Mitä on bitcoinien louhinta?

Bitcoinin louhinta tapahtuu tehokkailla tietokoneilla, jotka ratkaisevat monimutkaisia matemaattisia ongelmia; nämä ongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei niitä voi ratkaista käsin, ja ne ovat niin monimutkaisia, että ne verottavat jopa uskomattoman tehokkaita tietokoneita. Nämä ”louhijat” palkitaan ponnisteluistaan bitcoineilla, joita voidaan sitten käyttää tavaroiden tai palveluiden ostamiseen verkossa

Bitcoinin louhimiseen on erilaisia tapoja, mutta nykyisin käytetyin menetelmä on nimeltään Proof of Work (PoW). Tietokone käy toistuvasti läpi laskutoimituksia, kunnes se löytää oikean vastauksen. Jos laskelma on oikea, tämä louhija ansaitsee maksuna digitaalisen kolikon. Mitä enemmän laskentatehoa kullakin louhijalla on, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on ratkaista ongelma.

Hashaus ei kuitenkaan olesenetarkoitus. Siinä on kyse verkon ylläpidosta ja luotettavasta varmennusvälineestä, joka vahvistaa sen, että bitcoin-verkkoa hallitaan louhimalla bitcoineja (ja myös anonyymisti).

Bitcoin-louhintaa suorittavat tehokkaat tietokoneet, jotka ratkaisevat monimutkaisia laskennallisia matemaattisia ongelmia; nämä ongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei niitä voi ratkaista käsin, ja ne ovat niin monimutkaisia, että ne verottavat jopa uskomattoman tehokkaita tietokoneita. Nämä ”louhijat” palkitaan ponnisteluistaan digitaalisilla kolikoilla, joita voidaan sitten käyttää tavaroiden tai palvelujen ostamiseen verkosta.

Hash-louhinta ei oletarkoituksella, vaan louhimisesta tulee oleellinen osa bitcoin-käyttöjärjestelmän toimintaa. Siinä on kyse verkosta ja luotettavasta varmentamisvälineestä, joka vahvistaa sen, että bitcoineja hallitaan louhimalla (ja myös anonyymisti).

Louhinnassa hyödynnetty energia on niin merkittävä asia, että se nostetaan usein puhujakorokkeelle. Onko louhinnalla jotain tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa?