Tuloskausi Q4/2019 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 69 eri yrityksestä. Ennen kuin Q4/2019 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin katsotaan hieman yhtiöiden osinkotuottoa ja PE-lukua sekä niiden sijoittumista piste- eli scatter-kuvaajalle.

Kaikki Talousmentor-yritysanalyysin 69 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa

  • 31 suomalaista,
  • 14 ruotsalaista ja
  • 24 amerikkalaista yhtiötä.

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 24.1.2020 päätöskursseja.

HUOM! Kaikki ennusteet ovat omiani. Ennusteet eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni on sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Listan ulkopuoliset Suomi-yhtiöt

Koostimme yhteistyössä Piksun, Sergion ja Talousmentorin kanssa tulosennusteita valikoiduille Helsingin pörssissä listatuille yrityksille. Ennusteet on tehty sekä Q4/2019 että koko vuodelle 2019.

q42019-ennusteet

Lista on saatavilla täällä

PE, Osinkotuotto ja ROE

Aikaisemmilla tuloskierroksilla olen koonnut listan alimmista PE-luvuista sekä korkeimmista osinkotuotoista ja ROE-prosenteista. Nyt tätä samaa listaa ei tarvitse tuottaa, sillä yrityslista-sivulla on valmiiksi luodut listat, joihin pääsee oheisista linkeistä.

tuloskierros-q42019-korkeinosinkotuotto

Oheisessa kuvassa on esimerkkinä korkeimman osinkotuoton taulukko. Perjantain kurssitasolla 14 yritystä antaisi yli 5 prosentin ennustamani osinkotuoton.

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen PE-lukujen ja osinkotuottojen perusteella. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.

tuloskierros-q42019-pe-osinkotuotto

Kuvan saa suurennettua tästä

Lisäksi voi olla mielenkiintoista verrata sitä Q3/2019 pohjalta tehtyyn kaavioon ja katsoa, miten yritys on siirtynyt kvartaalin aikana. Olen Sammon kohdalla merkinnyt yhtiön vanhan paikan kaavioon. Sammon kohdalla ison siirtymän taustalla on osinkoennusteen laskeminen 2,95 eurosta 2,10 euroon. Myös yhtiön EPS-ennusteet ovat laskeneet Q3-tilanteeseen nähden. Toisaalta osake on noussut melkein 14 prosenttia kolmen kuukauden takaisesta tilanteesta.

Volatiliteetti

Modernin rahoitusteorian mukaan osakkeen volatiliteetti eli keskihajonta määrittelee sijoituksen riskiä. Mitä enemmän osake heiluu, sitä riskisempi sen sanotaan olevan. Teoriaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, mutta katsotaan tästäkin huolimatta alhaisimman riskin osakkeet.

Vertailun vuoksi olen tuonut taulukkoon myös Helsingin (OMXH25), Tukholman (OMXS30) ja USA:n (S&P500) indeksien volatiliteetin.

Alhaisimman volatiliteetin osakkeet

Oheisessa taulukossa on esitettynä Helsingin, Tukholman ja SP500 indeksien volatiliteetit sekä alle 16 prosentin volatiliteetilla olevat yhtiöt.

YRITYS Osake Volatiliteetti
*** SP500 3 295,47 6,9%
*** OMXH25 4 344,26 9,7%
PepsiCo 142,92 $ 10,5%
Dominion Energy 84,00 $ 10,8%
*** OMXS30 1 812,85 11,7%
Clorox Company 158,28 $ 11,9%
Aflac 52,39 $ 13,3%
Sampo 40,98 € 13,6%
KONE 59,50 € 13,7%
TietoEVRY 29,14 € 13,9%
IBM 140,56 14,0%
Campbell Soup Company 48,79 $ 14,4%
ASSA ABLOY B 240,20 kr 14,7%
General Mills 53,71 $ 15,4%
Aktia 9,75 € 15,6%
Elisa 53,22 € 15,6%
Securitas B 157,25 kr 15,6%
Skanska B 226,70 kr 15,6%
Archer-Daniels-Midland 44,30 $ 15,7%
Telia Company 41,29 kr 15,8%
Lassila-Tikanoja 16,50 € 15,9%

Vastaavasti suurimmat volatiliteetit olivat seuraavilla osakkeilla:

  • Sanoma: 41,3 %
  • Caverion: 39,2 %
  • Elekta: 38,5 %
  • CHRW: 35,8 %

Huomionarvoista on se, että etenkin indeksien volatiliteetti on laskenut sitten Q3/2019 vertailun. Tuolloin indeksien luvut liikkuivat 16 – 17 prosentissa. Toisaalta, jos katsoo kurssikäyrien kehitystä viimeiseltä 3 kuukaudelta, niin nähdään, että meno on muuttunut hieman rauhallisemmaksi verrattuna kesän jälkeiseen tilanteeseen.

Osinkotuotto ja volatiliteetti

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen osinkotuottojen sekä volatiliteetin perusteella.

tuloskierros-q42019-osinkotuotto-volat

Kuvan saa suurennettua tästä

Kuvaa voi tulkita niin, että mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua osinkotuottoa. Todellisuudessa tilanne ei ole näin suoraviivainen, sillä myös osakkeiden alhainen riippuvuus toisistaan (kovarianssi, yhteisvaikutus) vaikuttaa. Jos tätä ajattelua viedään pidemmälle, niin lopulta päädytään CAPM-malliin, josta enemmän kirjoituksessa: CAPM – mikä se on?

EP-tuotto ja volatiliteetti

Oheisessa kuvaajassa olen käyttänyt PE-luvun käänteisarvoa eli EP-lukua. Näin saadaan laskettua ennustettu tulostuotto. Jos osakkeen hinta on 10 euroa ja jos yhtiön ennustetaan tekevän 0,75 euron EPS-tuloksen, niin silloin PE olisi 10/0,75 = 13,3x. Tällöin EP-luku olisi 0,75/10 = 7,5 %.

tuloskierros-q42019-ep-volat

Kuvan saa suurennettua tästä

Tässäkin kuvan tulkinta on sama kuin edellä eli mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua tulostuottoa.

Yhteenveto

Tässä vertailussa katsottiin parhainta osinkotuottoa ja tulostuottoa tarjoavia yhtiöitä. Kuten kirjoituksessa todettiin, niin ennusteisiin kannattaa suhtautua varauksella. Lisäksi ennusteet ovat pistemäisen luvun sijaan aina arvoalueita, joiden skaala voi olla varsin laajakin.

Tästä syystä sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.

Olen aiemmilla kerroilla luonut volatiliteetin perusteella salkun, jonka avulla olen havainnollistanut hajautuksen hyötyjä. En kuitenkaan löytänyt edellistä Excel-pohjaa, jonka avulla olin laskennat tehnyt, enkä tätä varten ennättänyt luoda uutta 🙂

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus