Viikkokatsaus 5/2020

Viikkokatsauksessa mm.

 • Stora Enso kirjaa 600 MEUR:n lisän tulokseensa metsäomaisuuden arvonnousun myötä
 • Q4-tuloskierros käynnistyy todenteolla ja kirjoituksessa 15 yhtiön ennakot
 • Q4-koosteissa Ericsson, IBM, Texas Instruments ja Union Pacific Corp.
YRITYS Osake Arvo Nousu­vara Viikko­katsaus Q4 tulos
Betsson B 42,22 kr 100,00 kr 136,9% 3 13.2.
Finnair 5,72 € 7,60 € 32,9% 7.2.
Oriola B 2,24 € 2,95 € 31,7% 4 7.2.
Nokian Renkaat 23,24 € 27,25 € 17,3% 49 4.2.
Hennes & Mauritz B 188,94 kr 218,00 kr 15,4% 2 30.1.
Konecranes 28,70 € 30,75 € 7,1% 51 6.2.
Trelleborg 164,15 kr 175,30 kr 6,8% 12.2.
Cargotec 34,00 € 35,90 € 5,6% 50 6.2.
Securitas 157,25 kr 160,00 kr 1,7% 6.2.

Taulukko kokonaisuutena on nähtävissä Arvonmääritys-sivulla. Arvonmääritys on nyt tehty 35 yritykselle.

Arvonmäärityksen tuottovaatimukset

Arvonmäärityksissä käytettävä tuottovaatimus voidaan jakaa kolmeen osaan:

 • riskitön korko
 • oman pääoman riskilisä
 • vieraan pääoman riskilisä

Käytän arvonmäärityksen professorin Aswath Damodaran julkaisemia tietoja riskittömän koron ja riskilisien asettamisessa. Damodaran päivitti tammikuun alussa lukuja, joita käytän tulevalla tuloskierroksella arvonmäärityksiä tehdessäni.

Tiedot ovat nyt päivittyneet ja ohessa taulukot. Teen vielä erillisen postauksen, missä taulukon tietoihin pureudutaan tarkemmin.

Riskitön korko ja oman pääoman riskilisä:

tuottovaatimukset-q12020

Vieraan pääoman riskilisä:

VPO-tuottovaatimukset-q12020

Tunnusluvut

Oheisessa taulukossa on arvonmäärityslistan osakkeiden tunnusluvut tekemilläni tilikauden 2019 ennusteilla. HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän taulukon tietoihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

YRITYS Osake PE ROE 12 kk osinko osinko% Arvo­luku
Betsson B 42,22 kr 7,6x 15,9% 3,00 kr 7,1% 22
Finnair 5,72 € 15,5x 6,7% 0,225 € 3,9% 18
Oriola B 2,24 € 28,0x 8,3% 0,090 € 4,0% 11
Nokian Renkaat 23,24 € 8,4x 23,3% 1,600 € 6,9% 22
Hennes & Mauritz B 188,94 kr 23,6x 24,5% 9,75 kr 5,2% 21
Konecranes 28,70 € 32,2x 5,5% 1,200 € 4,2% 14
Trelleborg 164,15 kr -1,3% 4,75 kr 2,9% 17
Cargotec 34,00 € 16,2x 9,3% 1,140 € 3,4% 16
Securitas 157,25 kr 16,9x 17,9% 4,75 kr 3,0% 23

Viikko 4

Stora Enso

Stora Enso nostaa metsäomaisuutensa käypää arvoa, jolla on noin 600 miljoonan euron positiivinen vaikutus Q4/2019 liiketulokseen. Arvonnousun taustalla on laskenut korkotaso. Linkki tiedotteeseen

Yhtiö raportoi Q4-tuloksensa tulevalla viikolla ja lisää yhtiöstä alempana tulosennakoissa.

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat antoi tulosvaroituksen koskien vuoden 2020 tulosta. Vuoden 2019 luvut ovat lokakuussa julkistettujen näkymäarvioiden mukaisia:

”…liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla oli noin vuoden 2018 tasolla ja liikevoittoprosentti noin 20 % tasolla vuonna 2019”.

Vuoden 2020 liikevaihdon yhtiö arvioi laskevan ja liikevoiton olevan merkittävästi vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla. Yhtiö perustelee heikkoa kehitystä mm. Euroopan rengasmarkkinoiden heikkoutena ja kovan kilpailun jatkumisena. Lisäksi lämmin talvi on vaikuttanut negatiivisesti talvirenkaiden kysyntään.

Venäjän markkina on yhtiön mukaan laskenut automyynnin hidastuttua ja kilpailun koventuessa.

Linkki tiedotteeseen

Oma arvonmääritykseni ajatus oli, että tilikauden 2020 liikevoitto laskisi hieman ja olisi noin 300 miljoonaa euroa (2019e: 305 M EUR). Yhtiön sanamuoto ”merkittävästi” johtaa siihen, että vuoden 2020 ennustetta pitää laskea, jonka seurauksena todennäköisesti tilanne ”eskaloituu” myös tätä seuraaviin vuosiin heikompina tuloksina.

Olen Nokian Renkaiden kohdalla käyttänyt 10 prosentin turvamarginaalia vapaan rahavirtojen (FCF) arvioimisessa juurikin siksi, että liiketoiminta kohtaa aina välillä vaikeuksia ja heikkoja aikoja. Nokian Renkaiden arvoksi olen saanut 27,25 euroa, joka on siis selvästi yli nykyisen pörssikurssin (23,24 EUR).

