Viikkokatsaus 3/2020

Viikkokatsauksessa mm.

  • Tuloskierros käynnistyy 2 yhtiön voimin. Ennakoissa CSX ja Fastenal
  • Kirjoituksessa pohdintaa käänteisen arvonmäärityksen hyödyntämisestä
  • Fordin USA:n autotoimitukset laskivat (-1,3%)

Arvonmäärityksiä on nyt tehty 35/69 yritykselle ja ehdin vielä muutaman tehdä ennen tuloskierroksen käynnistymistä. Urakka jatkuu tämän jälkeen ja toiveena on saada arvonmääritykset tehtyä kevään mittaan.

Aluksi olen jättänyt pankit ja vakuutusyhtiöt väliin, sillä niissä perinteinen vapaan rahavirran mukainen malli ei toimi. Näitä varten pitää rakentaa toisenlainen Excel ja teen tämän sitten rauhassa kaikille samanaikaisesti. Lisäksi väliin ovat jääneet Sanoma ja TietoEVRY, joiden tilanne on muuttunut varsin paljon tehtyjen yritysjärjestelyiden johdosta. Palaan näihin yhtiöihin sitten, kun niiden tuloksentekokyvystä on tarjolla lisätietoa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa. Kyse on siis markkinoiden odottamasta tuloskunnosta, joka hypeosakkeilla voi olla täysin epärealistisen korkea. Sama toimii myös toiseen suuntaan silloin, kun osake on jostain syystä markkinoiden hyljeksimä.

Käänteisessä arvonmäärityksessä syntyy siis tulevien tuottojen ennustekuvaaja. Kuvaajassa on esitetty yksi – varsin tasaisesti etenevä – skenaario. Jos yhtiön keskimääräinen vuotuinen tuloskasvuodotus on 5 prosentin luokkaa, niin siihen voidaan päästä juurikin +5 prosentin tuloskasvulla. Mutta myöskin niin, että ensimmäisen vuoden tulos laskee 3 prosenttia, mutta sitä seuraavan vuoden tulos nousee noin 7 prosenttia – tai toisin päin. Periaatteessa erilaisia tuloskenaarioita, joissa 5 prosentin kasvuennuste toteutuu, voi olla äärettömästi.

Edellä mainitusta syystä yksittäisen vuoden tulokseen ei pidä kiinnittää liikaa huomiota, vaan tilannetta pitää katsoa ns. isossa kuvassa. Mikä on tuloskunnon keskimääräinen tulosmuutoksen nopeus ja olisiko mahdollista, että yhtiö pystyisi yllättämään positiivisesti ja ylittämään lähitulevaisuuden tulosodotukset? Jos markkinaodotukset ovat alhaiset ja osake kyntää turhankin alhaisissa lukemissa, niin silloin positiivisen yllätyksen mahdollisuus on olemassa. Hypeosakkeen korkeiden odotuksien hienoinen rikkoutuminen tai jopa pilkistävä epäilys tuloskunnosta voi vetää osakkeen kovaan laskuun.

betsson-kaanteinenarvonmaaritys-q32019e
Kuva: Betsson käänteinen arvomääritys 31.12.2019

Oheisessa kuvassa on Betssonin (jota itselläni on omassa salkussani) käänteisen arvonmäärityksen yhteydessä syntyneestä tulosodotuksesta. Kuten nähdään, niin nykyinen osakkeen hinta tarkoittaisi sitä, että markkinat odottavat yhtiön tuloskunnon laskevan tulevina vuosina. Tämä pitäneekin paikkansa, sillä yhtiö käy kovaa kilpailua Ruotsissa. Lisäksi Hollannin bisnes elää hiljaiseloa seuraavan vuoden, puolitoista ajan, kunnes markkinat avautuvat siellä. Ja todennäköisesti kilpailu tulee myös siellä olemaan tiukkaa.

Mutta kuvaaja katsoessa esiin nousee ajatus, että voisiko tuossa olla positiivisen tulosyllätyksen mahdollisuus. Mitä jos tulevaisuudessa toteutuva tuloskunto pysyisikin viime vuosien tapaan noin 800 – 1 000 miljoonan kruunun haarukassa? Toteutuessaan se voisi singota osakkeen takaisin nousuun. Nythän se on laskenut noin 50 prosenttia viime vuoden tammikuun 88 kruunusta nykyiselle 44 kruunun tasolle.

