Markkinoilla rytisee – sijoituspäiväkirjaan merkintöjä

Laskumarkkinatilanteissa sijoittajan mieliin iskostuu pelko. Pelko siitä, että säästöt ja hyvät voitot sulavat pienessä hetkessä. Sijoituspäiväkirjan avulla voi kirjata omat tuntemukset ylös, joka antaa arvokasta tietoa sijoittajasta itsestään. Tätä voi sitten hyödyntää myöhemmin, kun markkinoilla rytisee ja paukkuu seuraavan kerran.

USA:n osakemarkkinat (SP500 indeksi) ovat laskeneet parissa viikossa noin -7,3 prosenttia ja laskuvauhti tuntuu kiihtyvän. Lasku on tarttunut myös kaikkiin pörsseihin ja Japanin pörssi laski noin -5 prosenttia 6.2.2018.

Lehtien otsikot huutavat paniikkia ja verilöylyä.

Jatka lukemista ”Markkinoilla rytisee – sijoituspäiväkirjaan merkintöjä”

Mainokset

Ohjaako joku päätöksentekoasi?

Kirjoituksessa pohditaan päätöksenteon oletusvalintoja. Esimerkkinä on Hollannin ja Belgian elinluovutustestamenttien osallistumisaste ja niiden isot erot. Toisessa oli lähes 100 prosenttinen ja toisessa vain 30 prosenttinen osallistumisaste.

Ihmisten laiskuus ja valintojen monimutkaisuus johtaa siihen, että valitaan se vaihtoehto, missä ei tarvitse tehdä mitään. Näin päätöksenteko luovutetaan tosiasiassa jollekin kolmannelle osapuolelle, jolla on vahvasti ns. oma lehmä ojassa.

Jatka lukemista ”Ohjaako joku päätöksentekoasi?”

Markkinariski

Riski jakautuu yrityskohtaiseen ja markkinariskiin, josta hajauttamalla voidaan yrityskohtaista riskiä pienentää. Noin 15 – 20 osakkeen salkussa hajautuksen hyöty alkaa olemaan jo varsin hyvä, eikä yhden uuden osakkeen lisäys enää pienennä merkittävästi yrityskohtaista riskiä.

Edellisessä kirjoituksessa CAPM – mikä se on? tutustuttiin CAPM-malliin ja kirjoituksessa todettiin mm. ”riski ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä” ja ”tuotto-odotus määräytyy riskittömästä tuotosta ja tuottopreemiosta”.

Jatka lukemista ”Markkinariski”

CAPM – mikä se on?

Kirjoituksessa käy ilmi, että CAPM on malli, joka kuvaa sijoituskohteen tuotto-odotuksen ja riskin suhdetta. CAPM-mallin kaava toki esitellään, mutta siihen ei sen kummemmin pureuduta. Tärkeää on ymmärtää siitä se, että tuottovaatimus koostuu riskittömästä tuotosta ja riskipreemiosta.

Suurempaa tuottoa havittelevan sijoittajan on sidettävä suurempaa riskiä.

Jatka lukemista ”CAPM – mikä se on?”

Rahoitusmarkkinoiden tehtävät

Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ovat varojen allokointi, riskien hajauttaminen, informaation välittäminen ja likvidisyyden lisääminen. Pankit, pörssit yms. hoitavat juuri tätä tehtävää. Kirjoituksessa selviää myös se, miksi pankkitallettaja saa vain pienen koron, kun pankki kerää talletuksella isot voitot.

Jatka lukemista ”Rahoitusmarkkinoiden tehtävät”

Rahoitusmarkkinat

Oletetaan, että olet saanut 100 000 euroa perintöä. Tiedät käyttäväsi tämän summan vuoden päästä asunnon ostoon, joten haluaisit tehdä 12 kk:n määräaikaistalletuksen. Mihin pankkiin tekisit talletuksen, jos pankki A tarjoaisi korkotuottona 100 euroa, pankki B 500 euroa ja pankki C 1 250 euroa?

Suomessa toimiva yritys ei ole eristettynä globaaleista rahoitusmarkkinoista. Myös pienellä paikkakunnalla toimiva pienyritys osallistuu globaaleille rahoitusmarkkinoille, vaikka etäisyys Lontoon tai New Yorkin rahakeskuksiin on pitkä.

Jatka lukemista ”Rahoitusmarkkinat”

Osakkeenomistajan ja velkarahoittajan agenttikustannus

Yrityksen omistajien kannattaa tietyissä tilanteissa tarjota velkarahoittajille optiolainoja tai vaihtovelkakirjoja. Kirjoituksessa pohditaan syitä tälle sekä avataan tähän liittyvää agenttikustannusta.

Viime viikon kirjoituksessa Osakkeenomistajan ja johdon agenttikustannus käytiin läpi osakkeenomistajan ja johdon välistä agenttikustannusta. Tavoitteiden ristiriidasta johtuen yrityksen omistajien kannattaa tarjota yrityksen johdolle ja muille avainhenkilöille osake- tai optiokannustimia, jotta he toimisivat ja ajattelisivat kuin osakkeenomistajat.

Jatka lukemista ”Osakkeenomistajan ja velkarahoittajan agenttikustannus”