Yhtiö raportoi vuoden 2019 tuloksensa reilun viikon päästä, jolloin päivitän taulukot ja mallinnuksen uutta tietoa vastaavaksi.

Jos turvamarginaalin nostaa 20 prosenttiin – joka siis käsittää myös päätearvon (”eli vuodesta 2027 ikuisuuteen”) rahavirran, joka tuo noin 60 prosenttia koko mallinnuksen rahavirrasta – niin silloin yhtiön arvoksi tulisi noin 24,00 euroa. Vaihtoehtoisesti, jos vuoden 2020 ennustamani vapaa rahavirta (noin 297 M EUR) poistaa kokonaan (ja turvamarginaali olisi 10 %), niin silloin arvoksi tulisi noin 25,50 euroa.

Eli yhtiön osakkeen nykyinen hinta olisi näillä karkeilla oikaisuilla suurin piirtein kohdallaan. Mutta, kuten viime aikoina olen toistanut, niin analyytikot antavat tavoitehinta-arvionsa perustuen tuleviin 12 – 18 kuukauden tuloksiin sekä ennustettuihin markkinakertoimiin (EV/EBIT(A) tai PE tai vastaavat). Jos Nokian Renkaiden heikko tuloskunto jatkuu, niin silloin tavoitehinnat laskevat voimakkaasti. Silloin yleensä myös osake seuraa näitä tavoitehintojen laskua.

Eli… Lyhyellä tähtäimellä tavoitehinnat antavat arveluja osakkeen tulevan 12 kuukauden kurssiliikkeille, kun taas osakkeen arvonmääritys antaa taustatietoa yhtiön sisäiselle (”intrinsic value”) arvolle eli pitkälle aikavälille. Nämä voivat olla toisiinsa nähden kovastikin ristiriidassa, jota ehkä Nokian Renkaiden tilanne osoittaa. Mitä eroa on osakkeen hinnalla, arvolla ja tavoitehinnalla?

Tuloskierros Q4/2019

Kuluneella viikolla 4 yhtiötä raportoi tuloksensa ja ohessa näiden yhtiöiden lyhyet tulosyhteenvedot.

IBM (USA)

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 21 777 21 760 0,1% 77 147 79 591 -3,1%
Nettotulos (raportoitu) 3 670 1 951 88,1% 9 431 8 728 8,1%
EPS (raportoitu, USD) 4,11 2,15 10,57 9,51

IBM sai Q4/2019 päätettyä 5 kvartaalia jatkuneen liikevaihdon laskun. Tosin aivan niukasti, sillä liikevaihto parani 0,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tuki etenkin RedHatin tuoma lisä sekä uuden z15-mainframen julkistus. Yhtiö kertoi, että RedHatin synergiaedut alkoivat kantaa hedelmää, mikä tuki myös muiden IBM:n palveluiden myyntiä.

Systems-segmentin Q4:n tulos pomppasi reilut 45 prosenttia julkistetun z15-mainframen ansiosta.

Koko vuoden segmenttien yhteistulos laski vajaat 11 prosenttia, mitä painoi Q3/2019 tehdyt RedHatin hankintaan liittyvät kertaluontoiset erät. Tästä sekä z15:sta johtuen vuoden 2020 segmenttituloksen voi odottaa kasvavan hieman.

IBM näkymäarviot tilikaudesta 2020:

 • operating EPS: vähintään 13,35 USD
 • EPS: vähintään 10,57 USD
 • vapaa rahavirta (FCF) on noin 12,5 miljardia dollaria

IBM sijoituskohteena

Texas Instruments (USA)

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 3 350 3 717 -9,9% 14 383 15 784 -8,9%
Liiketulos (ebit) 1 249 1 516 -17,6% 5 723 6 713 -14,7%
Nettotulos (vero-oikaistu) 1 070 1 239 -13,6% 5 017 5 580 -10,1%
EPS (USD) 1,12 1,27 5,24 5,59

TI:n vuosi 2019 oli vaikea ja liikevaihto laski noin 9 prosenttia. Liikevaihtoa painoi globaalin taloustilanteen hidastuminen, mikä puolestaan johti laaja-alaisesti heikkoon kysyntätilanteeseen. Yhtiön johto arvioi, että tilanne alkaisi tasaantumaan vuoden 2020 edetessä, missä tasaantumista osaltaan helpottaa vertailukauden lukujen heikkous.

Myös liiketulos laski voimakkaasti (-15 %), mitä painoi liikevaihdon laskun lisäksi tuotannon nousseet kulut.

TI arvioi, että Q1/2020:

 • liikevaihto: 3,12 – 3,38 Mrd USD (3 594 M USD / -6,0…-13,2 %)
 • EPS: 0,96 – 1,14 USD (1,27 USD / -10…-25 %)

Eli näiden arvioiden mukaan Q1:stä tulisi vielä vaikea. Varsinaista stabiloitumista saadaan siis odottaa ainakin Q2:een tai ehkä vuoden toiselle puoliskolle.

Texas Instruments sijoituskohteena

Ericsson (SWE)

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 66 373 63 809 4,0% 227 216 210 838 7,8%
Liiketulos (ebit) 6 125 -1 852 10 564 1 242 750,6%
Nettotulos (omistajille) 4 430 -6 553 2 223 -6 530
EPS (SEK) 1,33 -1,99 0,67 -1,98

Ericssonin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 noin 8 prosenttia, mitä tuki etenkin Networks-segmentin hyvä veto (+12 %). Kasvua on tukenut 5G:n hyvä kysyntätilanne. Q4:lla USA:ssa kysyntä kuitenkin väheni siksi, että siellä odotetaan isoa operaattorifuusiosta, jonka johdosta näiden investoinnit ovat tällä hetkellä odotuskannalla. Voidaan kuitenkin ajatella, että tämä odottelu jossain vaiheessa päättyy ja tilauksia alkaa sitten tulemaan isompia määriä kerralla.

Ericssonin tilikauden 2019 liiketulos oli 10,5 miljardia kruunua eli selvästi edellisvuoden tasoa parempi. Tuolloin tulosta painoi erilaiset alaskirjaukset ja muut kertaerät. Tosin tämän vuoden tulosta painoi USA.sta saatu korruptiosakko, jonka suuruus oli vajaat 11 miljardia kruunua. Tämä oikaisten tulos olisi ollut vieläkin komeampi.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,50 kruunua, joka maksetaan kahdessa erässä:

 • 0,75 SEK – irtoaa 1.4.2020
 • 0,75 SEK – irtoaa 1.10.2020

Ericsson sijoituskohteena

Union Pacific Corporation (USA)

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 5 212 5 757 -9,5% 21 708 22 832 -4,9%
Liiketulos (ebit) 2 100 2 210 -5,0% 8 554 8 517 0,4%
Nettotulos 1 403 1 554 -9,7% 5 919 5 966 -0,8%
EPS (USD) 2,02 2,12 8,38 7,91

Q4:lla liikevaihdon lasku kiihtyi Q3:sta ja oli 9,5 prosenttia. Liikevaihtoa painoi Q3:n tapaan energiasektorin tilanne, jonka liikevaihto laski Q4:lla lähes 25 prosenttia.

Myös liiketulos kääntyi selvempään laskuun vuoden 2019 toisella puoliskolla. Hyvä alkuvuoden kehitys piti kuitenkin liiketuloksen hienoisesti vuotta 2018 parempana. Kustannussäästöohjelmien myötä yhtiö on pystynyt toimimaan jo 3 kvartaalia peräkkäin yli 40 prosentin liiketulosmarginaalilla.

Koko vuoden 2019 nettotulos laski hieman (-0,8 %), mutta EPS nousi lähes 6 prosenttia yhtiön omien osakkeiden ostojen myötä.

Yhtiö arvioi rahtimäärien kasvavan hienoisesti vuonna 2020. Tehokkuusohjelmien odotetaan tuovan noin 500 miljoonan dollarin lisän liiketulokseen, minkä johdosta liiketulosmarginaali olisi noin 41 prosenttia.

Union Pacific sijoituskohteena

Viikko 5

Oheiseen taulukkoon olen koonnut tulevalla viikolla irtoavat osingot sekä tämän jälkeen seuraavan 12 kk:n ennustamani osingot sekä osinkotuotot.

YRITYS Osake Osinko Irtoaa 12 kk ennuste Osinko­tuotto
Clorox Company 158,28 $ 1,060 $ ti 28.1. 4,360 $ 2,8%
Ford Motor Company 9,00 $ 0,150 $ ke 29.1. 0,600 $ 6,7%
Fastenal Company 35,52 $ 0,250 $ to 30.1. 1,025 $ 2,9%
Texas Instruments 130,52 $ 0,900 $ to 30.1. 3,760 $ 2,9%

Ja kuten aina ennenkin, niin sijoittajan tulee vielä erikseen tarkistaa osingon irtoamispäivä sekä osingon suuruus.

Tuloskierros Q4/2019

Tuloskierros alkaa todenteolla tulevalla viikolla, kun 15 Talousmentor-yrityslistan yhtiötä raportoi tuloksensa.

tuloskierros-q42019-vko5-6

Oheisessa taulukossa on seuraavan parin viikon tuloskalenteri. Harmaalla merkityt yhtiöt ovat SNAPSHOT-yhtiöitä, joiden tulostiedot päivitän pahimman ruuhkan jälkeen arviolta viikolla 8 eli 17.2. – 23.2. aikoihin.

Taulukko on koostettu muutama viikko sitten, joten aivan viime aikojen muutoksia en ole huomannut tehdä.

Tiistai 28.1.

KONE

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 603 2 443 6,5% 9 900 9 071 9,1%
Liiketulos (ebit) 323,9 293,0 10,5% 1 160 1 042 11,3%
Nettotulos (omistajille) 253,3 232,2 9,1% 905 841 7,6%
EPS (EUR) 0,49 0,45 1,75 1,63
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,70 1,65

Alkuvuoden liikevaihto on kasvanut noin 10 prosentin tahdilla ja kehitys on ollut hyvää sekä uusien laitteiden että palveluliiketoiminnan puolella. Tilauskanta on pysynyt noin 8,4 miljardissa eurossa koko vuoden ajan, mikä on hyvä parannus vuoden 2018 noin 7,8 – 7,9 miljardin euron tasoon nähden.