Ja kuten todettua, niin tulosyllätys voi toimia myös toiseen suuntaan eli jos toteutuva tulos jääkin kovista odotuksista. Ohessa vastikään lisätyn Elektan käänteisen arvonmäärityksen käyrä.

elekta-kaanteinenarvonmaaritys-q22020
Kuva: Elekta käänteinen arvonmääritys 11.1.2020

Yhtiön tuloksen pitäisi kasvaa tasaisen taulukon mukaisesti yli 10 prosenttia vuodessa, jotta nykyinen osakkeen hinta olisi tällä mallinnuksella perusteltu. Tällainen kasvuvauhti on varsin vaativa tavoite – varsinkin usealle vuodelle peräkkäin. Siksi mielestäni on olemassa selvä riski siitä, että tästä skenaariosta jäätäisiin, mikä tarkoittaisi samalla osakkeen hinnan laskua.

Elektan osake kävi marraskuussa 140 kruunussa, mutta yhtiön antaman tulostarkennuksen johdosta osake on laskenut parissa kuukaudessa vajaat 20 prosenttia 115 kruunun tasolle.

Olen luonut käänteisen arvonmäärityksen listan, mikä on järjestetty markkinoiden odottaman tuloskasvun mukaiseen järjestykseen. Listalla fokus tulisi kohdistaa alhaisiin tai jopa negatiivisiin tuloskasvuodotuksiin, sillä niissä piilee positiivisen yllätyksen mahdollisuus. On kuitenkin hyvä muistaa, että osalla yrityksiä laskeva tuloskunto on varsin perusteltua, joten yhtiön nykyinen (ja ehkäpä vaikea) tilanne on hyvä tiedostaa.

kaanteinen-arvonmaaritys-012020

Listan kärkijoukossa on pankit, joten siinä kyse voi olla myös systemaattisesta mallinnusvirheestä taikka sitten pohjoismaiset pankit ovat varsin hyljeksittyjä.

Käänteisen arvonmäärityksen lista on nähtävissä täältä
https://talousmentor.com/yrityslista/kaanteinen-arvonmaaritys/

Blogin kommentointi

Poistin blogista kommentointimahdollisuuden siksi, että WordPress:n filtteriin osui paljon roskapostituksia. Ja alkoi tuntua siltä, että olisi vain ajan kysymys, kunnes jokin ”pillerimainos” pääsisi läpi.

Viikko 2

Elekta (SWE)

Lisäsin Talousmentor-yritysanalyyseihin ruotsalaisen Elektan, joka valmistaa syöpäsairauksien ja kasvainten hoitoon ja diagnosointiin tarkoitettuja sädehoidon ja magneettikuvauksen laitteita. Katso tarkemmin kirjoitus Elekta

Listalla on nyt 69 yritystä, jolla mennään seuraavaan tuloskierrokseen. Tuloskierroksen jälkeen pääpaino on arvonmäärityksissä, joten kevään aikana tulee muutama uusi yhtiö. Näistä yksi voisi olla Elektan kilpailija Varian Medical Systemsin (NYSE: VAR), jolloin se täydentäisi tätä sädehoitolaitteiden segmenttiä.

Arvonmäärityksen johdosta on mahdollista, että osa yrityksistä vaihdetaan toisiin, mikäli arvonmääritys on liian haastavaa tehdä. Ennakkoon näyttäisi siltä, että tällaisia yhtiöitä olisivat mm. Dominion Energy, Edison International ja Ford. Mutta katsotaan tätä sitten keväämmällä.

Stora Enso

Stora Enso tiedotti, että se on saanut myytyä Pfarrkirchenin sahansa Saksassa ja kauppa toteutuu Q1/2020 aikana. Sahan tuotantokapasiteetti on noin 145 000 kuutiometriä ja se vähentää yhtiön liikevaihtoa noin 40 miljoonalla eurolla.

Storan vuotuinen liikevaihto on noin 10 000 miljoonaa euroa, joten myynnillä ei ole juurikaan vaikutusta liikevaihtoon ja yhtiön mukaan ei myöskään tuloskuntoon.

Campbell Soup Company (USA)

Campbell tiedotti, että se on saanut myytyä noin 2,2 miljardilla dollarilla Arnott’s:n ja muita kansainvälisiä toimintoja KKR-yhtiölle (NYSE: KKR).

Samalla tämä päättää Campbellin rönsyjen purkuoperaation, jonka se aloitti syksyllä 2018. Tänä aikana yhtiö on luopunut Campbell International ja Cambell Fresh -segmenteistä ja myynyt myöskin Euroopan perunalastutoiminnot. Yhtiö keskittyy nyt sen kahteen tukijalkaansa eli ”Snacks” ja ”Meals & Beverages” -segmentteihin.

