – 3,5 prosentin tuntumaan ja tilikaudella 2017 liikevaihto laski 4,6 prosenttia.

Yhtiö arvioi myös, että tilikauden 2020 EBITA-marginaali olisi noin 18 prosenttia, mikä laski hieman aiemmin kerrotusta 19 prosentista. Yhtiön tavoitteena on tulevien 3 vuoden aikana nostaa marginaalia yli 20 prosentin tason vieläpä niin, että jakson loppupuolella marginaali olisi noin 22 prosentissa.

Kun poistot huomioidaan EBITA-luvuista, niin arvioin tilikauden 2020 liiketuloksen (ebit) jäävän noin 1,5 miljardin kruunun tasolle (2019: 1,7 Mrd SEK). Tulostasoa painaa valuuttojen vastatuuli sekä eräiden asennusten viivästyminen.

Osingon kestävyys

Vuosien 2015 ja 2016 jälkeen parantunut kannattavuuskehitys on näkynyt myös vapaan rahavirran (FCF) nousuna noin 1,25 miljardin kruunun tasolle. Viime vuosina osinkoa on jaettu keskimäärin 65 prosenttia tuloksesta sekä noin 45 prosenttia vapaista rahavirroista. Rahavirtojen perusteella yhtiön osinko on kestävällä tasolla.

elekta-osinko-q22020

Tilikauden 2019 osinko nousi 1,80 kruunuun (2018: 1,40 SEK), josta osingon toinen osa (0,90 SEK) irtoaa 21.2.2020 ja se maksetaan 27.2.2020.

Arvioin tilikaudelta 2020 maksettavan osingon nousevan 1,90 kruunuun (0,95 + 0,95 SEK). Näin seuraavan 12 kuukauden osinko on 1,85 kruunua, joka antaisi noin 1,6 prosentin osinkotuoton (osake 115 SEK). Markkinoiden osinkoennuste on 1,80 kruunua.

Velkojen hoitokyky

Yhtiöllä on korollisia velkoja noin 4,6 miljardia kruunua sekä sen päälle noin 1,25 miljardia kruunua IFRS 16:n mukaisia leasingvelkoja. Kun huomioidaan käteiset varat (noin 3,0 Mrd SEK), niin korollisia nettovelkoja on noin 1,6 miljardia kruunua.

Neljältä viime vuodelta laskettuna osinkojen jälkeinen vapaa rahavirta on ollut noin 750 miljoonaa kruunua. Tällä rahavirralla yhtiö voisi lyhentää nettovelkansa muutamassa vuodessa. Voidaan todeta, että Elektan velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

Arvostus

Olen tehnyt arvonmäärityksen niin, että liikevaihto kasvaisi noin 7,5 – 9,0 prosentin tahtia ja lähivuosien marginaalit nousisivat yhtiön kertomalla vauhdilla. Arvonmäärityksen mallinnuksessani ei ole EBITA-marginaalia, mutta siitä on helppo johtaa liiketulosmarginaali. Liiketulosmarginaali nousisi alussa tilikauden 2020 noin 10 prosentista tilikauden 2023 noin 15 prosenttiin, jonka jälkeen marginaali pysyisi noin 15 – 16 prosentin tasolla.

elekta-kaaviot-q22020

Sain osakkeen arvoksi 94,40 kruunua (Elekta: Arvonmääritys), kun tätä kirjoittaessa osakkeella käydään kauppaa noin 115 kruunun tasolla. Osake kävi marraskuussa 140 kruunussa, mutta on laskenut sieltä yhtiön antaman alennetun tulosohjeistuksen johdosta. Arvonmääritykseen nähden osake olisi kuitenkin edelleen yliarvostettu.

Tilikauden 2020 EPS-ennusteeni on noin 2,62 kruunua, mikä tarkoittaisi noin 44x PE-lukua. Markkinoiden tulosodotukset ovat selvästi omaa ennustettani korkeammat, mutta en ole ihan varma, että onko niissä vielä ehditty huomioida marraskuussa annettua uutta ohjeistusta. Ja vaikka käyttäisi markkinoiden tulosennustetta, niin silti PE-luku olisi yli 30x tasolla.

Mutta, kuten todettua, niin yhtiön mukaan sen kannattavuus paranisi tulevien vuosien aikana hyvää tahtia. Ja jos liikevaihdon kasvu toteutuu, niin silloin EPS-voisi nousta selvästikin ja ehkä tätä skenaariota markkinat hinnoittelevat nykyisessä osakkeen hinnassa. Tästäkin huolimatta osakkeen arvostus PE-luvulla mitattuna on mielestäni korkealla tasolla.

ELEKTA11.1.2020 | 115,00 SEK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Elektan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla ja osinkotuotolla mitattuna sekä tilikauden 2016 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla. Lisäksi pisteitä lähtee korkeasta liikearvosta ja ROE ja ROI lukujen jäämisestä alle pisterajojen.

Elektan analyysin rakenne

 • Elekta sijoituskohteena käsitellään isossa kuvassa yhtiön tuloskuntoon sekä osingonmaksun kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä.
 • Elekta: Ennusteet -sivulla tarkastellaan kuluvan tilikauden tilannetta sekä odotuksia tälle ja parille seuraavalle tilikaudelle.
 • Elekta: Arvonmääritys -sivulla on tehty arvonmäärityslaskelma, joka sisältää myös pohdintoja laskelmassa käytetyistä oletuksista (esim. kasvuvauhti, tulosmarginaali, yms.).