Q3:n raportissa yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaa +5…+8 prosenttia (vertailukelpoisin valuutoin). Tein Q4:n liikevaihtoennusteeni tältä pohjalta noin 2,6 miljardiin euroon.

Liiketuloksen kehitys on parantunut vuoden edetessä ja nyt Q3:lla liiketulos kasvoi lähes 22 prosenttia. Tulosta tukee yhtiön hinnoittelutoimenpiteet sekä tehdyt toimet tuottavuuden parantamiseksi (”Accelerate”-ohjelma). Viimeksi yhtiö arvioi, että oikaistu liikevoitto olisi 1,19 – 1,25 miljardia euroa. Oikaisu on ollut noin 10 miljoonaa euroa per kvartaali, joten Q4:n liiketulosennusteeni asettuu noin 324 miljoonaan euroon.

Q4:n EPS-ennusteeni on 0,49 euroa, joka näyttäisi olevan alle konsensusennusteiden (Vara Research). Markkinoiden odotus on 0,55 euroa eli noin 10 prosenttia omaa arviotani korkeampi. Ero syntyy jo liiketuloksen kohdalla, jonka arvioin kasvavan ”vain” 11 prosenttia viime vuoteen nähden.

Osingon arvioin nousevan 1,70 euroon (1,65 EUR).

AMD (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 146 1 419 51,2% 6 750 6 475 4,2%
Liiketulos (ebit) 342 28 1121,4% 625 451 38,6%
Nettotulos 299 38 686,8% 470 337 39,5%

Q3:n liikevaihto kääntyi odotetusti selvään nousuun yhtiön uutuusmallien vetämänä. Uutuuksia tuli laajalla rintamalla (Radeon, Ryzen, EPYC) ja ne vaikuttivat nyt kokonaisen kvartaalin ajan. Mielenkiinto kohdistuukin nyt siihen, miten uutuusmallien joulumyynti kehittyi. Odotukset ovat ainakin korkealla ja arvioin Q4:n liikevaihdon kasvavan yli 50 prosenttia ja liiketuloksen nousevan ennätyslukemiin (n. 340 M USD), jollaisia kvartaalilukemia ei ole nähty viimeiseen 5 vuoteen.

Tietokoneiden prosessoreissa Intel oli markkinajohtaja pitkään, mutta AMD:n mallisto on yllättänyt Intelin täysin parin viime vuoden aikana. Miten AMD:n markkinaosuus on kehittynyt ja onko se pystynyt syömään Intelin osuuksia?

Tilikauden 2019 EPS-ennusteeni on 0,42 dollaria.

Harley Davidson (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 150,6 1 145,8 0,4% 5 440 5 717 -4,8%
Liiketulos (ebit) 31,8 3,8 575 714 -19,4%
Nettotulos 15,0 0,5 425 531 -20,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 1,520 1,500

Liikevaihto- ja ebit-ennusteet sisältävät pyöräsegmentin lisäksi Financial Services -segmentin luvut.

Pyöräsegmentin liikevaihto on käytännössä ollut laskussa vuodesta 2014 alkaen, jolloin segmentin liikevaihto oli 5,6 miljardia dollaria. Tilikauden 2019 ennusteeni on 4,65 miljardia dollaria, joten myynti on kutistunut noin 1 miljardin dollarin verran 5 vuoden aikana. Viimeksi yhtiö arvioi, että pyörätoimitukset jatkaisivat edelleen laskuaan Q4:lla (-0…-12 %) eli vaikeaa tuntuu olevan.

Myös pyöräsegmentin tuloskunto on rapissut kovaa vauhtia. Vuonna 2014 segmentin tulos oli 1,0 miljardia dollaria, kun tilikaudelle 2019 odotuksissa on noin 300 miljoonan dollarin tulos. Vieläkö yhtiön omistajilla riittää luottoa yhtiön toimitusjohtajaa kohtaan?

Arvioin koko konsernin Q4:n tuloksen olevan noin 15 miljoonaa dollaria eli EPS olisi 0,09 dollaria.

Raportissa mielenkiinto kohdistuu vuoden 2020 ennusteisiin eli vieläkö trendinomainen lasku jatkuu?

Keskiviikko 29.1.

Elisa

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 483,5 470,6 2,7% 1 840 1 832 0,5%
Liiketulos (ebit) 97,0 98,5 -1,5% 392 404 -2,9%
Nettotulos (omistajille) 78,5 79,2 -0,9% 303 316 -4,2%
EPS (EUR) 0,49 0,50 1,89 1,98
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,80 1,75

Q4:n myyntiä nostanee Polystar-hankinta, mutta toisaalta painaa laitemyynnin hidastuminen, roaming-tuottojen sekä kiinteän verkon liittymämäärien laskut. Koko vuoden osalta arvioin liikevaihdon olevan hienoisesti viimevuotista parempi. Raportissa katse Yritysasiakkaiden myynnin kehitykseen ja siihen, näkyykö talouden epävarmuus segmentin luvuissa.

Talouden epävarmuuden johdosta arvioin myös, että Q4:n liiketulos laskisi hieman vertailukaudesta. Yritysasiakkaiden tulos on laskenut nyt 5 kvartaalia peräkkäin, joten liikevaihdon tavoin huomio tämän segmentin tuloskuntoon. Yhtiö teki kustannussäästötoimenpiteitä viime kevään aikana, joten toisiko nämä piristystä Q4:n tuloskuntoon?

Raportissa huomio myös yhtiön tilikauden 2020 näkymäarvioon, joka antaa suuntaviivoja sille, miten talouden epävarmuus näkyy Elisan luvuissa jatkossa. Osake on varsin korkeasti arvostettu, joten jos tuloksessa taikka näkymissä on heikkoutta, niin osake voi kokea kovia tulosjulkistuspäivänä. Katsotaan, miten käy.

Osinkoennusteeni on 1,80 euroa (1,75 EUR).

Lassila-Tikanoja

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 199,5 206 -3,3% 785 802 -2,1%
Liiketulos (ebit) 15,5 11,8 31,4% 51,6 47,2 9,3%
Nettotulos (omistajille) 10,5 8,8 19,3% 38,9 34,1 14,2%
EPS (EUR) 0,27 0,23 1,01 0,89
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,92 0,92

Arvioin Q4:n liikevaihdon laskevan noin 3,3 prosenttia, mitä painaa myyty, mutta vertailukauden lukuihin sisältyvä L&T Korjausrakentaminen.

Q4:n liiketuloksen arvioin nousevan 15,5 miljoonaan euroon (+31 %). Merkittävin parannus tulisi Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin parantuneen tuloskunnon myötä. Vuosi sitten segmentti kirjasi Q4:lle nollatuloksen, kun nyt arvioin segmentin tekevän noin 2,5 – 3,0 miljoonan euron tuloksen. Kokonaisuutena odotuksissa on, että tuloskehitystä tukee tehdyt tuotannon tehostustoimenpiteet.

Arvioin osingon pysyvän 0,92 eurossa.

Telia Company (SWE)

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 22 200 22 209 0,0% 85 500 83 559 2,3%
Liiketulos (ebit) 2 945 2 386 23,4% 12 650 13 238 -4,4%
Nettotulos (omistajille) 1 730 -1 095 7 500 3 179 135,9%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 2,42 2,36

Huom! Taulukon liiketulos on toimintamaiden (Pohjoismaat + Baltia) mukaisesti laskettu liiketulos. Lisäksi nettotulos on omistajille kuuluva tulos, missä on huomioitu vähemmistön osuus sekä lopetetut liiketoiminnot.

Telian kohdalla fokus Ruotsin toimintoihin. Siellä liikevaihto on ollut laskutrendissä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo Q2/2017 alkaen. Tämän vuoden aikana liikevaihto on Ruotsissa laskenut 4,3 prosenttia. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku sekä hidastuva laitemyynti. Arvioin Ruotsin Q4:n liikevaihdon laskevan parin prosentin verran. Muiden maiden tuki pitänee koko konsernin Q4:n liikevaihdon suurin piirtein viime vuoden tasolla eli noin 22,2 miljardissa kruunussa.

Ruotsissa liiketuloksen lasku jatkui Q3:lla edelleen ja viimeisen 12 kuukauden aikana kvartaalikohtaiset laskuluvut ovat olleet -8…-40 prosentin tasolla. Telia on ottanut Ruotsissa käyttöön uuden toimintamallin, missä fokus on kustannussäästöissä sekä skaalaetujen hyödyntämisessä. Koska viime vuoden Ruotsin Q4:n tulos sisälsi erilaisia alaskirjauksia, niin nyt tulosparannuksen teko lienee helppoa. Tästä samasta syystä arvioin koko konsernin Q4:n tuloksen kasvavan yli 20 prosenttia.

Vuoden 2019 aikana yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja vaihtuivat. Tuovatko nämä uutta ryhtiä yhtiön tekemiseen vuonna 2020?

Telia hankki Bonnierin syksyllä 2019. Millaista lisää tämä tuo vuoden 2020 lukuihin?

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olsevan yhteensä 2,42 (1,21 + 1,21) kruunua eli se nousisi hieman viime vuoden 2,36 (1,18 + 1,18) kruunusta.

SEB (SWE)

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 12 152 11 744 3,5% 48 200 45 868 5,1%
Liiketulos (ebit) 5 917 5 768 2,6% 23 750 22 779 4,3%
Nettotulos (omistajille) 4 552 4 576 -0,5% 18 900 23 134 -18,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 6,25 6,00+0,50

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”).

Korkotuotot ovat kehittyneet vahvasti vuoden 2019 aikana, jota ovat tukeneet Ruotsin repo-koron nousu sekä alhaisemmat viranomaismaksut. Arvioin tilikauden 2019 korkotuottojen nousevan noin 8 prosenttia 22,7 miljardiin kruunuun (2018: 21,0 Mrd SEK).

Mielenkiintoista on nähdä se, miten palkkiotuotot kehittyvät. Q3:lla ne nousivat 4 prosenttia varsin vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Arvioin Q4:n palkkiotuottojen kasvavan maltillisemmin eli noin 0,5 – 1,0 prosentin verran.

Luottotappiot ovat nousseet vuoden 2019 aikana, varsin alhaisilta vertailukauden tasoilta. Viime vuonna Q4:n luottotappiot olivat 0,4 miljardia kruunua, joten jos nyt ollaan 0,4 – 0,6 miljardin kruunun haarukassa (tai tämän alle), niin tilanne on edelleen varsin vakaa.

SEB oli Ruotsin TV:n hampaissa liittyen erilaisiin rahanpesuepäilyihin. Mitään oleellista uutta tietoa ei ilmeisesti tullut ilmi. Joka tapauksessa rahanpesun torjuntaa varten yhtiön pitää tehdä investointeja IT-järjestelmiinsä ja kouluttaa henkilökuntaansa. Tämä nostanee kulutasoa ja huomio raportissa siihen, millaisia lisäkuluja nämä tuovat lähivuosille.

Kevään osingon arvioin olevan 6,25 kruunua, joka nousisi hieman viime vuoden 6,00 kruunun perusosingosta. Vuosi sitten yhtiö maksoi myös 0,50 kruunun lisäosinkoa, mutta en usko tämän toistuvan tänä keväänä.

Swedbank (SWE)

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 11 195 10 732 4,3% 45 200 44 222 2,2%
Liiketulos (ebit) 5 580 5 882 -5,1% 24 600 26 552 -7,4%
Nettotulos (omistajille) 4 380 4 590 -4,6% 19 650 21 162 -7,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 9,00 14,20

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”).

Swedbankin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.10.2019 Jens Henriksson. Millaisiin toimiin hän ryhtyy, jotta pankkia ravisuttava rahanpesuskandaali saadaan hoidettua kunnialla.

Swedbankin korkotuotot ovat kehittyneet noin 3,6 prosentin nousussa vuoden 2019 aikana, jota ovat tukeneet edellä kuvatun SEB:n tapaan Ruotsin repo-koron nousu sekä alhaisemmat viranomaismaksut. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös Q4:lla niin, että koko tilikauden 2019 korkotuotot olisivat noin 26,2 miljardia kruunua (+3,9 %).

Palkkiotuotot ovat laskeneet hieman, mitä on painanut alhaisempi pääomamarkkina-aktiviteetti sekä alhaisempi neuvontapalveluiden kysyntä. Koska vertailukauden palkkiotuotot olivat varsin heikot, niin arvioin Q4:n tuottojen nousevan niin, että koko vuoden 2019 palkkiotuotot olisivat 12,8 miljardia kruunua (-0,3 %).

Swedbankin luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla vuoden 2019 aikana. Viime vuosina Q4:n luottotappiot ovat liikkuneet 0,4 – 0,6 miljardin kruunun haarukassa, joka lienee hyvä odotus myös tämän vuoden kvartaalille.

Kulutason voi odottaa jatkavan nousuaan rahanpesun estoon liittyvien toimien johdosta. Arvioin tilikauden 2019 kulujen olevan noin 19,6 miljardia kruunua, kun ne vuosi sitten olivat 16,8 miljardia kruunua. Kuten SEB:n kohdalla, niin huomio siihen, millaiseksi yhtiö arvioi tulevien vuosien kulujen asettuvan.

Yhtiö päivitti osinkopolitiikkaansa Q2/2019 ja nyt yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa noin 50 prosenttia (aiemmin 75 %) tilikauden tuloksesta osinkoina. Tämän johdosta arvioin kevään 2020 osingon jäävän noin 9,00 kruunuun (kevät 2019: 14,20 SEK). Osingon markkinakonsensus on 8,75 kruunua.

Archer-Daniels-Midland (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2018 2017
Liikevaihto 16 623 15 947 4,2% 64 950 64 341 0,9%
Liiketulos (ebit) 623 362 72,1% 1 880 2 262 -16,9%
Nettotulos 475 315 50,8% 1 350 1 810 -25,4%
Tuleva Ed.
Osinko (USD, 12kk) 1,460 1,400

H1:llä kauppasota painoi kovasti yhtiön liikevaihtoa, mutta Q3:lla tilanne korjaantui, kun liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Arvioin Q4:n liikevaihdon kehittyvän myöskin positiivisesti, sillä kauppasodassa tuntui olevan menossa rauhaisampi vaihe. Toki liikevaihdon kehitystä tukee myös viime tammikuussa hankittu Neovia. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 65,0 miljardia dollaria, mikä on yhtenevä konsensusennusteiden kanssa (Yahoo Finance).

Liiketulos on laskenut selvästi enemmän ja edellisten 12 kuukauden liukuva tulos on ollut 1,6 miljardia dollaria, kun tätä ennen se oli 2,5 miljardia dollaria. Laskua siis lähes 35 prosenttia. Koska yhtiön tulosmarginaalit ovat varsin ohuet, niin liikevaihdon lasku näkyy isolla painolla tuloksessa. Viime aikoina etenkin murskatun öljysiementen marginaalit ovat olleet paineessa. Lisäksi bioetanolin tilanne on ollut haastava. Jatkon kannalta oleellista on oikeastaan kauppasodan eteneminen. Kiina on vuoden 2019 aikana vähentänyt maataloustuotteiden ostamista USA:sta, mikä ilmeisesti korjaantuisi tammikuussa allekirjoitettavan diilin myötä.

Koko vuoden nettotuloksen arvioin olevan 1,35 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi 2,39 dollarin EPS:iä. Yahoo Financen kokoamien konsensusennusteiden keskiarvo on 2,57 dollaria eli analyytikoiden usko yhtiön tuloskunnon kehitykseen on korkeammalla.

CHRW (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 754 4 138 -9,3% 15 270 16 631 -8,2%
Liiketulos (ebit) 212 256 -17,1% 865 912 -5,2%
Nettotulos 147 187 -21,5% 625 665 -6,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,05 2,01

Rautatieyhtiöt CSX ja Union Pacific raportoivat tuloksensa muutama viikko sitten. Miten niiden rahtimäärät olivat kehittyneet ja mitä ajatuksia ne herättävät CHRW:n suhteen?

Kuten yllä olevasta taulukosta nähdään, niin Q4:n odotukset eivät ole kovin kaksisia. Q3:lla rahtimarkkinoilla nähtiin aggressiivista hinnoittelua, kun tarjontaa oli selvästi enemmän kuin samaan aikaan pehmenevää kysyntää. Yhtiö arvioi tarjonnan ylikapasiteetin säilyvän markkinoilla vielä jonkin aikaa.

Myös net-revenue (eräänlainen bruttokate) oli noin 15 prosentin laskussa lokakuussa, joten se indikoisi myös heikkoa tuloskuntoa. Tästä syystä liiketulosennusteeni on tehty noin 15-20 prosentin laskuun.

Tilikauden EPS-ennusteeni on 4,52 dollaria, mikä on hieman 4,42 dollarin konsensusennusteita (Yahoo Finance) korkeampi.

Corning (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 714 3 035 -10,6% 11 400 11 290 1,0%
Liiketulos (ebit) 376 464 -19,0% 1 535 1 575 -2,5%
Nettotulos 247 292 -15,4% 1 175 1 066 10,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 0,88 0,80

Yhtiön kahden keskeisimmän segmentin liikevaihdot kääntyivät Q3:lla laskuun:

 • Optical Communications (-9,8 %) ja
 • Display Technologies (-4,3 %)

Näiden H1:n meni vielä hyvin, mutta selvä käänne siis Q3:n kohdalla.

Arvioin heikon kehityksen jatkuneen Q4:lla niin, että koko konsernin liikevaihto laskisi yli 10 prosenttia noin 2,7 miljardiin dollariin.

Yhtiö alkoi sopeuttamaan tuotantoaan vähenevää kysyntää vastaavaksi, josta syntynee kertaluontoisia kuluja vielä Q4:lle. Laskevan liikevaihdon ja kertaluontoisten kulujen johdosta arvioin Q4:n liiketuloksen laskevan lähes 20 prosenttia ja nettotuloksen noin 15 prosenttia. Nettotulokseen vaikuttaa voimakkaasti johdannaisten (laskennalliset) tuotot taikka tappiot. Eli jos yhtiön tulos on selkeästi normaalia korkeampi/matalampi, niin raportista kannattaa tarkistaa, että johtuuko tämä johdannaisten kirjauksista.

Tulosraportin yhteydessä julkistettava esitys kannattaa tutkia tarkoin läpi ja katsoa yhtiön arviot Q1:lle sekä vuodelle 2020. Arvioiko yhtiö vaikean markkinatilanteen jatkuvan vielä kuinka pitkään?

Tilikauden 2019 EPS-ennusteeni on 1,30 dollaria (2018: 1,13 USD). Yhtiö julkistanee kvartaaliosingon muutama viikko tulosjulkistuksen jälkeen ja nyt olisi tasaisen taulukon mukaan osingon nostovuoro. Osinkoilmoitus myös osaltaan antaa viitteitä siitä, millaisena yhtiö näkee lähitulevaisuuden kehityksen. Odotan osingon nousevan 0,20 dollarista 0,22 dollariin, sillä yhtiön vuosien 2020 – 2023 strategiana on nostaa osinkoa keskimäärin noin 10 prosentin vuosivauhdilla.

Torstai 30.1.

Stora Enso

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 355 2 657 -11,4% 10 000 10 486 -4,6%
Liiketulos (ebit) 127 356 -64,3% 751 1 390 -46,0%
Nettotulos (omistajille) 65 304 -78,6% 425 1 013 -58,1%
EPS (EUR) 0,08 0,38 0,54 1,28
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,50 0,50

HUOM! Yhtiö kertoi, että se kirjaa noin 600 miljoonan euron metsävarojen arvonnousun tulokseensa. Tätä ei ole huomioitu oheisessa taulukossa eikä tässä tekstissä.

Storan Q3:n oli vaikea liikevaihdon laskiessa 7 prosenttia ja liiketuloksen romahtaessa yli 50 prosenttia. Yhteisenä nimittäjänä näille lukemille oli alhaisemmat hinnat ja volyymit. Q4:n arvioin olevan vielä tätäkin heikompi liikevaihdon laskiessa noin 11 prosenttia ja liiketuloksen yli 60 prosenttia. Mielenkiintoista on nähdä se, millainen vaikutus syksyn työtaistelutoimenpiteillä oli Storan lukuihin.

Yhtiön itsensä antama näkymäarvion mukaan Q4/2019 operatiivinen liiketulos olisi 100 – 180 miljoonassa eurossa (Q4/2018: 271 M EUR). Arvioon vaikuttaa 6 eri tehtaan huoltoseisokit.