Myynneistä yhtiö on saanut noin 3 miljardia dollaria, joilla se pienentää korkeaksi kohonnutta velkataakkaansa. Edellisen kvartaaliraportin mukaan yhtiöllä oli korollisia velkoja noin 8,3 miljardia dollaria. Saaduilla myyntirahoilla tämä pienenee mukavasti ja osassa myyntejä on varmaankin myyty velkoja samalla eli velkaisuus voi pienentyä tätäkin enemmän.

Ford Motor Company (USA)

Ford raportoi USA:n Q4:n autotoimituksistaan ja toimitukset laskivat 1,3 prosenttia.

ford-us-toimitukset-q42019
Kuva: Fordin myyntitiedote: https://shareholder.ford.com/investors/financials/monthly-sales-report/default.aspx

Hyvää oli Truck-malliston hyvä kehitys, sillä näiden hintataso sekä marginaalit ovat korkeampia, kuin perinteisten henkilöautojen.

Ford julkisti myös Q1/2020 kvartaaliosingon, joka pysyi 0,15 dollarissa. Osinko on pysynyt tällä tasolla nyt 5 vuotta peräjälkeen eli tammikuusta 2015 alkaen. Muutaman kerran yhtiö on maksanut Q1:n osingon yhteydessä lisäosinkoa, mutta nyt sellaista ei ollut tarjolla.

Viikko 3

Q4-tuloskierros käynnisty hiljakseltaan tulevien kahden viikon aikana. Varsinainen tulosruuhka alkaa tämän jälkeen viikolla 5 eli 27.1.2020 alkaen. Kokoan tunnuslukuvertailun ennen tätä.

Torstai 16.1.2020

CSX Corporation (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 998 3 143 -4,6% 12 050 12 250 -1,6%
Liiketulos (ebit) 1 264 1 249 1,2% 5 075 4 869 4,2%
Nettotulos 840 843 -0,4% 3 400 3 309 2,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 1,040 0,960

Yhtiön liikevaihdon kehitys on kääntynyt vuoden 2019 kuluessa laskuun. Q1:llä liikevaihto kasvoi vielä 5 prosentin verran, kun taas Q3:lla se laski 5 prosenttia. Liikevaihtoa painaa metalliteollisuuden ja hiilen rahtien väheneminen sekä kauppasodan aiheuttama yleinen aktiviteetin lasku. Oma odotukseni on, että Q4:n liikevaihto jatkaisi laskuaan ja olisi noin 3,0 miljardia dollaria (-4,6 %).

Yhtiön tehostustoimet ovat pitäneet liiketulosmarginaalia koholla niin, että Q1-Q3/2019 aikana marginaali oli 42,1 prosenttia (Q1-Q3/2018: 39,7 %). Arvioin, että Q4:n marginaali pysyisi edelleen noin 42 prosentissa, mikä tarkoittaisi noin 1,26 miljardin dollarin liiketulosta. Marginaalien kohdalla pohdinkin, että ollaanko jo maksimitasoilla? Varsinkin, jos liikevaihto lähtee laskuun, jolloin kiinteiden kulujen paino alkaa näkymään marginaaliprosentissa.

Q4:n EPS-ennusteeni on 1,04 dollaria, joka on hieman yli markkinoiden 0,98 dollarin keskiarvon (Lähde: Yahoo Finance).

Perjantai 17.1.2020

Fastenal Company (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 268 1 232 3,0% 5 325 4 965 7,2%
Liiketulos (ebit) 247 233 5,7% 1 065 999 6,6%
Nettotulos 183 169 8,3% 795 752 5,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 0,910 0,870

Fastenal on tiedottanut Q4:lta loka- ja marraskuun myyntitietoja. Näiden kahden kuukauden aikana myynti on ollut yhteensä 903,2 miljoonaa dollaria (10-11/2018: 880,1 M USD) eli kasvua on noin 2,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvuvauhti näyttäisi siis hidastuvan Q1-Q3 aikaisesta noin 8,7 prosentin tasosta.

Viimeksi yhtiö kertoi, että taloudellinen aktiviteetti oli jatkanut laskuaan ja että asiakkaat ovat entistä varovaisempia isoja hankintoja tehdessään. Näyttäisi siis siltä, että tämä varovaisuus on jatkunut myös Q4:lla.

On mielenkiintoista nähdä se, miten liikevaihdon kasvun hidastuminen näkyy marginaaleissa. Oma Q4:n EPS-ennusteeni on 0,32 dollaria, mikä on yhteneväinen markkinoiden odotuksiin nähden (0,32 USD, Yahoo Finance).

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus