Markkinoiden tehokkuus: Markkinoiden lyöminen

Markkinoiden tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki uusi informaatio heijastuu välittömästi arvopapereiden hintoihin. Markkinoiden uskotaan täyttävän keskivahvat tehokkuuden ehdot, mikä tarkoittaa sitä, ettei osake- tai teknisestä analyysistä ole tämän takia hyötyä.

Tässä kirjoituksessa pohditaan sitä, että onko markkinoiden lyöminen mahdollista.

Jatka lukemista ”Markkinoiden tehokkuus: Markkinoiden lyöminen”

Mainokset

Markkinoiden tehokkuus

Sijoittajalle markkinoiden tehokkuus tarkoittaa sitä, että normaalia suurempaa tuottoa ei kannata hakea teknisellä analyysillä. Myöskään tilinpäätösten tankaamisen ja tunnuslukujen laskemisen avulla ylituottoa ei voi saavuttaa.

Tässä kirjoituksessa tutustutaan tarkemmin markkinoiden tehokkuuteen kolmeen eri tyyppiin: heikosti, keskivahvasti ja vahvasti tehokkaisiin markkinoihin.

Jatka lukemista ”Markkinoiden tehokkuus”

Analyysi: Osakkeiden pitoaika ja tappioden rajaus

Monien muiden tapaan ostan osakkeita ns. ”pitkään salkkuun”. Tiedän myös, että tappiot pitäisi ottaa nopeasti ja voittojen pitäisi antaa juosta. Kun sitten analysoin omaa salkkuani, niin tulos oli varsin karu. Osakkeet ovat salkussa varsin lyhyen aikaa, tappiorajaus ei toimi eikä voittojen ole annettu juosta.

Eli toimin juuri päinvastoin kuin pitäisi.

Jatka lukemista ”Analyysi: Osakkeiden pitoaika ja tappioden rajaus”

Sijoitusstrategia

Edellisissä kirjoituksissa on pohdittu sijoitusstrategiaa monilta eri kantilta. Tässä kirjoituksessa käydään läpi sijoitusstrategian kirjoittamista ja samalla luodaan strategia Talousmentor-salkulle.

Yhteisenä teemana edellisissä kirjoituksissa on ollut se, miten sijoittaja voisi kehittää omaa toimintaansa sekä suojautua omilta virheiltään. Sanotaanhan, että sijoittajan suurin riskitekijä on hän itse. Markkinatunnelmat yms. psykologiset tekijät vaikuttavat sijoittajien tekemisiin yllättävän paljon.

Jatka lukemista ”Sijoitusstrategia”

Kohti sijoitusstrategiaa: Päiväkirja

Monille piensijoittajille sijoitustoiminta ja osakepoiminta on älyllinen harrastus, jossa haluaa kehittyä paremmaksi. Sijoituspäiväkirjan pitäminen auttaa tässä kehittymisessä, sillä siinä voi palata myöhemmin omiin fiiliksiin tai sijoitusten perusteluihin. Samalla voi paremmin puntaroida sitä, mikä meni hyvin ja missä olisi parantamisen varaa.

Normaalit blogikirjoitukset jäivät tuloskierroksen takia kuukauden tauolle, mutta nyt on taas aika jatkaa kirjoituksia.

Jatka lukemista ”Kohti sijoitusstrategiaa: Päiväkirja”

Kohti sijoitusstrategiaa: Kirjanpito

Tässä kirjoituksessa käydään läpi sijoittajan kirjanpitoon liittyviä asioita. Ei, tässä kirjoituksessa ei puhuta debetistä tai kreditistä, vaan ihan tietojen vapaamuotoisesta kirjaamisesta Exceliin. Verotus lienee se tärkein motiivi tositteiden huolelliselle säilyttämiselle sekä tietojen kirjaamiselle.

Mutta, sijoittajan on hyvä pitää kirjaa tapahtumista, jotta niihin voi helposti jälkikäteen palata ja katsoa esimerkiksi, miten oma sijoituskäyttäytyminen on muuttunut. Sijoitusstrategian toteutumisen seuraaminen on helpompaa, kun tilastointi on ajan tasalla.

Jatka lukemista ”Kohti sijoitusstrategiaa: Kirjanpito”