Mitä tarkoittaa marginaalikorko?

Marginaalikorko mittaa rahoitusyritysten nettotuloja. Tämä kannattavuusindikaattori kuvaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten menestymisen todennäköisyyttä ajan mittaan.

Pankin tai rahalaitoksen marginaali

Nimensä mukaisesti marginaalikorko laskee, mikä osuus yrityksen tuloista tulee nettokorkotuloista. Nettokorkotulot ovat saatujen lainojen takaisinmaksujen ja säästötilien ja talletussertifikaattien haltijoille maksettujen korkojen erotus. Pankit voivat käyttää marginaalikorkoa myös mittarina arvioidessaan luotonantotoimintaansa, koska se mittaa, kuinka hyvin ne pystyvät muuttamaan velkansa kannattavaksi lainaamalla varoja matalalla korolla ja lainaamalla niitä sitten korkeammalla korolla pienemmällä riskillä. Nettokorkotulot ovat marginaalikoron lisäksi yritysten tuloja, joista vähennetään kulut. Kiinteät ja muuttuvat palkkiot sisältyvät myös tuloihin.

Lainan marginaali

Lainan marginaalin avulla rahoituslaitokset pystyvät laskemaan, kuinka paljon esimerkiksi lainaaminen maksaa. Lainan marginaali on saatujen velkojen ja puolesta sijoitetun pääoman erotus. Esimerkiksi yritys X:n pankin myöntämässä viiden vuoden 5 000 euron lainassa pankista peritään ensimmäisen vuoden ajan 300 euroa kuukaudessa, jolloin nettokorko on nolla. Seuraavina vuosina lainan marginaaliksi muodostuu 200 euroa kuussa. Lopulta, viiden vuoden aikana yritys X:n on maksettava rahoituslaitokselle 5 000 euroa enemmän kuin alkuperäinen pankkirahoitus.