Viikkokatsaus 4/2020

Viikkokatsauksessa mm.

  • Oriola tarkemmassa käsittelyssä
  • Q4-tulosennakoissa Ericsson, IBM, Texas Instruments ja Union Pacific Corp.
  • CSX:n ja Fastenalin tulosyhteenveto
YRITYS Osake Arvo Nousu­vara Viikko­katsaus Q4 tulos
Betsson B 43,28 kr 100,00 kr 131,1% 3 13.2.
Oriola B 2,12 € 2,95 € 39,2% 7.2.
Finnair 6,27 € 7,60 € 21,2% 7.2.
Hennes & Mauritz B 184,98 kr 218,00 kr 17,9% 2 30.1.
Konecranes 28,81 € 30,75 € 6,7% 51 6.2.
Cargotec 34,02 € 35,90 € 5,5% 50 6.2.
Etteplan 10,40 € 10,90 € 4,8% 1 11.2.
Trelleborg 170,75 kr 175,30 kr 2,7% 12.2.
Nokian Renkaat 26,95 € 27,25 € 1,1% 49 4.2.

Taulukko kokonaisuutena on nähtävissä Arvonmääritys-sivulla. Arvonmääritys on nyt tehty 35 yritykselle.

Oriola

HUOM! Omassa salkussani on Oriolan osakkeita

Oriolan arvoksi sain 2,95 euroa eli nousuvaraa olisi noin 39 prosenttia. Ohessa on arvonmääritysprosessin aikana syntyneet kaaviot.

oriola-kaaviot-q32019

Oriola antoi 19.12.2019 tulosvaroituksen ja yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton heikkenevän merkittävästi. Yhtiö kertoo, että Consumer-liiketoiminta-alueella havaittu virhe varaston arvossa Ruotsissa ja yhtiö tekee varastoon ja käyttöomaisuuteen liittyvän arvonalentumisen. Arvonalentumisien arvioitu kokonaisvaikutus vuoden 2019 tulokseen on 5 miljoonaa euroa, joka vetänee Q4:n tuloksen nollan tuntumaan tai hieman tappiolliseksi.

Kasvu ja tuloksentekokyky

Kuten yllä olevasta kaaviokokoelmasta nähdään, niin Oriolan liikevaihto on pysynyt noin 1,55 – 1,65 miljardin euron välimaastossa jo vuodesta 2013 alkaen. Ja arvonmäärityksiin liittyvissä ennusteissani olen lähtenyt siitä, ettei kovin suurta muutosta kehityksessä tulevina vuosina nähtäisi. Liikevaihdon kasvuprosenttina olen laskelmissani käyttänyt noin 1,5 – 2,5 prosentin vuositahtia.

Mistä siis yhtiölle kasvua?

Samalla yhtiön tuloskunto on kärsinyt erilaisista IT-järjestelmäuudistusten tuomista lisäkuluista sekä vakavista jakeluhäiriöistä, jollainen nähtiin Suomessa vuonna 2017. Ruotsin jakelukeskuksen laajennus ja automatisointi piti ottaa käyttöön jo Q1/2019, mutta tämä on viivästynyt tuoden lisäkuluja vuodelle 2019. Ja ehkä niitä ylimääräisiä kuluja tulee myös vuodelle 2020?

oriola-liiketulos-q32019

Kertaluontoiset kulut ovat painaneet aiemmin noin 4 prosentin tasolla olevan liiketulosmarginaalin alle 2 prosenttiin. Oletettavasti IT-järjestelmä haasteet korjaantuvat jossain vaiheessa, joten tästä syystä olen mallinnuksena lähtenyt siitä, että marginaali palautuisi ajan myötä takaisin lähelle 4 prosenttia. Samalla yhtiön tuloskuntokin palautuisi selvästi paremmalle tasolle.

Yhtiöllä on käynnissä tehostusohjelmia, joiden positiivisen vaikutuksen (+20 M EUR) yhtiö arvioi realisoituvan H2/2019 aikana ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä osaltaan selittää oheisessa liiketuloskaaviossa ennustamaani ripeää tuloskasvua vuosille 2020 ja 2021.

Kokonaisuutena sijoittajan tuleekin pohtia sitä, että onko muutaman viime vuoden heikko tuloskunto kulminoitunut epäonnisiin IT-järjestelmäuudistuksiin, jotka saadaan aikanaan ratkaistua. Tämä voisi tällöin palauttaa yhtiön tuloksentekokyvyn takaisin 50 miljoonan euron hujakoilla ja tämän ylikin.

Osingon kestävyys

Oriolan vapaa rahavirta (FCF) on jäänyt vaatimattomalle tasolle useaan kertaan viimeisten vuosien aikana. Tässä edellä kuvatut IT-järjestelmien haasteet näkyvät hyvin. Kulut nousivat ja rahavirrat seisahtuivat, kun jakelua ei pystytty kunnolla järjestämään.

Olen arvonmäärityksen mallinnuksissa lähtenyt siitä, että rahavirrat pysyisivät hyvällä tasolla Ruotsin IT-järjestelmien haasteista huolimatta. Tuntuisi uskomattomalta, että yritys kokisi Suomen kaltaiset järjestelmähaasteet uudelleen Ruotsissa.

Oriolan osinko on kehittynyt ailahtelevasti ja mistään vuosittain nousevasta osingosta ei voida puhua. Tilikausilta 2013 ja 2014 osinkoa ei maksettu lainkaan ja keväällä 2017 osinko laski 0,09 euroon edellisvuoden 0,14 eurosta. Kun katsoo kirjoituksen alun kaaviokokoelmasta ”FCF ja osinko”-kaaviota, niin on helpompi ymmärtää osingon nihkeää kehitystä.

Arvioin kevään 2020 osingon pysyvän viime vuoden mukaisesti 0,09 eurossa, mutta kääntyvän sen jälkeen hienoiseen 0,01 euron ja vähän myöhemmin 0,02 euron kasvuun. Tulostason sekä vapaiden rahavirtojen kohentuminen tukisivat osingon kehitystä. Arvonmäärityksen mallinnuksessa tulevien vuosien osinkojen osuus tuloksesta (60 – 70 %) sekä vapaista rahavirroista (40 – 50 %) asettuisivat kestävämmälle pohjalle. Tässäkin osingon suhde tulokseen tuntuu ehkä hieman korkealta suhteessa yhtiön osinkopolitiikkaan:

Oriolan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Ehkä tuon voi nähdä niinkin, ettei kovin isoja osinkoja ole luvassa ellei tuloskunto lähde selvästi ennustamaani parempaan nousuun. Toistetaan vielä alun kysymys: mistä siis yhtiölle kasvua?

Velkojen hoitokyky

Yhtiön velkaisuus on pysynyt noin 130 miljoonassa eurossa viime vuosien aikana ja tilikauden 2019 velkaisuutta nostaa IFRS 16:n leasingvastuiden kirjaaminen korollisiin velkoihin. Jos tämän oikaisee pois, niin Q3/2019 korolliset velat olivat 114 miljoonaa euroa.

Yhtiön velkatilanteesta tunnusluvut antavat ristikkäistä tietoa, mutta rahavirtojen valossa tilanne on parempi:

  • omavaraisuusaste: heikko 15% (hyvä > 40 %)
  • nettovelkaantumisaste hyvä 85 % (hyvä < 100 %)

Mikäli yhtiön vuotuinen vapaa rahavirta (FCF) asettuu noin 50 miljoonaan euroon ja tästä vähennetään noin 15 – 20 miljoonan euron osingot sekä arviolta 15 – 20 miljoonan euron IFRS 16:n mukaiset vuokrasopimusvelkojen lyhennykset, niin lainojen hoitoon jäisi karkeasti laskien noin 20 miljoonaa euroa vuosittain.

Tällä rahavirran tasolla nykyiset 114 miljoonan euron korolliset velat (ilman leasingvelkoja) pystyttäisiin hoitamaan noin 7 – 10 vuodessa. Tässä valossa IT-järjestelmien haasteiden taklaamisessa voidaan edetä ihan rauhassa ja varmistua siitä, että kaikki toimii heti alkuun hyvin.

Yhtiön lainojenhoitokyky on ihan hyvällä tasolla, kunhan vain nykyisistä haasteista päästään eroon eikä mitään karmeita yllätyksiä niiden suhteen pääse syntymään.

Arvostus

Oriolan osake on ollut sitkeästi noin 1,90 – 2,10 euron välimaastossa viime toukokuusta alkaen. Parhaimmillaan osake oli noin 4,50 eurossa vuosien 2015 – 2017 aikana.

Osake on tätä kirjoitettaessa 2,12 euroa.

Oma EPS-ennusteeni vuodelle 2019 on 0,05 euroa, jota rasittaa mm. yhtiön joulukuussa antaman tulosvaroituksen kertaluontoiset kirjaukset. Tähän suhteutettuna PE-kerroin olisi noin 40,4x tasolla. Vuoden 2020 EPS-ennusteeni on noin 0,11 euroa, mikä tarkoittaisi 19,3x PE:tä. Tämä ennuste ei sisällä yllättäviä alaskirjauksia yms. kertaluontoisia eriä, joita saattaa vuodelle 2020 tulla.

Ja kuten todettua, niin arvioin kevään 2020 osingon pysyvän 0,09 eurossa, jonka osinkotuotto olisi noin 4,2 prosenttia.

Arvonmäärityksen tulokseni oli siis 2,95 euroa ja nousuvaraa olisi noin 39 prosenttia. Oheisessa kaaviossa on PE-kerroin laskettu edelliseltä 12 kuukauden jaksolta käyttäen tulevien 12 kuukausien (toteutuneet ja ennustamani) EPS:iä.

oriola-pe-012019-012020
Oriola: PE-kerroin 01/2019-01/2020

Kaavion alun tyhjä kohta johtuu siitä, että EPS oli nollissa, jolloin PE:tä ei voitu laskea.

Kuten nähdään, niin PE-kerroin on toukokuusta alkaen edennyt tasaisesti ja lokakuussa kerroin laski nykyiselle noin 26x tasolle. Tämä muutos tuli EPS-ennusteiden muutoksesta – osakehan on kehittynyt tasaisesti.

Jos jätetään Q4/2019 pois erilaisten kertaerien johdosta, niin silloin seuraavan 12 kuukauden tulosennuste olisi 0,11 eurossa. Jos markkinat ovat samaa mieltä, niin silloin PE-kerroin putoaa jälleen ja olisi noin 20x tasolla. Sen jälkeen Q4-tulosraportin jälkeiset tulevaisuudennäkymät korjaavat osakekurssia (ja PE-kerrointa), jos tarvetta ilmenee.

Osakekurssin kohdalta tilanne on varsin ”herkkä”. Mikäli kevään edetessä alkaa näyttämään siltä, että siitä seuraavan 12 kuukauden (eli nykyhetkestä 18 kk) EPS-kehitys olisikin esimerkiksi 0,15 eurossa. Tämä yhdessä 20x PE-kertoimen kanssa tarkoittaisi peräti 3,00 euron tavoitehintaa. Ehkä PE-kerroin joustaa tässä vielä alaspäin esimerkiksi 17,5x tasolle, jolloin tavoitehinta olisi jossain 2,60 tasolla.

Sama toimii myös toiseenkin suuntaan eli jos tuloskehitys polkee paikoillaan ja erinäiset haasteet haittaavat tuloskuntoa, niin osake voi seilata pitkäänkin tällä nykyisellä 1,90 – 2,10 euron tasolla.

Arvonmäärityksen (2,95 EUR) ja tavoitehinnan (2,60 EUR) mukaisesti osakkeella olisi potentiaalia nousta, mutta mielestäni vain sitten, kun Ruotsin haasteet on saatu korjattua. Siihen voi mennä jokunen tovi, joten sen aikana maailma ympärillä voi muuttua taas niin, että arvonmäärityksen taustaoletukset ovat muuttuneet selvästi. Mitä eroa on osakkeen hinnalla, arvolla ja tavoitehinnalla?

Oriola raportoi Q4-tuloksensa 7.2.2020.

HUOM! Omassa salkussani on Oriolan osakkeita

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on arvonmäärityslistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän taulukon tietoihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Betsson B 43,28 kr 7,8x 15,9% 3,00 kr 6,9% 22
Oriola B 2,12 € 26,5x 8,3% 0,090 € 4,2% 11
Finnair 6,27 € 16,9x 6,7% 0,225 € 3,6% 18
Hennes & Mauritz B 184,98 kr 23,1x 24,5% 9,75 kr 5,3% 21
Konecranes 28,81 € 32,4x 5,5% 1,200 € 4,2% 14
Cargotec 34,02 € 16,2x 9,3% 1,140 € 3,4% 16
Etteplan 10,40 € 14,4x 24,8% 0,330 € 3,2% 20
Trelleborg 170,75 kr -1,3% 4,75 kr 2,8% 17
Nokian Renkaat 26,95 € 9,7x 23,8% 1,600 € 5,9% 22

Viikko 3

Betsson (SWE)

Viime viikolla oli puhetta Betssonista (Viikkokatsaus 3/2020). Tiistaina osake koki kovia ja oli pahimmillaan noin 10 prosentin laskussa. Nyt osake on toipunut suurin piirtein viime viikkojensa tasolle noin 43,30 kruunuun.

Markkinoita pelästytti Betssonin kilpailijan Kindred:n tulosvaroitus, josta on kirjoitus ruotsalaisessa Affärsvärldenissä (Kindred vinstvarnar). Mikäli ruotsi ei ole vahvimpia kieliä, niin teksti kääntyy varsin loistavasti Google-translaten avulla niin suomeksi kuin myös englanniksi. Kannattaa testata!

Kindredin tulosta painaa Ranskan peliverojen uudistus sekä markkinaponnistelut USA:ssa. Samalla yhtiö toteaa, että Ruotsissa kehitys on heikkoa viime vuoteen nähden, mutta parantunut selvästi edellisiin kvartaaleihin verrattuna.

Eli jos tuosta jotain yhtäläisyysmerkkejä Betssoniin vetää, niin pelimarkkinoilla on yleisesti haasteita, mutta positiivista on Ruotsin tilanteen kohentuva kehitys.

Ford Motor Company (USA)

Edellisellä kerralla oli maininta siitä, että Fordin USA:n Q4:n autotoimitukset laskivat -1,3 prosenttia. Nyt yhtiö raportoi Euroopan (-1,4 %) ja Kiinan (-15 %) Q4:n toimitusmääristä. Yhtiö kertoi myös, että Kiinassa laskutrendi jatkuu myös vuonna 2020.

Vaikka autojen kappalemäärien muutoksista ei pidä suoraan vetää johtopäätöksiä liikevaihdon taikka tuloksen suhteen, niin joka tapauksessa haasteita yhtiöllä riittää. Autovalmistajilla kiinteät kulut ovat varsin korkeita ja marginaalit varsin ohuita, joten myynnin lasku tuntuu karkeasti ajatellen suoraan viimeisellä rivillä.

CSX Corporation (USA)

Rautatieyhtiö CSX raportoi Q4-tuloksensa ja sekä liikevaihto että tulos kääntyivät odotetusti laskuun.

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 885 3 143 -8,2% 11 937 12 250 -2,6%
Liiketulos (ebit) 1 154 1 249 -7,6% 4 965 4 869 2,0%
Nettotulos 771 843 -8,5% 3 331 3 309 0,7%
EPS (USD) 0,99 1,01 4,17 3,84

Q1/2019 hyvä (+4,8 %) liikevaihdon kehitys kääntyi vuoden 2019 edetessä laskuun niin, että Q4:lla liikevaihto jäi jo 8 prosenttia vertailukaudesta. Q4:lla liikevaihtoa painoi aiempien kvartaalien tapaan metalliteollisuuden ja etenkin hiilen (-22 %) rahtien väheneminen.

Prosenteissa mitattuna yhtiön toiminnallinen tehokkuus nousi laskeneesta tuloksesta huolimatta ennätystasolle. Tämä näkyi EBIT-marginaalin nousuna 41,6 prosenttiin.

CSX arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto laskisi noin 0…2 prosenttia vuodesta 2019. Toiminnan tehokkuus (eli periaatteessa EBIT-marginaali) on noin 41 prosenttia. Ylläpitoinvestointeihin (capex) yhtiö arvioi käyttävänsä noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

CSX Corporation sijoituskohteena

Fastenal Company (USA)

Myös Fastenal raportoi Q4-tuloksensa.

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 1 277 1 232 3,7% 5 334 4 965 7,4%
Liiketulos (ebit) 239 233 2,4% 1 057 999 5,8%
Nettotulos (vero-oikaistu) 179 169 5,9% 791 752 5,2%
EPS (USD) 0,31 0,29 1,38 1,31

Tilikauden 2019 edetessä taloudellisen aktiviteetin hidastuminen alkoi näkyä Fastenalin liikevaihdon kasvuvauhdin hidastumisena. Kasvua siis edelleen, mutta aiempaa hitaammin. Oheinen kaavio kuvaa hyvin hiljaisempaa markkinatilannetta.

fast-esityskalvo-q42019
Kuva: Fastenalin Q4/2019 tulosesitys https://s23.q4cdn.com/591718779/files/doc_news/2019/12/Q4-2019-Investor-Presentation-01.16-R38_FINAL.pdf

Q4:n myyntiä painoi tämän vuoden juhlapyhien ajoittuminen sekä rakennuskohteiden odotettua pidemmät seisokit. Asiakkaat ovat entistä varovaisempia isoja hankintoja tehdessään.

Koko vuoden 2019 liiketulos kasvoi liikevaihdon kasvun tukemana noin 5,8 prosenttia, mutta liiketulosmarginaali jäi pitkästä aikaa alle 20 prosentin tason. Marginaaleja ovat laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset.

Yhtiö julkisti myös kvartaaliosingon (0,25 USD) ja se irtoaa 30.1.2020 ja maksetaan 28.2.2020.

Viikko 4

Lowe’sin 0,55 dollarin kvartaaliosinko irtoaa 21.1.2020. Tämän jälkeen ennustamani seuraavan 12 kuukauden osinko olisi 2,35 dollaria, mikä antaisi noin 1,9 prosentin osinkotuoton (osake 122,36 USD).

Tuloskierros

Koostimme yhteistyössä Piksun, Sergion ja Talousmentorin kanssa tulosennusteita valikoiduille Helsingin pörssissä listatuille yrityksille. Lista on nähtävillä täällä: Ennusteet 2019

Tuloskierros jatkuu vielä viikolla 4 hiljaisesti, kun neljä yhtiötä raportoi tuloksensa. Varsinainen tulosrumba alkaa sitten tämän jälkeen. Ohessa näiden neljän yhtiön tulosennakot.

Tiistai 21.1.

IBM

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 21 379 21 760 -1,8% 76 750 79 591 -3,6%
Nettotulos (oikaistu) 3 634 1 951 86,3% 9 400 10 625 -11,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 6,63 6,43

IBM:n liikevaihto on nyt laskenut 5 kvartaalia peräkkäin, siitäkin huolimatta, että Q3:n liikevaihtoa nosti RedHat:n 370 miljoonan dollarin tuoma lisä. Yhtiö julkisti Q3:n lopussa z15-mainframe -malliston, joten on mielenkiintoista nähdä, millainen vastaanotto tällä on. Viimeksi z14-mallisto toi selvän lisän Systems-segmentin liikevaihtoon, joten odotukset tämän suhteen ovat korkealla.

Maailman talouden hidastuminen näkyi Q3:lla siinä, että tilauksia oli tullut tietyiltä markkinoilta sekä eräiltä globaaleilta yrityksiltä odotettua vähemmän. Tämä tuntui myös Global Technology Services -segmentin liikevaihdossa ja tuloksessa (-19 %). Onko heikentynyt globaali taloustilanne painanut edelleen segmentin lukuja?

Nykyinen toimitusjohtaja aloitti vuonna 2012, jolloin liikevaihto oli noin 100 miljardin ja tulos noin 16,5 miljardin dollarin tuntumassa. Nyt näyttää siltä, että liikevaihto jää noin 77 miljardiin ja tulos noin 9,4 miljardiin dollariin. Kauankohan nykyiset omistajat jaksavat vielä odottaa käänteen tapahtumista – vai alkaisikohan kärsivällisyys jo loppua, mikä tarkoittaisi yhtiön johdon vaihtamista?

Keskiviikko 22.1.

Texas Instruments (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 192 3 717 -14,1% 14 225 15 784 -9,9%
Liiketulos (ebit) 1 226 1 516 -19,1% 5 700 6 713 -15,1%
Nettotulos 953 1 239 -23,1% 4 900 5 580 -12,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 3,680 3,210

Viimeksi Q3:lla liikevaihto laski noin 12 prosenttia. Kysyntätilanne oli heikkoa laaja-alaisesti, sillä sekä auto- ja muun teollisuuden, kuluttajaelektroniikan kuin myös yritysratkaisujen kysyntä laski. Yhtiön johto totesikin puhelinkonferenssissa ”We saw weakness across all major customers, regions and technologies”. Tästä syystä yllä oleva ennusteet ovat kovasti punaisella.

Arvioin Q4:n liikevaihdon jatkavan reipasta laskuaan (-14 %) ja olevan noin 3,2 miljardia dollaria, mikä näyttäisi olevan myös markkinoiden odotus (Yahoo! Finance).

Yhtiön liiketulos on laskenut liikevaihtoa voimakkaammin tuotannon nousseiden kulujen johdosta. Yhtiön viime kerralla antama ohjeistus pelästytti markkinat, sillä sen mukaan kysyntätilanne heikkenisi Q4:lla ja vieläpä Q3:lla nähtyä voimakkaammin. Q4:n EPS-ennusteeni on 1,00 USD (Q4/2018: 1,25 USD), mikä laskisi noin 20 prosenttia viime vuodesta. Konsensusennusteet näyttäisivät olevan hienoisesti tätä korkeammalla eli 1,03 dollarissa (Yahoo! Finance).

TI oma Q3:lla antama ohjeistus Q4:sta oli:

  • liikevaihto: 3,07 – 3,33 Mrd USD (3 717 M USD / -10,4…-17,4 %)
  • EPS: 0,91 – 1,09 USD (1,25 USD / -13…-27 %)

Torstai 23.1.

Union Pacific Corporation (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 504 5 757 -4,4% 22 000 22 832 -3,6%
Liiketulos (ebit) 2 171 2 210 -1,8% 8 625 8 517 1,3%
Nettotulos 1 509 1 554 -2,9% 6 025 5 966 1,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 4,00 3,70

Toinen rautatieyhtiö CSX raportoi tuloksensa edellisellä viikolla, joten se antanee ennakkomakua siitä, millaiselta Union Pacificin tilanne näyttää.

Yhtiön liikevaihto on laskenut tämän vuoden jokaisella kvartaalilla ja keskimäärin laskua on tullut 3,4 prosenttia. Aiemmin tänä vuonna eräs asiakas siirtyi käyttämään toisia reittejä. Lisäksi hiilen ja koksin rahdit ovat laskeneet hävittyjen sopimusten johdosta. Arvioin, että Q4:n liikevaihto laskisi noin 4,4 prosenttia ja olisi noin 5,5 miljardia dollaria. Konsensusennuste on tätä varovaisempi ja sen mukaan liikevaihto jäisi noin 5,2 miljardiin dollariin. Se tarkoittaisi noin 8 prosentin liikevaihdon laskua Q4:lla.

Kuten CSX, niin myös Union Pacific on pystynyt nostamaan liiketulosmarginaalejaan. Q1-Q3/2019 aikana marginaali oli noin 39,1 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 36,9 prosenttia. Jos hyvä kannattavuuskehitys jatkuu, niin se tarkoittaisi noin 2,15 – 2,20 miljardin dollarin liiketulosta (-1,8 %).

Koko vuoden 2019 EPS-ennusteeni on 2,13 dollaria, mikä sekin eroaa konsensusennusteiden 2,05 dollarista jonkin verran (Yahoo! Finance).

Perjantai 24.1.

Ericsson (SWE)

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 64 907 63 809 1,7% 225 750 210 838 7,1%
Liiketulos (ebit) 6 961 -1 852 11 400 1 242
Nettotulos (omistajille) 4 707 -6 553 2 500 -6 530
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 1,50 1,00

Ericsson on ollut korruptiotutkinnan kohteena USA:ssa (SEC ja oikeusministeriö) ja yhtiö teki Q3:lla -11,5 miljardin kruunun kirjauksen tulokseensa. Q4:n aikana yhtiö tiedotti, että se oli saanut sovittua USA:n oikeusviranomaisten sekä SEC:n ajamat kanteet yhtiön korruptioepäilyistä. Maksettavaa tuli yhteensä 1,06 miljardia dollaria eli noin 10,1 miljardia kruunua. Näin yhtiö pystyy palauttamaan noin 1,4 miljardia kruunua tästä varauksesta, jonka olen huomioinut yllä olevassa taulukossa.

Yhtiön liikevaihdon hyvää kehitystä on tukenut etenkin 5G-toimitukset USA:n ja itäiseen Aasiaan. Yhtiön mukaan 5G kysyntä on kasvanut ennakoitua vauhdikkaammin. Arvioin Q4:n liikevaihdon olevan noin 64,9 miljardia kruunua, missä odotan kasvun jäävän alkuvuoden lukemista osittain vahvan vertailukauden liikevaihdon johdosta. Markkinoiden konsensus on positiivisemmalla kannalla ja se odottaa noin 67 miljardin kruunun liikevaihtoa.

Viimeksi tuloskuntoa tuki kasvanut liikevaihto sekä toiminnan tehostumisen myötä parantuneet marginaalit. Viimeksi yhtiö totesi, että vuoden toisella puoliskolla marginaalipaineet nousevat yhtiön tehdessä ”strategisia” 5G-toimituksia eräille isoille asiakkaille. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tämä näkyy Q4:n kannattavuudessa.

Arvioin, että Q4:n EPS olisi noin 1,42 kruunua, mikä näyttäisi olevan yhteneväinen konsensusennusteiden kanssa.

Osingon arvioin nousevan 1,50 kruunuun viime vuoden 1,00 kruunusta.

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus