Korkoa korolle

Korkoa korolle lasketaan koronkoron kaavan mukaan. Koronkoron kaava on P (1 + r/n)^(nt), jossa P on alkuperäinen pääoma, r on korkokanta, n on koronkorotuskertojen lukumäärä jaksoa kohti ja t on jaksojen lukumäärä.

Korkoa korolle laskuri

Compound Interest Calculator

Miksi korkoa korolle ilmiö on niin merkittävä?

Tänä päivänä se on avainasemassa kaikessa talouden päätöksenteossa. Se vaikuttaa lainojen korkoihin, osakkeiden arvon kehityksestä johtuviin tuottoihin ja sijoitusrahastojen tuottoihin.

Korko on osa niin yritysten pääomaa kuin asuntolainan rahoituksenkin kustannuksia. Yritysjohtajat laskevat rahan menetyksellä tai voitolla sen mukaisesti, miten ne sijoittavat rahansa.

Asuntovelallisten tulee tarkkailla laina-aikojaan ja tehdä korkoa korolle laskelmia lainoihinsa liittyen, jotta hän voisi arvioida raha-asioidensa maksamiseen tarvittavia varoja.

Kaikista merkittävin puoli on se, että sen avulla yksilöt voisivat tehdä hyvistä sijoituksista parempia ja myydä heidän omistamiaan osakkeita tai asuntojaan paremmalla hinnalla.