Viimeksi yhtiö kertoi, että sen ”Kunnossa kasvuun 2020”-strategiaohjelma tuotti 100 miljoonan euron kustannussäästöt Q3:n loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena on 275 miljoonan euron säästöt, joten raportissa huomio myös tämän ohjelman etenemiseen.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 400 – 450 miljoonan euron tuntumassa (+ metsävarojen arvonnousu) ja jos tulos jää tälle tasolle, niin se olisi heikoin sitten vuoden 2014, jolloin yhtiön tulos oli 99 miljoonaa euroa. Viime vuoden 1,0 miljardin euron tuloksesta jäädään joka tapauksessa selvästi.

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin pysyvän 0,50 eurossa.

UPM

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 489 2 731 -8,9% 10 280 10 483 -1,9%
Liiketulos (ebit) 243 744 -67,3% 1 252 1 895 -33,9%
Nettotulos (omistajille) 177 591 -70,1% 973 1 495 -34,9%
EPS (EUR) 0,33 1,11 1,82 2,80
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,35 1,30

UPM:n Q3:n liikevaihto kääntyi 6 prosentin laskuun ja arvioin laskun syvenevän Q4:lla noin 9 prosentin tasolle. Koko vuoden liikevaihto olisi noin 10,3 miljardia euroa (2018: 10,5 Mrd EUR).

UPM:n Q3:n tulos laski selvästi (-24 %), missä pahiten laskua koki Biorefining-segmentti (-49 %). Arvioin segmentin Q4:n liiketuloksen jatkavan selvää laskuaan ollen noin 120 miljoonaa euroa (-49 %). Tulosta painaa sellun hinnan lasku. Ja kuten edellä Storan kohdalla, niin miten syksyn työtaistelutoimenpiteet näkyivät UPM:n luvuissa?

UPM:n tuloksessa päähuomio yhtiön näkymäarvioihin. Miten kauppasota ja heikkenevä maailmantalous näkyy yhtiön tulosnäkymissä?

Tilikauden 2019 EPS-ennusteeni on 1,85 euroa ja osingon arvioin nousevan 1,35 euroon (kevät 2019: 1,30 EUR). Yhtiön ilmoittama 2,7 miljardin dollarin jätti-investointi Uruguayn uuteen sellutehtaaseen voi näkyä osingon nihkeänä kehityksenä tulevina vuosina.

H&M (SWE)

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 61 704 56 414 9,4% 232 764 210 400 10,6%
Liiketulos (ebit) 5 281 4 302 22,8% 17 228 15 493 11,2%
Nettotulos (omistajille) 4 019 3 543 13,4% 13 266 12 652 4,8%
EPS (SEK) 2,43 2,14 8,02 7,64
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 9,75 9,75

Yhtiö tiedotti vuoden 2019 loppupuolella, että sen tilikauden 2019 liikevaihto on 232,8 miljardia kruunua.

Viimeksi Q3-raportissa hyvää oli marginaalien kääntyminen nousuun, mikä yhdessä kasvaneen liikevaihdon kanssa näkyi hyvänä liiketuloksen kasvuna (+27 %). Hyvää marginaalikehitystä tuki se, että yhtiö oli pystynyt myymään enemmän tavaraa normaalihinnoilla isojen alekampanjoiden sijaan. Nyt Q4-raportissa erityinen huomio siihen, että saako Q3:n marginaalikäänne jatkoa. Toisaalta yhtiö kertoi viimeksi, että se nopeuttaa muutosprosessejaan, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti tuloskuntoon. Oma arvioni q4:n liiketuloksesta on 5,3 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi 23 prosenttia.

Koko vuoden nettotulosennusteeni on 13,3 miljardia kruunua ja EPS 8,01 kruunua. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin pysyvän edelleen 9,75 kruunussa.

Perjantai 31.1.

ITW (USA)

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 460 3 580 -3,4% 14 100 14 768 -4,5%
Liiketulos (ebit) 857 860 -0,3% 3 435 3 584 -4,2%
Nettotulos 620 607 2,1% 2 500 2 563 -2,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 4,40 4,14

Yhtiön liikevaihto on laskenut nyt 5 kvartaalia peräkkäin ja lasku on ollut laaja-alaista, sillä lähes kaikkien segmenttien liikevaihto on laskenut jokaisella kvartaalilla. Arvioin laskun jatkuvan myös Q4:lla yhtä laaja-alaisesti.

Myös liiketulos on ollut paineessa vuonna 2019. Alkuvuoden aikana liiketulos on laskenut reilu 5 prosenttia. Yhtiön käynnissä oleva säästöohjelma on pitänyt liiketuloksen laskua aisoissa. Säästöohjelman hyödyt ovat näkyneet tulosmarginaalin parantumisena vuoden alun 23,6 prosentista Q3:n 24,9 prosenttiin. Tästä syystä arvioin, että Q4:n liiketulos jää vain hieman vertailukaudesta. Ja alhaisempien rahoituskulujen johdosta Q4:n tulos pinnistäisi hienoisesti viimevuotista paremmaksi. Erot ovat varsin pieniä, joten pienetkin erot voivat kääntää tilannetta suuntaan taikka toiseen.

Tilikauden EPS-ennusteeni on 7,65 USD (2018: 7,60 USD). Markkinoiden (Yahoo Finance) EPS-ennuste on hieman tätä alempi (7,62 USD).

exclamationVASTUUNRAJAUS: Tässä kirjoituksessa käsitellään osakkeita ja muita sijoituksia. Nämä eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni saattaa olla sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus